1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Alıştırma C4-REM Komutlarını Kullanarak Bir Parçayı Değiştirme

Bu alıştırmada, bir tarama “raster” imajını (resmini) değiştirmek için, REM komutlarını nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.

Bir matkap tezgâhının parçası olan bir kilit plakasını, kilit plakasının arka düzlem kalınlığını artıracak, sonra ölçünün yazısını kalınlıktaki değişikliği yansıtacak şekilde güncelleyeceksiniz.

Bu alıştırmayı yapmadan önce, AutoCAD Raster Design araç seti seçeneklerinin Alıştırma A1-AutoCAD Raster Design Araç Seti Seçeneklerini Ayarlama alıştırmasında açıklandığı gibi ayarlandığından emin olun.

ALIŞTIRMA

 1. \Öğretici3 “\Tutorial3” klasöründeki REM_05.dwg çizim dosyasını açın.
 2. Görüntü “View” menüsü içerisinde > İsimlendirilmiş Görünüşler “Named Views” komutunu seçin. TU_lock_plate isimli isimlendirilmiş görünüşü o anki geçerli görünüş “current view” olarak ayarlayın.

Kilit plakasını iki parçaya ayırma:

 1. Şayet gerekiyorsa, REM araç çubuğunu açın.
 2. Tarama Varlık Manipülasyonu “Raster Entity Manipulation“ araç çubuğunda Poligonal Bölge “Polygonal Region” [ ] komut düğmesini tıklayın.
 3. Kilit plakasının en ince bölgesini ikiye bölen ve parçanın sağında ölçü metnini içeren dikey bir çizgi ile bir poligon çizin ve Enter tuşuna basın.

 1. M yazıp Enter tuşuna basın ve REM nesnesini tam olarak 0.25 birim sağa taşıyın. Bunu yapmak için, komutun Yer Değiştirme “Displacement “ seçeneğini kullanın ve yer değiştirme miktarını 0,25,0,0 olarak belirleyin.

Bu işlem, tarama “raster” imajda (resimde) bir boşluk yaratır. Parçada başka değişiklikler yapmadan önce bölge nesnesini imajla (resimle) birleştirmelisiniz.

 1. Bölge “Region” nesnesini seçin, sağ tıklayın ve açılan kısa yol menüsünden Raster Görüntüyle Birleştir “Merge to Raster Image“ seçeneğini seçin.

Üst Yatay Çizgiyi Kapatma:

 1. Görüntü “View” menüsü içerisinde > İsimlendirilmiş Görünüşler “Named Views” komutunu seçin. 75 isimli isimlendirilmiş görünüşü o anki geçerli görünüş “current view” olarak ayarlayın.
 2. Tarama Varlık Manipülasyonu “Raster Entity Manipulation“ araç çubuğundaki Çizgi “Line” [ ] komut simgesine tıklayın ve kilit plakasının üstündeki yatay çizgiyi seçin.

Çizgi, ilkel bir nesne haline gelecektir.

 1. İlkel nesneyi tıklayın ve ilkel çizginin sağ tutamacını seçin ve 0.25 birimlik boşluğu kapatmak için, çizgiyi sağa doğru 0.25 birim uzatın.
 2. İlkel nesneyi seçin, sağ tıklayın ve Tarama İmajla (Resimle) Birleştir “Merge to Raster Image “ seçeneğini seçin.

Alt Yatay Çizgiyi Kapatma:

 1. Görüntü “View” menüsü içerisinde > İsimlendirilmiş Görünüşler “Named Views” komutunu seçin. TU_bottom isimli isimlendirilmiş görünüşü o anki geçerli görünüş “current view” olarak ayarlayın.
 2. Tarama Varlık Manipülasyonu “Raster Entity Manipulation“ araç çubuğundaki Çizgi “Line” [ ] komut simgesine  tıklayın ve kilit plakasının üstündeki yatay çizgiyi seçin.

Çizgi, ilkel bir nesne haline gelecektir.

 1. İlkel nesneyi tıklayın ve ilkel çizginin sağ tutamacını seçin ve 0.25 birimlik boşluğu kapatmak için, çizgiyi sağa doğru 0.25 birim uzatın.
 2. İlkel nesneyi seçin, sağ tıklayın ve Tarama İmajla Birleştir “Merge to Raster Image “ seçeneğini seçin.

Diş Çizgilerini Kapatma

 1. Görüntü “View” menüsü içerisinde > İsimlendirilmiş Görünüşler “Named Views” komutunu seçin. TU_thread isimli isimlendirilmiş görünüşü o anki geçerli görünüş “current view” olarak ayarlayın.
 2. Tarama Varlık Manipülasyonu “Raster Entity Manipulation“ araç çubuğundaki Dikdörtgensel Bölge “Rectangular Region” [ ] komut simgesine  tıklayın
 3. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi bazı diş çizgilerinin etrafına dar bir dikdörtgen çizin.
 4. Diş çizgilerindeki boşluğu kapatmak için, bu nesneyi kopyalayacaksınız.

