1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD 2016 – 30. Sürüm Hala Güçlü ve Yenilikçi– Kısım #3

AutoCAD 2016’daki yenilikleri anlatmaya devam edeceğimiz bu üçüncü (3.) kısımda 3 boyut 3B “3D” yenilikleri ve CAD yönetim özellikleri alanındaki yenilik ve geliştirmelerden bahsedeceğim.

3B “3D” – Modelleme ve Görselleştirme Geliştirmeleri

Bulut Cloud” noktasında, modellerin daha gerçekçi görünmelerini sağlamak amacı ile sıvama “rendering” işlemini kolaylaştıracak ve ayrıca nihai yapıldığı gibi “as built” tasarımların hazırlanmasında kullanılabilecek bir çok güncelleştirme yapılmış durumda. Bulut Cloud” noktası 3 boyut 3B “3D” değişiklikleri aşağıdaki konularda içermektedir:

 1. Bir 3 boyut 3B “3D”  nesneyi dilimlemeyi desteklemek amacı ile kesit düzlemini değiştirebilme yeteneği.
 2. Bulut Cloud” noktasını daha önceki sürümlerde olmayan yollarla idare etme ve yönetme yeteneği.
 3. Sıvama “Render” işleminde fotografik ve çevresel aydınlatma “lighting” özelliğini kullanabilme yeteneği.

1. Kesit düzlemi “Section plane” ile 3 boyutlu 3B “3D” nesneleri Dilimleme “Slice”

Kesit düzlemi nesnesi artık 3 boyutlu 3B “3D” nesneler için, kesme düzlemi olarak kullanılabiliyor ve bulut “cloud” noktasına yüklenebiliyor. Kesit düzlemi yaratıldıktan sonra, bu kesit düzleminin tipi 3 boyutlu 3B “3D” nesneleri kesme imkanı sağlayan veya bulut “cloud” tabanlı ön ve arka kırpma düzlemi olarak kullanılabilen yeni dilim “slice” tipi olarak ayarlanabiliyor.

Sekil-1

Kesit düzlemi nesneleri için, yeni dilim “slice” seçeneğine ilaveten, çizimdeki bir kesit düzlemi nesnesi seçildiği zaman, şeritte ilave araçlar görüntüleniyor. Yeni kesit öbeği “section block” yaratma aşağı açılır menüsü sadece Canlı Kesit “Live Section” özelliği aktif olduğu zaman değil; özellik atif olmadığı zamanlarda da modelin kesitindeki kesit alt nesnelerinden öbek “block” yaratma olanağı sağlıyor.

2. Bulut “Cloud” Erişim noktasını Düzenleyebilme ve Yönetme

Bulut “Cloud” erişim noktasını daha kolay düzenleyip yönetebilmek için, AutoCAD 2016’da bulut “cloud” erişim noktası ile ilgili bir çok değişiklik yapılmış durumda. Aşağıda yapılan değişiklikler başlıklar olarak listelenmiştir:

 • Bulut “Cloud” erişim noktasındaki kesit görüntüleri artık kesit düzlemi nesnesi ile yaratılabiliyor ve kesitin geçtiği hattaki nesneler 2 boyutlu 2B “2D” nesneler olarak oluşturuluyor.
 • Bulut “Cloud” erişim noktasında nesnelerin şeffaflığı “transparency” ayarlanıp, değiştirilebiliyor.
 • Dinamik KKS “UCS” bölümleme verileri içeren bir bulut “cloud” erişim noktası ile birlikte kullanılabiliyor.
 • Bulut “Cloud” erişim noktası içerisinde nesnelere daha kolat çıtçıtlanabilmek için, ilave nesne çıtçıtları “snaps” eklenmiş durumda.
 • İsimlendirilmiş kırpma durumları bulut “cloud” erişim noktası içerisindeki alanların görüntülerini gösterilmesini kaydetmek için kullanılabiliyor ve daha sonra ihtiyaç olması halinde tekrar culut “cloud” erişim noktasından geri yüklenebiliyor.
 • Bulut Noktası Yöneticisi “Point Cloud Manager” bölgelerin “regions” ve bulut “cloud” noktasının taramalarının görüntülenmesine olanak sağlıyor.

