1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Alıştırma H1-Makine Baskılı Metinleri “Text“ Tanıma

Bu alıştırmada, makineyle yazdırılmış tarama “raster” yazılarını AutoCAD metnine (yazısına) “text” veya çok satırlı yazıya “Mtext” dönüştüreceksiniz.

Metin Tanıma Ayarlama “Text Recognition Setup” iletişim kutusundan seçtiğiniz ayarlar, arama motoru için parametreleri tanımlar. Aramanın sonuçları, gerekli düzeltmeleri yapabileceğiniz Metin Doğrulama “Verify Text  penceresinde görüntülenir ve ardından bu yeni metni çizime  girersiniz.

Bu alıştırmada siz:

 • Tanıma motorunun parametrelerini girecek;
 • Makineyle yazdırılmış tarama “raster” yazının dikdörtgen alanını seçecek;
 • Metin Doğrulama “Verify Text“ penceresindeki araçları kullanarak tanınan metinde düzeltmeler yapacak ve
 • Yaratılan AutoCAD Çok satırlı Yazısını “Mtext” çizim içine yerleştireceksiniz.

İlgili Alıştırmalar

Bu alıştırmayı yapmadan önce, AutoCAD Raster Design araç seti seçeneklerinin Alıştırma A1-AutoCAD Raster Design Araç Seti Seçeneklerini Ayarlama alıştırmasında açıklandığı gibi ayarlandığından emin olun.

ALIŞTIRMA

 1. Öğretici9 “\Tutorial9klasöründeki dwg isimli çizim dosyasını açın.

Çizime Yerleştirilecek İmajı Seçme

 1. İmaj Yerleştirme “Insert Image” iletişim kutusunu görüntületmek için, Tarama “Raster” menüsü içerisinde > Yerleştir “Insert” komutunu tıklayın.
 2. Şayet seçili değilse, Dosya Tipleri “Files of Type”listesinden, Tüm İmaj Dosyaları “All Image Files” tipini seçin.
 3. Şayet gerekiyorsa, Öğretici9 “\Tutorial9klasörüne gidin ve tif isimli imaj dosyasını seçin.
 4. Yerleştirme Seçenekleri “Insert Options” kısmında, Hızlı Yerleştirme “Quick Insert” ve İmaja Görüntü Yakınlaşma Yap “Zoom to Image” işaretleme kutularını işaretleyin. Aç “Open” düğmesine tıklayın.

İmaj çiziminize yerleştirilecektir.

Makineyle Yazdırılmış Tarama “Raster” Yazısını AutoCAD Çok Satırlı Yazısına “Mtext” Dönüştürme

 1. Metin Tanıma Ayarlama “Recognition Setup“ iletişim kutusunu görüntülemek için, Tarama “Raster” menüsü içerisinde > Metin Tanıma “Text Recognition“ altında > Metin Tanıma Ayarlama “Recognition Setup“ komutuna tıklayın.
 2. Veri Giriş “Input“ bölümünde, aşağıdaki ayarları seçin:
 • Yazı Biçimi “Text Format” kısmında, Makine Baskısı “Text Formatis Machine Printed”.
 • Seçim Şekli “Selection Shape” kısmında, Dikdörtgen “Rectangular”.
 • Sözlükler “Dictionaries“ kısmında Okuma “Spelling“ işaretleme kutusunu işaretleyin.
 • Okuma Dili “Spelling Language“ listesinden İngilizce “English” dilini seçin.
 • AutoCAD özel “AutoCAD custom” işaretleme kutusunu işaretleyin.
 • Dil Karakter Kümesi “Language Character Set“ düğmesine tıklayın ve İngilizce “English” karakter setini seçin ve ardından OK düğmesine tıklayın.
 • Tanıma “Recognize“ bölümünde, diğer işaretleme kutularının işaretlerini temizleyerek yalnızca Büyük Harf “Uppercase“ ve Noktalama İşaretleri “Punctuation“ işaretleme kutularını işaretleyin.
 1. AutoCAD Çıktısı “AutoCAD Output“ bölümünde, aşağıdaki ayarları seçin:
 • Çıktı Tipi “Output Type“ Çok Satırlı Yazı “MText”.
 • AutoCAD Stili “AutoCAD Style“ Standart “Standard”.
 • Yazı Yüksekliği “Text Height” Otomatik “Automatic”.
 • Temizleme Yöntemi “Removal Method” Rub.
 1. Doğrulama Görüntüleme “Verification Display“ bölümünde, Altı Çizili “Underline” işaretleme kutusunu işaretleyin ve Kalın “Bold”, Eğik “Italic“ ve Doğrulayıcıyı Etkinleştir “Enable Verifier“ onay kutularının işaretlerini temizleyin.
 2. OK düğmesine tıklayın.
 1. 6. Raster menü Metin Tanıma Metni Tanıma’yı tıklayın.
 2. 7. “NOTLAR” kelimesinin çevresine aşağıdaki gibi bir dikdörtgen çizin: sol üst köşeyi tıklayın, açıyı 0 olarak ayarlamak için Enter tuşuna ve ardından sağ alt köşeyi tıklayın.
 1. Doğrulama Ekranı “Verification Display” bölümünde, Alt çizgili “Underline” işaretleme kutusunu işaretleyin ve Kalın “Bold”, İtalik “Italic” ve Doğrulayıcıyı Etkinleştir “Enable Verifier” işaretleme kutularının işaretini temizleyin.
 2. Click OK.
 3. Tarama “Raster” menüsü içerisinde Metin Tanıma “Text Recognition” kısmında > Metni Tanı “Recognize Text” komutuna tıklayın.
 4. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, NOTES metni çevresine bir dikdörtgen çizin: Bunun için NOTES metninin sol üst köşesine tıklayın ve açı “angle” değerini 0 derece olarak ayarlamak için O yazıp Enter tuşuna basın.

