1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

(ABD) Ulusal BIM Standardı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

BIM Nedir?

Ulusal Bina Bilgi Modelleme Standart Proje Komitesi, BIM‘i şu şekilde tanımlamaktadır:

Bina Bilgi Modelleme (BIM), bir tesisin fiziksel ve işlevsel özelliklerinin sayısal bir temsilidir. BIM, yaşam döngüsü boyunca kararlar için güvenilir bir temel oluşturan; tesis hakkında bilgi için paylaşılan bir bilgi kaynağıdır; binanın ilk tasarımından yıkımına kadar mevcut olarak tanımlanır.

BIM‘in temel önceliği, bir paydaşın rollerini desteklemek ve yansıtmak için BIM‘e verileri eklemek, BIM‘deki verileri süzmek, güncellemek ya da değiştirmek için bir tesisin yaşam döngüsünün farklı evrelerinde farklı paydaşlar tarafından yapılan işbirliğidir.

ABD Ulusal BIM Standardı, aşağıdaki veri değişimlerini esas alan BIM ve BIM iş gereksinimlerini desteklemektedir:

 • Modelde bulunan bilgilerin birlikte çalışabilir olmasını (yani, bilgisayardan bilgisayara değişimlere izin veren) paylaşılabilen ve değişikliklerin belirlenen standartlara göre yapıldığı dijital gösterim.
 • Sözleşme dilinde tanımlanmış şekle uygun bilgi ve tasarım paylaşım gereksinimleri.

Pratik bir hususta, BIM kişinin bakış açısına bağlı olarak birçok şeyi temsil eder:

 • Bir projeye uygulanan BIM, tüm proje katılımcılarına katkıda bulunan ve doğru bilgiyi doğru kişiyle doğru zamanda paylaşılan Bilgi yönetimi-verilerini temsil eder.
 • Katılımcıları projeye koymak için BIM, proje teslimatı için birlikte çalışabilir bir süreci temsil eder – bireysel ekiplerin nasıl çalıştıklarını ve kaç takımın bir tesisi tasarlamak, tasarlamak, inşa etmek ve işletmek için birlikte çalıştıklarını tanımlar.
 • BIM, tasarım ekibine entegre tasarım destekli teknoloji çözümlerini temsil eder, yaratıcılığı teşvik eder; daha fazla geri bildirim sağlar ve tasarım ekibini güçlendirir.

Ulusal BIM standardı, bu belgede daha sonra açıklanan çeşitli öğeleri de içermektedir; ancak standardın odak noktası, belirli bir işlev kümesini gerçekleştirmek için gereken verilerin işletme görünümlerini tanımlayan standart süreçler üzerinedir.

Bina Bilgi Modellemesi BIM Neden Önemlidir?

Binalar tasarlamak, inşa etmek ve sürdürülebilir olmaktan çok daha fazla maliyetlidir ve müşteriye teslim edilmesi çok uzun sürmektedir. İnşaat sürecinde yer alan birçok paydaş arasında daha iyi bir iş birliği yapmalıyız. Yeni bir büyük ölçekli inşaat çalışmasında birlikte çalışabilme eksikliği yıllık 15,8 milyar doların yatırımcıya ek bir maliyet getirdiği belirlenmiş olup; endüstrideki çoğu kişi, çalışabilirlik iş fırsatları dahil edilmediği için bu rakamın önemli derecede yüksek olduğunu düşünmektedir. Paydaşlar arasında standart bilgi alışverişi yapmak için, işimizin bu yönünü daha iyi bilgi yönetimi ve iş süreçlerinin yeniden tanımlanması ile büyük ölçüde iyileştirebiliriz. Bu geliştirilmiş iş modeli, tesis tasarımının yaratıcı doğasından ödün vermeyecek olup; aslında müşterinin deneyimini arttıracaktır.

Aşağıda sıralanan eylemleri acilen yapmamız gerekmektedir:

 • Tesis işletmelerinde bilgi tedarikçileri ve kullanıcılar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi.
 • Karar vermeyi desteklemek için daha doğru temel bilgiler sağlanması.
 • Bilgiyi zamana karşı koruyacak şekilde depolamanın standart bir yolunu sağlanması.
 • İş süreçlerimizin sürdürülebilir veri toplama yeteneğinin sağlanması.

