1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Aşama 1a-Hazırlık ve Özet (Değerlendirmesi

Hazırlık ve Özet Değerlendirmesi, (ya da PAS 1192: 2 standardının özet kısmı) hazırlık ve özet aşamasının ilk kısmıdır. Projenin uygulanabilir olup olmadığını ve geliştirilmesi gereken tercih edilen bir seçeneğin olup olmadığını değerlendirmeyi içerir.

Bu aşamada genellikle fizibilite etütleri ve opsiyon değerlendirmeleri yapmak üzere danışman atamak gerekecektir. Projelerin devam edip etmeyeceği ya da ilerleyip ilerleyemeyeceğine ilişkin nihai bir karar alınmadığından, olası danışmanlarla sınırlı sayıda görüşme yapmak muhtemeldir.

Bu danışmanların BIM konusunda yeteneklerini düzgün bir şekilde değerlendirmek ve kuruluş personelinin herhangi bir eğitim (kurs) gereksinim olup olmadığını önemlidir. Projeye katılan farklı organizasyonların sayısı ne kadar fazla olursa, uygun yeteneğe o kadar sahip olurlar ve işveren tarafından tanımlanan tutarlı prosedürleri benimserler.

Randevu belgeleri, stratejik özet ve ilk sorumluluk matrisine dayanarak hazırlanabilir.

Görevler

Gerekli görüldüğü takdirde, atanan danışmanlar fizibilite çalışmalarının yapılması için stratejik planı yeterince geliştirmek için işverenle birlikte çalışırlar. Danışmanlar kendilerine verilen bilgileri değerlendirmeli ve işverenin boşlukları belirlemesi ve ek randevular için ihtiyaç duymaları konusunda yardım etmeli ve saha araştırmaları, saha hizmetleri hakkında bilgi, saha erişim koşulları, yasama kısıtlamaları, mevcut planlama izinleri gibi gerekli olabilecek tüm bilgileri edinmelidirler.

Mümkün olan yerlerde, hazırlanan veya elde edilen bilgiler, kolaylıkla paylaşılabilen ve kullanılabilecek bir biçimde “format” olmalıdır ve uzun vadeli proje ve operasyonel ihtiyaçlarla tutarlı olacak şekilde depolanmalı ve adlandırılmalıdır.

Danışmanlar, projenin uygulanabilir olup olmadığını belirlemek için, fizibilite çalışmaları üstlenirler. Bu, birkaç farklı projenin karşılaştırılmasını içerebilir.

Bir dizi uygulanabilir seçenek belirlendiğinde, işverenin danışmanları tercih edilen bir seçeneğin belirlenmesine yardımcı olmak için daha ayrıntılı değerlendirme yapabilir.

Ayrıca, genel proje bütçesini temel alan ilk yatırım maliyet değerlendirmeleri geliştirilmelidir; stratejik özet metninde işverenin sağladığı bilgiler, değerlendirilmekte olan sahaların değerlendirilmesi ve benzer projelerin analizi veya veri tabanlarının kıyaslanması yer almalıdır. İlk yatırım maliyet değerlendirmeleri, tasarım ve inşaat maliyetlerinin yanı sıra, sahanın satın alma maliyetleri, finans maliyetleri, işletme maliyetleri ve benzeri gibi daha sonraki proje maliyet planlarında yer almayan işveren maliyetlerini de içerebilir.

Tercih edilen seçeneğin belirlenmesine yardımcı olması için, bir seçenek inceleme raporu hazırlanmalıdır. Bu rapor, bir risk değerlendirmesi, bir taslak planlama başvurusunun sunulup sunulmamasının değerlendirilmesi, yasal onayların gerekliliği, şebeke hizmet sağlayıcıları ile istişareler, ilave tavsiye ihtiyacının değerlendirilmesi gibi konularını içermelidir. Ayrıca, seçeneklerin işverenin hedefleri ve işverenin operasyonları üzerindeki muhtemel sonuçları ile genel uyumluluğunu da göz önüne almalıdır.

Seçenekler gözden geçirme raporu, işveren paydaşlarının stratejik özet ve teknik değerlendirmelere göre değerlendirmelerini kolaylaştıran çizimleri, ön tasarım modellerini ve diğer materyalleri içerebilir. Mümkün olan yerlerde bu bilgi, sorgulanması, karşılaştırılması ve stratejik özet metninin test edilmesini kolaylaştıracak biçimde sunulmalıdır ve tutarlı bir şekilde yönetilen verilere ve kaynaklara dayanmalıdır.

İşveren, ön iş durumunu, tercih edilen seçenek için tam bir işletme davası haline getirmelidir. Ayrıca, projeyi yönetmek, ne zaman ne yapacaklarını açıklamak ve benimsenmesi gereken politikaları ve prosedürleri tanımlamak için tercih edilen seçenek için, (belki de danışmanlardan yardım alarak) bir proje yönetimi planı hazırlamaya başlamalıdırlar.

Yapılan değerlendirmelere ve elde edilen ilave bilgilere yanıt olarak stratejik özet de gelişmeye devam etmelidir.

İşverenin Karar Noktası

Aşağıdaki tabloda, işverenin bu karar noktasında sorabileceği basit dille ilgili soruların örnekleri ve bu sorulara cevap bulmak için ihtiyaç duyabilecekleri bilgiler verilmektedir.

Basit Dil Soruları Gereken Bilgi
Bilgiler uygun bir biçimde derlenmiş ve uygun bir şekilde saklanmış mı? Stratejik Özet
Stratejik özet işletmenin gereksinimlerini karşılıyor mu? Stratejik Özet
Proje mümkün müdür? Stratejik Özet
Alternatifli çalışmalar tercih edilen bir seçeneği seçebilmek için yeterli bilgi sağlıyor mu? Alternatifler İnceleme Raporu
Tercih edilen seçenek iş gereksinimini karşılıyor mu? Başlangıç Maliyet Değerlendirme Raporu
Tercih edilen seçenek uygun mu? İş vakası
Uygun bir proje yönetimi planı var mı? Proje Yönetimi Planı
Tercih edilen seçenek için proje ile ilgili ilerleme ve tam bir proje özeti hazırlanabilir mi? Proje Yönetimi Planı
Proje ana hatları planlama uygulaması yapılmalı mı? Proje Yönetimi Planı

Şayet proje için planlama izni almama konusunda önemli bir risk varsa, büyük harcama yapılmadan önce bu aşamada bir proje ana hat planlama başvurusu yapmak uygun olabilir.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.