1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Aşama 1c-Hazırlık ve Özet (Tedarikçi Randevuları)

Bu aşama, tedarikçileri atamayı içerir ve proje boyunca birkaç kez tekrarlanabilir.

Tedarikçiler şunlar olabilir:

  • Projeyi kurmak ve bağımsız tavsiyelerde bulunmak için atanan bağımsız danışmanlar.
  • Gelişimi tasarlamak ve belki de yerinde çalışmaları incelerken görevlendirilen danışmanlar.
  • Tesisi (yapıyı) inşa etmek için atanan müteahhitler.
  • Gelişimi tasarlamak, inşa etmek ve belki de işletmek üzere atanan bir entegre tedarik ekibi.

Bir dizi dokümantasyonun hazırlanması ve randevu işlemi başlamadan önce projenin organizasyonu hakkında önemli kararların alınması gerekecektir. Bunlar Hazırlık ve Özet (Özet ve Bilgi Gereklilikleri) aşamasında açıklanmaktadır:

Görevler

Potansiyel tedarikçiler, bir süreçle tanımlanabilir; mevcut bir çerçeve sözleşmesiyle veya mevcut bir ilişki yoluyla seçici rekabeti açıkça belirtin. Bazı projelerde arz sözleşmelerinin (Biskrem reklamları gibi) reklamının yapılması gerekebilir.

İşveren, proje için gerekli tecrübenin, kapasitenin ve maddi duruşa sahip kısa bir tedarikçi listesini belirlemek için, bir ön yeterlik süreci yürütmek isteyebilir. Bu, BIM yeteneğini, becerilerdeki boşlukları ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için bir BIM değerlendirmesi içermesi gereken bir ön yeterlik anketini içerebilir.

Alınan yanıtlara dayanarak, işveren tedarikçilerin ilk kısa listesiyle önceden ihale görüşmeleri düzenleyebilir, daha sonra teklif sunmaya davet edilen nihai bir kısa liste hazırlayabilir. İhtiyaçların açıklığa kavuşturulması için orta vadeli ihale görüşmeleri de yapabilirler.

İşveren, kendi bilgi gereksinimlerinden ve BIM protokolünden alıntılar içerecek olan muhtemel tedarikçileri kendi gereksinimleriyle (yayınlar. Her organizasyonda bir tedarikçi bilgi yöneticisi rolüne duyulan ihtiyacın sorumlulukları işverenin bilgi gereksinimlerinde belirtilmelidir.

İşverenin bilgi gereksinimleri, tedarikçinin tekliflerinden, kullanımı kolay, gereksinimlere karşı test edilecek ve birbirlerine ve diğer bilgilere kıyasla ölçülebilecek biçimde tanımlanmalıdır. Tasarım önerilerinin gerekli olduğu yerlerde, bunlar, bilgi modelleri oluşturma ve bu modellerden çıktılar da içerebilir.

Tedarikçiler, işverenin gereksinimlerine yanıt olarak yüklenicinin tekliflerini veya danışman tekliflerini hazırlarlar. Bu, önerilen yaklaşım, kapasite, kapasite yetkinlik, eğitim ihtiyaçları da belirlenerek işverenin bilgi gereksinimlerine doğrudan yanıt veren bir sözleşme öncesi BIM yürütme planını içermelidir. Birden fazla tedarikçi tayin edildiğinde, randevu belgelerinde yer alan hazırlığın sorumluluğunda, kapsamlı bir BIM yürütme planı olabilir ve bu plan, daha sonra diğer tedarikçiler tarafından geliştirilen BIM öncesi yürütme planlarını bildirmelidir.

Büyük ve karmaşık bir projeyi üstlenmek için bu aşamada bir tedarikçi tayin edildiğinde, sözleşme öncesi BIM yürütme planı, kapasitesini, yeterliliğini ve tecrübesini belirten bir kalite kontrol dokümantasyonu ve kalite güvence dokümantasyonu ile birlikte bir arz içeren bir proje uygulama planını (PUP) içerebilir. Bu aynı zamanda eğitim ve kurs gereksinimlerini de belirleyebilir.

Tedarikçi önerileri ayrıca bilgi devir prosedürleri de dahil olmak üzere devreye alma ve devir prosedürlerinin detaylarını da sunmalıdır.

İşveren, ihale değerleme raporu hazırlar ve tercih edilen tedarikçi veya tedarikçiler ile müzakerelere başlamadan önce uygun tedarikçileri görüşmeye davet edebilir.

İşverenin Karar Noktası

Aşağıdaki tabloda, bir işverenin bu karar noktasında sorabileceği düz dil sorularının örnekleri ve bu sorulara cevap bulmak için ihtiyaç duyabilecekleri bilgiler verilmektedir.

Basit Dil Soruları Gereken Bilgi
Tedarikçinin teklifi işverenin gereksinimlerine uygun mu? İşverenin istekleri
Tercih edilen tedarikçi (ve tedarik zinciri) uygun kapasiteye ve yeterliliğe sahip mi? İşverenin Bilgi Gereksinimleri
Herhangi bir eğitim (kurs) gerekiyor mu? BIM Protokolü
Fiyat kabul edilebilir mi ve yeterli finansman mevcut mu? Müteahhit teklifleri (veya danışman teklifleri)
Tercih edilen tedarikçi atanmalı mı? Sözleşme öncesi BIM Yürütme Planı

 

 

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.