1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Aşama 5-Yapım (İnşaat)

İnşaat aşaması (bazen yapım ve devreye alma olarak anılacaktır), işyeri hazırlığı için gerekli faaliyetlerin yanı sıra yerinde inşaatı ve saha dışı imalatları da içerebilir.

Şayet işveren, geliştirme tamamlandıktan sonra faaliyette bulunmaktan sorumlu olacaksa, pratik tamamlanma (oturma izni) belgesi verildikten sonra hizmetlerin yürütülmesine hazır olan, deney ve devreye alma konusunda görev yapacak bir iç veya dış kaynaklı ekip atamalıdır. Henüz yapmadıysa, işveren saha gözlemcilerini de atamak isteyebilir.

Bu aşamada yüklenici sözcüğü, gelişmeyi oluşturan tedarikçiyi tanımlamak için kullanılır. Şayet geliştirmeyi tasarlamak ve inşa etmek (ve belki de işletmek) için, entegre bir tedarik ekibi atanmışsa, bu da yüklenici olacaktır.

(Ödemeleri onaylamak gibi) sözleşme yönetimi görevleri bir sözleşme yöneticisine atfedilir. Bu sözleşme yöneticisi bazı satın alma yöntemleri altında, işveren için çalışacak olup; bununla birlikte özel kredili projelerde, entegre tedarik ekibinin finanse ettiği gövde sözleşme yöneticisi de atanabilir.

İşverenin Bilgi Gereksinimleri ve Master Bilgi Teslim Planı

Şayet yeni tayin edildiyse, görevlendirilen yüklenici, yeteneklerini (ve tedarik zincirlerini) teyit eden ve bir ana bilgi dağıtım planı sağlayarak bir sözleşme sonrası BIM yürütme planını (BYP) gönderir. Bu plan, (örneğin tasarım danışmanları gibi)önceden atanan tedarikçilerin hazırlamış olduğu mevcut BIM yürütme planlarını hesaba katmalı ve yüklenici ve tedarik zinciri için BIM eğitim gereksinimlerini de içermelidir.

İşverenin bilgi gereksinimleri ve dolayısıyla ana bilgi dağıtım planı, ekipmanın imalatı ve tedarik edilmesi için gerekli bilgilere ve kurulu ve inşa edilen parçalara odaklanarak gözden geçirilmeli ve şayet gerekiyorsa güncellenmelidir.

Saha (Şantiye) Mobilizasyonu

Müteahhidin aşağıdaki gibi bilgileri hazırlaması ve işverene teslim etmesi gerekebilir:

 • Mevcut ve komşu yapıların koşullarının iş programları
 • İnşaat işleri için master (ana) iş programı.
 • İnşaat aşamasında sorumluluklar, prosedürler ve iletişim hatlarını belirleyen bir proje el kitabı.
 • İnşaat için bir şantiye yerleşim planı.
 • Sözleşme kaydı.
 • Sahadaki varlıkları ve kimliklerini planlayan varlık kaydı.
 • Yasal şantiye kayıtları
 • Gereken ilave şantiye ölçümleri ve kayıtları
 • Kanuni hizmetler.
 • İnşaat ilerleme planı.
 • Saha atık yönetim planı (şayet gerekiyorsa).

Bu bilgiler, işverenin bilgi gereksinimlerinde belirtilen gerekliliklerle tutarlı bir şekilde hazırlanmalıdır.

Belirtilen işlerde belirlenen çalışmalar tamamlanmalı ve geriye kalan görsel nesneler imalatçı nesneleri ile değiştirilerek ilişkili bilgilere yeniden bağlanmalıdır.

Proje bilgi modeli, bir proje yönetimi planlama aracıyla bağlantılı olabilir ve potansiyel olarak tehlikeli faaliyetlerin görselleştirilmesi, teslimat çizelgeleme, kalıp sıralama, trafik yönlendirme gibi iş aşamaları ve önlemlerini içerebilir.

İnşaat (Yapım)

Müteahhit, projenin gerçekleştirilmesi için, inşaat (yapım) işlerini yapmaya devam edecektir.

Proje bilgi modeli aşağıdaki gibi faaliyetler için kullanılabilir:

 • Üretim süreçleri.
 • Sahadaki bilgilere erişim sağlama.
 • Şantiyeye ulaşım ve emniyet brifingi.
 • İnşaat görevlerine aşinalık kazandırma.
 • İnşaat sıralaması ve site lojistiği planlama.
 • İlerleme takibi.
 • Yüklenmiş ve diğer kayıt bilgilerine ulaşım.

