1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Alıştırma F3-Uydurulmuş Kontrast Eğrisini Kullanma

Bu alıştırmada, uygun bir kontrast eğrisi oluşturmayı ve onu imajın farklı kısımlarına uygulamayı öğreneceksiniz.

Uygun kontrast eğrisi, ton ayalama işleminde ayrıntılı kontrol sağlar. Otomatik olarak çizilen düzgün bir kontrast eğrisi için 16 kontrol noktasına kadar kontrol noktası yerleştirebilirsiniz. Kontrol noktalarını taşıyarak, ekleyerek veya silerek imajı ayarlayabilirsiniz. Kontrast eğrisi, seçilen alandaki olası her giriş değeri için yalnızca yeni bir çıkış değeri belirlenecek şekilde sınırlandırılmıştır.

İlişkili Alıştırmalar

Bu alıştırmayı yapmadan önce, AutoCAD Raster Design araç seti seçeneklerinin Alıştırma A1-AutoCAD Raster Design Araç Seti Seçeneklerini Ayarlama alıştırmasında açıklandığı gibi ayarlandığından emin olun.

ALIŞTIRMA

1.      Öğretici8 “\Tutorial8 klasöründeki TonalAdjustment03.dwg isimli çizim dosyasını açın. Çizim otomatik olarak imajı doğru şekilde ilişkilendirerek ekler. Şayet gerekirse, vektör verilerini imajın üstünde görmek için, komut satırına REGEN yazıp; Enter tuşuna basın.

Ton Ayarlama İşlemini Başlatma

 1. Tarama “Raster” menüsü içerisinde > İmaj İşleme “Image Processing“ altında > Histogram “Histogram” komutuna tıklayın. Analiz için bir alt bölge tanımlamak için mevcut bir kapalı vektör varlığını kullanacağınızı belirtmek için, E (Mevcut) “(Existing)” yazıp Enter tuşuna basın.
 2. Projedeki sokaklar yeşil renkle gösterilmiştir. Arazi yolu için yeşil renkli cadde çizgisini seçin.

4. Histogram“Histogram “ iletişim kutusunda, Ton Ayarlama “Tonal Adjustment” sekmesine tıklayın.

5. Eğri Tipi Seç “Select Curve Type” kutunda, Uygurulmuş “Fitted” tipini seçin.

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere, Kontrast “Contrast“ penceresindeki düz çizgi, imajın (altta siyah, sağda beyaz) giriş ton değerlerini  ve dikeyde karşılık gelen (altta siyah, solda beyaz) ekran değerleri arasındaki ilk doğrusal ilişkiyi gösterir. Bu ilişki nedeniyle, çizgiyi düzgün bir şekilde yukarı ve aşağı hareket ettirmek tüm değerlerin parlaklığının değişmesine neden olur. Benzer şekilde, çizginin eğimini değiştirmek, tüm değerler için kontrastın değişmesine neden olur. Ancak grafiği lineer yapmaz ve birkaç kontrol noktasını değiştirirsek, imajdaki farklı giriş tonları aralığının çıktı parlaklığını ve kontrastını değiştirebiliriz.

Amacımız karayolunda bulunan tonları eşitlemektir. Ayarlamaları yaparken ön izleme “preview” ekranına başvurabiliriz. Daha açık ve daha koyu değerler arasındaki kontrastı azaltmak için eğrinin ilgilenilen değerlerin üzerine yassı olmasını isteriz. Bu işlem en iyi şekilde ortadaki kontrol noktasının sağına başka bir kontrol noktası eklenerek gerçekleştirilir.

 1. Mevcut orta kontrol noktasının üstünde, kesik kesik çizgiyle pencerenin sağ tarafı arasına tıklayın.

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere, karayolu hala uzunluğu boyunca çok fazla kontrast göstermektedir. Bu yüzden daha yüksek beyaz değerler için eğriyi düzleştirmemiz gerekir.

 1. Sağ kontrol noktasını 245,210 noktası yakınındaki bir noktaya getirin. Eğrideki çift sapma bu tür bir geliştirme için kritik bir faktör değildir.

Diğer Yol bölümlerinde Kullanmak için Eğriyi Dışa Aktarma

 1. Dışa Aktarma “Export“ iletişim kutusunu görüntülemek için, Dışa Aktar “Export“ düğmesine tıklayın. Dizini \Öğretici8 “\Tutorial8” olarak ayarlayın. Dosya ismi için Tutorial03 girin ve dosya tipini Gamma Point List (*.gpl) olarak bırakın. Dışa Aktar “Export“ düğmesine tıklayın.

9. Arazi yolunun imajlarını güncellemek için Uygula “Apply  “ düğmesine tıklayın. Kapat “Close” düğmesine tıklayın.

 1. Komut satırına REGEN yazıp Enter tuşuna basın.

Eğriyi Wildwood Yoluna Uygulama

 1. Tarama “Raster” menüsü içerisinde > İmaj İşleme “Image Processing “ altında > Histogram “Histogram” komutuna tıklayın. Mevcut bir çizim vektör nesnesini seçmek için, E (Mevcut) “(Existing)” yazıp Enter tuşuna basın.
 2. Ton ayarının uygulanacağı sürekli çizgilerden oluşan varlık olarak Wildwood yolunu seçin.

13. Histogram “Histogram“ iletişim kutusunda, Ton Ayarlama “Tonal Adjustment“ sekmesini tıklayın ve eğri tipinin Uydurulmuş “Fitted” olarak ayarlandığından emin olun.

14. İçe Aktar “Import“ düğmesine tıklayın. Dizini \Öğretici8 “\Tutorial8” olarak ayarlayın ve Tutorial03.gpl dosyasını seçin. Highland Way için kullandığımız aynı eğriyi görmelisiniz. Uygula “Apply“ ve ardından Kapat “Close” düğmelerine tıklayın. Highland Way ve Wildwood Lane yolları, aşağıdaki şekilde görünen tona çok benzer tonda görünmelidir.

Eğriyi Prospect Street Yoluna Uygulama

 1. Tarama “Raster” menüsü içerisinde > İmaj İşleme “Image Processing“ altında > Histogram “Histogram” komutuna tıklayın. Mevcut bir çizim vektör nesnesini seçmek için, E (Mevcut) “(Existing)” yazıp Enter tuşuna basın.
 2. Ton ayarının uygulanacağı sürekli çizgilerden oluşan varlık olarak Prospect Street yolunu seçin.

17. Histogram “Histogram“ iletişim kutusunda, T Ton Ayarlama “Tonal Adjustment“ sekmesini tıklayın ve eğri tipinin Uydurulmuş “Fitted” olarak ayarlandığından emin olun.

 1. İçe Aktar “Import“ düğmesine tıklayın. Dizini \Öğretici8 “\Tutorial8” olarak ayarlayın ve gpl dosyasını seçin. Highland Way için kullandığımız aynı eğriyi görmelisiniz. Uygula “Apply“ ve ardından Kapat “Close” düğmelerine tıklayın. Highland Way ve Wildwood Lane yolları, aşağıdaki şekilde görünen tona çok benzer tonda görünmelidir. Artık tüm sokaklar ve aslında tüm proje uygun imaj tonuyla görünmelidir.

19. Değişiklikleri kaydetmeden çizimi kapatın.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.