Metin Doğrulama “Verify Text“ penceresi, NOTES: metnini hem Görünüş “View“ bölmesinde (üst bölmede) hem de Düzen “Edit“ bölmesinde (alt bölmede) görüntüler. Şayet NOTES: metni Düzenle “Edit“ bölmesinde altı çizili değilse, sözcüğü seçmek için tıklayıp sürükleyin ve Düzenle “Edit“ araç çubuğundaki altı çizili biçimlendirme seçeneğini tıklatın. Şayet tanıma motoru herhangi bir istenmeyen karakter eklediyse, Düzenleme “Edit” bölmesinde bunları silin.

17. NOTES: metnini çizime AutoCAD Çok satırlı yazı “Mtext” olarak eklemek için, OK düğmesine tıklayın.

Aşağıdaki örnek, Çok satırlı yazı “Mtext” nesnesinin çizimde nasıl görüntülendiğini göstermektedir.

 1. Metin Tanıma Ayar “Text Recognition Setup” iletişim kutusunu görüntülemek için, komut satırına S yazıp; Enter tuşuna basın.
 2. Aşağıdaki ayarları değiştirin:
 • Veri Giriş “Input“ bölümünde, Büyük Harf “Uppercase”, Sayılar “Numbers”, Noktalama işaretleri “Punctuation” ve Çeşitli “Miscellaneous” işaretleme kutularını işaretleyin.
 • AutoCAD Çıktısı “AutoCAD Output” bölümünde, Çıktı Tipini “Output Type” Çok Satırlı Yazı “MText” olarak ayarlayın ve AutoCAD Stili “AutoCAD Style” olarak TR1 stilini ayarlayın.
 • Doğrulama Görüntüleme “Verification Display” bölümünde, Formatlama “Formatting“ işaratleme kutularını temizleyin ve Doğrulayıcıyı Etkinleştir “Enable Verifier“ seçeneğini seçin.
 • OK düğmesine tıklayın.
 1. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, 1 ile 3. maddelerin etrafına bir dikdörtgen çizin. Bunun için, birinci () maddenin sol üst tarafını tıklayın; açıyı “angle” 0 derece olarak ayarlamak için Enter tuşuna basın ve ardından üçüncü (3.) maddenin sol alt tarafını tıklayın.

Metni Doğrulama “Verify Text” penceresi açılır. Görünüş “View” bölmesi, orijinal tarama “raster” metnini görüntülerken; Düzenleme “Edit” bölmesi tanıma motorundan çıkan çıktıyı görüntüler.

 1. Düzenleme “Edit” bölmesinde vurgulanan metin alanlarını gözden geçirin. Şüpheli sözcüğü veya reddedilen karakteri görüntülemek için, Sonrakini Bul “Find Next” düğmesine tıklayın. Şuna Değiştir “Change To“ listesinden bir sözcük seçin veya Şuna Değiştir “Change To“ kutusuna doğru sözcüğü girin ve Değiştir “Replace” düğmesine tıklayın. Şayet tanınmayan sözcüğü veya kısaltmayı tanıma sözlüğüne eklemek istiyorsanız Sözlüğe Ekle “Add to Dictionary“ düğmesine tıklayın. OK düğmesine tıklattığınızda, siz de sözcüğü AutoCAD özel sözlüğüne eklemeyi isteyip istemediğinizi soran bir veri istemi (uyarı) görüntülenir.

Uyarı: Hiçbir tanıma motoru % 100 doğru olmadığından, yalnızca vurgulanan alanları değil, Düzenleme “Edit” bölmesindeki sonuçları dikkatlice kontrol etmeli ve gerekli tüm değişiklikleri yapmalısınız.

 1. Değişiklikleri yaptıktan sonra, yeni AutoCAD metnini çizime eklemek için, OK düğmesine tıklayın.

İpucu: Metin bloğunu hizalamak için, AutoCAD’in MOVE komutunu kullanabilirsiniz. Metni düzenlemek için ise, metni seçin ve  ardından sağ tıklayın ve Çok satırlı Yazı Düzenleme “MText Edit” seçeneğini tıklayın.

 1. Değişiklileri kaydetmeden çizimi kapatın.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.