1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD 2016 – 30. Sürüm Hala Güçlü ve Yenilikçi– Kısım #2

Sekil-0

AutoCAD 2016’daki yenilikleri anlatmaya devam edeceğimiz bu ikinci (2.) Kısımda Açıklama “Annotation” ve Harici Dosyalar “External Files” özelliklerindeki yenilikleri inceleyeceğiz.

Açıklama “Annotate” Nesne Yenilikleri

Açıklama “Annotation” nesneleri yaptığınız tasarımın özellikleri hakkında alt yüklenicilerle bilgi paylaşmak veya yapılan tasarımın üretiminin ya da sahada imalatının yapılması ve yapıldığı gibi “as built” bilgilerinin tasarım üzerine işlenmesinde  için kritik önemde rol oynamaktadır. AutoCAD’in 2016 sürümündek bu açıklama annotation nesneleri ile ilgili değişiklikler aşağıdaki gibi sıralanabilirler:

 1. Ölçüler “Dimensions” artık ölçülendirilecek nesne tipleri tanıyabiliyor.
 2. Ölçü yazıları “dimension text” yer darlığı varsa kaydırılıp alt satırda devam ettiriliyor.
 3. Ölçü yazılarına çok satırlı yazı “Mtext” biçimlendirmesi veya metin kutusu uygulanabiliyor.
 4. Yaratılmış revizyon bulutları “revision clouds” artık düzenlenebiliyorlar.

1. Nesne Tiplerine göre Ölçü Yaratma

Revize edilmiş DIM komutu artık seçilen nesne veya ölçülendirilecek nesnenin ilk tıklanma noktası esas alınarak interaktif olarak ölçülendirme yapmanıza olanak sağlıyor. Örneğin, bir yayı veya çemberi seçtiğimiz zaman, DIMRADIAL komutunu çalıştırmaksızın yay veya DIMDIAMETER komutunu çalıştırmaksızın çap ölçülendirmesini veya yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde DIMLINEAR komutunu çalıştırmaksızın iki noktayı belirlediğinizde doğrusal ölçülendirme ekliyorsunuz.

Sekil-1

Eski ölçülendirme “ dimension” komutları DIMLAYER komutu ile yaratılan ölçülerin “dimensions” yerleştirileceği atanan tabakayı “layer” ihmal edip ölçüleri “dimensions” o anki aktif “current” tabakaya “layer” yerleştiriyordu. Artık DIM komutu ile yaratılacak ölçülerin “dimensions” yerleştirileceği ön tanımlı tabaka “layer” şeritten belirlenebiliyor veya DIMLAYER sistem değişkeni ile atanabiliyor.

Sekil-2

2. Ölçü Yazılarında “Dimension Text” Sözcük Kaydırma

Ölçü yazısının eni ölçü yazısı yerinde Yazı düzenleyicisi “In-place text editor” ile düzenleme yapılırken artık görüntülenen cetvel sayesinde ayarlanabiliyor.

Sekil-3

3. Çok satırlı Yazıları “Mtext” Biçimlendirme

Çok satırlı yazıları “Mtext” yerinde düzenlerken görüntülenen şeritin Yazı Düzenleyicisi “Text Editor” sekmesi artık kaynak nesneyi tekrar seçmeksizin biçimlendirmeyi uygulama olanağı sunuyor. İlave olarak, çok satırlı yazılar “Mtext”  artık tüm yazının çevresine metin çerçevesi görüntülenme özelliğini destekliyorlar.

4. Revizyon Gören Nesneleri Markalama

Sekil-4

Önceki sürümlerde revizyon bulutları “revision clouds” çizimde değişiklik yapılan veya yapılması istenen kısımları göstermek için, büyük kolaylık sağlayan araçlardı. Fakat bir çok sürekli çizgi “polyline” ve yayın “arc” birleşiminden meyana gelen revizyon bulutları “revision clouds” üzerinde değişiklik yapmak gerçekten çok zordu. Artık  AutoCAD 2016’da bu revizyon bulutları “revision clouds” çok daha akıllı hale getirilmiş durumda. Revizyon bulutunun “Revision cloud” şeklini ve ebatını kolatca değiştirebiliyor ve yeniden ayarlayabiliyorsunuz. REVCLOUD komutu artık sadece serbest revizyon bulutu “revision cloud” yaratılmasını desteklemekle kalmıyor; aynı zamanda mevcut kapalı sürekli çizgileri “closed polylines” revizyon bulutuna “revision cloud” dönüştürebilme yeteneği sunuyor.

