1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Aşama 0a-Stratejik Tanım (İş Gerekçesi)

İş gerekçesi, Stratejik Tanımlama aşamasının (ya da PAS 1192: 2 standardının Strateji kısmının) ilk kısmıdır. Önerilen projeye devam edilip edilmeyeceğiyle ilgili olarak önemli kararlar verir.

Bu kararlar, gelişmenin ömrü boyunca yapılanlarla birlikte bilgi ile yönlendirilmelidir. Bina Bilgi Modellemenin (BIM) amacı, uygun bilginin doğru zamanda oluşturulmasını sağlamaktır.

Bu bilgilerin, projenin hayatı boyunca en büyük değere sahip olacağı bir biçimde hazırlanması ve sonraki aşamaları ile tutarlı olacak şekilde adlandırılması ve depolanması önemlidir. Bu aşamada, bu sadece dosyaların depolanabileceği ve BS 1192: 2007 standardında ana hatları verilmiş gibi standart bir dosya adlandırma kuralını benimseyebileceği bir klasör oluşturma meselesi olabilir.

Görevler

İşveren işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesinden, var olan bir malın değerlendirilmesinden sorumludur ve yeni inşa edilmiş bir varlığın geliştirilmesini gerektirebilecek ihtiyacı tespit eder.

Bu ihtiyaçlar daha sonra potansiyel projenin gereksinimlerini açıklayan bir ihtiyaç beyanı belirler. Bunlar daha sonra stratejik bir özet haline dönüşecektir. İhtiyaç beyannamesi muhtemelen bir rapor formatındadır; ancak mümkün olduğunca bilgi ve gereksinimlerle genişletilmeli ve tekliflerin daha sonra projenin gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını test etmek için kullanılacak bir gereksinim yönetimi uygulaması veya e-tablo şeklinde planlanmalıdır.

İşveren, daha sonra, ihtiyaç bildirimine dayanarak bir proje ön hazırlık çalışması yapar. Bu, potansiyel projenin gerektirdiği yatırım için bir gerekçe sunmaktadır. İhtiyaç beyannamesinde olduğu gibi, bu ön iş vakasının da muhtemel bilgilerin gereksinim yönetimi uygulamasında veya e-tabloda planlanması, kullanılması, test edilmesi ve geliştirilmesi daha kolay olacak şekilde bir rapor formatında olması iyi olacaktır.

İşverenin Karar Noktası

Projenin gelişimindeki kilit noktalarda işveren, projenin devam etmesi gerekip gerekmediğine, ek bilgilerin gerekli olup olmadığına veya projenin değiştirilip değiştirilmeyeceğine karar vermelidir.

Bu kararı vermek için, işveren, belirli bilginin mevcut olmasını gerektiren, gelişen proje hakkındaki bir dizi soruyu (bazen basit dil soruları olarak tanımlanmaktadır) cevaplamalıdır. Projenin ilerleyen kısımlarında, gerekli bilgilerin yayımlanması bilgi alışverişi’ veya veri paylaşma olarak tanımlanabilir.

Aşağıdaki tabloda, bir işverenin bu karar noktasında sorabileceği basit dille ilgili soruların örnekleri ve bu sorulara cevap bulmak için ihtiyaç duyabilecekleri bilgiler verilmektedir.

 

 

Basit Dil Soruları Gereken Bilgi
Proje bilgileri, sonraki aşamalarda yararlı olacak şekilde hazırlanmış ve organize edilmiş mi?

 

İhtiyaç beyanı.
İhtiyaç beyannamesi şartı yeterince tanımlıyor mu?

 

İhtiyaç beyanı.
Proje takip edilmeli ve fizibilite etütlerinin ve opsiyon değerlemelerinin yapılmasına izin verecek stratejik bir özet hazırlanmalı mı? Proje ön hazırlık çalışması.
Proje ön çalışması, proje için yeterli gerekçe gösteriyor mu?

 

Proje ön hazırlık çalışması.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.