1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Alıştırma G4-Dinamik Veri Giriş Uyarılarını Kullanma

Bu alıştırmada, AutoCAD Dinamik veri giriş komutlarını kullanarak, tarama “raster” çizgilerini büyük bir hassasiyetle nasıl vektörleştireceğinizi öğreneceksiniz.

Dinamik veri giriş aracı, imlecin yakınında çizgi uzunlukları, açıları ve komut seçeneklerini görüntüleyerek yaratmakta olduğunuz nesne  faydalı bilgi sağlar. Bu alıştırma, Dinamik veri giriş araç seçeneklerin ayarlanmasını ve ardından cadde ve sokak kavşaklarının bulunduğu bir çizimde tarama “raster” çizgilerinin vektörleştirilmesini içerir.

İlgili Alıştırmalar

Bu alıştırmayı yapmadan önce, AutoCAD Raster Design araç seti seçeneklerinin Alıştırma A1-AutoCAD Raster Design Araç Seti Seçeneklerini Ayarlama alıştırmasında açıklandığı gibi ayarlandığından emin olun.

ALIŞTIRMA

Dinamik Giriş ayarlarını yapılandırmak ve tarama “raster” çizgilerini vektörleştirmek için:

 1. \Öğretici6 “\Tutorial6” klasöründeki VTools_Dyn.dwg çizim dosyasını açın.

Bazı araç seçeneklerini ayarladıktan sonra, bu tarama “raster” imajdaki cadde (sokak) kenarlarını vektörleştirmeye başlayabilirsiniz.

 1. Komut satırına, bir AutoCAD komutu olan OPTIONS yazıp Enter tuşuna basın.
 2. Açılan Seçenekler “Options” iletişim kutusunda, Görüntüleme “Display“ sekmesinde, Pencere Öğeleri “Window Elements” kısmında, Araç İpuçlarını Göster; Taslak Drafting” sekmesinde, Otomatik Çıtçıtlanma Ayarları “AutoSnap Settings“ alanında, Otomatik Çıtçıt Araç İpucunu Göster “Display AutoSnap Tooltip” işaretleme kutularını işaretleyin. Seçenekler “Options” iletişim kutusunu kapatın.
 3. Durum çubuğundaki Dinamik Veri Giriş “Dynamic Input” simgesine sağ tıklayın ve Dinamik Veri Giriş Ayarları “Dynamic Input Settings” seçeneğini seçin. Alternatif olarak, DSETTINGS AutoCAD komutunu da kullanabilirsiniz.
 4. Çizim Ayarları “Drafting Settings” iletişim kutusunda, Dinamik Veri Giriş “Dynamic Input” sekmesinde, İşaretçi Veri Girişi “Pointer Input”,  Ölçü Veri Girişi “Dimension Input” ve Dinamik Veri İstemlerini “Dynamic Prompts” etkinleştirmek için, tüm işaretleme kutularını işaretleyin.
 5. İşaretçi Veri Girişi “Pointer Input“ alanında, Ayarlar “Settings” düğmesine tıklayın.
 6. İşaretçi Veri Giriş Ayarları “Pointer Input Settings“ iletişim kutusunda, Biçimlendirme “Format” kısmında, Açısal Biçimlendirme “Polar Format” ve Mutlak Koordinatlar “Absolute Coordinates”; Görünürlük” Visibility“ kısmında, Her zaman “Always” seçeneğini seçin. İletişim kutusunu kapatmak için, OK düğmesine tıklayın.
 7. Çizim Ayarları “Drafting Settings” iletişim kutusunun Dinamik Giriş “Dynamic Input” sekmesinde, Ölçü Veri Girişi “Dimension Input“ alanında, Ayarlar “Settings” düğmesine tıklayın.
 8. Ölçü Veri Giriş Ayarları Dimension Input Settings“ iletişim kutusunda, Aşağıdaki Boyut Girişi Alanlarını Eşzamanlı Olarak Göster: “Show the Following Dimension Input Fields Simultaneously:” seçeneğini işaretleyin ve Sonuç Ölçüsü “Resulting Dimension”, Mutlak Açı “Absolute Angle” ve Yay Yarıçapı “Arc Radius” işaretleme kutularını işaretleyin. İletişim kutusunu kapatmak için OK düğmesine tıklayın.
 9. Çizim Ayarları “Drafting Settings“ iletişim kutusunda, Çizim Araç İpucu Görünüşü “Drafting Tooltip Appearance“ düğmesine tıklayın.
 10. Çizim Araç İpucu Görünüşü “Drafting Tooltip Appearance“ iletişim kutusunda, Renkler “Colors” düğmesine tıklayın.
 11. Çizim Penceresi Renkleri “Drawing Window Colors“ iletişim kutusunda, İçerik “Context“ alanında, 2B Model Alanı “2D Model Space”; Arabirim Elemanı “Interface Element“ alanında, Artı İşaretleri “Crosshairs”; Renk “Color “ alanında, görüntüdeki beyaz çizgilerle iyi kontrast oluşturan yeşil gibi bir renk seçin. Uygula ve Kapat “Apply and Close” düğmesine tıklayın.
 12. Araç İpucu Görünüşü “Tooltip Appearance“ iletişim kutusunda, OK düğmesine tıklayın.
 13. Çizim Ayarları “Drafting Settings” iletişim kutusunda, Nesne Çıtçıt “Object Snap” sekmesinde, Nesne Çıtçıtlanma Açık (F3) ” Object Snap On (F3)” işaretleme kutusunu işaretleyin ve Nesne Çıtçıt Modları “Object Snap Modes“ alanında, Uç Nokta “Endpoint“ ve Kesişim “Intersection” işaretleme kutularını işaretleyin.
 14. Çizim Ayarları “Drafting Settings” iletişim kutusunda, Tarama Çıtçıt “Raster Snap” sekmesinde, Tarama Çıtçıtlanma Açık (Ctrl F3) ” Raster Snap On (Ctrl F3)” işaretleme kutusunu işaretleyin ve Tarama Çıtçıt Modları “Raster Snap Modes“ alanında, Merkez “Center“, Uç “End” ve Köşe “Corner” işaretleme kutularını işaretleyin. Tercihler “Preferences“ alanında, İşaretçiyi Göster “Show Aperture” ve Çıtçıtlan “Snap” işaretleme kutularını işaretleyin. İletişim kutusunu kapatmak için, OK düğmesine tıklayın.

