1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Araç Paleti Makroları

Şayet AutoCAD’i kurcalamaktan hoşlanıyorsanız, her komutun karmaşık görünen bir metin parçası tarafından nasıl tetiklendiğini fark etmiş olabilirsiniz. Şayet ne demek istediğimden haberiniz yoksa, komut satırına CUI yazıp Enter tuşuna basın ve açılan Kullanıcı Ara yüzünü Özelleştirme “Customization User Interface” iletişim kutusunda sol alt köşede bulunan Komut Listesi “Command List” kısmında bulunan komutlardan birini seçin. İletişim kutusunun sağ tarafındaki Özellikler “Properties” kısmında aşağıdaki şekildekine benzer bir şey görmelisiniz:

Bu komut dizesi:

‘^C^C_line’

Makro komutu olarak bilinir ve iş akışınızı hızlandırmak için, kendi komut makrolarınızı oluşturabilirsiniz.

Bu makalemde sizlerle, AutoCAD’in kağıt alanı görüntü bakışları “viewport” ile çalışırken bir şeyleri hızlandırmama yardımcı olmak için kullandığım makro komutlarını paylaşmak istiyorum. Ayrıca kolay erişim için, bunları bir araç paletinde nasıl ayarlayacağınızı da anlatacağım.

Ayarları Yapma

İşe başlamadan önce, şirketinizin standart AutoCAD şablon dosyasını açmanızı istiyorum. Kağıt alanına gidin ve şirketinizin standart Görüntü Bakışları “Viewport” tabakasını “layer” geçerli (aktif) tabaka yapın ve bir görüntü bakışı “viewport” oluşturun. Ben bu makale için VPORTS isimli bir tabaka “layer” kullandım; ancak siz uygun standart tabakanızı “layer” kullanın.

Bir Araç paleti Ayarlama.

Bu makalemde anlattıklarımı uygularken, yeni araçlarınızı bir araç paletinde barındırmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü araç paletlerinin ayarlanması, bakımı ve taşınması kolaydır. Bu teknikleri Kullanıcı Ara yüzünüzde (KAY) “CUI)” de uygulayabilir ve özel komutlarınızı bir araç çubuğu veya şerit sekmesinde oluşturabilirsiniz… Ancak bu başka bir makalemin konusu olacaktır.

Araç paletlerini açmak için:

Şeritin Görünüm “View” sekmesi içerisinde > Paletler “Palettes” panelindeki > Araç Paletleri “Tool Palettes” komut düğmesine tıklayın.

Veya komut satırına TOOLPALETTES yazın ve Enter tuşuna basın.

Artık araç paletleriniz açıldı; herhangi bir palete sağ tıklayın ve Yeni Palet “New Palette” seçeneğini seçin. Yeni paletinizi istediğiniz gibi adlandırın; Ben ACME VPORTS olarak isimlendirdim.

Not: Araç paletleri, çizim kapatılana dek kaydedilmez.

Yeni Bir Araç Yaratma

Bir sonraki kısım biraz eğlenceli olacak. Daha önce oluşturduğunuz görüntü bakışı “viewport“ makro komutunun düğmesini tıklayın ve sürükleyip araç paletine bırakın. Artık ilk aracınızı oluşturdunuz. Bu kolaydı değil mi?

Not: Seçmek için, görüntü bakışının “viewport” üstüne bir kez tıklayın. Şimdi görüntü bakışı “viewport” seçili olarak sol tıklayın ve farenin sol düğmesini basılı tutun. Aracı oluşturmak için, artık görüntü bakışını “viewport” palete sürükleyebilirsiniz.

Aracınızı test etmek için üzerine tıklayın. Bir görüntü bakışı “viewport” çizmeniz istenecektir. Bir görüntü bakışı “viewport” oluşturduktan sonra, onu seçmek için bir kez tıklayın. Görüntü bakışının “Viewport” hangi tabakada “layer” olduğuna dikkat edin? Doğru; Yeni aracınız, şirketinizin standart tabakasında “layer” bir görüntü bakışı “viewport” oluşturdu ve o anki geçerli (aktif) tabakayı “current layer” bile değiştirmedi.

Not: Bu araç, şayet gereken tabaka “layer” mevcut çizim dosyasında hali hazırda mevcut değilse, o tabakayı “layer” oluşturacaktır.

Çok etkilendiğinizi umuyorum. Ama daha fazlasını da yapabiliriz.

Bu nasıl çalışır?

