1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Alıştırma E3- Fotoğrafik İmajlarda Bozuklukları Düzeltme

Bu alıştırmada, hava fotoğraflarındaki bozulmaları düzeltmek için Şablon Sayfası “Rubbersheet” aracını kullanacaksınız.

İmaj Şablon Sayfası “Rubbersheet” aracı kullanılarak işlendikten sonra, mühendislik, tesis ve haritalama projeleri için değerli bir referans olabilir. Yaklaşık doğruluk kabul edilebilir ise, Şablon Sayfası “Rubbersheet” yöntemi, ortofotografi yöntemine göre düşük maliyetli bir alternatif olabilir.

Bu alıştırmada, bir otopark projesinde yer alan bir imajı düzeltmek için, Şablon Sayfası “Rubbersheet” aracını kullanacaksınız. Kontrol noktalarını içe aktarıp; ilave noktalar ekleyecek; Üçgen ve Polinom yöntemleri arasındaki farkları keşfedecek ve sonuçları önceden görmek için Şablon Sayfası “Rubbersheet” işleminin ön izlemesini nasıl kullanacağınızı ve noktaları nasıl kontrol edeceğinizi öğreneceksiniz.

İlişkili Alıştırmalar

Bu alıştırmayı yapmadan önce, AutoCAD Raster Design araç seti seçeneklerinin Alıştırma A1-AutoCAD Raster Design Araç Seti Seçeneklerini Ayarlama alıştırmasında açıklandığı gibi ayarlandığından emin olun.

ALIŞTIRMA

1.      Öğretici5 “\Tutorial5”  klasöründeki Rsheet_01.dwg isimli çizim dosyasını açın. Bu çizimde bir otoparkın gri tonlamalı imajı, çizime otomatik olarak eklenmiştir.

Şablon Sayfası “Rubbersheet” Aracını Çağırma ve Bir Nokta Dosyasını İçe Aktarma “Import”

Bu alıştırmada, size kolaylık sağlaması amacıyla, başlangıç noktası olarak kullanmanız için bir nokta dosyası hali  yaratılmıştır. Normal uygulamada, imajın vektör çizgileriyle aynı hizalanması için gereken yerleri belirlemek için kaynak ve hedef nokta çiftleri oluşturursunuz. Şablon Sayfası “Rubbersheet” işlemini gerçekleştirmeden önce noktalarınızı dışa aktarmanız en iyi yöntem olarak önerilir. Sonrasında şayet Şablon Sayfası “Rubbersheet” işlemini farklı bir yöntemle veya farklı noktalarla tekrar denemek isterseniz, başlamak için iyi bir yeriniz olacaktır.

 1. Grafik Sayfası Kontrol Noktaları Ayarlama “Rubbersheet-Set Control Points“ iletişim kutusunu görüntülemek için, Tarama “Raster” menüsü içerisinde > Korelasyon “Correlate” seçeneği altında > Şablon Sayfası “Rubbersheet” komutunu tıklayın.
 2. İçe Aktar “İmport” düğmesine tıklayın ve Öğretici5 “\ Tutorial5” klasörü içerisindeki Rsheet_01.txtnokta dosyasını seçin ve Aç “Open” düğmesine tıklayın. İçe aktarılan noktalar kontrol noktaları “control point“ listesi kutusunda görüntülenir. OK ve Ön izleme “Preview” düğmeleri şu anda Şablon Sayfası “Rubbersheet” işlemini gerçekleştirmek için yeterli nokta bulunduğundan (en az 3 nokta zorunludur) kullanılabilir.

Şablon Sayfası “Rubbersheet” işlemini Ön izleme ve Bir Noktayı Yeniden Seçme

Sonraki birkaç adımda, Polynomial ve Triangular olmak üzere her iki yöntem için ön izlemeleri karşılaştıracak ve ön izlemelere göre yanlış tanımlanmış noktaları yeniden seçeceksiniz.

 1. Grafik Sayfası Kontrol Noktaları Ayarlama “Rubbersheet-Set Control Points“ iletişim kutusunda, Yöntem “Method“ kısmında Polinomal “Polynomial“ seçeneğini seçin ve Derece “Degree” değerini varsayılan ayar 1 olarak bırakın. Hata “Error” sütunu, hedef noktaların, Şablon Sayfası “Rubbersheet” işleminden sonra, girilen değerlerden ne kadar farklı olacağını gösterir.
 2. Ön izleme “Preview “ düğmesine tıklayın. Grafik Sayfası Kontrol Noktaları Ayarlama “Rubbersheet-Set Control Points“ iletişim kutusu kapanır ve Şablon Sayfası “Rubbersheet” işleminin bir ön izlemesi gösterilir.

