1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Alıştırma A2-Bir Çizimdeki İmajları (Resimleri) Yönetme

Bu alıştırmada, çizime eklenen imajların (resimlerin) görünüşünü kontrol edeceksiniz.

Bir imajla (resimle) ilişkilendirilmiş renk “color” harita “map” ve diğer veriler gibi imaj (resim) eklerini görüntülemek ve düzenlemek için İmaj (Resim) Yöneticisi “Image Manager” paletini kullanın. Bu palet, İmaj (resim) Yerleştirmeleri “Image Insertions“ görünüşü ve İmaj (Resim) Verileri “Image Data“ görünüşü olmak üzere iki görünüş sağlamaktadır.

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak İmaj (Resim) Yöneticisi “Image Manager” paletine erişin:

 • Izgara “Raster” menüsü içerisinde > Yönetim “Manage” seçeneğini seçin.
 • Komut satırına, IMANAGE yazın ve Enter tuşuna basın.
 • Çizim alanına sağ tıklayın ve İmaj (Resim) “Image” seçeneği içerisinde Z Yönet “Manage” seçeneğini seçin.
 • Izgara Tasarım “Raster Design” araç çubuğundan İmaj Yönetimi “Image Management” [ ] simgesine tıklayın.

İlişkili Alıştırmalar

 • Alıştırma A3-İmaj (Resim) Özelliklerini Görüntüleme ve Değiştirme

Bu alıştırmayı yapmadan önce, AutoCAD Raster Design araç seti seçeneklerinin Alıştırma A1-AutoCAD Raster Design Araç Seti Seçeneklerini Ayarlama alıştırmasında açıklandığı gibi ayarlandığından emin olun.

ALIŞTIRMA

Bu Alıştırma için Kullanılacak Çizimi Açma

 1. AutoCAD Raster Design 2020 programının kurulu olduğu dizin içerisindeki Öğreticiler “Tutorials” klasöründeki Öğretici1 “Tutorial1” klasöründeki dwg isimli çizimi açın.

Biri sağ tarafta, diğer üçünün üstüne binmiş olarak altı adet imaj (resim) görüyor olmalısınız. Şayet herhangi bir imaj (resim) için sadece dikdörtgen çerçevesini görüyorsanız, çerçeveyi seçtikten sonra, sağ tıklayın ve İmaj “Image” seçeneği içerisinde > Göster “ Show” seçeneğini seçin. Artık imaj (resim) “image” görünmelidir.

İmaj (Resim) Yöneticisinin “Image Manager” Imaj (Resim) Yerleştirmeleri “Image Insertions” Görünüşünü Keşfetme

 1. İmaj (Resim) Yöneticisini “Image Manager” görüntületmek için, Izgara “Raster” menüsü içerisinde > Yönetim “Manage” seçeneğini seçin.
 2. Yöneticinin üst tarafındaki aşağı açılır listeden, İmaj (Resim) Yerleştirmeleri “Image Insertions” görünüşü seçeneğini seçin.
 3. Yöneticide aşağı açılır listenin üst tarafındaki Nesne Ağacını Genişlet “Expand the Object Tree” düğmesine [ ] tıklayın.

Çizime yerleştirilmiş her imaj (resim) için bir nesne görürsünüz. Her imajın (resmin) altında o imaja (resme) ait tek renk “bitonal” için BIN, renk “color” için CLR gibi renk eşleşme haritası görünmektedir.

 1. Ağacın üstündeki çizim ismine (GettingStarted_02) tıklayın.

Her imajın (resmin) öznitelikleri “attribute”, tablo görünüşünde görüntülenecektir.

 1. Seçmek için, ağacın alt kısmında, imaj (resim) yerleştirme isimlerinden birini (Aerial, Arch gibi.) tıklayın.

Seçilen yerleştirme özellikleri Öğe “Item” panelinde görüntülenecektir.

 1. Yöneticinin üst kısmındaki Yönetim “Management” araç çubuğundaki, İmaj Ön izlemesini Göster “Show Image Preview” [ ] simgesine tıklayın.

Öğe görünüşü, seçilen imaj (resim) yerleştirmenin bir ön izlemesi ile değiştirilecektir. Ön izlemelerin “Preview” boyutunu değiştirmek için Ön izleme “Preview” bölmesini yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Not: İmaj (Resim) ön izlemeleri, İmaj (Resim) Yöneticisinin “Image Manager” İmaj (Resim) Yerleştirmeleri “Image Insertions” görünüşünde bulunur; ancak İmaj (Resim) Verileri “Image Data“ görünüşünde bulunmaz.

