1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Alıştırma B8-Karelaj “Grid” Noktalarını Kullanarak Bozulmaları Düzeltme

Bu alıştırmada, haritalardaki çarpıklıkları ve ızgara yapısına sahip taranmış çizimleri düzeltmek için, grafik sayfası “rubbersheet” yapma aracını kullanmayı öğreneceksiniz.

Bir imaj (resim) için düzenli dikdörtgen biçiminde bir kontrol noktası deseni oluşturmak için Grafik Sayfası “Rubbersheet“ yapma aracının Karelaj Noktaları “Grid Points “ seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu alıştırmada normal hücrelere ayrılmış bir haritayı grafik sayfası “rubbersheet” yapacaksınız. Grafik Sayfası “Rubbersheet” yapma aracını çalıştırdıktan sonra, hedef noktaların karelajını tanımlamak için Karelaj Noktaları “Grid Points” seçeneğini kullanacak; ardından, karelajdaki tüm hedef noktalarının kaynak noktalarını tıklayarak seçmek için, Nokta Ekle “Add Points” fonksiyonunu kullanacaksınız. Karelaj için kontrol noktaları belirlendikten sonra, Polinom “Polynomial“ yöntemini kullanarak imajı (resmi) Grafik sayfası “Rubbersheet “ yapabilirsiniz.

Bu alıştırmayı yapmadan önce, AutoCAD Raster Design araç seti seçeneklerinin Alıştırma A1-AutoCAD Raster Design Araç Seti Seçeneklerini Ayarlama alıştırmasında açıklandığı gibi ayarlandığından emin olun.

ALIŞTIRMA

 1. Öğretici2 “\Tutorial2” klasöründeki, GridRubbersheet_01.dwg isimli çizim dosyasını açın. Bu çizim, taranmış bir haritanın bir imajını (resmini) içermektedir.
 2. Grafik Sayfası – Kontrol Noktaları Ayarlama “Rubbersheet – Set Control Points”iletişim kutusunu açmak için, Tarama (İmaj) “Raster” menüsü içerisinde > Korelasyon “Correlate” seçeneği altında > Grafik Sayfası “Rubbersheet” seçeneğini seçin.
 3. Metod “Method” kısmında, Polinom “Polynomial“ seçeneğini seçin.
 4. Karelaj Parametreleri “Grid Parameters “ iletişim kutusunu görüntületmek için, Karelaj Noktaları “Grid Points” düğmesine tıklayın.

Karelaj Parametrelerini Ayarlama

Bu iletişim kutusunda, hedef nokta karelajı “destination point grid”  için parametreleri ayarlarsınız. Bu parametreleri belirten veriler, imajdaki (resimdeki) bilgilerden okunabilir.

 1. İmajın (Resmin), ızgarayı yaklaşık olarak gösteren 6 sıra ve 5 sütun içerdiğine dikkat edin. Noktalar “Points“ kısmında, 6 sıra ve 5 sütun girin. Karelajdaki toplam nokta sayısının gösterildiğine dikkat edin. Bböylece Grafik sayfası “Rubbersheet” yapma işleminde kaç nokta kullanılabileceğini bilirsiniz.

Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, alıştırmamızda kullanacağımız imaj (resim), sıraları ve sütunları göstermektedir.

6. İmajda (Resimde), karelajın orijininin (sol alt köşe) 10000 etiketli noktada olması gerektiğine dikkat edin. Bu noktanın koordinatları (37.400, 10.000) dir. Karelaj “Grid “ kısmında, X Orijini “X Origin” için 37400 ve Y Orijini “Y Origin” için 10000 değerini belirleyin.

7. İmajdaki (Resimdeki) karelaj hücrelerinin boyutuna dikkat edin. Karelaj hücreleri 800 x 800 ebatındadır. Hücre “Cell “ kutusuna X Ebatı “X Size “ için 800, Y Ebatı “Y Size “ için 800 girin.

8. Karelaj “Grid” yerleşimi kontrol etmek için, Ön izleme “Preview” düğmesine tıklayın.

Yeni karelajın her bir köşesinin, imajın (resmin) karelajındaki bir köşenin konumuna yakın olduğuna dikkat edin. Grafik Sayfası “Rubbersheet” yapma işleminin bir sonraki bölümünde, AutoCAD Raster Design araçları sizi, imajdaki (resimdeki) kaynak noktayı “source point” karelajdaki hedef noktaya “destination point” kadar sündüreceğiniz her bir ızgara noktasına (tepe noktasına) getirecektir.

 1. Ön izleme “Preview” penceresinden çıkmak için, sağ tıklayın ve Enter seçeneğini seçin.