Ön tanımlı revizyon bulutu “revision cloud” yaratma modu REVCLOUDCREATEMODE sistem değişkeni ile kontrol ediliyor. Yani revizyon bulutu “revision cloud” yaratmak istediğiniz zaman, seçili mevcut kapalı sürekli çizgiler “closed polylines” mi revizyon bulutuna “revision cloud” dönüştürülecek ya da yeni bir revizyon bulutu “revision cloud” mu yaratılacak seçimi sunulmuş durumda.  REVCLOUDGRIPS sistem değişkeni ise, revizyon bulutunun “revision clouds” tutamaçlarının “grips” davranışlarını kontrol ediyor. Yani revizyon bulutunun “revision cloud” tutamaçlarının sadece sürekli çizgi “polyline” parçasını mı yada tüm revizyon bulutunun  “revision cloud” şeklini mi değiştireceğine bu değişkeni kullanarak ayarlayabiliyorsunuz.

Harici Dosyalarla “External Files” Çalışma

Büyük projelerde, proje üzerinde başkaları ile birlikte çalışılma gerekliliği doğduğu zaman, tasarım bilgilerinin harici dosyalarda “external files” kaydedilerek bu harici dosyaları “external files” birlikte kullanmak çok faydalı olabilmektedir. İlaveten, harici dosyalarda “external files” kaydedilmiş verilerle çalışarak proje tasarım bilgilerini çizimi farklı biçimlere “format” dışa aktarmak “export” suretiyle başkaları ile daha kolay ve güvenli olarak paylaşabilirsiniz. AutoCAD’in 2016 sürümü önceki sürümlerdeki harici dosyalarla “external files” çalışma özelliklerinin yanı sıra tasarımı bir harici dosyaya ““external files”  dışa aktarma “export” ile ilgili değişiklikler ve geliştirmeler de içeriyor. Bunlar:

 1. İliştirilmiş harici dosyaların “xrefs” tabakaları üzerinde çalışmada geliştirmeler.
 2. Çizime koordinasyon modellerini (Navisworks dosyalarını) iliştirme ve bu koordinasyon modelleri (Navisworks dosyaları) ile çalışabilme ve BIM 360 model birleştiricisi.
 3. PDF dosyası olarak çıktı alma geliştirmeleri.

1. Harici Dosyalar “Xrefs” Yenilikleri

Ana dosyaya iliştirilen harici “xref” dosya içerisindeki grafik nesneler stillerini ve özelliklerini yaratıldıkları çizimde tanımlanan stiller ve özellikler ile kullanabiliyorlar. Önceki sürümlerde, harici dosyanın “xref” tabakalarının “layers” özellikleri ana dosyada baskın kılınabiliyordu; fakat nesnelerin özellikleri için, bu baskın kılma işlemi yapılamadığı için, harici dosyadaki “xref” nesneler ana çizimde tanımlanan özelliklere sahip oluyorlardı. Artık AutoCAD 2016 ile birlikte, özellikleri Tabakaya göre “ByLayer“ olarak ayarlanmamış olan  tüm grafik nesnelerin özellikleri ana çizimdeki tanımlanmış özellikler baskın kılınarak kullanılıyor. XREFOVERRIDE sistem değişkeni değeri 1 olarak ayarlanarak AutoCAD programının harici dosyadaki “xref” tüm nesnelerin özelliklerini şayet nesnenin özellikleri Tabakaya Göre “ByLayer“ olarak ayarlanmış ise, aynen harici dosyadaki “xref” özellikleri ile görüntülemesini sağlayabiliyorsunuz.

