1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Alıştırma I2-Sunum İmajı Hazırlama

Bu alıştırmada, bir harici palet uygulayarak imaj üzerinde özel efektler üretmek için Palet Yöneticisini “Palette Manager” kullanacaksınız.

Proje uzantılarını orijinal görüntüden izole etmek için Tarama Varlık Manipülasyonu “Raster Entity Manipulation“ (REM) özelliğini kullanıp; ardından, bu REM bölgesinden yeni bir imaj oluşturacak; bu yeni imaja renkli bir palet uygulayacak ve yeni imajın arka planın üzerine bindireceksiniz. Böylece elde ettiğiniz efekt, sunumlarınız için göz alıcı grafikler üretebilecektir.

İlgili Alıştırmalar

Bu alıştırmayı yapmadan önce, AutoCAD Raster Design araç seti seçeneklerinin Alıştırma A1-AutoCAD Raster Design Araç Seti Seçeneklerini Ayarlama alıştırmasında açıklandığı gibi ayarlandığından emin olun.

ALIŞTIRMA

  1. Öğretici7 “\Tutorial7 klasöründeki Palette Manager02.dwg isimli çizim dosyasını açın. Bir hava fotoğrafı görüntüsü çizime eklenmiş durumdadır.

Tarama Varlık Manipülasyonunu “Raster Entity Manipulation“ Araçlarını Kullanarak Proje Alanını Dışa Aktarma

Proje sınırları içindeki alanı izole etmek için REM fonksiyonlarını kullanırsınız; ardından arka plan olarak kullanılan imajın geri kalanını tonlamak için, Palet Yöneticisini “Palette Manager“ kullanırsınız.

  1. Tarama “Raster” menüsü içerisinde > Tarama Varlık Manüplasyonu “Raster Entity Manipulation“ altında > Bölge Yarat “Create Region“ altında Mevcut Vektörden “From Existing Vector“ komutuna tıklayın.
  2. Komut satırında Kapalı bir vektör nesnesi seçin: “Select a closed vector object:” veri istemi (uyarısı) görüntülenir. Projedeki macenta renkli sınır nesnesini seçin.

Sınır nesnesini seçmek, bir REM nesnesini oluşturur ve sınır nesnesinin rengi, bu nesnenin artık bir REM nesnesi olduğunu belirtmek için kırmız renge döner.

  1. REM nesnesini seçin, sağ tıklayın ve açılan kısa yol menüsünden Tarama İmajına Dönüştür “Convert to Raster Image “ seçeneğini seçin.
  2. Yaratılan bu yeni imaja varsayılan olarak Cingular Tutorial_1 ismi verilir ve bu imaj İmaj Yöneticisinde “Image Manager” görüntülenir.

Palet Yöneticisini “Palette Manager“ Kullanarak Arka plan İmajını Tonlama

6. Çizimdeki büyük, ana imajın çerçevesini seçin (REM aracı kullanılarak henüz oluşturulmuş olan imajın çerçevesini değil) Tarama Raster” menüsü içerisinde > İmaj İşleme “Image Processing“ altında Palet Yöneticisi “Manager“ komutuna tıklayın.

Palet Yöneticisi “Palette Manager” iletişim kutusunda bazı imaj verileri görürsünüz; ancak diğer değerler boştur.

  1. Renge Dönüştür “Convert to Color“ düğmesini tıklayın. Bu işlem değişiklikler için temel olacak olan tam bir gri tonlama paleti oluşturur.

8.Paley Yöneticisi “Palette Manager” iletişim kutusunda  Palet “Palette “ menüsü içerisinde > İçe Aktar “Import” komutunu seçin. Paleti İçe Aktarma “Import Palette”  iletişim kutusu görüntülenir.

Paleti İçe Aktarma “Import Palette” iletişim kutusu, varsayılan olarak, Blue.pf isimli palet dosyası da dahil olmak üzere önceden tanımlanmış (.pf) uzantılı birkaç palet dosyası  içeren Destek “Support“ dizinini görüntüleyecektir. Şayet bu dosyayı araştırıp bulmanız gerekiyorsa, bu dosya AutoCAD Raster Design araç seti kök dizini\UserDataCache \Support klasörü içindedir.

  1. Blue.pf dosyasını seçin. İletişim kutusunun altındaki, palet dosyalarını içe aktarmak için Yerine Koy “Substitute” seçeneğini seçin. Bu seçenek, orijinal imajdaki gri renk seviyelerini, indeksine göre endeksler ve gri renkleri karşılık gelen mavi renk seviyeleri ile değiştirir.

Paleti İçe Aktarma

  1. Paleti uygulamak için, Paleti İçe Aktarma “Import Palette” iletişim kutusunda Aç “Open” düğmesine tıklayın. Palet Yöneticisi “Palette Manager” iletişim kutusu görüntülenir ve palet yerine koyma sonuçları otomatik olarak imaja uygulanır. Palet Yöneticisi “Palette Manager“ iletişim kutusunu kapatmak için, OK düğmesine tıklayın.
  2. Proje alanı gri renkli tonlarda vurgulanırken, proje alanını çevreleyen mekansal veriler mavi renkli tonlarla kapatılır.

Görüntülenme Sırasını Değiştirme

Proje imajı bazı vektör verilerini gizlediği için, görüntüde arka plana taşınması gerekiyor. Bunu yapmanın en kolay yolu, her iki imajı da arka plana taşımaktır. Böylece proje imajıyla ilgili konumlar arka plan imajı üzerinde tutulurlar.

  1. Gri renkli proje imajının içinde Shift tuşu ile birlikte farenin sol tuşına basarak her iki imajı da seçin. Her iki imaj da İmaj Seç “Image Select“ iletişim kutusunda vurgulanacaktır. OK düğmesine tıklayın.

13. Sağ tıklayın ve açılan kısa yol menüsünden İmaj “Image “ içerisinde Arkaya Gönder “Send to Back” seçeneğini seçin. Vektör verileri artık her iki imajın da üzerinde gösterilecektir.

14. Sonuçları inceledikten sonra, değişiklikleri veya herhangi bir imajı kaydetmeden çizimi kapatın.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.