1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Alıştırma B7-Grafik Sayfası “Rubber Sheet” Yapma Aracı Üçgen “Triangular” Metodunu Kullanarak Çarpıklıkların Düzeltilmesi

Bu alıştırmada, taranmış bir çizimin bozuk bir görüntüsünü düzeltmek için, Grafik Sayfası “Rubber Sheet” aracını kullanmayı öğreneceksiniz.

Bu alıştırmadaki imaj (resim) çoğaltma işleminde önce çarpıtılmış ve ardından taranmıştır. İmajın (Resmin) yeni çerçevesini temsil etmesi için, bir dikdörtgen çizecek ve imajı (resmi) dikdörtgene uyacak şekilde genişletmek için, Kauçuk tabakayı kullanacaksınız. Noktaların istenen konumlara tam olarak taşınmasını sağlamak için Üçgen kauçuk tabaka yöntemini kullanacaksınız.

Bu alıştırmayı yapmadan önce, AutoCAD Raster Design araç seti seçeneklerinin  Alıştırma A1-AutoCAD Raster Design Araç Seti Seçeneklerini Ayarlama alıştırmasında açıklandığı gibi ayarlandığından emin olun.

ALIŞTIRMA

 1. Öğretici2 “\Tutorial2” klasöründeki, dwg isimli çizim dosyasını açın.

Kılavuz Olacak Geçici bir Vektör Çerçeve Yaratma

 1. 0,0 koordinatından başlayan ve 805,565 koordinatına uzanan bir vektör dikdörtgen “rectangle” çizin.

Görüntü Bakışlarını “Viewport” Ayarlama

Bu alıştırmada, dört kontrol noktası kullanarak imajı (resmi) grafik sayfası “Rebber sheet” yapacaksınız.  Bu çizimde, hem tarama (imaj) “raster” hem de geçici vektör kenarlığını göstermek için, dört görüntü bakışı “viewport” yapılandırması yapılmıştır. Dört görünüm noktasının her biri, dört noktayı kolayca seçebilmeniz için, yakınlaştırılacaktır.

 1. Görünüş “View” menüsü içerisinde > Görüntü Bakışları “Viewports” seçeneği altında > İsimlendirilmiş Görüntü Bakışları “Named Viewports” seçeneğini seçin. Daha sonra açılan Görüntü Bakışları “Viewports” iletişim kutusunda, TU_rubbersheet isimli görüntü bakışını “viewport” seçin.

4. Grafik Sayfası – Kontrol Noktaları Ayarlama “Rubbersheet – Set Control Points”iletişim kutusunu açmak için, Tarama (İmaj) “Raster” menüsü içerisinde > Korelasyon “Correlate” seçeneği altında > Grafik Sayfası “Rubbersheet” seçeneğini seçin.

Dört Kontrol Noktasını Seçme

Bu Grafik Sayfası “Rubber Sheet”  yapma işlemi için dört kontrol noktası kullanırsınız. Her kontrol noktası bir kaynak ve hedef çiftinden oluşur. İmaj (Resim) orijinal olarak, hem tarama (imaj) “raster” kenarının sol alt köşesi hem de çizdiğiniz yeni çerçeve (0,0) konumunda olacak şekilde yerleştirilmiştir. Korelasyon “Correlate” çapasını kaynak ve hedef noktalarının (0,0) koordinatında (köşesinde) üst üste olmasını sağlamak için, kullanabilirsiniz. Dört kontrol noktasını seçmeyi bitirdiğiniz zaman, bu kontrol noktaları Grafik Sayfası – Kontrol Noktaları Ayarlama “Rubbersheet – Set Control Points” iletişim kutusunda listelenir.

 1. Nokta Ekleme “Add Points” düğmesine basın. Komut satırında Birinci kaynak noktasını belirleyin: “Specify the first source point:” veri istemi (uyarısı) görüntülenecektir.
 2. Kaynak noktası “Source point” olarak 0,0girip Enter tuşuna basın ve kaynak noktasını sabitlemek (çapalamak) “anchor” için, Sabitle “Anchor” seçeneğini seçin.
 3. Aktif hale getirmek için sol üstteki görüntü bakışına “viewport” tıklayın. İkinci kaynak noktası “Second source point” olarak tarama (imaj “raster” çerçevenin köşesini seçin.
 4. Nesne çıtçıtlarını aktif hale getirin ve ikinci hedef nokta “second destination point“ için vektör çerçevenin sol üst köşesini seçin.

