1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Alıştırma 2- Araç Alanını “Toolspace“ Anlama

Bu alıştırmada, mühendislik verilerinizin nesne yönelimli bir görünüşünü sağlayan Autodesk Civil 3D Araç alanını “Toolspace” paletinin nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz.

Bu alıştırma Alıştırma 1-Araçları Bulma araştırmasının devamıdır.

Ölçümcü “Prospector“ Sekmesini keşfetme

Not:

Bu ders, önceki alıştırmadan Intro-1.dwg isimli çizimi kullanmaktadır.

 1. Araç alanını “Toolspace” paletinde, Ölçümcü “Prospector“ sekmesine tıklayın.

Araç alanını “Toolspace” paleti ekranın sol kenarında sabitlenmiş olmakla birlikte; yeri değiştirilebilir. Ölçümcü “Prospector“ sekmesi, çizimdeki tüm nesnelerin kategorize edilmiş bir görünümünü sunar.

Not:

Araç alanını “Toolspace” paleti görünmüyorsa, komut satırına SHOWTS yazıp; Enter tuşuna basın. Komut satırı büyük/küçük harfe duyarlı değildir.

 1. Siteler “Sites“ öğesinin yanındaki artı (+) simgesine tıklayın.
 2. Bu çizim sadece Site 1 isimli bir site içermektedir.
 3. Site 1 öğesini genişletin.
 4. Site 1 öğesinin aşağıdaki nesneler için alt koleksiyonlar içerdiğine dikkat edin:
 • Alimanlar “Alignments” [ ]
 • Varlık Çizgileri “Feature Lines” [ ]
 • Derecelendirme Grupları “Grading Groups” [ ]
 • Parseller “Parcels” [ ]

Bir saha, aynı tasarım projesinin bir parçasını oluşturan veya başka şekilde ilişkili olan nesnelerin mantıksal bir gruplandırmasını sağlar. Bir nesne yalnızca bir siteye ait olabilir.

 1. Site 1 isimli sitedeki bireysel parsellerin isimlerini görmek için Parseller “Parcels“ [ ] öğesini genişletin.

Çizimin, Single-Family ve Easement gibi farklı parsel türlerini içerdiğine dikkat edin.

 1. Bir parsel ismine tıklayın.

Parsel, Prospector sekmesinin ön izleme “preview” kısmında görüntülenir.

Not:

Şayet Ön izleme “Preview” çalışmıyorsa, etkinleştirebilirsiniz. Öncelikle, Ölçümcü “Prospector sekmesinin en üstündeki ön izleme “preview” [  ] düğmesinin basılı olduğundan emin olun. Ardından, Parseller “Parcels“ öğesine  sağ tıklayın ve Ön izlemeyi Göster “Show Preview” seçeneğini seçin.

 1. Tek Single-Family isimli parsellerden birini sağ tıklayın ve Özellikler “Properties” seçeneğini seçin.
 2. Seçtiğiniz parselin özellikleri bir iletişim kutusunda görüntülenir. İletişim kutusunun Analiz “Analysis“ sekmesinde gösterilen ayrıntılı saha ölçüm verilerine dikkat edin. Bu özellikleri inceleyin; ancak hiçbir şeyi değiştirmeyin.
 3. Bilgi “Information“ sekmesine tıklayın. Nesne Stilini “Object Style” Single-Family stilinden Open Space stiline değiştirin. Tamam düğmesine tıklayın.

Parselin görünüşünün çizimde ve öğe görünüş önizleme “preview” penceresinde değiştiğine dikkat edin. Parselin ismi Ölçümcü “Prospector“ sekmesindeki Parseller “Parcels “ öğesinde değişecektir. Bunun nedeni, stil isminin parselle ilişkili adlandırma şablonunun bir parçası olmasıdır.

 1. Her Autodesk Civil 3D nesne türü için ayrı bir özel stiller kümesi çizim şablonuna kaydedilebilir. Bir nesnenin görünüşünü değiştirmek için, nesne stilleri gerektiği gibi değiştirilebilir.

Ayarlar “Settings“ Sekmesini Keşfetme

 1. Ayarlar “Settings” sekmesine tıklayın.
 2. Ayarlar sekmesi, Ölçümcü “Prospector” sekmesi gibi, nesne stillerinin ve çizim için ayarların ağaç şeklinde yapısını içerir. çeşitli düzeylerde nesne koleksiyonlarına da sahiptir.
 3. Intro-1 öğesinin yanındaki artı şeklindeki [  ] simgeyi tıklayarak Ayarlar “Settings” ağacını genişletin.
 4. Parsel”Parcel” öğesi altında >    Parsel Stilleri “Parcel Styles” koleksiyonunu genişletin.

Bu koleksiyon, mevcut çizimde mevcut olan tüm stilleri görüntüler.

 1. Standart “Edit “ isimli parsel stilini sağ tıklayın ve Düzenle “Edit” seçeneğini seçin.
 2. Parsel Stili – Standart “Parcel Style – Standard” iletişim kutusu, geçerli stilin özniteliklerini “attribute” görüntüler. Bir stil oluştururken değiştirilebilecek çeşitli özellikleri görmek için, sekmelerin içeriğini keşfedin.
 3. İptal “Cancel“ düğmesine tıklayın.

Bu eğitime devam etmek için, Alıştırma 3-Genel Görünüm “Panorama“ Penceresini Kullanma alıştırmasına gidin.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.