1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Alıştırma G5-Ayırma Tablolarıyla Çalışma

Bu alıştırmada, tarama “raster” çizgilerini vektör çizgilere dönüştürürken çizgilerin tabakalara “layer” atanmasını kontrol etmek için, ayırma tablolarının “separation table” nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz.

Yeni vektörlerin tabakası “layer” tarama “raster” çizginin genişliği veya çizgi tipi (sürekli ve sürekli olmayan) tarafından kontrol edilebilir. Bu tabaka “layer” kontrolleri genel olarak çizgiler ve daireler gibi temel vektör nesneleri ve sürekli çizgi takipçisi için kullanılır. Metin veya izohips eğrileri dönüştürürken, diğer tabaka “layer” denetimi türleri uygulanabilir.

İlgili Alıştırmalar

Bu alıştırmayı yapmadan önce, AutoCAD Raster Design araç seti seçeneklerinin Alıştırma A1-AutoCAD Raster Design Araç Seti Seçeneklerini Ayarlama alıştırmasında açıklandığı gibi ayarlandığından emin olun.

ALIŞTIRMA

 1. \Öğretici6 “\Tutorial6” klasöründeki VTools_05.dwg çizim dosyasını açın.

Raster Design Hızlı Erişim Araç Çubuğuna Ulaşma

 1. Raster Design Hızlı Erişim Araç Çubuğunun görünür olduğundan emin olun. Değilse, Tarama “Raster” menüsü içerisinde > Hızlı Erişim Çubuğuna Geçiş Yap “Toggle Quick Bar “ komutuna tıklayın.
 2. Raster Design Hızlı Erişim Çubuğunda, Tarama Kesişim Noktalarında Dur “Stop At Raster Intersections” [   ] seçeneğini temizleyin.

Raster Varlık Algılama Ayarlarını Değiştirme

 1. Raster Design Seçenekleri “Raster Design Options“ iletişim kutusunu görüntülemek için, Tarama “Raster” menüsü içerisinde > Seçenekler “Options” komutunu tıklayın.
 2. Tarama Varlık Algılama “Raster Entity Detection“ sekmesine tıklayın ve Maksimum Atlama Uzunluğu “Max Jump Length“ seçeneğini 70 olarak değiştirin.

Bu ayar, AutoCAD Raster Design araç setinin bir tarama sürekli çizgisini “raster polyline” takip ederken tolere edebileceği boşluk uzunluğunu belirtir. Çizgiye gömülü etiketlerin üstünden atlamak veya kesikli çizgiler gibi sürekli olmayan çizgileri takip etmek için kullanılabilir. Bu uzunluk piksel cinsindendir ve Tıklayarak Seç “Pick“ düğmesini kullanarak ekranda seçilebilir.

 1. Maksimum Çizgi Uzunluğu seçeneğini 50, Maksimum Boşluk Süresi 20 olarak değiştirin.

Bu ayarlar, AutoCAD Raster Design araç setinin kesikli veya kesintisiz olmayan çizgi tiplerinin varlığını nasıl tespit ettiğini kontrol eder.

Vektör Ayırma Ayarlarını Değiştirme

 1. Vektör Araçları Genel “VTools General“ sekmesini, ardından Vektör Ayırma Seçenekleri “Vector Separation Options“ iletişim kutusunu görüntülemek için Vektör Ayırma “Vector Separation” düğmesine tıklayın.
 2. Genel “General“ sekmesini tıklayın ve Sürekli Olmayan Varlıklar İçin Genişlik Tablosunu Geçersiz Kıl “Override Width Table For Non-continuous Entities” işaretleme kutusunu işaretleyin. Tabaka “Layer“ listesinde tabakayı easement lines isimli tabaka “layer” olarak değiştirin.

Bu ayar ile sürekli olmadığı tespit edilen çizgiler, easement lines isimli tabakaya “layer” yerleştirilir.

Genişlik Tablosu Girişleri Ekleme

 1. İletişim kutusunun üst kısmındaki Genişlik Tablosunu Kullan “Use Width Table” işaretleme kutusunu işaretleyin.
 2. Bu ayar, tarama “raster” çizgileri için piksel cinsinden genişlik aralıklarını temel alan tabakalar “layer” belirlemenizi sağlar. Vektörleştirme araçlarını kullanırken, seçilen tarama “raster” varlığın genişliği, genişlik tablosuyla karşılaştırılır ve bu ayarlara göre tabaka “layer” atanır.
 3. Aralık “Range“ eklemek için Aşağıya Ekle “Insert Below“ düğmesine tıklayın.
 4. Sorgu Genişliği > “Query Width >” düğmesine tıklayın ve genişliğini piksel cinsinden belirlemek için çizim alanında aşağıdaki şekilde yeşil renkli çarpı (X) ile gösterilen noktayı seçin.

13. Varlık Genişliği Bilgisi “Entity Width Information“ iletişim kutusundan çıkmak için, OK düğmesine tıklayın. Genişlik Tablosu “Width Table“ kısmında, aktifleştirmek için, yaratılan yeni aralığa bir kez tıklayın, ardından Maksimum değer “Maximum value“ sütununda aralığın mevcut değerine tıklayın ve değeri  4 olarak değiştirin.