Şimdi Elmhurst Bulvarı’nın sol (batı) kenarı ile başlayan çizgileri vektörleştirmeye başlamaya hazırsınız. Aşağıdaki talimatlar, imajın tepesinin kuzey olduğunu varsayarak standart pusula yönlerini kullanmaktadır.

 1. Tarama “Raster” menüsü içerisinde > Vektörleştirme Araçları “Vectorization Tools” altında > Çizgi “Line” komutuna tıklayın. Veya komut satırına VLINE yazıp Enter tuşuna basın.
 2. İmleci Elmhurst Bulvarı’nın batı kenarına getirin ve tarama çizgisinin ortasına oturtun. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, imleci tam yerine getirdiğinizi onaylamak için, Tarama Çıtçıtlanma sembolünü ve Tarama Merkez araç ipucunu görmelisiniz.

18. Çizgiyi vektörleştirmek için, tıklayın.

Araç ipuçları, çizgi uzunluğunu ve açısını (252 derece) gösterecektir.

 1. Çizgiyi vektörleştirmek için sağ tıklayın ve Enter seçeneğini seçin.
 2. İmleci Elmhurst Bulvarı’nın kuzeydoğu tarafına getirin, bu çizginin ortasına çıtçıtlanın ve ardından tıklayın.
 3. Çizgiyi vektörlemek için sağ tıklayın ve Enter seçeneğini seçin; ardından komutu sonlandırmak için sağ tıklayın ve İptal “Cancel seçeneğini seçin.
 4. İmlecin ucundaki ipucu çubuğu, bu çizginin açısının da 252 derece olduğunu gösterir. Bu iki paralel vektör çizgisinin varlığı, kavşağın vektörleştirilmesi için iyi bir temel sağlar.
 5. Tarama “Raster” menüsü içerisinde > Vektörleştirme Araçları “Vectorization Tools” altında > Yay “Arc” komutunu tıklayın veya komut satırına VARC yazıp; Enter tuşuna basın.
 6. Bir seçim noktası belirleyin veya… “Specify one-pick point or…” veri istemini (uyarısını) görüntüleyen araç ipucu veri isteminin (uyarının) yanında bir aşağı ok simgesi gösterir. Klavyeden aşağı ok tuşuna bir kez bastığınızda, Merkez “Center” ve 3P olmak üzere diğer iki seçeneği görürsünüz. Klavyeden aşağı ok tuşuna tekrar basın; siyah nokta ikinci seçeneği işaretleyecektir.

Bu noktada, bir seçenek seçmek için, klavyeden Yukarı/Aşağı Ok tuşlarını kullanabilirsiniz. Kısa yol menüsünden bir seçenek seçmek için, imleçle bir seçenek seçebilir veya farenin sağ tuşuna tıklayabilirsiniz.

 1. 3P seçeneğini seçin, ardından istendiği gibi bir başlangıç noktası seçin. İlk vektörleştirdiğiniz çizginin ucunu seçmek için Uç nokta “Endpoint” nesne çıtçıtını kullanın.