Kırmızı kenarlık, Şablon Sayfası “Rubbersheet” işleminden sonraki tarama “raster” imajın uzantılarının ön izlemesini görüntüler. Camgöbeği kenarlık orijinal görüntünün uzantısını gösterir. Bu uzantılardaki değişiklik miktarı, imajın kontrol noktaları ile eşleşmesi için ne kadar bozulması gerektiğini gösterir. Sol üst ve sağ alt köşeler önemli derecede bozulma olan alanlardır.

 1. Ön izlemeden “Preview” çıkmak için sağ tıklayın veya Enter tuşuna basın.
 2. Yöntemi “Method” Üçgen “Triangular “ olarak ayarlayın. Ön izleme “Preview” düğmesini seçin.

Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, ön izleme “preview”, sonucun uzantılarını kırmızı olarak gösterir ve bu alanın uzantılarını ince bir camgöbeği çizgi ile gösterir. Camgöbeği renkli uzantılar ve imajın orijinal çerçevesi arasındaki alan, üçgen metotlu son Şablon Sayfası “Rubbersheet” işlemi sonucunda atılır. Üçgen  metodu algoritması yalnızca kontrol noktalarının içerdiği alana uygulanabilir; gerisi atılmalıdır. Bunu daha net görmek için sol üst köşeye görüntü yakınlaşma “zoom in” yapın. Aşağıdaki şekilde gösterilen ön izlemeden de  açıkça görüldüğü gibi, 1. nokta imajda yanlış tanımlanmış. Bu noktanın hedefi, sağ taraftaki yuvarlak adada değil, otoparkın köşesinde bulunmalıdır.

 1. Ön izlemeden “Preview“ çıkmak için sağ tıklayın veya Enter tuşuna basın.
 2. Kontrol noktaları “Control points“ liste kutusunda 1. nokta için sırayı seçerek vurgulayın ve Tekrar seç “Repick” düğmesine tıklayın. Şablon Sayfası – Kontrol Noktaları Ayarlama “Rubbersheet – Set Control Points“ iletişim kutusu geçici olarak kapatılır ve ekran, 1 numaralı noktanın bulunduğu bölgeye yakınlaştırılır.
 3. Komut satırında yeni bir kaynak noktası “sourcepoint“ belirlemenizi isteyen veri istemi (uyarı) görüntülenir. Sarı renkli vektör çevresinin köşesinin hemen üzerindeki mavi renkli nokta olan geçerli kaynak noktasını kabul etmek için Enter tuşuna basın. Şimdi komut satırında, yeni dedef noktasını “destination point” belirlemenizi isteyen veri istemi (uyarı) görüntülenir. Sarı renkli çevrenin köşesindeki noktayı seçin. Bu hareket, varış noktasını yuvarlak adadan park yerinin köşesine taşır.

Siz yeni hedef noktasını “destination point” seçtikten sonra Şablon Sayfası – Kontrol Noktaları Ayarlama “Rubbersheet – Set Control Points“ iletişim kutusu görüntülenir.

Üçgen “Triangular“ Metodlu Şablon Sayfası “Rubbersheet” İşlemi için Kontrol Noktaları Ekleme

Üçgen “Triangular “ yöntemli Şablon Sayfası “Rubbersheet” işlemi ön izlemesinde gördüğünüz gibi, sonuç, görüntünün kontrol noktalarının içerdiği kısmını içerir. Tüm park yerini kaplayan bir imaj elde etmek için birkaç kontrol noktası eklemeniz gerekir.

 1. Kontrol noktalarının nereye eklenmesi gerektiğini görmek için Ön izleme “Preview” düğmesine tıklayın. Geniş kırmızı kenarlığın park yerinin bazı kısımlarından önemli ölçüde saptığı park yerinin sol üst, sol alt ve sağ alt bölümlerine dikkat edin. Bu durumu düzeltmek için bu alanların her birine bir kontrol noktası ekleyebilirsiniz. Ön izlemeden “Preview” çıkmak için Enter tuşuna basın.
 2. Puan Ekle “Add Points“ düğmesine tıklayın. Komut satırında yeni bir kaynak noktası “sourcepoint“ belirlemenizi isteyen veri istemi (uyarı) görüntülenir. Projenin sol üst köşesine görüntü yakınlaştırma “zoom in” yapın ve imajdaki park yerinin üst köşesini seçin. Komut satırında hedef noktasını “destination point“ belirlemenizi isteyen veri istemi (uyarı) görüntülenir. Aşağıdaki şekilde Sarı renkli kenarlıkla temsil edilen ilgili köşeyi seçin.