Not: Her kaynak “source” tarama (imaj) “raster” noktasını seçmeden önce nesne çıtçıtlarını kapalı duruma getirin ve ardından hedef “destination” vektör noktasını seçmek için nesne çıtçıtlarını kapalı duruma getirin.

 1. Aktif hale getirmek için sağ üstteki görüntü bakışına “viewport” tıklayın. Üçüncü kaynak noktası “Third source point” olarak tarama (imaj “raster” çerçevenin köşesini seçin.
 2. Hedef nokta için vektör çerçevenin sağ üst köşesini seçin.

 1. Aktif hale getirmek için sağ alttaki görüntü bakışına “viewport” tıklayın. Dördüncü kaynak noktası “Fourth source point” olarak tarama (imaj “raster” çerçevenin köşesini seçin.
 2. Hedef nokta için vektör çerçevenin sağ alt köşesini seçin.

13. Seçim işlemini sonlandırmak için, komut satırına d yazıp; Enter tuşuna basın. Grafik Sayfası – Kontrol Noktaları Ayarlama “Rubbersheet – Set Control Points” iletişim kutusu yeniden görüntülenir ve noktalar listelenir.

Grafik Sayfası “Rubbersheet “ Metodunu Ayarlama ve Sonuçları Ön İzleme

Bu örnekte Üçgen “Triangular“ Grafik sayfası “Rubbersheet” yapma yöntemini kullandınız. Bu yöntem, dört köşenin tam olarak belirtilen hedef noktalarına gitmesine neden olur. Ön izleme “Preview” düğmesini kullanarak sonuçları doğrulayabilirsiniz. Üçgen “Triangular“ yöntemi kullandığınız için, Grafik sayfası “Rubbersheet”  yapma işleminden sonra, kontrol noktası kümesinin dışındaki alanlar atılır.

Not: Şayet imajdaki (resimdeki) tarama (imaj) “raster” çerçevedeki değişikliklere rağmen orijinal imaj (resim) boyutunu korumak istiyorsanız, imaj (resim) çerçevesinin her bir köşesine ek kontrol noktaları tutturulabilirsiniz.

14. Grafik Sayfası – Kontrol Noktaları Ayarlama “Rubbersheet – Set Control Points” iletişim kutusunun Metod “Method” kısmında, Üçgen “Triangular” seçeneğini seçin.

15. Ön izleme “Preview“ düğmesini tıklayın. Grafik sayfanın “Rubbersheet“ bir ön izlemesi görüntülenecektir. Tam ön izleme, son etkin görüntü bakışında “viewport” gösterilirken diğer görüntü bakışları “viewport” ön izlemeyi ilgili yakınlaştırma düzeylerinde gösterir.

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere, Önizleme “Preview”, sonucun en geniş görüntüsünü kırmızı renkli ve bu alanı yapan taramanın (imajın) en geniş görüntüsünü camgöbeği renkli çerçeve ile gösterir. Nihai sonuçta orijinal çerçeve ile camgöbeği renkli çerçeve arasındaki taranmış alan atılır.

 1. Ön izlemeden “Preview” çıkmak için, izim alanında sağ tıklayın ve Enter seçeneğini seçin.

İmajı (Resmi) Grafik Sayfası “Rubbersheet “ Yapma

 1. Dışa Aktarma “Export” iletişim kutusunu görüntületmek için, Dışa Aktar “Export” komut düğmesini seçin. Dosyayı FoundationDetail_05.txt olarak isimlendirin. Dosyanın nereye kaydedildiğini not alın, ardından dışa aktarımı tamamlamak için Dışa Aktar “Export” düğmesini tıklayın. Şayet Grafik sayfa “Rubbersheet” yapma çalışmasını farklı ayarlarla tekrarlamak isterseniz bu dosyayı başlangıç noktası olarak kullanabilirsiniz.
 1. Grafik sayfa “Rubbersheet” yapma çalışmasını bitirmek ve Grafik Sayfası – Kontrol Noktaları Ayarlama “Rubbersheet – Set Control Points”iletişim kutusunu kapatmak için, OK düğmesine tıklayın.
 2. Görünüş “View” menüsü içerisinde > Görüntü Bakışları “Viewports” seçeneği altında >İsimlendirilmiş Görüntü Bakışları “amed Viewports” seçeneğini seçin. Daha sonra Rubbersheet Final Result isimli görüntü bakışını “viewport” yükleyin.
 3. Çizmiş olduğunuz vektör çerçeveyi silin.

21. Çizimde veya imajda (resimde) yaptığınız değişiklikleri kaydetmeden çizimi kapatın.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.