1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Alıştırma E13-Dijital Yükseklik Modelini Görüntüleme

Bu alıştırmada, dijital yükseklik modelinden (DYM) “(DEM)” veri görüntüleyeceksiniz.

DEM dosyaları çok yönlü bir renk palet haritasından yararlanır. Bu renk haritası, her rengin bir değer aralığını temsil ettiği bir renk paletini kullanır. Değerler yüzey yüksekliği, eğim veya en-boy oranı (eğim yönü) olabilir. Her renk eşit bir değerleri temsil edebilir ya da aralıklar niceliksel ya da standart sapma dağılımı için bir formül kullanılarak hesaplanabilir.

Bir niceliksel dağılım, her aralığa (renk) eşit sayıda değer atar ve yayılma aralığını buna göre ayarlar. Şayet arazinizin yüzeyinde, tüm aralığın bir alt kümesinin etrafında toplanmış veri değerlerinin çoğunluğu varsa, o alt kümenin bireysel aralıkları, o alanı daha ayrıntılı olarak göstermek için daha dar olacaktır.

Standart sapma dağılımı, her bir aralığın yayılımını, dosyadaki tüm veri değerleri kümesi için bir standart sapmaya eşit olarak ayarlar. Paletin orta alt aralığı, dosyadaki değerlerin yayılmasını kapsar. Şayet imajın normal dağılıma yakın bir değer kümesi varsa, üçüncü ve dördüncü aralıklar birlikte tüm aralığın % 68‘ini temsil eder. Bu iki merkez aralığının arasındaki çizgi, veri setinin aritmetik ortalama değeridir.

Palet renk haritaları karmaşık olsa da, DEM ve 16 bit tam sayı biçimleri de dahil olmak üzere diğer dosyalarla tekrar kullanım kolaylığı için kaydedilebilirler.

Bu alıştırmada, \Öğreticiler\Öğretici5 “\Tutorials\Tutorial5” klasöründe bulunan mevcut bir paleti içe aktaracaksınız.

Palet renk haritası, bu alıştırmada ele alınmayan ilave kontroller de içermektedir.

İlişkili Alıştırmalar

Bu alıştırmayı yapmadan önce, AutoCAD Raster Design araç seti seçeneklerinin Alıştırma A1-AutoCAD Raster Design Araç Seti Seçeneklerini Ayarlama alıştırmasında açıklandığı gibi ayarlandığından emin olun.

ALIŞTIRMA

 1. Yeni bir çizim başlatın veya ön tanımlı Çizim1.dwg “Drawing1.dwg” isimli çizimi kullanın.

Çizime Bir Dijital Yükseklik Modeli (DYM) Yerleştirme

 1. Tarama “Raster” menüsü içerisinde > Yerleştir “Insert” komutunu tıklayın.
 2. İmaj Yerleştir “Insert Image” iletişim kutusunda, \Öğretici5 “\Tutorial5\” klasöründeki dem öğesini seçin.
 3. Yerleştirme Seçenekleri “Insert Options“ kısmında, Yerleştirme Sihirbazı “Insertion Wizard“ seçeneğini seçin ve ardından Aç “Open” düğmesine tıklayın.
 4. Renk Haritası Atama “Assign Color Map“ sekmesinde, İleri “Next” düğmesine tıkladıktan sonra, diğer sekmelerde İleri “Next” düğmesine tıklayın. Son olarak Yerleştirme “Insertion“ sekmesinde Son “Finish“ düğmesine tıklayın.

DEM imajı, varsayılan renk palet haritası kullanılarak çizime eklenir.

 1. Şayet İmaj Yöneticisi “Image Manager” araç paleti açık değilse, açmak için, Tarama “Raster” menüsü içerisinde > Yönet “Manage” komutuna tıklayın.
 2. Şayet imaj net bir şekilde görünmüyorsa, İmaj Yöneticisi “Image Manager” araç paleti aracında, İmaj Yerleştirmeleri “Image Insertions” görünümündeki, imaj ismini (Manchester_North_map) sağ tıklayın ve Görüntü Yakınlaştır “Zoom To“ seçeneğini seçin.

Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere arazi yüzeyinin bu görüntüsü gri tonlarında yükseklikler göstermektedir.

Sonraki birkaç adımda, bu renk haritasındaki bilgileri ve aynı veri dosyasının diğer bazı görünümlerini inceleyeceğiz.

