1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Aşama 0b-Stratejik Tanım (Stratejik Özet)

Stratejik tanımlama aşamasının ikinci kısmı (ya da PAS 1192: 2 standardındaki strateji sahnesi), stratejik bir kısa ve bir başlangıç sorumluluk matrisinin hazırlanmasını içerir; böylece danışmanlar, fizibilite çalışmaları ve seçenek değerlendirmeleri yapmak üzere atanabilirler.

Bir kuruluş içi ekip atayın

İşveren projenin daha fazla incelemeye değeceğini belirledikten sonra, bir iç ekip atamalıdır.

Büyük projelerde, bir proje tahtası oluşturulması, kullanıcı panelleri oluşturulması ve projenin belirli yönlerinden sorumlu liderler atanması gerekebilir. Bu, tasarımın operasyonel performansı optimize etmesini sağlamak için bir BIM’e geçiş liderini içermeli ve tasarımdan inşaa edilmeye kadar yumuşak bir geçiş sağlanmalıdır.

Bu aşamada tahsis edilmesi gereken kilit rollerden biri, işverenin bilgi gereksinimlerinin aşamalı olarak tanımlanmasından sorumlu olacak ve tedarikçilerden ve iç ekipten bilgi alış verişini denetleyecek olan bir işveren tarafı bilgi yöneticisidir. İşveren, BIM süreçlerini benimseme konusunda deneyimli değilse, işverene, işverenin bilgi gereksinimlerini nasıl tanımlayacağını bildiren bir dış BIM danışmanı atanabilir.

Bir Stratejik özet hazırlayın

İşverenin iç ekibi, ihtiyaç beyanında ve ön iş vakasındaki bilgileri, inşa edilen varlığın karşılaması gereken şartları daha ayrıntılı olarak anlatan stratejik bir kısa metne dönüştürür. Stratejik özet mümkün olduğunca ayrıntılı olmalı ve danışmanların atanmasını sağlayacak yeterli bilgi sağlamalıdır. Başlıca paydaşlar, mümkün olan yerlerde, tamamlanmış geçişin operatörleri de dahil olmak üzere stratejik özeti hazırlamaya dahil olmalıdırlar.

Stratejik özet, 2. seviye BIM‘e atıfta bulunmalıdır. Yeni varlığı tedarik etme yaklaşımı, tedarikçilerin proje boyunca doğru, güvenilir ve güncel bilgi sunma yükümlülüklerini içerecektir. Stratejik özet, fiziksel varlığın tasarımını ve yapımını tedarik etmenin yanı sıra işverenin tedarikçilerden gelişen bir Proje Bilgi Modeli (PBM) tedarik etmesini, yani bağlantılı modellerin, dokümanların ve verilerin giderek daha ayrıntılı gerçek varlığın sanal bir kopyasını temsil eden bir koleksiyonunu tedarik etmesini sağlamalıdır. Sonunda, proje tamamlandığında, proje bilgi modeli, inşa edilen varlığın her yönü hakkında yapıldığı gibi “as-built” bilgisini temsil edecek ve varlığın faaliyete geçmesiyle bakım faaliyetlerinin desteklenmesi için yeterli bilgiyi içerecektir.

Önerilen kalkınma için muhtemel yer biliniyorsa, stratejik özet, bina araştırmaları, saha araştırmaları, zemin koşulları hakkında bilgi, tesislerin yeri ve kapasitesi gibi mevcut bilgileri içerebilir. Mevcut bir yapının bulunduğu yerde, yapı hizmetleri, standart bileşenler veya ürünler, bina yönetim sistemi gereksinimleri, mevcut barınma programları gibi bilgiler de stratejik özete dahil edilebilir. Stratejik özette, önceki projelerden alınan dersler de yer alabilir ve şayet mevcut binanın bilgi modeli varsa, buradan elde edilen bilgiler de kullanılabilir.

Mümkün olan yerlerde, stratejik özetteki bilgiler, projenin geliştirilmesi sırasında ve proje süresince sorgulanması kolay olmalıdır. Örneğin, 3 boyutlu 3B “3D” lazer yazıcı çıktılarını içermeli ve bu 3 boyutlu 3B “3D” lazer yazıcı çıktılarını listeleyen elektronik tablolar gibi kolay bir formatta sağlanmalıdır. Bu önemlidir, çünkü uzmanlar bazı biçimlendirmeleri “format”, bazı dosya biçimleri “format” ve hatta PDF’ler bile işveren tarafından gerçekten kullanılmayabilir; yani işverenin istediği bilgiyi doğru olarak sorgulamasına veya değiştirmesine imkân vermeyebilir.

Başlangıç sorumluluk Matrisini hazırlayın

İşveren takım sorumluluklarını göz önünde bulundurmalı ve proje süresince gerekli olacak randevuları belirleyerek bu atamalar için hizmetlerin kapsamını belirlemelidir.

İşveren bunu, proje aşamaları ile uyumlu olan bilgi üretimi için geniş sorumluluklar belirleyen bir sorumluluk matrisinde (veya proje rolleri tablosunda) kaydedebilir. Sorumluluk matrisi de geliştikçe otoritelerin sınırlarını, kaynakları raporlama yapılarını ve boşluklarını belirleyebilir.

İşverenin Karar Noktası

Aşağıdaki tabloda, bir işverenin bu karar noktasında sorabileceği basit dil soruları ile ilgili soruların örnekleri ve bu sorulara cevap bulmak için ihtiyaç duyabilecekleri bilgiler verilmektedir.

Basit Dil Soruları

Gereken Bilgi
Gerekli tüm bilgiler uygun bir biçimde derlenmiş ve uygun bir şekilde saklanmış mı? Mevcut bilgiler de dahil olmak üzere stratejik özet.
Stratejik özet işletme gereksinimini doğru bir şekilde yansıtıyor mu? Mevcut bilgiler de dahil olmak üzere stratejik özet.
Sratejik özet, fizibilite çalışmaları ve opsiyon değerlendirmeleri yapmak için danışman atayacak kadar gelişti mi? Mevcut bilgiler de dahil olmak üzere stratejik özet.
Fizibilite çalışmaları ve opsiyon değerlendirmeleri yapmak için gerekli atamalara ilişkin bir değerlendirme yapıldı mı? Başlangıç Sorumluluk Matrisi.
Fizibilite çalışmaları ve opsiyon değerlendirmeleri yapmak için atamalar yapılmalı mıdır? Başlangıç Sorumluluk Matrisi.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.