1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Aşama 3-Geliştirilmiş Tasarım

Geliştirilmiş tasarım (bazen detaylı tasarım veya detaylı tanımlama olarak ta anılır), konsept tasarımını yapının ana bileşenlerini ve bunların nasıl bir araya geldiğini anlatan boyutsal olarak doğru ve koordine edilmiş bir tasarıma dönüştürür. Yasal onayların başlatılması için başvurular için yeterli bilgi sağlamalıdır.

Bir sonraki aşamada tam olarak geliştirilecek olan tasarımın spesifik teknik yönlerini ele almaya başlamak için bu aşamada uzman alt yüklenicilere danışmak yararlı olabilir.

İşverenin Bilgi Gerekleri ve Master Bilgi Teslimat Planı

İşverenin bilgi gereksinimleri ve ana bilgi dağıtım planı, aşamanın başında gözden geçirilmeli ve şayet gerekiyorsa güncellenmelidir. Alt yükleniciler şartları özetlemek ve yasal onaylar için gerekli olan bilgiyi sunmayı, elemanları, sistemleri ve parçaları kurmayı ve çalışır hale getirmeyi planlarlar.

Geliştirilmiş Tasarım

Tedarikçi, tasarımın onaylanmış konsept tasarımına dayalı olarak geliştirilmesini koordine eder. PAS 1192-2standardında açıklanan mekansal eşgüdüm ve bilgi değişim süreçleri, tasarım ekibinin bilgiyi etkili bir şekilde paylaşması ve koordinatlandırmasını sağlamak için, benimsenmelidir.

Tedarikçi, ana bilgi dağıtım planına uygun olarak proje bilgi modeli geliştirir. Ayrıca faaliyetleri boyunca önemli olduklarını belirlediği diğer bilgileri de geliştirebilirler.

Proje bilgi modeli, yaklaşık miktarlar, boyut, şekil, yer, toleranslar ve benzeri jenerik gösterimler temelinde geliştirilir.

Özellik ve nitelikler, sistemlerin ve ürünlerin seçilebilmesi için geliştirilmiştir. İşveren, halihazırda bazı yapı ürünlerinin kullanılması gerektiğini veya daha önce seçilmiş kilit unsurların bulunduğunu belirttiğinde, bunlar modele dahil edilebilir.

Yapısal ve mimari bilgiler ayrıntılı olarak geliştirilmeli ve hizmetlerin tasarımı boyutlar, kapasite ve kontrol sistemleri hakkında genel bilgi içermelidir. Model, müteahhitin erken müdahalesine izin verebilir olmalı ve bir ana hat inşaatı dizisi geliştirilebilir. Tesislerin programlarının yanı sıra planlar, kesitler, yükseklikler ve görselleştirme çıktıları da üretilebilir.

Çakışma önleme (algılama yerine) sürecin sürekli bir parçası olmalıdır. Yazılım tabanlı çakışma algılama, bir güvenlik ağı sağlayabilir ancak dikkatli tasarımın yerine geçmek için kullanılmamalıdır.

Tedarikçi, tasarımın önemli teknik yönleri konusunda uzman alt yüklenicilerle görüşmelidir. Ayrıca tasarımın işlevsel yönleri hakkında işverene ve diğer menfaat sahiplerine danışmalıdır.

Tasarım, yapılan istişarelerin sonucuna dayanarak değiştirilmeli ve geliştirilmelidir.

Yasal Makamlar

Tedarikçi, başvuruların tercih edilen biçimi ve içeriği de dahil olmak üzere (bina revizyon onayları gibi) onay taleplerini oluşturmak için yasal makamlara danışmalıdır. Onaylanmış bir müfettiş, yerel yönetim gözlemcilerine teslim olmaktan çok, gereken düzenlemeleri ve değişiklikleri yapmayı değerlendirmek üzere atanabilir ve bu durumda, atanma süreci müfettişin BIM yeteneğinin değerlendirilmesini de içermelidir.

Maliyet Planı

Temel maliyet planı, yapılan varsayımların bir takvim ve nakit akış projeksiyonu eşliğinde modelden güncellenmelidir. Yaşam boyu maliyetlerin ayrıntılı bir değerlendirmesi de yapılabilir. Şayet gerekirse bir değer yönetimi uygulaması yapılabilir.

Aşama Sonu Raporu Ve Bilgi Değişimi Sonu

Tedarikçi, kilit konuları özetleyen, riskleri tanımlayan, seçilen ürünleri tanımlayan, performansa göre belirlenmiş bir çalışmayı; uzmanlar tarafından tasarım gerekliliğini de belirten bir aşamalı rapor hazırlar. Rapor, gelişmekte olan bir değişiklik stratejisi içerebilir ve örneğin bina yönetmelikleri onayı alma ihtimali gibi istişarelerin sonuçlarını özetleyebilir.

Tedarikçi, işverenin bilgi gereksinimlerine göre bir bilgi alışverişi hazırlar. Bu, yayınlanan bilgilerin işverenin bilgi ortamına aktarılmasını da içerir.

İşverenin Karar Noktası

Aşağıdaki tabloda, işverenin bu karar noktasında sorabileceği basit dille ilgili soruların örnekleri ve bu sorulara cevap bulmak için ihtiyaç duyabilecekleri bilgiler verilmektedir.

Basit Dil Soruları Gereken Bilgi
Bilgiler, işverenin bilgi gereksinimleriyle uyumlu mu? Yerli ve endüstriyel kuruluş sınıfları (IFC) bina bilgi modeli dosyaları
Tasarım ve şartname projenin özetini ve iş durumunu karşılıyor mu? COBie dosyası

Güncellenmiş işverenin bilgi gereksinimleri

 

Tasarım uygun mu, yoksa değer yönetimi mi gerekiyor? Şartname
Teklifler, bina yönetmeliklerini ve diğer kanuni şartları yerine getirmeye muhtemel midir? Tedarikçi Teklifleri
Tasarım ve spesifikasyon için kontrol prosedürlerinin değiştirilmesi gerekir mi? Güncellenmiş Proje Yönetim Planı
Teknik tasarımın hazırlanmasına yardımcı olmak için uzmanlar atanmalı mıdır? Proje Programı
Henüz yapılmadıysa, planlama başvurusu yapılmalı mıydı? Proje Programı

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.