 1. Her birinin ön izlemesini görmek için diğer imaj (resim) yerleştirme nesnelerini tıklayın.

Standart İmaj (Resim) Yöneticisi Araç Kontrollerini Kullanma

 1. Komut satırına DOCKRD yazıp Enter tuşuna basın. İmaj (Resim) Yöneticisi “Image Manager” paleti, çiziminizin sol tarafında sabit bir konuma taşınacaktır.
 2. Komut satırına FLOATRD yazıp Enter tuşuna basın. İmaj (Resim) Yöneticisi “Image Manager” paleti çiziminizin üzerinde yüzer hale gelecektir.
 3. Yöneticinin otomatik-gizleme “auto-hide” özelliğini açık duruma getirmek için, İmaj (Resim) Yöneticisinin “Image Manager” araç çubuğundaki otomatik-gizle “auto-hide” [ ] simgesine tıklayın.

Şimdi, imlecinizi İmaj (Resim) Yöneticisi “Image Manager” paletinin üzerinden çektiğinizde,  çizim alanınıza kolayca erişebilmeniz için, Yönetici kontrol çubuğuna çekilir. İmaj (Resim) Yöneticisi “Image Manager” aracını tekrar genişletmek için, imlecinizi kontrol çubuğunun üzerine getirin. Otomatik gizleme, çizimde çalışmak istediğinizde ancak İmaj (Resim) Yöneticisi “Image Manager” paletine hızlı bir şekilde erişebilmek istediğinizde kullanışlıdır.

 1. Yöneticinin otomatik-gizleme “auto-hide” özelliğini açık duruma getirmek için, İmaj (Resim) Yöneticisinin “Image Manager” araç çubuğundaki otomatik-gizle “auto-hide”[ ] simgesine tekrar tıklayın.
 2. İmaj (Resim) Yöneticisi “Image Manager” paletinin Özellikler “Properties“ menüsünü görmek için, Özellikler “Properties“ [ ] simgesine tıklayın.

İmaj (Resim) Yöneticisi “Image Manager” paletinin ekran kenarına yerleşme “docking” özelliğini devre dışı bırakmak, paletin arka plan saydamlığını denetlemek ve otomatik gizlemeyi açmak veya kapatmak için bu menüdeki seçenekleri kullanabilirsiniz.

İmajları (Resimleri) Gösterme ve Gizleme

 1. Ağaçtaki herhangi bir imaj (resim) yerleştirme ismini tıkladıktan sonra, sağ tıklayın ve Gizle “Hide” seçeneğini seçin.

Çizim alanında imaj (resim) kaybolurken; o imajın (resmin) çerçevesi görünür kalır. İmaj (Resim) nesnesinin hem ağaçta hem de ön izleme panelinde görünür kaldığına dikkat edin.

 1. Gizli bir imajı (resmi) yeniden görüntületmek için, ağaçtan yerleştirme ismini sağ tıklayın ve Göster “Show” seçeneğini seçin.

İpucu: İmajları (resimleri) gizlemenin ve göstermenin bir başka yolu, resim çerçevesini seçtikten sonra, sağ tıklayıp açılan kısa yol menüsünden İmaj (Resim “Image” seçeneği altındaki > Göster “Show” (veya Gizle “Hide”) seçeneğini seçmektir. Çerçeve seçildiğinde, dört köşe noktasında mavi renkli kare bulunan noktalı çizgilere dönüşür.

Gizle “Hide” seçeneğini kullanmak, görüntüyü ekrandan kaldırmak ve çizimde minimum değişiklikler yapmak için, en basit yoldur. İlgili komutlar aşağıdaki gibidir:

 • Kaldır “Unload” (UNLOAD ) komutu, imajı (resmi) çalışma belleğinden siler. Bu seçenek bir imaj (resim) verisi tanımını sağ tıkladığınızda, İmaj (Resim) Verileri “Image Data “ görünüşünde bulunmaktadır. Bu seçeneği aynı kısa yol menüsünden olduğu gibi Yeniden Yükle “Reload“ seçeneğiyle ters çevirebilirsiniz.
 • Sil “Erase“ (ERASE) komutu, imajı (resmi) ve çerçeveyi çizimden ve nesne ağacından silmekle birlikte; ancak Raster Design Seçenekleri Her zaman Ayır “Always Detach“ olarak ayarlanmadıkça, İmaj (Resim) Verileri “Image Data“ görünüşünde referansı olmayan bir veri tanımı bırakır. Sil “Erase” seçeneği, bir imaj (resim) yerleştirmesini sağ tıkladığınızda Görüntü Yerleştirmeleri görünüşünde bir imaj (resim) yerleştirme ismine sağ tıkladığınızda açılan kısa yol menüsünde bulunmaktadır. Şayet bir imaj (resim) silinir ancak çizimden ayrılmazsa, İmaj (Resim) Verileri “Image Data “ görünüşündeki imaja (resme) sağ tıklayıp Yeni Yerleştirme “New Insertion” seçeneğine tıklayarak silme işlemini geri alabilirsiniz.
 • Ayırma “Detach“(DETACH) komutu, tüm imaj (resim) verilerini çizimden temizlediğinden, en eksiksiz imaj (resim) kaldırma biçimidir. Bu seçenek, b ir imaj (resim) verisi tanımını sağ tıkladığınızda, İmaj (Resim) Verileri “Image Data“ görünüşünde bulunmaktadır. Yeni bir imaj (resim) yerleştirmesi yaratarak bu seçeneği tersine çevirebilirsiniz.