Renk Haritasını Düzenleme

 1. Image Manager araç alanında, Image Insertions görünümü, resim ekleme adını sağ tıklayın ve Renk Haritasını Düzenle seçeneğini seçin.
 2. Yeni bir renk haritası oluşturmak için, Palet Atama Renk Haritası “Palette Assignment Color Map” iletişim kutusunda, Yeni “New” [ ] komut düğmesine tıklayın.
 3. Palet Renk Haritası Tanımı “Palette Color Map Definition“ iletişim kutusunda, geçerli harita görünüşünü anlamak için, Aralık Tablosunu “Range Table“ inceleyin.

İletişim kutusunun en sağındaki kaydırma çubuğunu kullanarak, paletin tanımlanmış 256 renk aralığına sahip olduğunu görebilirsiniz. Aralık Dağılımı “Range Spread” sütunu, her rengin yaklaşık 2.4 fit’lik bir yükseklik aralığını temsil ettiğini gösterir. Aralık Üst Değeri “Range Upper Value” sütunu, imajdaki yüksekliklerin 732 fit ile 126 fit arasında olduğunu gösterir.

Not: Bu imajın yükseklik birimlerini ve aralığını İmaj Yöneticisinin “Image Manager”  Veri görünüşü “Data view sekmesinde doğrulayabilirsiniz: Yükseklik “Elevation “ öğesine ve ardından özelliklerini görmek için imaj veri bandı (FLT: 32-bit) öğesine tıklayın.

(Palet Renk Haritası Tanımlama “Palette Color Map Definition“ iletişim kutusunun sol tarafındaki) veri Yorumlama ayarı, imajın yüzey yüksekliği, eğim veya (eğim yönü) yerine değer  gösterir. Değer Dağılımı “Value Distribution“ ayarı, palet renklerinin elle ayarlamak yerine matematiksel (parametrik) hesaplanan eşit aralıkları temsil ettiğini gösterir.

 1. Veri Yorumlama “Data Interpretation“ ayarını (ABD saha ölçüm birimi) olan Yükseklik ”Height“ olarak değiştirin. Bu ayar, imaj verilerindeki gerçek değerleri yansıtır, böylece aralık değerleri değişmez.

Daha fazla Ayar: Veri Yorumlama ayarını Yükseklik ”Height“ (metre) olarak değiştirdiğinizde, Aralık Tablosunda metrelere dönüştürülen değerleri hemen görürsünüz. Diğer Veri Yorumlama “Other Data Interpretation“ seçeneğini seçin. Böylece, aralık değerleri her durumda yeni yorumu gösterecek şekilde değişir.

Sonraki birkaç adımda, daha az sayıda veri aralığını kullanan yeni bir renk haritası oluşturacağız.

 1. Palet Renk Eşlemi Tanımı iletişim kutusunun Palet alanında, İçe Aktar’ı tıklatın.
 2. Paleti İçe Aktar “Import Palette“ iletişim kutusunda \Öğreticiler \Öğretici5 “\Tutorials \ Tutorial5” klasörünü araştırıp bulun.
 3. USGS National Map.pf palet dosyasını seçin ve Aç “Open” düğmesine tıklayın. Palet, Palet Renk Haritası Tanımlama “Palette Color Map Definition“ iletişim kutusuna getirilir.

Aralık Tablosu otomatik olarak yeni palete uyarlanır. Böylece yükseklik aralığı eşit olarak 22 renge yayılır.

 1. İletişim kutusunun sol üstündeki Renk Haritası İsmi “Color Map Name” alanına USGS-E Color Map ismini girin ve ardından renk haritasını kaydetmek için OK düğmesine tıklayın.
 2. Renk Haritası Palet Atama “Palette Assignment Color Map“ iletişim kutusunda, Uygula “Apply” düğmesine tıklayın. Yeni renk haritası ekrana uygulanır.

Sonraki birkaç adımda, renk haritasını niceliksel bir aralık dağılımı kullanmak için, değiştireceğiz.

Niteliksel Renk Haritası Yaratma

 1. Renk Haritası Palet Atama “Palette Assignment Color Map“ iletişim kutusunda, yeni bir renk haritası oluşturmak için, Yeni “New” [ ] komut simgesine tıklayın.
 2. Palet Renk Haritası Tanım “Palette Color Map Definition” iletişim kutusunda, Değer Dağılımı “Value Distribution” alanında, menüyü tıklatın ve Miktar “Quantile “ seçeneğini seçin.