Karelaja “Grid” Karşılık Gelen Kaynak Kontrol Noktalarını Ekleme

 1. Karelaj Parametreleri “Grid Parameters“ iletişim kutusunda, Nokta Ekle “Add Points“ düğmesine tıklayın. İletişim kutusu kapanır ve ekran karelaj orijinine görüntü yaklaşma “zoom in” ve görüntü kaydırma “pan” yapar. Bu nokta imajı (resmi) ilişkilendirmek için kullanıldığından kaynak ve hedef noktalar doğru şekilde hizalanır.
 2. Orijin noktasını sabitlemek için a yazıp Enter tuşuna basın.

Komut satırında, (0,1) kaynak noktasını belirleyin “Specify source point (0,1)” veri istemi (uyarısı) görüntülenir ve ekran, yaratılan karelajın “grid” ilk sırasının ikinci noktasına gider.

İpucu: Kaynak noktaları eklerken, daha iyi imleç kontrolü için nesne çıtçıtlarını “osnap” kapatın.

 1. İmajdaki (Resimdeki) noktalı tarama (imaj) “raster” karelaj çizgilerinin kesişim noktasını (0,1) kaynak noktası olarak seçin.

Not: Nokta eklemek için yakınlaştırma seviyesini değiştirebilirsiniz. Yeni yakınlaştırma seviyesi, bir sonraki nokta seçimi için tekrar değiştirilinceye kadar korunur.

13. Karelajdaki (grid) her düğüm noktası için kaynak ve hedef noktalarını tıklayarak seçmeye devam edin. Herhangi bir karelaj “grid”  noktası, bir kaynak noktayla doğru şekilde hizalanırsa, noktayı sabitlemek için, a yazıp; Enter tuşuna basın. Ayrıca, sto yazıp Enter tuşuna basarak herhangi bir noktayı atlayabilir veya geri dönüp önceki bir veya daha fazla noktayı yeniden konumlandırmak için u yazıp Enter tuşuna basabilirsiniz.

Bazen görüntü uzaklaşma “zoom out” yapmak, görüntüdeki kesişme noktası net olmadığında kaynak noktayı konumlandırmanıza yardımcı olur. Tüm noktaları belirledikten sonra, karşılık gelen kaynağın ve hedef noktaların konumunu göstermek için Grafik Sayfası – Kontrol Noktalarını Ayarla “Rubbersheet – Set Control Points“ iletişim kutusu görüntülenir.

Daha fazla keşif: Bu tablonun herhangi bir satırını seçebilir, ardından geçerli hata seviyesinin noktanın gerçek hedefini nasıl etkilediğini görmek için sağ tıklayıp o noktaya yakınlaştırma yapabilirsiniz. Şayet Polinomal Derecesi “Polynomial Degree” ayarını arttırırsanız, kontrol noktaları için hata seviyesi azalır, ancak bu, kontrol noktalarından uzak alanlarda görüntünün daha fazla çarpılmasıyla sonuçlanır.

Grafik Sayfasını Ayarlama ve Ön izleme

Ön izleme, kontrol noktası kümesi dışındaki alanların son görüntüde atılacağını gösterir.

14. Grafik sayfası “Rubbersheet” yapma sonuçlarını ön izle yapmak için, Ön izleme “Preview” düğmesine tıklayın. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, kırmızı sınır, grafik sayfa oluşturulduktan sonra imajın (resmin) en geniş halini gösterirken; camgöbeği sınır, bu en geniş hale dahil edilen verileri gösterir. Taralı alan ise yeni imajdan (resimden) hariç tutulur.

 1. Ön izlemeden çıkmak için sağ tıklayın ve Enter seçeneğini seçin.

Grafik Sayfayı “Rubbersheet” Yapma

Grafik Sayfayı “Rubbersheet” yapmadan önce, grafik sayfa “rubbersheet” yapma işleminin tekrarlanması gerekmesi durumunda, kontrol noktalarını dışa aktarırsınız.

 1. Dışa Aktarma Exportiletişim kutusunu görüntülemek için, Dışa Aktar “Export” düğmesini tıklayın. Dışa Aktarma Exportiletişim kutusunda dosyayı Grid_01.txt olarak isimlendirin ve dışa aktarma “export” işlemini tamamlamak için Dışa Aktar Export“ düğmesine tıklayın.
 2. OK düğmesine basın. Grafik Sayfa “Rubbersheet” yapma işlemi gerçekleşir ve Grafik Sayfası – Kontrol Noktalarını Ayarla “Rubbersheet – Set Control Points“ iletişim kutusu kapanır.

18. Değişiklikleri kaydetmeden çizimi kapatın.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.