Harici dosyalardaki nesnelerin özelliklerinin baskın kılınması yeteneğinin yanı sıra; ilaveten harici dosyanın “xref” tabakalarının ana dosyada listelenmesi ile ilgili bir çok seçenek ve yenilik getirilmiş durumda:

 • Harici referansın “Xref” tabakaları “layers” artık Özellikler “Properties” paletinin Tabakalar “Layers” aşağı açılır listesinde listelenmiyor.
 • Harici referansın “Xref” tabakaları “layers” şeritin Tabakalar “Layers” panelindeki Tabakalar “Layers” aşağı açılır listesinde devre dışı hale getirilebiliyor. Devre dışı hale getirilmiş tabaka “layer” aşağı açılır listede görüntüleniyor; ancak aktif (geçerli) tabaka “current layer” olarak ayarlanamıyor.
 • Sekil-5

2. Modeller arası Koordinasyon ve BIM 360 Birleştiricisi

Navisworks ile yaratılmış koordinasyon modelleri artık çizim dosyasına iliştirilebiliyor. Koordinasyon modelini Harici Referanslar “External References“ paleti kullanılarak veya CMATTACH komutunu çalıştırarak çiziminize iliştirebilirsiniz. Koordinasyon modelini çizime bir kez iliştirdiğinizde, bu modelin renk düzeyini ve görüntülenme solukluğunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Not: Koordinasyon modelleri sadece 64-bit sistemlerde desteklenmektedir.

BIM 360 Birleştiricisi eklentisi harici bir dosya içerisinde depolanan model verilerini AutoCAD‘e içe aktarmanın bir başka yoludur. BIM 360 Birleştirici eklentisini kullanarak, BIM 360 Birleştiricisi sitesine yüklenmiş modeli çiziminize iliştirebilirsiniz.

3. Daha geniş PDF Desteği

PDF dosyaları orijinal dwg çizim dosyasını paylaşmadan tasarım bilgilerinin ve tasarım sonuçlarının üçüncü şahıslarla paylaşmada sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. PDF dosyası  PLOT veya PUBLISH komutları ile ya da PDFATTACH komutu ile bir çizime PDF dosyasını iliştirerek yaratılabilmektedir.  These changes in PDF support were made in AutoCAD 2016’da PDF desteği ile ilgili olarak aşağıdaki değişiklikler sunulmuş durumda:

 • Artık PDF dosyası yaratıldığı zaman, çizim dosyasındaki internet bağlantıları “hyperlinks” da korunuyorlar.
 • Ç izim dosyasındaki  isimlendirilmiş görüntüler “named views” PDF dosyasına Yer imleri “Bookmarks” olarak kaydediliyorlar.
 • Artık çizim dosyasındaki yazılar “texts” PDF dosyası yaratıldıktan sonra, PDF dosyası içinde aranabilir ve düzenlenebilir halde bulunuyor ne bu yazılara PDF dosyasının yorumlar “comments” listesinden ulaşılabiliyor.
 • PDF dosyası  bir çizim dosyasına iliştirildiği zaman, artık daha kolay Görüntü yaklaşma “Zoom in” ve Görüntü kaydırma “Pan” yeteneklerine sahip duruma getirilmiş durumda.
 • AutoCAD programı tarafından yaratılacak olan PDF dosyalarının ebatını ve kalitesini kontrol etmede yardımcı olacak olan yeni PC3 dosyaları sunulmuş durumda. PDF dosyası yaratılırken kullanılacak olan ayarlar Bastır “Plot” iletişim kutusundan düzenlenebilmektedirler.

 

Sizce üst sürüme güncellemeye değer mi? Sizin favori yeni özelliğiniz hangisi? Lütfen yorum yazarak fikirlerinizi bizlerle paylaşın ve bu makaleyi paylaşarak AutoCAD kullanan arkadaşlarınızı bilgilendirin ve AutoCAD 2016‘nın yenilikleri hakkında bilgilenmelerini sağlayınız!

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.