Sözleşme yöneticisi, saha incelemelerini koordine eder ve gerektiğinde talimatlar verir. Sözleşme yöneticisi, tedarik ekibinin ilerleme raporları yayınladığı düzenli inşaat ilerleme toplantıları düzenler. Sözleşme yöneticisi, işverene ilişkin inşaat ilerleme raporlarını hazırlar.

Şayet h enüz yapmadıysa, işveren, operasyonel politikanın hazırlanması ve bir yerleşme stratejisi veya programda yer değiştirme de dahil olmak üzere yeni tesisin (binanın) kullanımı için hazırlıklara başlar ve bunların geçiş sürecini ve operasyonunu nasıl yöneteceğini belirler. Yapıya hazırlık alt programının devreye alma, devir ve bakıma uygun bir şekilde verilmesi için hazırlanması önerilmektedir. Ara yüzlerin anlaşıldığından ve beklentilerin yönetildiğinden emin olmak için, tedarikçiler de bu stratejilerin hazırlanmasında yer almalıdır.

Gözlem, Devreye alma, Testler & Eğitim

Yüklenici, yapı hizmetleri ve binanın (tesisin) diğer yönleri ile ilgili olarak teftiş, devreye alma, test etme ve işveren eğitimi prosedürlerini koordine eder. Test ve devreye alma teknik bilgileri, proje bilgi modeline eklenmelidir.

Yüklenici, devreye alma, test etme ve inceleme prosedürleri sırasında belirgin hale gelen tüm kusurları giderir. Gerekirse, proje bilgi modeli güncellenmelidir.

Yüklenici, taslak bina kullanım kılavuzu ve basit bir dil oluşturma kullanıcı rehberi hazırlar. Müteahhit, aynı zamanda, binayı verimli bir şekilde işletmek için işverene hizmet hakkında bilgi veren binanın günlük defterinin hazırlanmasını koordine eder. Ana tasarımcı, sağlık ve güvenlik dosyasını tamamlar. Bu bilgilerin tamamı, gelecekte işverenin kolaylıkla düzenleyebileceği bir biçimde “format” sağlanmalıdır, çünkü tamamlanmış gelişmenin taşınma sırasında güncellenmesi gerekebilir.

Aşama Sonu Raporu Ve Bilgi Değişimi Sonu

Yüklenici, kurulum verileri ve gerçekte inşa edilenlerle ilgili bilgi içeren bir inşaat sonu proje bilgi modelinin hazırlanmasını koordine eder.

Yüklenici, sözleşme yöneticisine, işlerin tamamlandığını teyit eder.

Değişiklikler, talepler, maliyet oluşumu, kusur çizelgeleri gibi verileri içeren bir inşaat aşaması raporu hazırlanır.

Yüklenici, işverenin bilgi gereksinimlerine göre bir bilgi alışverişi hazırlar. Bu, yayınlanan bilgilerin işverenin bilgi ortamına aktarılmasını da içerir.

İşverenin Karar Noktası

Aşağıdaki tabloda, bir işverenin bu karar noktasında sorabileceği basit dille yazılmış ilgili soruların örnekleri ve bu sorulara cevap bulmak için ihtiyaç duyabilecekleri bilgiler verilmektedir.

Basit Dil Soruları Gereken Bilgi
Bu bilgi işverenin bilgi gereksinimleriyle uyumlu mu? Yerel ve endüstriyel temel sınıfları (IFC) dosya biçiminde oluşturulmuş bina bilgi modeli dosyaları.
İşler tamamlandı mı? COBie dosyası
Geliştirme test edildi ve patent kusurları düzeltildi mi? Güncellenmiş işverenin bilgi gereksinimleri
Oturma (Kullanma) izni alınmalı mı? Binaya (tesise) yerleşilmeli mi? Bina (Tesis) kat malikleri kullanım ve kullanıcı kılavuzu
Açık bir taşınma (yerleşme) ve işletme stratejisi var mı? İşçi sağlığı ve İş güvenliği dosyaları
Herhangi bir eğitim (kurs) gerekli mi? Yapım (İnşaat) aşaması raporu

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

Revitte 3 boyutlu 3B “3D” Görünüşlerde Kotlarla Çalışma

Revit’te perspektif veya ortografik görünüşte çalışırken kotları görüntüleyip; değiştirebilirsiniz. Video: 3D Görünümlerde Düzeylerle Çalışma (İngilizce) …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.