1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Aşama 4-Teknik Tasarım

Teknik tasarım aşamasında koordinasyonun tamamlanması için, tasarımın yeterince ayrıntılı bir şekilde geliştirilmesi ve paketlenmiş, üretim bilgilerinin hazırlanmasını mümkün kılarak, bunları geliştirmeyi inşa etmek için yükleniciye ve tedarik zincirine iletilebilmesini sağlar. Teknik tasarım yasal onaylar için başvuruların tamamlanmasına izin vermelidir. Teknik tasarım, uzmanlaşmış taşeronlar tarafından giderek artan bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşveren, bu aşamada projenin tamamlanması için, stratejilerini geliştirmeli ve proje yönetim planı gözden geçirip revize edilmelidir.

İşverenin Bilgi Gereksinimleri ve Master Bilgi Teslim Planı

Hem işverenin bilgi gereksinimleri hem de bunun sonucu olarak ana bilgi dağıtım planı, unsurları, sistemleri ve parçaları üretmek, tedarik etmek, zamanlamak, maliyetlerini hesaplamak, tesisi (binayı) kurmak ve tesisin (binanın) elemanlarının montajını yapmak için, ihtiyaçları özetlemek ve ihtiyaç duyulan bilgileri sunmak için gözden geçirilmelidir.

Teknik Tasarım

Tedarikçi, teknik tasarımın hazırlanmasında yardımcı olmak üzere uzman alt yüklenicilerin atanmasını koordine eder. Bu, eğitim (kurs) olan ihtiyacı gösterebilecek BIM ve Bilgi Teknolojileri (BT) yeteneği ve kapasitesinin bir değerlendirmesini de içermelidir. Numunelerin veya maketlerin değerlendirilmesi ve test edilmesi için, uzman taşeronların mekanlarına yapılan ziyaretlerin düzenlenmesi uygun olabilir.

Şayet hali hazırda yoksa, tedarikçi, uzman alt yüklenicilerin tasarımlarını koordine etmek ve entegre etmek için belirli bir sorumluluk taşıyan bir tasarım koordinatörü atayabilir.

Geliştirilmiş tasarımlar, gelişen proje bilgi modeline dahil edilmelidir. Sunum nesneleri içeren erişim, bakım, kurulum, değiştirme gibi model dosyaları, çalışma, için alan tahsisi hakkında bilgilerle birlikte, spesifikasyonlar ve yöntem tabloları eklenmiş belirli nesneleri içeren daha gelişmiş modellerle aşamalı olarak değiştirilmelidir. Bu, modelin bu bölümleri için bir proje değişikliği prosedürünü gerektirebilir.

Çakışma algılama simülasyonları yapılmalıdır. Yapısal performans, enerji kullanımı, akustik performans, yangın ve duman modellemesi ve tahliye modeli gibi kalan yasal düzenlemelere ve diğer yasal onaylara uyumu göstermek için, başka model simülasyonları da yapılabilir.

İş paketleri tanımlanmalı ve kritik arabirimler vurgulanmalıdır. Şartnamelere uygun üretim seviyesi modelleri, tekliflerin yüklenicilerden (veya yüklenici önceden seçilmiş olması halinde tedarik zincirinden) elde edilmesine ve imalat, koordinasyon, sıralama ve tahmin için kullanılmasına izin verecek şekilde geliştirilmelidir.

İnşaat sırası ayrıntılı olarak geliştirilmeli ve vinç bölgeleri ve kaldırma işlemleri, kalıp, erişim detayları, yapı dizileri ve hareketleri ve lojistik tanımlanmalıdır. Bu, işleri koordine etmek için bir proje yönetimi çizelgeler aracıyla bağlantılı olmalıdır. Bunun bir parçası olarak, uzun imalat sürelerine sahip ekipmanlara özel bir vurgu yapılmalıdır; şalter üniteleri, asansörler, yürüyen merdivenler ve özel kaplama sistemleri gibi bileşenler erken sipariş isteyebilir. Buna ek olarak, ön uç yapı işleri de olabilir; yıkım, söndürme, yer altı drenajı, kazık çakma ve ön sözleşmeleri yapmaya hak kazanan diğer temel projeler gibi.

Maliyet Planı

Temel maliyet planı, yapılan varsayımların bir çizelgesi ve nakit akışı projeksiyonu eşliğinde, modelden üretilebilecek yaklaşık miktarlar maliyet planına dönüştürülmelidir. İnşaat öncesi bir ömür boyu maliyet planı hazırlanabilir. Gerekirse bir değer yönetimi uygulaması da yapılabilir.

Aşama Sonu Raporu Ve Bilgi Değişimi Sonu

Bir aşama sonu raporu, anahtar konuların yanı sıra paketleme detayları, uzun teslim süresi öğeleri ve ön sözleşmeler baz alınarak hazırlanır.

Tedarikçi, işverenin bilgi gereksinimlerine göre bir bilgi alışverişi hazırlar. Bu, yayınlanan bilgilerin işverenin bilgi ortamına aktarılmasını da içerir.

İşverenin Karar Noktası

Aşağıdaki tabloda, bir işverenin bu karar noktasında sorabileceği basit dille ilgili soruların örnekleri ve bu sorulara cevap bulmak için ihtiyaç duyabilecekleri bilgiler verilmiştir.

Basit Dil Soruları Gereken Bilgi
Bilgiler, işverenin bilgi gereksinimleriyle uyumlu mu? Yerli ve endüstriyel kuruluş sınıfları (IFC) bina bilgi modeli dosyaları
Uzman alt yüklenicilerin çalışmaları doğru bir şekilde koordine edildi mi? COBie dosyası
Ana işlerden ayrı ele alınması gereken iş var mı? Güncellenmiş İşverenin bilgi gereksinimleri
Yasal onaylar tamamlandı mı? Güncellenmiş Proje Yönetim Planı
Proje uygun mudur? Şartname
Maddi kaynaklar mevcut mu? Yaklaşık Maliyet Planı
İnşaat için ilave fon sağlanmalı mı? Yaklaşık Maliyet Planı ve Proje revizyonları

Şayet bir tedarikçi, gelişmeyi inşa etmek üzere daha önce atanmamışsa, ihale dokümantasyonu ve ihale öncesi teklifi hazırlamak ve inşaat sözleşmesini ihale etmek gerekecektir.

Şayet gelişmeyi inşa etmek için daha önce bir tedarikçi atandıysa, bu tedarikçi kendi tedarik zincirini oluşturmalıdır. Bu tedarik zinciri işverenin bilgi gereksinimlerinin kendi versiyonları da dahil olmak üzere, ihale dokümantasyonunu hazırlamayı ve bilgi tedarik etmek isteyebilecekleri vakaları değerlendirmeyi de içermelidir.

Buna ek olarak, işveren, ana sözleşme dışında ekipman, demirbaş ve mobilya (bazen diğer binalar) teslim etmek ve kurmak için ayrı meslek hizmetleri sözleşmeleri verebilir. Bu aynı zamanda, ana sözleşme dışında talimat verilmesi gereken küçük bina değişikliklerini de içerebilir. Bu tedarikçilerin projenin gelişimi ve işleyişi hakkında doğru bir anlayışa sahip olmaları ve ürettikleri bilgilerin işverenin bilgi gereksinimleriyle tutarlı olması önemlidir.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.