1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Alıştırma H2-El ile Yazılmış Metinleri Tanıma

Bu alıştırmada, elle yazdırılmış tarama “raster” metni, AutoCAD yazısıyla “text” değiştireceksiniz.

Genel işlem aşağıdaki gibidir:

 • Tanıma motorunun parametrelerini girme.
 • Poligonal seçim yöntemini kullanarak tarama “raster” metinde el ile yazılmış bir not seçme.
 • Metin Doğrulama “Verify Text“ penceresindeki araçları kullanarak tanınan metinde düzeltmeler yapma.
 • AutoCAD yazısını çizime açılı olarak yerleştirme.

İlgili Alıştırmalar

Bu alıştırmayı yapmadan önce, AutoCAD Raster Design araç seti seçeneklerinin Alıştırma A1-AutoCAD Raster Design Araç Seti Seçeneklerini Ayarlama alıştırmasında açıklandığı gibi ayarlandığından emin olun.

ALIŞTIRMA

 1. Öğretici9 “\Tutorial9klasöründeki textrec_03.dwg isimli çizim dosyasını açın.

Çizime Yerleştirilecek İmajı Seçme

 1. İmaj Yerleştir “Insert Image” iletişim kutusunu görüntülemek için, Tarama “Raster” menüsü içerisinde > Yerleştir “Insert” komutunu tıklayın.
 2. Dosya Tipi “Files of Type” listesinden Tüm İmaj Dosyaları “All Image Files“ tipini seçin.
 3. Şayet gerekiyorsa, Öğretici9 “\Tutorial9” klasörüne gidin. text_rec_hand.tif isimli imaj dosyasını seçin.
 4. Yerleştirme Seçenekleri “Insert Options” kısmında, Hızlı Yerleştirme “Quick Insert” ve İmaja Görüntü Yakınlaşma Yap “Zoom to Image” işaretleme kutularını işaretleyin. Aç “Open” düğmesine tıklayın.

İmaj çiziminize yerleştirilecektir.

Elle Yazılmış Tarama “Raster” Yazısını AutoCAD Yazısına “Text” Dönüştürme

 1. Metin Tanıma Ayarlama “Recognition Setup“ iletişim kutusunu görüntülemek için, Tarama “Raster” menüsü içerisinde > Metin Tanıma “Text Recognition“ altında > Metin Tanıma Ayarlama “Recognition Setup“ komutuna tıklayın.
 2. Veri Giriş “Input“ bölümünde, aşağıdaki ayarları seçin:
 • Yazı Biçimi “Text Format” El Yazısı “Hand Printed”.
 • Seçim Şekli “Selection Shape” Çokgen “Polygonal”.
 • Sözlükler “Dictionaries“ kısmında Okuma “Spelling“ işaretleme kutusunu işaretleyin.
 • Okuma Dili “Spelling Language“ listesinden İngilizce “English” dilini seçin.
 • AutoCAD özel “AutoCAD custom” işaretleme kutusunu işaretleyin.
 • Dil Karakter Kümesi “Language Character Set“ düğmesine tıklayın ve İngilizce “English” karakter setini seçin ve ardından OK düğmesine tıklayın.
 • Tanıma “Recognize“ bölümünde, diğer işaretleme kutularının işaretlerini temizleyerek yalnızca Büyük Harf “Uppercase“ ve Noktalama İşaretleri “Punctuation“ işaretleme kutularını işaretleyin.
 1. AutoCAD Çıktısı “AutoCAD Output“ bölümünde, aşağıdaki ayarları seçin:
 • Tanıma bölümünde, Büyük Harf, Sayılar, Noktalama işaretleri ve Çeşitli seçeneklerini seçin.
 • Çıktı Tipi “Output Type“ Çok Satırlı Yazı “MText”.
 • AutoCAD Stili “AutoCAD Style“ Standart “Standard”.
 • Yazı Yüksekliği “Text Height” Otomatik “Automatic”.
 • Temizleme Yöntemi “Removal Method” Rub.
 1. Doğrulama Görüntüleme “Verification Display“ bölümünde, Altı Çizili “Underline” işaretleme kutusunu işaretleyin ve Kalın “Bold”, Eğik “Italic“ ve Doğrulayıcıyı Etkinleştir “Enable Verifier“ onay kutularının işaretlerini temizleyin.
 2. OK düğmesine tıklayın.
 3. Tarama “Raster” menüsü içerisinde > Metin Tanıma “Text Recognition” altında > Metni Tanı “Recognize Text“ komutuna tıklayın.
 4. Çizimin sağ üst kısmındaki el yazısı ile yazılomış nota görüntü yakınlaştırma “zoom in” yapın”.
 5. Açı için komut satırına A yazıp Enter tuşuna basın ve metnin dönüş açısını girin. Bunu, metin için (ekli dikdörtgenin uzun tarafına paralel olarak) bir taban çizgisi çizmek için iki nokta seçerek veya açı değeri olarak 339 girerek yapabilirsiniz. Enter tuşuna basın.
 6. Çerçevenin içindeki metnin etrafına bir çokgen çizin, sonra çokgeni bitirmek için, Enter tuşuna basın.

Metni Doğrula “Verify Text“ penceresi açılır.

 1. Düzenle bölmesinde (alt bölme) vurgulanan metin alanlarını gözden geçirin. Düzenle “Edit” bölmesinde metni doğrudan düzeltebilir veya düzenleme düğmelerini kullanabilirsiniz. Şüpheli sözcüğü veya reddedilen karakteri Şununla Değiştir “Change To“ kutusunda görüntülemek için, Sonrakini Bul “Find Next“ düğmesine tıklayın. Değiştir “Replace” listesinden bir sözcük seçin veya Şununla Değiştir “Change To“ kutusuna doğru sözcüğü girin ve Değiştir “Replace” düğmesine tıklayın. Şayet sözcüğü veya kısaltmayı tanıma sözlüğüne eklemek istiyorsanız Sözlüğe Ekle “Add to Dictionary“ düğmesine tıklayın. OK düğmesine tıkladığınızda, sizden sözcüğü AutoCAD özel sözlüğüne eklemenizi isteyen bir veri istemi (uyarı) görüntülenir.

Uyarı: Hiçbir tanıma motoru %100 doğru olmadığından, yalnızca vurgulanan alanları değil, Düzenle “Edit” bölmesindeki sonuçları dikkatlice gözden geçirmeli ve gerekli tüm değişiklikleri yapmalısınız.

 1. Yeni notu çizime eklemek için OK düğmesine tıklayın ve sonra Metin Tanıma “Text Recognition“ komutunu sonlandırmak için, Esc tuşuna basın.

İpucu: Metin bloğunu hizalamak için AutoCAD’in MOVE komutunu kullanabilirsiniz. Metni düzenlemek için yeni metni seçtikten sonra, sağ tıklayın ve Çok Satırlı Yazı Düzenle “MText Edit” seçeneğini seçin.

 1. Değişiklikleri kaydetmeden çizimi kapatın.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.