Bir İmaja (Resme) Görüntü Yaklaşma “Zoom” Yapma

 1. Bir imaj (resim) yerleştirme ismini sağ tıklayın ve açılan kısa yol menüsünden Yakınlaştır “Zoom To” seçeneğini seçin. Ekran bu görüntüye yakınlaşır.
 2. T Önceki görünüme dönmek için, Düzenleme “Edit” menüsü içerisindeki > Komut Grubunu Geri Al “Undo Group of Commands“ komutunu seçin.

İmajın (Resmin) Görüntületilme Sırasını Kontrol Etme

 1. Çizimde, Aerial imajının (resminin) Pyrmd ve Tractor imajı (resmi) ile çakıştığına dikkat edin. Bu görüntülenme sırası, ağaçtaki Aerial imajının (resminin) Pyrmd veya Tractor imajından (resminden) daha yukarda görüldüğü İmaj (Resim) Yerleştirmeleri “Image Insertions” görünüşünde yansıtılır. Bu ağaçtaki yerleştirmelerin sırası, çizim içindeki doğrudan görüntülenme sırasına karşılık gelir.
 2. İmaj (Resim) Yerleştirmeleri “Image Insertions” ağacında, Aerial imajını (resmini) tıklayıp Pyrmd imajı (resmi) altındaki bir konuma sürükleyin ve bu işlemin ekranı nasıl değiştirdiğine dikkat edin.
 3. Aerial imajını (resmini) tıklayın ve Tractor Aerial imajının (resminin) altında bir konuma sürükleyin.
 4. Aerial imajını (resmini) sağ tıklayın ve Öne Getir “Bring To Front” seçeneğini seçin.

İpucu: Bazı durumlarda, menü seçimleri, tıkla, sürükle ve bırak yönteminden daha iyi imaj (resim) görüntüleme sırası kontrolü sağlayabilir.

Renk Haritalarını Kontrol Etme

 1. Arch imajını (resmini) tıklayın ve Renk Haritasını Düzenle “Edit Color Map” seçeneğini seçin.

Renk Seç “Select Color“ iletişim kutusu açılır. Bu iletişim kutusu, tüm bitonal imajlar (resimler) için renk haritası kontrol yeridir.

 1. İmleci, çizgiler için farklı bir ön plan rengi, (tercihen arka plana karşı açıkça görülebilecek bir renk) seçmek için, kullanın.
 2. OK düğmesine tıklayın, ardından değişikliği görmek için çizim alanına tıklayın.

Renk seçiminiz imajın (resmin) tüm çizgilerine ve çerçevesine uygulanırken; ön izleme görüntüsüne uygulanmaz. Ayrıca RGB renk değerlerinin ağaçtaki renk haritasının etiketinde listelendiğine dikkat edin.

 1. Renk özelliklerini tablo öğesi görünümünde görmek için, herhangi bir imaj (resim) yerleştirmesi için renk eşlemi nesnesini “color map object “ [ ] simgesini tıklayın.
 2. Tractor imajına (resmine) sağ tıklayın ve Renk Haritasını Düzenle “Edit Color Map” seçeneğini seçin.

İmaj (Resim)  Ayarlama “Image Adjust“ iletişim kutusu açılır. Burası, tek bantlı gri tonlamalı ve renkli imajlar (resimler)  için renk haritası kontrol yeridir.

 1. Parlaklık “Brightness”, Kontrast “Contrast “ ve Sönüklük “Fade“ ayarlarını değiştirin.
 2. OK düğmesine tıklayın ve ardından değişiklikleri görmek için, çizim alanını tıklayın.

Ayarlarınız imaja (resme) uygulanır. Ayrıca, bu ayarların sayısal değerlerinin ağaçtaki renk haritası öğesinin etiketinde listelendiğine dikkat edin.

İmaj (Resim) Veri Görünüşümü Keşfetme

 1. İmaj (Resim) Yöneticisi “Image Manager” paletinin üst kısmındaki aşağı açılır menüden, İmaj (Resim) Veri “Image Data “ görünüşünü seçin.
 2. Nesne ağacını genişletmek için, aşağı açılır menünün üzerindeki yönetim araç çubuğundaki Ağacı Genişlet “Expand Tree” [ ] simgesini tıklayın.

