1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD 2016 – 30. Sürüm Hala Güçlü ve Yenilikçi– Kısım #1

AutoCAD 2016 AutoCAD‘in 30 yıl önce başlayan hayatının en yeni sürümü. Bu son sürüm (AutoCAD 2016) bizlere 2 boyutlu Taslak ve Düzenlemeler “2D Drafting & Annotation”, 3 boyutlu 3B “3D” katı modellerin sıvanması “3D Rendering” özelliklerinde bir çok iyileştirmeler ve yenilikler sunuyor.

AutoCAD‘in 2016 sürümündeki yenilikler çok fazla olduğu için, bunları ana başlıklar halinde gruplayarak 3 ayrı makalede anlatmanın daha doğru olacağını düşünüyorum.

Bu birinci (1.) Kısımda Kullanıcı Arayüzü “User Interface” ve 2 B Taslak & Açıklama “2D Drafting & Annotation” özelliklerine yoğunlaşırken; ikinci (2.) Kısımda Açıklama “Annotation” ve Harici Dosyalar “External Files” özelliklerindeki yeniliklerden; ve ücüncü  (3.) Kısımda tamamen yeni bir özellik olan CAD Yönetim “CAD Management” özelliklerindeki yenilikleri ele alacağım.

Kullanıcı Arayüzü “User Interface” Değişiklikleri

AutoCAD kullanıcı arayüzü kullanıcıların daha rahat çalışmasını amaçlayan bir takım ufak değişikliklerle güncellenmiş ve geliştirilmiş durumda. Bu değişiklikler aşağıdaki gibi sıralanabilirler:

 1. Başlangıç ekranı yenilenmiş.
 2. Artık isimlendirilmiş nesnelere “named objects” şeritten ulaşılabiliyor.
 3. Yerleşim “Layout” sekmeleri yeniden düzenlenmiş.
 4. Artık izole edilmiş nesnelere “isolate objects” ulaşılabiliyor ve yenş kullanıcı arayüzü (KA) Kilitleme “Lock UI” araçları mevcut.
 5. Artık AutoCAD programı içerisinden araçlara ve komutlara ulaşmak çok daha kolay.

1.      Yeni çizim başlatmak için, Yeni bir Başlangıç Ekranı

Sekil-1

AutoCAD 2015 ile sunulan Yeni “New” sekmesi AutoCAD 2016’da Başlangıç “Start” sekmesi ile değiştirilmiş. Başlangıç “Start” sekmesi AutoCAD 2015‘deki Yeni “New” sekmesi ile aynı özelliklere ve işleve sahip olmakla birlikte; Başlangıç “Start” sekmesi çizim ekranında sol üst köşede bulunan Çizim Dosyaları “Drawing File” sekmeleri alanında en sol sekme olarak sürekli görüntüleniyor.

Bu değiştirilen Başlangıç “Start” sekmesine tıklayarak;

 • Yeni bir çizim “drawing” veya kağıt seti “sheet set” yaratabilir,
 • Mevcut bir çizimi açmak için, dosya konumunu araştırabilir veya önceden üzerinde çalışmış olduğunuz bir çizim dosyasını “recent drawing file“ tekrar açabilir,
 • 2016 sürümü yeniliklerini öğrenebilir ve program içerisinden eğitim malzemelerine ulaşabilirsiniz.

Bir çok çizim dosyasını aynı anda açtığınız zaman, Başlangıç “Start” sekmesine geçiş yapmak için, GOTOSTART komutu veya Ctrl+Home tuş kombinasyonu kullanabilirsiniz. Başlangıç “Start” sekmesinin gösterilmesi STARTTAB sistem değişkeni ile kontrol edilebilmektedir.

Sekil-2

2. İsimlendirilmiş Nesnelere “Named Objects” şeritten ulaşmak için, Galeri ve Kütüphaneler İçerisinde Gezinti İmkanı

AutoCAD’in 2015 sürümünde şeritten galeri (kütüphane) kontrolü özelliği sunulmuştu. Galeri (Kütüphane) kontrolü özelliği bizlere ölçü stili “dimension style” veya öbek tanımı “block definition” gibi isimlendirilmiş coğrafi olmayan nesnelerin “named nongraphical object” ön izlemelerini şeritten yapabilme olanağı sunmaktadır. AutoCAD 2016’da, galeri (kütüphane) kontrol ön izleme resimlerinin görüntülenme modunu seçebiliyorsunuz. Bu ön izleme resimlerini küçük resimler veya liste olarak görüntületebilirsiniz. Galeri (Kütüphane) kontrolü görüntülenme modu GALLERYVIEW sistem değişkeni ile kontrol edilebilmektedir.

3. Yerleşim “Layout” Sekmelerinin sırasını düzenleyebilmek için, Yerleşim “Layout” Sekmeleri Listesi Otomatik Olarak Kaydırılarak Düzenleniliyor

Önceki sürümlerde herhangi bir yerleşim layout” sekmesinin sırası (yeri) o sekmeyi sürükle bırak yaparak geçerli yerleşim “layout” sekmesinin öncesine veya sonrasına alınabiliyordu. AutoCAD 2016’da yerleşim “layout” sekmeleri sırası yaratılma ve çalışılma sırası dikkate alınarak otomatik olarak sıralanıyor.