Aracın ne yaptığını görmek için, üzerine sağ tıklayın ve Özellikler… “Properties…” seçeneğini seçin. Komut dizesi “Command String” kutusunun yaklaşık yarısını görürsünüz. Bu aracın çalıştırdığı komut dizesi aşağıdaki gibi görünür:

^C^C_vports

Makronun ^ C kısmı, ESC tuşuna basmakla eşdeğerdir. Şayet varsa, aktif komutu iptal eder. Bu komut, iki adet ^ C ^ C kullanmaktadır; çünkü bazı AutoCAD komutları, aktif komutun tamamen iptal edilmesi için iki kez ESC tuşuna basılmasına ihtiyaç duyar. Tüm komut Makrolarınızı bu şekilde başlatmak iyi bir uygulamadır.

Not: Aktif komutu tam olarak iptal etmek için, üç kez ESC tuşuna basılmasına ihtiyaç duyan bir AutoCAD komutu düşünebiliyor musunuz? Lütfen aşağıdaki yorum kutusuna yorumlarınızı yazarak bildirin …

Komutdan önceki alt çizgi (_) işareti, komutu tüm diller için genelleştirmek için, kullanılır. Şayet AutoCAD‘in İngilizce sürümü ile çalışmıyorsanız, komut isimleri AutoCAD‘in kullandığınız diline çevrilmiş olacaktır. Alt çizgi (_) işareti, AutoCAD‘e komutun varsayılan İngilizce sürümünü kullanmasını söyler.

Komut dizesinin VPORT kısmı, komut satırına VPORT yazmakla tamamen aynıdır.

Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, Genel “General” kısmındaki kutulara da dikkat etmenizi istiyorum. Bu aracın VPORTS isimli tabaka “layer”  üzerinde bir görüntü bakışı “viewport” oluşturacağını ve diğer özelliklerin bazılarının burada geçersiz kılınabildiğini görebilirsiniz.

İnce Ayar Yapma

Yeni aracınızı kişiselleştirebileceğiniz çeşitli yollar vardır. Komutun İsmini “Name” sizin için daha anlamlı bir şeye dönüştürebilirsiniz. Açıklamayı “Description” değiştirebilirsiniz (açıklama kısmındaki değer palette araç üzerine geldiğinizde kullanışlı küçük bir araç ipucu haline gelir). Ayrıca İmaj “Image” kısmında, resmin üzerine sağ tıklayarak ve Resim Belirle Specify Image” seçeneğini seçerek değiştirebilirsiniz.

Şimdi makroya geri dönelim.

Bu örneğimizde, oluşturulan komut dizesi varsayılan olarak VPORTS komutunu kullanır. Bununla birlikte, VPORTS komutunun Model alanında da bir amacı vardır. Bunun yerine, aracı yalnızca kağıt alanında çalışan MVIEW komutunu kullanacak şekilde değiştirelim.

Tek yapmanız gereken değişiklik:

^C^C_vports dizesini ^C^C_mview olarak değiştirmektir.

Daha fazla Görüntü Bakışı “Viewport” Oluşturma Araçları

Daha fazla araç oluşturmak için, aracı sağ tıklayıp Kopyala “Copy” seçeneğini seçtikten sonra, paletin herhangi bir boş yerine gelip Yapıştır “Paste” seçeneğini seçin.

Kullanabileceğiniz alternatif bir komut makrosunun başka bir örneği:

^ C ^ C_mview f;

Bu komut dizesindeki noktalı virgül (;) işareti klavyenizde Enter tuşuna basmak gibidir. Makro aşağıdaki şekilde okunabilir:

Esc tuşuna iki kez bas; komut satırına  mview yaz, Enter tuşuna bas, komut satırına f  yazıp Enter ’tuşuna bas.

Deneyin ve ne elde ettiğinize bakın.

Evet doğru! bir görüntü bakışı “viewport”, çizim alanındaki mevcut tüm mevcut alandaki her şeyi gösteriyor. Bunu bir makro komutu olarak yazmak, tek bir tıklama ile hepsini yapmamızı sağlar!

Peki buna ne dersiniz?:

^C^C_mview;2;v;

Bu komut dizesi Mview komutunu iki adet düşey olarak hizalanmış görüntü bakışıyla “viewport” başlatır. Doğru tabaka “layer” üzerinde iki adet görüntü bakışı “viewport” oluşturmak için sadece iki tıklama.

İşte bir tane daha:

^C^C_mview;p

Bu komut dizesi, düzensiz şekilli bir görüntü bakışı “viewport” oluşturmak için, Mview komutunu Poligonal “Polygonal” seçeneğiyle kullanır.