13. Komut satırında bir sonraki kaynak noktasını “source point” belirlemenizi isteyen veri istemi (uyarı) görüntülenir. Park yerinin sol alt köşesine görüntü kaydırma “pan” ve görüntü yakınlaştırma “zoom in” yapın. Daha öncekine benzer şekilde, kaynak noktası “source point” olarak imajdaki park yerinin köşesini ve hedef noktası “destination point“ olarak sarı renkli kenarlığın köşesini seçin.

 

14. Komut satırında başka bir kaynak noktası “sourcepoint“ belirlemenizi isteyen veri istemi (uyarı) görüntülenir. Park yerinin sağ alt köşesine görüntü kaydırma pan” ve görüntü yakınlaştırma “zoom in” yapın. Çizimde etiketlenmiş aydınlatma direğini bulun. İmaja ve çizime bu noktada yakından dikkat edin, böylece bunu kaynak “source” ve hedef “destination” noktalarının aynı olduğu bir bağlantı noktası haline getirebilirsiniz. Aydınlatma direğini seçin ve ardından noktayı sabitlemek için, A yazın. Nokta eklemeyi tamamlamak ve Şablon Sayfası – Kontrol Noktaları Ayarlama “Rubbersheet – Set Control Points“ iletişim kutusuna dönmek için D yazın.

15. Ön izleme “Preview“ düğmesini tıklayın. Tüm otoparkın artık istenildiği gibi kırmızı renkli imaj çerçevesinde bulunduğuna dikkat edin. Ön izlemeyi “Preview“ inceledikten sonra ön izlemeden “preview” çıkmak için sağ tıklayın veya Enter tuşuna basın.

Polinom “Polynomial“ Metodlu Şablon Sayfası “Rubbersheet” İşlemini Ön izleme

Şimdi tüm kontrol noktaları yerinde olduğu için polinom metodlu şablon sayfası “rubbersheet” işleminin nasıl görüneceğini görün. Genellikle, Üçgen “Triangular” metodu yalnızca istenen sonuçları verdiğini görürsünüz, ancak Polinom “Polynomial“ metodunun daha iyi bir seçim olabileceği başka durumlar da olabilir. Örneğin, imaj verilerini bilinen kontrol noktaları alanı dışında tutmanız gerekebilir.

 1. Şablon Sayfası – Kontrol Noktaları Ayarlama “Rubbersheet – Set Control Points“ iletişim kutusunda, Metod “Method” kısmında, Polinom “Polynomial“ seçeneğini seçin. Derece “Degree“ kısmını 1 olarak bırakın. Sonuçları görmek için Ön izleme “Preview” düğmesine tıklayın.

Not: İmaj ana hatlarının mevcut biçiminden çok az değişeceğini unutmayın. Bu, şablon sayfası “rubbersheet” işleminin çok az bozulmaya neden olacağı ve kontrol noktaları dışındaki verilerin makul olacağı anlamına gelir.

 1. Ön izleme “Preview” penceresini kapatmak için, Enter tuşuna basın.
 2. Şablon Sayfası – Kontrol Noktaları Ayarlama “Rubbersheet – Set Control Points“ iletişim kutusunun Hata “Error“ sütununda bildirilen hataları not alın. Tüm noktaların ortalama bir hata biçimi olan Toplam RMS Hatası “Total RMS Error“ değerini not edin.
 3. Bireysel ve Toplam RMS Hatası “Total RMS Error” ve ön izlemeyi “preview” nasıl etkilediğini görmek için Polinom Derecesinin “polynomial Degree“ değerini 4‘e yükseltin. Bireysel hatalar ve Toplam RMS Hatası önemli ölçüde düşecektir. Bu yüzden bu değeri 4 olarak bırakın.
 4. Bu değerin genel görüntüyü nasıl etkilediğini görmek için Ön izleme “Preview” düğmesine tıklayın.
 5. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, kırmızı renkli çarpık imaj çerçevesinde artık önemli bir çarpıklık var. Bu yüksek polinom derecesinin, kontrol noktalarını daha yakından eşleştirmek için, daha fazla eğilmeye izin vermesinden kaynaklanmaktadır. Sonuç, kontrol noktalarının olmadığı alanlarda çok belirgin bir çarpıklıktır. Bu çarpıklık derecesi imajı kontrol noktaları dışındaki alanlar için işe yaramaz hale getirir.

22. Ön izlemeden “Preview” çıkmak için sağ tıklayın veya Enter tuşuna basın.