Bu görünüşteki farklı nesne ağacına dikkat edin. Her imaj (resim) beş veya daha fazla nesneden oluşan bir dallanma ile temsil edilmektedir. Her dalın tepesinde, imaj (resim) veri tanımı, ardından (alt bantlara sahip) bir bant grubu ve alt imaj (resim) yerleştirmeye sahip renkli bir harita bulunur.

Özelliklerini öğe görünümünde görmek için çeşitli veri nesnelerini tıklayın.

Yeni Yerleştirmeler Yaratma

 1. Aerial renk haritasını sağ tıklayın ve Renk Haritasını Düzenle “Edit Color Map“ seçeneğini seçin.
 2. Parlaklık “Brightness”, Kontrast “Contrast “ ve Sönüklük “Fade“ için değerleri değiştirin. Bu ayarların renk haritası nesnesinin etiketinde göründüğünü unutmayın.
 3. Aerial yerleştirmesinin renk haritasını sağ tıklayın ve Yeni Yerleştirme “New Insertion” seçeneğini seçin.

Ağaçta gri tonlamalı renk haritasının yinelenen bir örneği Aerial1 isimli bir alt yeni yerleştirme olarak yaratılır.

 1. Aerial imaj (resim) veri tanımına sağ tıklayın ve Yeni Yerleştirme “New Insertion” seçeneğini seçin. Bu işlem, varsayılan renk eşlemeli (Aerial:2) isimliyeni bir imaj (resim) yerleştirmesi yaratır.

Bir İmajı (Resmi) Kaldırma

 1. Tractor imaj (resim) veri tanımına sağ tıklayın, ardından Kaldır “Unload” seçeneğini seçin. Görüntü kaybolacak; ancak çerçeve kalacaktır.
 2. Ağacın üstündeki çizim nesnesine tıklayın ve öğe görünüşün “item view” Durum “Status” sütununda Traktör girişini görün.
 3. Traktör için imaj (resim) veri tanımına sağ tıklayın, Yeniden Yükle “Reload” seçeneğini seçtikten sonra, çizim alanına tıklayın. İmnaj (Resim) çerçevede içinde yeniden belirecektir.

İpucu: Daha hızlı uygulama performansı elde etmek için, çizimden bir veya daha fazla imajı (resmi) geçici olarak kaldırın. İhtiyacınız olduğu zaman, bu imajları (resimleri) kolayca yeniden yükleyebilirsiniz.

Öğe Görünüşü Sütunlarının Düzenini Değiştirme

 1. Bunu İmaj (Resim) Yöneticisinin “Image Manager” herhangi bir sekmesinden yapabilirsiniz. Ağacın üstündeki çizim ismini tıklayın.
 2. Öğe görünüşünde “Item view”, varsayılan yerleşim kullanılarak düzenlenmiş bilgi sütunlarını görürsünüz.
 3. Görüntülenecek mevcut sütunların tam bir listesini görmek için sütun başlığı alanında herhangi bir yere sağ tıklayın.
 4. İşaretli sütunlar tabloda görüntülenen sütunlardır. Tablodaki verileri kontrol etmek için onay işaretlerini ekleyin ve kaldırın. Ayrıca, Tüm Sütunları Göster “Show All Columns “ seçeneğini seçebilir veya başlık satırını sağ tıklayıp Sütunu Gizle “Hide Column “ seçeneğini seçerek bir sütunu gizleyebilirsiniz.
 5. Tablodaki sütunları değiştirmek için onay işaretleri ekleyebilir veya temizleyebilirsiniz.
 6. Sütun başlığı satırlarını tıklayıp yeni bir konuma sürükleyerek tablodaki sütunların sırasını değiştirebilirsiniz.
 7. Tabloyu yeniden düzenlemek için, bir veya daha fazla sütunu tutp; sürükleyin. Bir sütunu sürüklerken, sütunlar arasında görüntülenen mavi çizginin, farenin düğmesini bıraktığınızda sütunun nereye gideceğini gösterdiğini unutmayın.

Şayet bir sütunun genişliğini değiştirmek istiyorsanız, sütun başlığı satırları arasındaki dikey çizgiyi tıklayıp sürükleyin.

İmaj (Resim) Çerçevesini Açık “On” veya Kapalı “Off” Duruma Getirme

 1. Çizim alanındaki tüm imajların (resimlerin) etrafındaki çerçeveleri kapatmak için, Tarama (İmaj) “Raster menüsü içerisinde > İmaj (Resim) Çerçevelerini Değiştir “Toggle Frames “ seçeneğini seçin.
 2. Tüm imajların (resimlerin) etrafındaki çerçeveleri açmak için, çizim alanında sağ tıklayın ve görüntülenen kısa yol menüsünden İmaj (Resim) Çerçevelerini Tekrar Değiştir “Repeat Toggle Frames“ seçeneğini seçin.
 3. Değişiklikleri kaydetmeden çizimi kapatın.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.