Aralık Tablosu “Range Table”, otomatik olarak yükseklik verilerine ayarlanır ve her aralığa eşit sayıda veri noktası tahsis eder. Sonuç olarak, 300–325 feet ve 415–440 feet yüksekliklerinde olmak üzere, her aralık için yükseklik yayılımı değişkendir. Bu aralıklarda nispeten fazla sayıda okuma olduğunu gösteren dar aralıklar görürüz. 575-732 fit civarındaki, aralıklar geniştir ve bu yüksekliğin daha az olduğunu gösterir.

 1. İletişim kutusunun sol üstündeki Renk Haritası Adı alanına USGS-Q Renk Haritası adını girin ve ardından renk haritasını kaydetmek için Tamam’ı tıklayın.
 2. Palet Ataması Renk Haritası iletişim kutusunda, Uygula’yı tıklayın. Yeni renk haritası ekrana uygulanır.
 3. Bu iletişim kutusunun Renk Haritası Adı alanında, USGS-E Renk Haritası’nı seçin ve oluşturduğunuz ilk renk haritasına dönmek için Uygula’yı tıklayın.

Bu iletişim kutusundaki kontroller, farklı renk haritalarının etkilerini kolayca karşılaştırmanıza olanak sağlar.

Bir Tepe Gölgeli Renkli Harita Yaratma

 1. Renk Haritası Palet Atama “Palette Assignment Color Map“ iletişim kutusunda, yeni bir renk haritası oluşturmak için, Yeni “New” [ ] komut düğmesine tıklayın.
 2. Palet Renk Haritası Tanım “Palette Color Map Definition” iletişim kutusunda, Aralık Tablosu “Range Table“ alanında, tüm aralıkları aşağıdaki gibi seçin:
  • Dizin “Index“ sütununda alt sırayı seçmek için 0‘a tıklayın.
  • Üst satıra geçmek için sağdaki kaydırma çubuğunu kullanın.
  • Shift tuşunu basılı tutun ve dizin “index” yazısına tıklayın

 

 1. Aralık tablosuna sağ tıklayın ve Renk Ata “Assign Color“ seçeneğini seçin.
 2. Renk Seç “Select Color“ iletişim kutusunda, Gerçek Renk sekmesinde “True Color”, Renk Modellemesi “Color Model“ ayarının HSL olduğundan emin olun.
 3. Sol alt kısımdaki Renk “Color” alanına 150,150,150 girin veya benzer bir açık gri tonu seçmek için dikey sürgüyü kullanın.
 4. Renk Haritası Palet Atama “Palette Assignment Color Map“ iletişim kutusuna dönmek için, OK düğmesine tıklayın.

Aralık Tablosunda “Range Table”, tüm aralıkların seçtiğiniz gri tonuna ayarlandığını unutmayın.

 1. Görüntüleme Geliştirme “Display Enhancements“ alanında, Hillshade öğesini seçin, ardından Dikey Abartı faktörün “Vertical Exaggeration factor “ değerini 5 olarak ayarlayın.
 2. İletişim kutusunun sol üstündeki Renk Haritası Adı alanına, Gri-5 Renk Haritası adını girin ve ardından renk haritasını kaydetmek için Tamam’ı tıklayın.
 3. Renk Haritası Palet Atama “Palette Assignment Color Map“ iletişim kutusunda, Uygula “Apply” düğmesine tıklayın.
 4. Bu renkli harita, yüzeyin topografik kabartmasını abartır ve arazide gölgeler oluşturmak için sol üstteki ışık kaynağını simüle eder.

Daha Fazla Uygulama: Palet Renk Haritası Tanım “Palette Color Map Definition” iletişim kutusuna dönün ve daha fazla renk haritası oluşturun.

 • Standart Sapma “Standard Deviation” değer dağılımını kullanın (bu örnek için Std-Dev-6.pf paletini içe aktarın.)
 • Yüzey eğimini görüntületin
 • Yüzey yönünü görüntületin

İpucu: Şayet kullanılmayan tüm palet renk haritalarını çiziminizden atmak istiyorsanız, komut satırında IPURGECM komutunu kullanın.

 1. Çiziminizi istediğiniz gibi kaydedin veya atın.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.