İnşaat endüstrisinin parçalanmış doğası, eski imalat atölyelerinin mirasına daha sonra yeni sahiplerine, tasarımcılara, yapımcılara, tedarikçilere ve son kullanıcılar arasındaki yasal ve etik ayrımlarla kodlanan daha sonraki sendika uygulamalarına dayanmaktadır. Bina yapım sürecinin tarafları yıllar önce CAD teknolojisini kullanmaya başladıklarında bile iş uygulamaları bölümlendirilmiş ve temel iletişim ortamı basılı ortamda üretilen çizimler ve şartnamelerde temsil edilen gerçek nesnelerin grafiksel soyutlamalarıydı.

BIM, sermaye tesisleri endüstrisini yenilemek için ihtiyaç duyulan evrimsel iş dönüşüm adımdır. BIM ilke ve uygulamalarını kullanılarak sermaye tesisleri endüstrisinin unsurları dijital olarak temsil edilir ve değiştirilir. Dijital gösterim, bilgisayarların sermaye tesisleri projesini neredeyse inşa etmesi, görüntüleyebilmesi ve test edebilmesi, gerektiği gibi revize edebilmesi ve satın alma, üretim, montaj ve operasyonlar için çeşitli raporlar ve görünümler üretmesi anlamına geldiği anlamına gelir. Birçok durumda, son haline getirilmiş dijital tasarımlar satın alma sistemlerine ve/veya dijital imalat ekipmanlarına gönderileceği zaman, kağıt çıktı tamamen önlenebilir.

Bina Bilgi Modellemesi (BIM) aslında bir bilgisayar içinde tesis modelleri oluşturur. Bunlar sayısal olduğu için, bina elemanlarının bilgisayar tabanlı modelleri el veya bilgisayar çizimlerinden çok daha kullanışlıdır.

Bu kullanımda “Bina“, bir işletmenin kavramı, tasarımı, yapımı, işlevsel ömrü, yeniden modelleme ve uyarlanabilir kullanımlar ve yaşam döngüsünün geri dönüşüm/ yıkım safhaları dahil olmak üzere tüm ömrüne atıfta bulunan bir fiildir. Ayrıca, bu geleneksel yaşam döngüsü tanımının ötesine geçerek, işlerini etmek için doğru tesis bilgilerine ihtiyaç duyan destekleyici veya bağımlı işletme görüşlerini de bu sisteme dahil etme düşünülmektedir. Buna yatırımlar, risk yönetimi ve ilk müdahale edenler dahildir ancak bunlarla da sınırlı değildir.

Şu anki evcut tesis bilgi teknolojileri ve teknikleri çok az standart iş süreci tanımına sahip olduğu veya hiç hiç sahip olmadığı için, iş görmemektedir. Standartlaştırılmış veri tabanı şemasındaki nispeten yeni gelişmeler, bilgi paketlemesini standartlaştırmaya başlamış ancak işlevsel parçaların ve süreç katılımcılarının verimli bir şekilde birlikte çalışabilmesi için standartlaştırılmış iş süreci tanımları gerekliliği hala devam etmektedir.

Ulusal BIM Standart Proje Komitesi Nedir?

Ulusal BIM Standartları Proje Komitesi (NBIMS), Yapı Bilimleri Ulusal Enstitüsü (NIBS) Tesis Bilgi Konseyinin (FIC) bir komitesidir. 1992’den bu yana FIC misyonu A/ E/C & FM endüstrisi için ortak, standart ve entegre bir yaşam döngüsü bilgi modeli geliştirerek tesislerin performansını tüm yaşam döngüsü boyunca iyileştirmek olmuştur. Komisyon bina inşaat ortamının oluşturulması ve sürdürülmesi sürecine tüm taraflar arasındaki grafiksel ve grafiksel olmayan bilginin ücretsiz akışı ve uluslararası çabalarla ilgili faaliyetlerle ABD’nin çabalarını koordine etmek için çalışacağını “belirtmiştir.

Ulusal BIM Standardı proje komitesine ilişkin tüzük, 2005 yılının sonlarında geliştirilmiştir. Bu tüzüğe imza atanlar, Birleşik Devletler Ulusal Bina Bilgi Modeli Standardını bu gelişmede tam bir ortak haline getirmek üzere Komiteye katılmayı kabul etmişlerdir. Tüzük, bireysel katkılar için tam özgün telif hakkı koruması sağlar; Bununla birlikte, üyeler, komitenin çalışmalarının ekibin diğer üyeleriyle özgürce paylaşılacağına ve komitenin çalışmalarına bir koleksiyon olarak NIBS tarafından kazanılmasına değil, geliştirme ekiplerinin çabalarının korunması için telif hakkı sahibi olacağı konusunda hemfikirdirler.

