1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Alıştırma G1-Seçenekleri Ayarlama ve Temel Vektör Nesneleri Yaratma

Bu alıştırmada, vektörleştirme araçları için seçenekleri nasıl ayarlayacağınızı ve temel Tarama “raster” geometrisini vektör varlıklarına nasıl dönüştüreceğinizi öğreneceksiniz.

Vektörleştirme Araçları ayarları, Raster Design Seçenekler “Options” iletişim kutusundaki üç sekmede bulunmaktadır. Bunlar:

 • Raster Varlık Algılama “Raster Entity Detection”
 • Vektör Araçları Genel “VTools General”
 • Vektör Araçları Takipçisi “VTools Follower” sekmeleridir.

Herhangi bir çizimin temel elemanları, çizgileri “line”, yayları “arc”, çemberleri “circle”, dikdörtgenleri “rectangle” ve sürekli çizgileri “polyline” içermektedir.

İlişkili Alıştırmalar

Bu alıştırmayı yapmadan önce, AutoCAD Raster Design araç seti seçeneklerinin Alıştırma A1-AutoCAD Raster Design Araç Seti Seçeneklerini Ayarlama alıştırmasında açıklandığı gibi ayarlandığından emin olun.

ALIŞTIRMA

 1. Öğretici6 “\Tutorial6klasöründeki VTools_02.dwg isimli çizim dosyasını açın.

Raster Design Seçenekler “Options” İletişim Kutusuna Ulaşma

2. Raster Design Seçenekler “Options” iletişim kutusunu görüntülemek için, Tarama “Raster” menüsü içerisindeki > Seçenekler “Options” komutunu tıklayın.

3. Tarama Varlık Algılama “Raster Entity Detection“ sekmesinde, Tek Tıklama Seçeneği “Single Pick Options” kısmında Maksimum Atlama Uzunluğu “Max Jump Length“ değerini 20 olarak ayarlayın.

Bu ayar, AutoCAD Raster Design araç setinin bir tarama sürekli çizgisini “raster polyline” takip ederken tolere edebileceği boşluk uzunluğunu belirtir. Çizgi ile iç içe geçmiş etiketlerin üstünden atlamak veya kesikli çizgiler gibi sürekli olmayan çizgileri takip etmek için, kullanılır.

4. Vektör Araçları Genel “VTools General” sekmesinde, Silme Yönteminin “Removal Method” REM olarak ayarlandığından emin olun.

Bu seçenek, kesişen tarama “raster” verilerini koruyarak alttaki tarama “ raster” verilerini siler. Yeni öğenin altındaki tüm tarama “raster” verilerini tamamen kaldırmak için, Rub seçeneğini kullanırsınız.

5. İletişim kutusunun alt tarafında bulunan Değerleri Yuvarlama “Round Values“ işaretleme kutusunu işaretleyin. Belirlenen Hassasiyet “Specified Precision“ seçeneğini seçin ve Uzunluk “Length“ için hassasiyet değerini 01 olarak ayarlayın.

Bu ayar, vektörleştirme araçlarındaki tek tıklama “single-pick” seçeneklerini kullanarak vektör oluştururken mesafeler için AutoCAD hassasiyetini geçersiz kılar. Ancak, ölçüleri “dimension” manuel olarak seçiyorsanız (çoklu tıklama), seçilen noktalar öncelik kazanır ve yeni varlığın ölçüleri AutoCAD hassasiyetini kullanır.

Vektör Araçları Takipçisi “VTools Follower“ sekmesinde, Kapalı Döngü Algılandıysa Geçerli sürekli çizgiyi sonlandır “End current polyline if closed loop detected” işaretleme kutusunu işaretleyin.

Bu seçenek, kapalı bir sınır ya da döngü ile karşılaşıldığında yeni vektör sürekli çizgi nesnelerinin sonlanmasına neden olur.

6. Raster Design Seçenekler “Options” iletişim kutusunu kapatmak için, OK düğmesine tıklayın.

Tek Tıklama ile Bir Tarama “Raster” Çemberi Vektör Nesnesine Dönüştürme

7. Yeni bir çember yaratmak için, Tarama “Raster” menüsü içerisinde > Vektörleştirme Araçları “Vectorization Tools” altında > Çember “Circle” komutunu tıklayın.

8. İmaj üzerinde çemberin üzerinde bir noktayı tıklayın.

Çemberin “Circle” Özelliklerini Doğrulama

 1. Çember için yeni bir yarıçap girmek için R yazıp Enter tuşuna basın.
 2. Yeni yarıçap için, 75 girin.

Bu işlem, yeni vektör çemberin yarıçapını verilen ölçüye  (çap = 3,5) uymaya zorlar.

 1. Komuttan çıkmak için Enter tuşuna basın.

Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, komut, yeni yaratılan çemberin altındaki tarama “raster” verilerini silecek; ancak kesişen Tarama “raster”  ölçü çizgilerini koruyacaktır.

Bir Tarama Çıtçıtı “Raster snap” Ayarlama

 1. Bir çalışan Tarama “raster” çıtçıtı ayarlamak için, Tarama “Raster” menüsü içerisinde > Tarama Çıtçıt “Raster Snap” komutunu seçin.
 2. Açılan Çizim Ayarları “Drafting Settings” iletişim kutusunda, sol üst taraftaki Tarama Çıtçıtlanma Açık “Raster Snap On” işaretleme kutusunu işaretledikten sonra, Tümünü Temizle “Clear All “ düğmesine tıklayın.

Bu, Tarama “raster” çıtçıtlarını etkinleştirir ve varsayılan çıtçıt seçimlerini temizler. Tarama “raster” çıtçıtları, Tarama “raster” geometrisi üzerindeki noktaları nesne çıtçıtlarının “osnap” vektör geometrileri üzerindeki noktaları seçtiği ile aynı şekilde seçer.

 1. Köşe “Corner” çıtçıtını işaretledikten sonra OK düğmesine tıklayın.

Bu, tarama “raster” çıtçıtlanmayı iki tarama “raster” çizgisinin bağlandığı köşeyi seçmek üzere ayarlar.

İki Tıklama ile Bir Tarama “Raster” Çizgiyi Vektör Nesnesine Dönüştürme

 1. Yeni bir çizgi yaratmak için Tarama “Raster” menüsü içerisinde > Vektörleştirme Araçları “Vectorization Tools” altında > Çizgi “Line” komutunu tıklayın.
 2. İki noktayı tıklayarak çizgiyi çizmek için. 2P yazıp Enter tuşuna basın.
 3. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, parçanın tabanının sol alt köşesini, ardından sağ alt köşesini tıklayın.

Çizginin “Line” Özelliklerini Doğrulama

 1. Çizginin uzunluğunu değiştirmek için l (Uzunluk ”Length”) yazıp Enter tuşuna basın.
 2. Yeni uzunluk için 13.3 girin.

Bu, yeni vektör çizgisini Tarama “raster görünüşte verilen ölçüye uyması için zorlar.

 1. Çizginin yönünü değiştirmek için Açı “Angle” seçeneğini seçin.
 2. Yeni açı için 0 girip Enter tuşuna basın.

Bu, yeni vektör çizgisini yatay olmaya zorlar.

 1. Komuttan çıkmak için Enter tuşuna basın.

Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere komut, yeni çizginin altındaki tarama “raster” bilgilerini kaldıracaktır.

 1. Değişiklikleri kaydetmeden çizimi kapatın.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.