Sekil-3

4. İzole Nesnelere “Isolated Objects” ulaşabilmek ve Kullanıcı Arayüzü KA “UI” Araçlarını kilitleyebilmek için, Durum Çubuğu Özelleştirmeleri

İzole Nesne “Isolate Object” ve Kullanıcı Arayüzü KA “UI” kilitleme araçları artık durum çubuğunun özelleştirme menüsüne eklenmiş durumda.Bu araçların ve diğer başka araçların görüntülenmesini özelleştirebilmek için, durum çubuğunun özelleştirme menüsünü kullanabiliyorsunuz.

5. Kullanıcı Arayüzünde “User Interface” Arama “Find” Aracı

Bir aracın şeritte “ribbon” veya hızlı erişim “quick access” araç çubuğundaki yerini bulmamıza olanak sağlayan kullanıcı ara yüzünde “user interface” Arama “Find” Aracı AutoCAD 2015 ile sunulmuştu. Artık bir aracın şeritte “ribbon” veya hızlı erişim “quick access” araç çubuğundaki yerini bulmamıza olanak sağlayan Arama “Find” aracını durum çubuğunda ve Uygulama menüsünde “Aplication menu” de görüntületebiliyorsunuz.

Sekil-4

2B Eskiz “2D Drafting” Geliştirmeleri

AutoCAD 2 boyutlu 2B “2D” ve 3 boyutlu 3B “3D” nesneler kullanılarak tasarım yapılmasını desteklemesine rağmen; yapılan son kullanıcı araştırmalarına göre AutoCAD ile yapılan tasarımlarda büyük bir çoğunlukla 2 boyutlu 2B “2D” nesneler kullanıldığı sonucu ortaya çıktığı için, Autodesk AutoCAD 2016 sürümünde 2 boyutlu 2B “2D” tasarıma yönelik birçok geliştirme ve değişiklik yapma gereği duydu.

Bu değişiklikleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 1. Geometrik merkez “Geometric centric” nesne çıtçıtı.
 2. Karelaj “Grid” çizgilerinin o anki geçerli “current” görüntü düzlemine “isoplane” göre hizalanması.
 3. Nesne özellik “Object property” vekomut ön izleme güncellemeleri.

 Sekil-5

1. Kapalı Poligonların Geometrik Merkezine Çıtçılanabilme

Yeni geometrik merkez “geometric center” nesne çıtçıtı “object snap” bize kapalı poligonların geometrik merkezini yakalama olanağı sunuyor. Bu geometrik merkez “geometric center” nesne çıtçıtı “object snap” özelliğini Eskiz Ayarları “Drafting Settings” iletişim kutusundan (DSETTINGS komutu) veya durum çubuğundaki Nesne Çıtçıtları “Object Snap” düğmesinden etkinleştirilebilirsiniz.

2. Karelaj “Grid” Çizgilerinin O anki (Gerçerli) Görüntü Düzlemine Hizalanması

İzometrik çizim etkinleştirildiğinde karelaj “grid” çizgileri artık geçerli (aktif) görüntü bakışına “Viewport” göre hizalanıyor ve düz veya noktalı çizgiler olarak görüntületebiliyor. geçerli (aktif) görüntü düzlemi “isoplane” durum çubuğundaki İzometrik Çizim “Isometric Drafting” düğmesine tıklanarak veya F5 tuşuna basılarak değiştirilebiliyor.

Sekil-6

3. Nesne Özellik “Object property” ve Komut Önizleme “Preview” Değişiklikleri

Özellikler “Properties” paletinden veya şeritten “ribbon” çizimdeki nesnelerin özelliklerinin değişikliklerinin değişiklikler yapılmadan önce ön izlemelerinin  yapılabilmesi çok büyük seçim setleri için optimize edilmiş durumda.

Komut önizlemesi komut tamamlanmadan önce komutun sonuçlarının önizlemesinin görüntülenmesini sağlamaktadır. Aşağıdaki komutlar da artık bu komut önizleme özelliğini destekliyor:

 • BLEND
 • ERASE
 • ROTATE
 • SCALE
 • STRETCH

Yukarıdaki komutlara ilave olarak, komut önizlemesi MOVE ve COPY komutları için, optimize edilmiş durumda. Böylece bu komutlar için oluşan ekran takılmaları ve geçikmeleri en aza indirilmiş.

 

Buraya kadar AutoCAD 2016 ile ilgili ne düşünüyor sunuz? Bu yeni sürüme geçecek misiniz? AutoCAD 2016‘daki harici dosyalar “external files” değişiklikleri merak ediyorsanız makalenin 2. kısmını ve 3 boyut 3B “3D” geliştirmeleri ile CAD yönetim “CAD Management” özellikleri ile ilgili yenilikler için de makalenin 3. kısmını bekleyin.

Lütfen bu makaleyi paylaşarak AutoCAD kullanan arkadaşlarınızı bilgilendirin ve AutoCAD 2016‘nın yenilikleri hakkında bilgilenmelerini sağlayınız!

 

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.