3. 3 boyutlu 3B “3D” Nesneleri Sıvama “Render”

Hem iç mekan sahnelerinin hem de dış mekan sahnelerinin sıvamalarının “rendering” daha kolay yapılabilmesi için, yeni sıvama “rendering” tekniği geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuş durumda. Öğrenilmesi ve anlaşılması kolay az sayıda ayar ile, 3 boyutlu 3B “3D” modellerinize daha gerçekçi görünümler kazandırmak için, ışıkların yerleştirilmesine ve kullanacağımız malzemelerin “materials” tanımlanmasına odaklanabiliyorsunuz. Aşağıda yapılan değişiklikler başlıklar olarak listelenmiştir:

 • Sıvama “Rendering” esnasında tüm ışıklar fotometrik ışıklar olarak kabul ediliyorlar. Genel “Generic” ışıklar ise sadece arka plan uyumluluğunun sağlanması amacı ile kullanılıyorlar.
 • Sıvama “Rendering” yapılan sahnenin tamamında genel aydınlatma sağlamak için, resim-tabanlı ışıklandırma (RTI) “(IBL)” kullanılabiliyor. Resim-tabanlı ışıklandırma (RTI) “(IBL)” Sıvama Ortamı & Ayarları “Render Environment & Settings” paleti (RENDERENVIRONMENT komutu) ile ayarlanabiliyor.
 • Görüntü bakışının “Viewport” arka planı olarak (RTI) “(IBL)” adresleme resmi kullanılabiliyor.
 • Sıvama “Rendering” işlemi sonucu oluşturulan resmin kalitesini kontrol etmek için, yeni sıvama ayarları “render settings” kullanılıyor. Sıvama Ön Ayarlar Yöneticisi “Render Presets Manager” paleti (RENDERPRESETS komutu) ile sıvama “rendering” ayarlarını kaydedip; tekrar yükleyebiliyorsunuz..
 • Tüm resmi daha da aydınlatmak veya koyulaştırmak için, fotografik poz aydınlatma veya renkleri canlılaştırma veya donuklaştırma işlemi sıvanmış “rendered” sonuç resmine uygulanabiliyor. Sıvanmış “rendered” sonuç resminin poz aydınlatma ayarları Sıvama Ortamı & Ayarları “Render Environment &Settings” paleti (RENDERENVIRONMENT komutu) ile yapılabiliyor.

Güvenlik ve  CAD Yönetimi Geliştirmeleri

AutoCAD programını zararlı programlardan korumak ve AutoCAD programının kurulumunu kolaylaştırmak için, bir çok geliştirme yapılmış durumda. Bu iyileştirmeler aşağıdakileri kapsamaktadır:

 1. Dijital olarak imzalanmış çalıştırılabilir dosyaların desteklenmesi.
 2. Sistem değişkenlerinin izlenebilmesi ve kontrol edilebilmesi.
 3. Tek bir servis paketi yayınlanması.

1. İmzalanmış Çalıştırılabilir “Executable” Dosyaları Yükleme

AutoCAD 2013’den itibaren  SP1, program güvenliğini geliştirmek amacı ile yüklenmiş olan AutoCADprogramında bir çok değişiklikler yapıyordu. Önceki sürümlerde, tüm özel programlar güvenilir olduklarının tescillenmesi ve AutoCAD programına yüklenmelerine izin verilmesi için, güvenilir konumlar “trusted locations“ öğesi altına yerleştiriliyordu. AutoCAD 2016 hala güvenilir konumlar “trusted locations“ uygulamasını desteklemekle birlikte; artık dijital olarak imzalanmış özel programların yüklenmesini de destekliyor. Dijital olarak imzalanmış dosyalar güvenilir konum “trusted location” olarak  belirlenmemiş konumlardan yüklenmeye çalışılan özel program dosyalarının yüklenmesi esnasında karşılaşılan uyarı mesajları olmaksızın yüklenebiliyorlar.

Aşağıdaki tiplerdeki özel program dosyaları dijital olarak imzalanabilmektedir:

 • AutoLISP – FAS, LSP, MNL, ve VLX
 • Managed .NET – DLL
 • ObjectARX – ARX, CRX, ve DBX

Bir özel program dosyasının nasıl dijital olarak imzalanacağı hakkında daha fazla bilgi için, AutoCAD Yardım “Help” sistemine başvurunuz.

Dijital imzaların desteklenmesinin yanı sıra, AutoCAD programının acad.lsp  dosyası ile otomatik olarak yükleyeceği programları ayarlamak için, Seçenekler “Options“ iletişim kutusundaki Güvenlik Seçenekleri “Security Options” iletişim kutusunu kullanabilirsiniz.

2. Sistem Değişkenlerindeki Değişiklikleri İzleyebilme

Sistem değişkenlerindeki beklenmeyen değişiklikler çizimdeki nesneleri yaratırken veya düzenlerken sorunlara neden olabilmektedir. Herhangi bir sistem değişkeninin değeri değiştiği zaman uyarı almak için, Sistem Değişkeni İzleyicisini “System Variable Monitor” (SYSVARMON komutu ve SYSMON sistem değişkeni) kullanabilirsiniz. Bu özellik düzgün sonlanmayan özel programların neden olabileceği potansiyel problemlerin tespit edilmesinde çok yardımcı olabilir.

