1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Alıştırma A1-AutoCAD Raster Design Araç Seti Seçeneklerini Ayarlama

Bu alıştırmada, özellik ayarlarını kontrol etmek için Raster Design Seçenekler “Options“ iletişim kutusunu kullanacağız.

Bu iletişim kutusu, imaj (resim) ayırma seçenekleri gibi tüm varlıklara uygulanan ayarları ve tarama “raster” varlık değiştirme (REM) ayarları gibi belirli varlıklara uygulanan ayarları içermektedir.

Raster Design Seçenekler “Options“ iletişim kutusuna aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak erişebilirsiniz:

 • Menü çubuğunda Tarama “Raster” içerisindeki > Seçenekler “Options” seçeneğini seçerek.
 • Raster Design araç çubuğundaki Seçenekler “Options” [ ] düğmesini tıklayarak.

Alıştırma

AutoCAD Raster Design Araç Seti Seçeneklerini Ayarlamak için:

Not: Bu alıştırma için, açık bir çizim gerekli değildir. 1. adım isteğe bağlıdır.

 1. Program Dosyaları “Program Files” \ Autodesk \ AutoCAD Raster Design 2020 \ Tutorials \ Tutorial1 klasöründeki dwg çizim dosyasını açın.
 2. Raster Design Seçenekler “Options” iletişim kutusunu görüntületmek için, menü çubuğunda Tarama “Raster” içerisindeki > Seçenekler “Options” seçeneğini tıklayın.
 3. Güzergahlar “Paths” sekmesinde, İmaj Dizinini Kullanmadan Önce Korelasyon Arama Yolunu Kullan “Use Correlation Search Path Before Using Image Directory “ işaretleme kutusunun işaretini kaldırın.

Bu işaretleme kutusunun işareti temizlendiğinde, ürün ilk önce kaynak korelasyon dosyalarının görüntüsü ile aynı dizinde görünür.

 1. Kullanıcı Tercihleri “User Preferences“ sekmesinde, aşağıdaki ayarları belirleyin:
  • İmaj (Resim) Ayırma Seçenekleri “Image Detach Options“ kısmında, Her Zaman Ayır “Always Detach” seçeneğini seçin.

Böylece, bir imajı (resmi) sildiğinizde, ürün görüntüyü çizimden otomatik olarak ayırır.

 • Fare Ayarları “ Mouse Settings” kısmında, Shift + Sol Tıklama İmaj (Resim) Seçme “Shift + Left Click Image Select” işaretleme kutusunu işaretleyin.

Bir imajı (resmi) seçmek için, Shift tuşu ile tıklamak özellikle görüntüyü yakınlaştırdığınızda ve seçmek için imaj (resim) çerçevesini göremediğinizde yararlı olur.

 • Hızlı Kaydetme Tercihleri “Qsave Preferences” kısmında, HIZLIKAYDETME esnasında Bildir (Uyar) “Prompt During QSAVE” işaretleme kutusunu işaretleyin.

Böylece program, hızlı kaydetme sırasında değiştirdiğiniz imajları (resimleri) kaydetmenizi ister.

 • Başlangıç Seçenekleri “ Startup Options” kısmında, Raster Design başlangıcında Menüyü Yükle “Load Menu on Raster Design Startup” seçeneğini seçin.

Böylece, AutoCAD Raster Design araç setini başlattığınızda, İmaj (Resim) “Image” menüsü AutoCAD menülerine dahil edilecektir.

 • Mesaj Görüntületme “Message Display” kısmında, Mesaj Kutusu “Message Box” seçeneğini seçin.

Böylece program uyarı mesajlarını mesaj kutularında görüntüleyecektir.

 1. Varlık Ayarları “Feature Settings”sekmesinde, aşağıdaki ayarları belirleyin:
  • Ayarları Kilitleme “Locking Settings” kısmında, Kilitleme Yok “No Locking” seçeneğini seçin.

Böylece, onlarla çalışırken imaj (resim) dosyaları kilitlenmeyecektir.

 • Küçük Resim Seçeneği “Thumbnail Option “ kısmında, Küçük Resmi İmajla Kaydet “Save Thumbnail With Image” seçeneğini seçin.

Böylece, küçük resimler “thumbnail”, bir imaj (resim) eklediğinizde imajın (resmin) ön izlemesinin daha hızlı görüntülenmesini sağlar.

 1. İmaj (Resim) Varsayılanları “Image Defaults“ sekmesinde, aşağıdaki ayarları belirleyin:
  • Yerleştirme Noktası “Insertion Point” kısmında, X, Y ve Z değerlerini, 0 olarak belirleyin.
  • Ölçek/Döndürme “Scale/Rotation” kısmında, Ölçek “Scale” için, 1 ve Döndürme “Rotation” için 0 değerini belirleyin.
  • Yoğunluk “Density” kısmında, Değer “Value“ olarak 300 değerini belirleyin ve Birimler “Units” aşağı açılır listesinden İnç “Inches” birimini seçin.
  • Düşey Birimler “ Vertical Units” kısmında, aşağı açılır listesinden Metre “Meters” birimini seçin.
 2. Çiziminize geri dönmek için OK düğmesine tıklayın.

Kısa yol Menüsünden AutoCAD Raster Design Araç Seti Seçeneklerine Erişme

 1. Kısa yol menüsünü açmak için, çizim alanında sağ tıklayın.

Şayet imleç çizim alanının dışındayken sağ tıklarsanız, farklı bir kısa yol menüsü görüntülenecektir.

 1. Raster Design Seçenekleri “Raster Design Options“ iletişim kutusunu açmak için, Izgara “Raster” seçeneği içerisinde > Seçenekler “Options” seçeneğini seçin.
 2. Çiziminize geri dönmek için İptal “Cancel” düğmesine tıklayın.
 3. Değişiklikleri kaydetmeden çizimi kapatın.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.