14. Tekrar etkinleştirmek için aralığa bir kez tıklayın ve  ardından Tabaka “Layer“ sütunundaki aralığın mevcut tabakasının “layer” ismine  tıklayın. İnce tarama “raster” çizgiler için tabakayı “layer” s-util isimli tabaka “layer” olarak değiştirmek için listeyi kullanın.

15. Başka bir Aralık “Range” eklemek için Aşağıya Ekle “Insert Below “ düğmesine tıklayın.

16. Yeni aralığın daha geniş çizgiler kabul edecek şekilde ayarlandığına dikkat edin.

17. Etkinleştirmek için yeni aralığa bir kez tıklayın; Tabaka “Layer“ sütunundaki aralığın mevcut tabakasının ismine  tıklayın ve  tabakayı “layer” * PROMPT * isimli tabaka “layer” olarak değiştirin ve Enter düğmesine basın.

Bu ayar, vektörleştirme araçlarını, kalın tarama “raster” seçimleriyle karşılaşıldığında bir tabaka “layer” istemek için, zorlar. Bu seçenek, çizgi tarama raster” dosyası birkaç farklı tipte benzer görünümlü çizgilere sahipse,  ve bu farklı çizgi tiplerinin vektör dosyasında farklı tabakalara “layer” ayrılması gerektiğinde çok faydalıdır.

18. Vektör Ayırma Seçenekleri “Vector Separation Options“ iletişim kutusundan çıkmak için, OK düğmesine tıklayın; Raster Design Seçenekleri “Raster Design Options“ iletişim kutusundan çıkmak için, tekrar OK düğmesine tıklayın.

Kesik kesik Çizgi Tipli Tarama “Raster” Çizgisini Vektöre Dönüştürme

19. Yeni bir sürekli çizgi oluşturmak için, Tarama “Raster” menüsü içerisinde > Vektörleştirme Araçları “Vectorization Tools” altında > Sürekli Çizgi İzleyicisi “Polyline Followerkomutuna tıklayın.

 1. Sürekli çizgiye “Polyline” dönüştürmek için, aşağıdaki şekilde yeşil renkli artı (+) sembolüyle göründüğü üzere kesik kesik çizginin sol alt ucuna tıklayın. Tüm çizgi vurgulanacaktır.

21. Sürekli çizgiyi “Polyline” kabul etmek için, Enter tuşuna basın.

22. Yeni sürekli çizgi “polyline”, easement lines isimli tabakaya “layer” yerleştirilecektir.

23. Komuttan çıkmak için Enter tuşuna basın. Yeni sürekli çizgi “polyline”, easement lines isimli tabakaya “layer” atanan yeşil renkte görüntülenecektir.

Farklı genişlikteki Tarama “Raster” Çizgileri Vektöre Çevirme

 1. Yeni bir sürekli çizgi oluşturmak için, Tarama “Raster” menüsü içerisinde > Vektörleştirme Araçları “Vectorization Tools” altında > Sürekli Çizgi İzleyicisi “Polyline Follower“ komutuna tıklayın.
 2. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, kavşak çizgisinin içindeki alt yapı çizginin sol ucuna tıklayarak sürekli çizgiye “poline” dönüştürün.

26. Sürekli çizgiyi “Polyline” kabul edip başka bi sürekli çizgi “polyline” oluşturmak için, Enter tuşuna basın.

27. Yeni sürekli çizgi “polyline” s-util isimli tabaka “layer” üzerine yerleştirilecektir.

28. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, kısa yol çizgisinin sağ alt kısmına tıklayın.

29. Takipçi yol hattının sağ ucuna geldiğinde, poligonu tamamlamak için, Enter tuşuna basın.

30. Tabaka Seç “Select Layer“ iletişim kutusundan row isimli tabakayı “layer” seçin ve sonra OK düğmesine tıklayın.

31. Komuttan çıkmak için, Enter tuşuna basın.Raster Tasarım Hızlı Erişim Araç çubuğundan, Tarama Kesişim Noktalarında Dur “Stop At Raster Intersections” [  ] seçeneğini seçin.

32. Tıklayarak seçim seçeneğini kullanarak yeni bir çizgi oluşturmak için, Tarama “Raster” menüsü içerisinde > Vektörleştirme Araçları “Vectorization Tools” altında > Çizgi “Line” komutunu tıklayın.

33. 74 ve 75 numaralı parseller arasındaki çizgiyi tıklayın ve bölgeyi yakınlaştırın.

 

Aşağıdaki şekilde, bir vektöre dönüştürmek için parsel çizgisindeki noktanın nerede seçileceğini göstermektedir.

 

34. İstendiğinde, yeni çizgi için lot lines isimli tabakayı “layer” seçin.

 1. Komuttan çıkmak için Enter tuşuna basın.
 2. Komut, yeni çizginin altındaki tarama bilgilerini kaldıracaktır.

Aşağıdaki şekil, çeşitli çizgi türlerinin dönüştürüldükten ve uygun tabakalara “layer” yerleştirilmesinden sonra çizimin nasıl görünmesi gerektiğini göstermektedir.

 1. Değişiklikleri kaydetmeden çizimi kapatın.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.