Bu bölümdeki son örnek biraz daha karmaşık:

^C^C_circle;\\_mview;o;l

Bu komut dizesi dairesel bir görüntü bakışı “viewport” oluşturur. Bu işlemi, önce Circle komutunu çalıştırıp; sonra Mview komutunu, oluşturulmuş olan son nesneyi (bu durumda çember) kullanma seçeneğiyle çalıştırarak yapar.

İki ters bölü (\\) işareti, duraklama olarak yorumlanır. Bu durumda, kullanıcı çemberin merkez noktasını ve yarıçapını belirlemelidir. Bu iki tıklama olarak yorumlanacağı için, iki adet ters bölü  (\\) işareti koyuyoruz.

Not: Bir komut makrosuna hata denetimini dahil etmek kolay değildir. Bu durumda makro iki tıklama bekler; şayet kullanıcı “Merkez ve Yarıçap “Center and Radius” dışında bir çember oluşturma yöntemini seçmeye karar verirse, komut başarısız olur. Şayet makrolarınızda hata denetimi eklemeniz gerekiyorsa Lisp kullanmanız gerekecektir.

Görüntü Bakışlarını “Viewport” Global Olarak Kilitleme ve Kilidini Açma.

Bir sonraki örnekte, aracınızı daha önce yaptığınız gibi kopyalamanızı istiyorum; ancak bu kez, araçların özelliklerini açın ve Genel “General” kısmındaki tabaka “layer” hariç tüm seçeneklerin değerlerini, geçerli olanı kullan “use current” olarak ayarlayın. Bu örneğimiz için, makromuz herhangi bir geometri yaratmayacağından dolayı, bu nedenle bu özelliklerin ayarlanmasını istemeyiz.

Bir sonraki örnek, görüntü bakışlarının “viewport” kilitlenmesini ve kilidini açmamızı hızlandırmamıza yardımcı olacak:

^C^C_mview;l;on;all;;

Komutu çalıştırın ve AutoCAD metin penceresini açmak için F2 tuşuna basın. Makronun hangi komutları çalıştırdığını görmek için bir göz atın…

Evet doğru; Bu komut dizesi, geçerli yerleşimdeki “layout” tüm görüntü bakışlarını “viewport” kilitler. Gün sonunda çiziminizi kapatmadan önce çalıştırmak için çok kullanışlıdır.

Bu makro komutunun zıttı olan geçerli yerleşimdeki “layout” tüm görüntü bakışlarınının “viewport” kilidini açan makro komutu da aşağıdaki gibidir:

^C^C_mview;l;off;all;;

VPORTS İsimli Tabakayı “Layer”  Açma “On” ve Kapatma “Off”

VPORTS isimli tabakayı “layer” açmak ve kapatmak için LAYER komutunu kullanmamız gerekir. Aracı daha önce olduğu gibi kopyalayıp yapıştırın ve VPORTS isimli tabakayı “layer” açmak için, komut dizesini aşağıdaki gibi değiştirin:

^C^C_-la;on;VPORTS;;

Bu aşağıdaki komut dizesi de VPORTS isimli tabakayı “layer” kapatacaktır.

^C^C_-la;off;VPORTS;;

Umarım bu makroların neler yaptığını öğrenebilmişinizdir. Şayet emin değilseniz, makroyu çalıştırmak için, düğmeye tıklayın ve ardından komut penceresini açmak ve neler olduğunu görmek için F2 tuşuna basın.

Not: “VPORTS” ifadesini kendi tabaka “layer”  isminizle değiştirin.Şayet tabaka “layer” isminiz boşluk içeriyorsa, tabaka “layer” ismini tırnak içine koyduğunuzdan emin olun. “VPORTS 1”. Tabaka “Layer” ismi büyük/ küçük harfe duyarlı değildir.

Görüntü Bakışlarının “Viewport” Tabakasının “Layer” Dondurulması “Freeze” ve Çözülmesi “Thaw”

Şayet VPORTS isimli tabakayı “layer” dondurmayı veya çözmeyi isterseniz, yukarıdaki makrolar yerine bu iki makroyu kullanabilirsiniz.

VPORTS isimli tabakayı “layer” dondurmak “freze” için:

^C^C_-la;f;VPORTS;;

VPORTS isimli tabakayı “layer” çzmek “thaw” için:

^C^C_-la;t;VPORTS;;

Umarım bu makalemi beğenip yararlı bulmuşsunuzdur. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen aşağıdaki yorum kutusuna yazarak bana iletin.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.