Kontrol Noktaları Ekleme

 1. Böylece polinom metodu için kontrol noktası hatası ile imajdaki mevcut çarpıklık miktarı arasında ters bir ilişki olduğunu gördünüz. Bu ilişki polinom derecesinin yanı sıra kontrol noktalarının sayısı ve düzeninden de etkilenir.
 2. Bu ilişkiyi değerlendirmek için, başka bir araç teyit noktası “check point” aracıdır. Bir teyit noktası “check point”, aslında devre dışı bırakılmış bir kontrol noktasıdır. “control point“ Böylece imajın dönüşümünün hesaplanmasına dahil edilmez. Bunun yerine, kullanılan kontrol noktalarına “control point“ göre taşıma mesafesi hata “error” sütununda bildirilir. Bu şekilde, imaj çarpıtmanın imajın belirli bir bölümünde meydana gelmesini sağlamış olursunuz. Polinom metodu kontrol noktalarını keşfederken, Üçgen metodu kontrol noktaları arasındaki hareketi değerlendirmek için aynı derecede yararlıdır.
 3. Nokta Ekle “Add Points“ düğmesini tıklayın ve imaj çerçevesinin her bir köşesine sabitleme “anchor” noktaları ayarlayın. (Bu alıştırmamız için sabitleme “anchor” noktaları gerekli olmayıp; ancak bu noktalar daha açık ve tanımlamaları daha kolaydır). İşiniz bittiğinde 17, 18, 19 ve 20 numaralı nokta numaraları tanımlanmış olacaktır. Nokta eklemeyi bitirdiğinizde D yazın. Şablon Sayfası – Kontrol Noktaları Ayarla “Rubbersheet – Set Control Points“ iletişim kutusu görüntülenecektir.
 4. Şablon Sayfası – Kontrol Noktaları Ayarla “Rubbersheet – Set Control Points“ iletişim kutusunda, devre dışı bırakmak için 17, 18, 19 ve 20 numaralı noktaların işaretleme kutularındaki onay işaretlerini temizleyin. Bu kontrol noktaları kontrol noktaları listesinde gri renkte görüntülenecektir. Kontrol noktalarını etkinleştirdiğinizde veya devre dışı bıraktığınızda hata hesaplaması dinamik olarak güncellenir.
 5. Şimdi dört nokta teyit noktası “check point” olarak ayarlanmış durumdayken, bu noktaların Hata “Error” sütunu değerleri, tanımlanmış kontrol noktalarını ve 4 polinom derecesini kullanarak çarpıklık elde etmek için, imajın köşelerinin tam olarak ne kadar hareket ettiğini gösterir. Polinom derecesi değerini 1 olarak değiştirin ve kontrol noktası hareketinin önemli ölçüde azaldığına dikkat edin.

Şablon Sayfası “Rubbersheet” İşlemini Gerçekleştirme

Böylece ÜçgenTriangular“ ve Polinom “Polynomial“ yöntemlerini kullanarak ve ön izleme yaparak Şablon Sayfası “Rubbersheet” işleminin olası tüm sonuçlarını kontrol ettiniz. Ayrıca polinom derecesini değiştirmenin ve daha fazla kontrol noktası eklemenin avantajlarını gördünüz. Tanımlanmış kontrol noktalarında hata olmadığından, otopark için Üçgen “Triangular“ yöntemi kullanılacaktır. Park yeri sınırı dışındaki (kontrol noktası kümesi) imaj verileri gerekli değildir.

 1. Şablon Sayfası – Kontrol Noktaları Ayarla “Rubbersheet – Set Control Points“ iletişim kutusunda, Metodu “Method” Üçgen “Triangular” olarak değiştirin.
 2. Daha sonra farklı ayarlar kullanarak Şablon Sayfası “Rubbersheet” işlemini tekrarlamak istemeniz durumu için, kontrol noktalarını “control points” dışa aktarın. Bunun için Dışa Aktar “Export” düğmesini tıkladıktan sonra, Dışa Aktar “Export” iletişim kutusunda, dışa aktarılacak dosya için Rsheet_01new.txt ismini verin ve Dışa Aktar “Export” düğmesine tıklayın.
 3. Ok düğmesine tıklayın. Şablon Sayfası – İşlem “Rubbersheet – Processes“ ve Şablon Sayfası – Kontrol Noktaları Ayarla “Rubbersheet – Set Control Points“ iletişim kutuları kapanır. Şayet gerekirse görüntülenme sırasını düzeltmek için, REGEN yazıp Enter tuşuna basın.

31. Çizimde veya imajda yapılan herhangi bir değişikliği kaydetmeden çizimi kapatın.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.