20. Bölge nesnesini kopyalamak için, COPY komutunu kullanın.

21. Bölge nesnesinin kopyasını, iplik diş çizgilerindeki boşluğu kapatacak şekilde yerleştirin.

22. Kopyaladığınız bölge “region” nesnesini seçin, sağ tıklayın ve Tarama İmajla (Resimle) Birleştir “Merge to Raster Image “ seçeneğini seçin.

23. Sağ tıklayın ve açılan kısa yol menüsünden REM altında > Tümünü Temizle “Clear All” seçeneğini seçin.

Ölçü Metnini Değiştirme:

 1. Kilit plakasının yeni kalınlığını belirtmek için ölçü metnini 2,75 değerinden 3,00 değerine değiştireceksiniz.
 2. Görüntü “View” menüsü içerisinde > İsimlendirilmiş Görünüşler “Named Views” komutunu seçin. TU_2.75 isimli isimlendirilmiş görünüşü o anki geçerli görünüş “current view” olarak ayarlayın.
 3. TU_image_new isimli tabakayı “layer” o anki geçerli (aktif) tabaka “current layer” olarak ayarlamak için, Tabaka Özellikleri Yöneticisini “Layer Properties Manager“ kullanın.
 4. Tarama “Raster” menüsü içerisinde > Vektörleştirme Araçları “Vectorization Tools” altında > Metin “Text” komutunu seçin. Ardından soldaki 2 rakamının tabanında bir nokta seçin.

Aşağıdaki şekilde artı işareti, yeni ölçü metnini yerleştirmek için, bir noktanın nerede seçileceğini göstermektedir.

28. Vektör Metin “VText Edit“ iletişim kutusuna 3.00 yazın ve OK düğmesine tıklayın.

29. AutoCAD Raster Design araç seti, yeni ölçü metnini seçtiğiniz noktaya yerleştirir. Komut satırında, tarama “raster” metnini kaldırmak için Akıllı Pencere “Smart Window“ seçeneği sunulduğunu unutmayın. Daha sonra (2.75 olan) tarama “raster metni  kaldırmak için, bu yöntemi kullanacaksınız.

30. Eski ölçü metnin etrafına bir pencere çizin. Ok uçlarının bir kısmının pencereye dahil edilip edilmediği önemli değildir; akıllı seçim yöntemiyle dışlanırlar. Kaldırılacak olan metnin vurgulanacağını unutmayın. Seçili metni kaldırmak için Enter tuşuna, ardından komutu sonlandırmak için tekrar Enter tuşuna basın.

31. Vektör metnini seçin, ardından sağ tıklayın, Özellikler “Properties” seçeneğini seçin ve metnin Genişlik Faktörünü “Width Factor” 0.8 olarak değiştirin.

Şayet gerekirse, ölçü metnini ölçü okları arasında ortalayın.

32. Tarama Kalem Ayarları “Raster Pen Settings“ iletişim kutusunu açmak için, Tarama “Raster” menüsü içerisinde > Birleştirme “Merge” altında > Tarama Kalemlerini Yapılandır “Configure Raster Pens“ komut seçeneğini seçin.

33. Sarı “Yellow” ​​seçin, birimleri “units” AutoCAD olarak değiştirin ve Tıklayarak Seç “Pick“ tıklayın.

34. Dikey ölçü çizgisi üzerinde genişliği temsil eden iki noktayı tıklayarak seçin.

35. Aşağıdaki şekil, yeni ölçü metni için tarama “raster” kalem genişliğini belirleyen iki noktanın nerede seçileceğini göstermektedir. Vektör ölçü metninden tarama “raster” metin oluşturduğunuzda, metnin kalınlığı imajdaki (resimdeki) çizgi kalınlıkları ile uyumlu olmalıdır.

36. Kalem Kalınlığının “Pen Width” yaklaşık 0.10 olarak ayarlandığından emin olun ve OK düğmesine tıklayın.

37. Vektör metnini seçin, ardından sağ tıklayın ve Vektörü Tarama İmaja (Resme) Birleştir “Merge Vector To Raster Image “ seçeneğini seçin.

38. Birleştirmeden sonra vektör metnini silmek için, y (Evet) girin.

39. Aşağıdaki şekil, eski ölçü metnini vektör ölçü metninden oluşturulan yeni tarama “raster” metinle değiştirdikten sonra imajın (resmin) nasıl görünmesi gerektiğini göstermektedir.

Kilit Plakasındaki Değişiklikleri İnceleme

40. Görüntü “View” menüsü içerisinde > İsimlendirilmiş Görünüşler “Named Views” komutunu seçin. TU_lock_plate isimli isimlendirilmiş görünüşü o anki geçerli görünüş “current view” olarak ayarlayın.

 1. Parça ve ölçülerdeki değişiklikleri gözden geçirin.

42. Aşağıdaki şekil, kilitleme plakasının ve ölçü metninin siz güncelledikten sonra nasıl görünmesi gerektiğini göstermektedir.

 1. Değişiklikleri kaydetmeden çizimi kapatın.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.