26. Yay üzerinde başka bir nokta seçtikten sonra, Uç nokta “Endpoint” nesne çıtçıtını tekrar kullanarak diğer sokak kenarının sonundaki üçüncü noktayı seçin. Komutu sonlandırmak için, Enter tuşuna basın.

Sonraki birkaç adımda, Elmhurst, Highland, Northside ve Elm Place tarafından sınırlanan dikdörtgeni vektörleştireceksiniz.

 1. Tarama “Raster” menüsü içerisinde > Vektörleştirme Araçarı “Vectorization Tools” altında > Dikdörtgen “Rectangle” komutunu tıklayın veya komut satırına VRECT yazıp; Enter tuşuna basın.
 2. Elmhurst’ün Northside ile buluştuğu dikdörtgenin kuzey köşesine tıklayın ve imleci Elmhurst Ave’nin doğu tarafı boyunca güneybatıya kısa bir mesafe kaydırın.
 3. Açı isteminin vurgulandığına dikkat edin. Bu durumda, sayısal değeri girerek çizgiyi belirli bir açıya kilitleyebilirsiniz.
 4. Elmhurst Ave.’nin diğer kenarları için kullandığınız açı olan 252
 5. İkinci köşe noktasını belirlemek için, Highland ve Elm Place’in buluştuğu dikdörtgenin çapraz karşıt köşesine tıklayın.
 6. Komutu sonlandırmak için sağ tıklayın ve Enter seçeneğini seçin; ardından sağ tıklayıp İptal “Cancel” seçeneğini seçin.
 7. Dikdörtgenin doğu ve batı köşelerinin tarama “raster” köşelerine göre yer değiştirdiğini unutmayın. Gerçek bir projede, bu noktada tarama “raster” çizgilerini takip etmenin veya vektör çizgilerini paralel tutmanın daha önemli olup olmadığına karar vermeniz gerekecektir.

İleri İşlemler: Tarama “Raster” çizgilerini takip etmek için, önce Dosya “File” menüsü içerisinde > Geri Al “Undo” komutunu tıklayın. VRECT komutunu geri almak için, bu işlemi bir veya daha fazla kez tekrarlayın. Ardından sürekli çizgi “polyline” vektörleştirme aracını (VPLINE) 2p seçeneğiyle her köşedeki dikdörtgenin her bir köşesindeki noktaya tıklayarak ve Uç nokta “Endpoint” nesne çıtçıtını kullanarak çizgileri vektörleştirmek için kullanın.

 1. Sonraki birkaç adımda, Northside boyunca vektörleştirme yapmak için, sürekli çizgi “polyline” vektörleştirme aracını kullanacaksınız.
 2. Tarama “Raster” menüsü içerisinde > Vektörleştirme Araçları “Vectorization Tools” altında > Sürekli çizgi “Polyline komutunu tıklayın veya komut satırına VPLINE yazıp; Enter tuşuna basın.
 3. 2P seçeneğini seçin.

İpucu: Bir poligonu vektörleştirmek için, 2P seçeneğini kullanırken, başlangıç noktasını tıklayın; ardından bitiş noktasına ulaşana kadar sırayla her bir köşeyi tıklayın.

 1. Elmhurst ve Northside’nın köşesindeki vektör çizgisinin sonunu tıklayın ve imleci Northside boyunca kısa bir mesafe doğuya doğru kaydırın.

Açı “Angle” ve Uzunluk “Length” gibi iki sayısal veri isteminiz (uyarı) olduğunda, bunlardan birinin vurgulandığını ve bunun sayısal bir değer girebileceğinizi belirttiğine dikkat edin.

 1. Vurguyu açıyla uzunluk arasında değiştirmek için, TAB tuşuna basın ve ardından açı “angle” vurgulandığı zaman, durun.
 2. (252 derece olan) Elmhurst açısından 90 derece olan 342 değerini girdikten sonra, vurguyu uzunluk “length” değerine getirmek için, TAB tuşuna basın.

Şimdi açı 342 derecede kilitlenmiş olmalıdır.

 1. İmleci, Oak Place’in kenarına doğru kaydırın, tarama “raster” sokak kenarına tıklayın; ardından bu kenarı kuzey doğu istikametinde kavşağa doğru takip edin.
 2. Tarama Köşesi “Raster” Corner isteminde, bitiş noktasını işaretlemek için bir kez tıklayın, ardından sağ tıklayın ve Enter seçeneğini seçin.
 3. Böylece bu alıştırmanın adımlarını bitirdiniz ve Dynamic Input komutları ile vektörleştirme komutlarını kullanarak kendinizi rahat hissedebilirsiniz.
 4. Değişiklikleri kaydetmeden çizimi kapatın.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.