Sekil-2

3. Servis Paketlerini Açma

AutoCAD’in ve AutoCAD tabanlı çalışan dikey programların önceki sürümleri kurulu her bir program için, farklı servis paketleri ile güncelleniyorlardı. AutoCAD 2016 için üretilen servis paketleri artık hem AutoCAD için, hem de herhangi bir  AutoCAD 2016 dikey program için, kullanılabiliyor. Bu değişiklik her bir AutoCAD tabanlı çalışan dikey programın servis paketinin geliştirilmesini beklemeksizin AutoCAD 2016‘nın servis paketinin yüklenebilmesine ve programın güncellenmesine olanak sağlıyor.

İlave Değişiklikler

Yukarıda sıralanan değişikliklere ilave olarak, aşağıda sıralanan çeşitli değişiklikler de bu sürümde bulunmaktadır:

 • Seçim Etkisi (Önizleme) Rengi. – Nesneler seçildiklerinde bu seçili nesnelere uygulanan vurgulama rengi artık özelleştirilebiliyor. Ön tanımlı olarak kullanılan renkleri değiştirmek için, OP komutunu çalıştırarak Seçenekler “Options” iletişim kutusunu görüntületin ve iletişim kutusunun Seçim “Selection“ sekmesine gidin. Seçim “Selection“ sekmesinde, Seçim Modları “Selection Modes” kısmında; Seçim Etki Rengi “Selection Effect Color” aşağı açılır listesinden istediğiniz yeni rengi seçin.
 • Bastır “Plot” İletişim Kutusu. – Ön tanımlı olarak, Bastır “Plot” iletişim kutusu ilk açıldığında genişletilmiş haliyle görüntüleniyor. Fakat şayet gerekiyorsa, biletişim kutusunu hala genişletilmemiş haliyle de görüntületebiliyorsunuz.
 • Bulut “Cloud” Noktası Nesne Çıtçıtları “Snaps”. – Bulut “Cloud” noktasında daha kolay çalışmak için, yeni 3 boyutlu 3B “3D” nesne çıtçıtları “object snaps” eklenmiş durumda. Artık bulut “cloud” noktasında hesaplanan Kesişime “calculated Intersection”, Kenara “Edge”, Köşeye “Corner” veya Merkez çizgisine “Centerline” çıtçıtlanabiliyorsunuz. Ayrıca Diklik “Perpendicular” nesne çıtçıtı da bu yeni 3 boyutlu 3B “3D” nesne çıtçıtlarını tanıyacak şekilde geliştirilmiş. Yeni 3 boyutlu 3B “3D” nesne çıtçıtlarına “object snaps” Eskiz Ayarları “Drafting Settings” (DSETTINGS komutu) iletişim kutusunun Nesne Çıtçıtları “Object Snaps”  menüsünün 3B Nesne Çıtçıtı “3D Object Snap” alt menüsünden ulaşabilirsiniz.
 • Yüksek Kaliteli Geometri. – Donanım hızlandırma “Hardware acceleration” özelliği eğrilerin, çizgi kalınlıklı nesnelerin görünümlerinin geliştirilmesi için ve  2B Tel kafes “2D Wireframe“ görsel stili geçerli (aktif) görsel stilken nesnelerin tam olarak görselleştirilmesinde kullanılmaktadır. Bu ayarı aktifleştirmek için, durum çubuğundaki Donanım Hızlandırma “Hardware Acceleration” simgesine sağ tıklayın ve choose Grafik Performansı “Graphics Performance” seçeneğini seçin. Grafik Performansı “Graphics Performance” iletişim kutusunda, Donanım hızlandırma “Hardware acceleration” özelliğini etkinleştirin ve (Mümkün cihazlar için) Yüksek Kaliteli Geometri “High Quality Geometry (for Capable Device)” işaretleme kutusunu işaretleyin.
 • İmleç Rozet “Badge” Kontrolü. – İmleç rozetleri nesne seçildiği zaman, kullanıcıya hangi işlemlerin yapılabileceği bilgisini veren görsel bir etki sağlamak için, AutoCAD 2015’de kullanıma sunulmuşlardı. Şimdi AutoCAD 2016 ile birlikte y CURSORBADGE sistem değişkenini kullanarak bu imleç rozetlerinin çizim alanında görüntülenip görüntülenmemesini kontrol edebiliyorsunuz.

 

AutoCAD 2016‘nın yeniliklerini anlattığım bu 3. ve son makale ile bu serinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. AutoCAD 2016‘ya geçme konusunda kararınızı verebildiniz mi? Aşağıdaki yorum kutusuna yorumlarınızı yazarak bizlerle paylaşabilir ve AutoCAD kullanan arkadaşlarınızı AutoCAD 2016‘nın yeniliklerinden haberdar etmek için, paylaş düğmesine basabilirsiniz.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.