Mümkün olan durumlarda, fikir birliği endüstrisi ve uluslararası standartlar geliştirme çabaları, özellikle Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) çabaları kabul edilecek ve bu standarda dahil edilecek ve böylece standart çokuluslu kuruluşlar tarafından kullanılabilir hale gelecektir. Bununla birlikte, Kuzey Amerika’daki ticari uygulamalara özgü ABD Ulusal BIM Standardında kullanılacaktır. Belli ABD referanslarını kendi ülkeleriyle değiştirerek diğer ülkelerin de yararlanabileceği umulmaktadır. Bir kere diğer ülkelere eşleme yapıldıktan sonra, uluslararası düzeyde birlikte çalışabilirlik elde edilebilir. Böylece, ABD’nin uluslararası platformda eşit derecede rekabet edebilmesi için yardımcı olacaktır.

Komite, bu kılavuz ilkeler dahilinde, yapı tedarik zincirindeki hatalar ve verimsizliklerle ilgili kayıp ve sınırlamaları ele almak amacıyla şimdiye kadar yapılmış en geniş ve en derin çalışmayı yönetmektedir. Şu anki İmtiyaz Sözleşmesi İmzacıları, belirlenen yapı ömrü bölgelerinin yanı sıra mesleki birlikler, konsorsiyumlar ve bunları destekleyen teknik ve ilişkili hizmetler satıcılarının çoğunu temsil etmektedir.

Tüm ekip üyeleri, bu standardın geliştirilmesinin inşaat sektörünün rekabet gücünü artırmaya ve Amerika Birleşik Devletleri devlet kurumlarının verimliliğini ve etkililiğini artırmaya ve benzer uluslararası çabalara, yaşam boyunca toplanan bilgilerin verilmesini sağlamaya yardımcı olacağına inanmakta ve kabul etmektedir. Tesis ile ilgili tüm bilgiler tesisin yaşam döngüsü boyunca tüm ilgili taraflara tüm amaçlar için faydalı olacak şekilde standart bir şekilde toplanıp; dijital olarak verilecektir.

Komite, hükümet sahiplerinden, özel ve resmi uygulayıcılardan, satıcılardan ve uzmanlardan önemli temsilciliklere sahiptir. Bununla birlikte, örneğin özel mülk sahipleri, A/E/ C uygulayıcıları, mülk ve tesis yöneticileri ve gayrimenkul mülkleri meslek mensuplarından daha aktif katılım talep etmektedir.

Ulusal BIM Standart Uygulamasının Faydaları Kime Ne İfade Etmelidir?

BIM standartları farklı insanlara farklı şeyler ifade etmektedir.

İşin sahibine göre, misyonunun ne olduğunu; parçaların nasıl birleştirileceği, işletme gerekliliklerinin neler olduğunu, planlanmış ve fiili performansı, (şayet planlanıyorsa) kiracıları gibi ilgili aşamalarıyla birlikte ve tesisin yapımının nasıl gerçekleştirileceğini ifade etmekle birlikte; tesis ile ilgili tüm bilgilerin toplu olarak güvenli bir şekilde kullanım ömrü boyunca analiz edilmesini ve bu bilgilerin nasıl saklanacağını da belirlemektedir.

Bireysel satıcılara ve proje ekip üyelerine göre, tesis bilgilerinin ve verimli ticaret gerçekleştirmek için, sözleşme ile sözleşme değişikliklerinin temelinin şeffaf ve tutarlı bir şekilde tanımlandığı anlamına gelir. Ayrıca, ticaret sırasında eldeki yoruma, yeniden anahtarlamaya veya yanlış yorumlama riski taşımadan gerekli bilginin bir projeden diğerine ve bir başvurudan diğerine hareket edebileceği anlamına gelir.

Tesis yaşam döngüsündeki tüm katılımcılara göre, üç boyutlu resimlerde verileri görüntülemek; performans tablolarını anlaşılır görsel diyagramlarda görmek, sorunları ve çatışmaları keşfetmek için, tasarımlar hala kavramsal ise onun yerine bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanma fırsatı sunar. Tesisin ayrıntıları açıklığa kavuşmadan ve inşa edilmeden önce en çok arzulanan olanı seçmek için, birkaç fizibilite çalışması sırasında keşfedilene kadar beklemek, çeşitli tasarım ve mühendislik seçeneklerinin her birinin kullanım ömrünü öngörmek ve bir dizi diğer son derece istenen fırsatları değerlendirme imkanını da sunar. Kısacası, belki de elli yıl veya daha uzun süre var olacak olan bir tesisin yaratılması, bakımı ve beslenmesine sınırlı kaynaklar sağlamadan önce sanal alanlarda tasarım yapma olanağı sağlar.

BIM’in Çözmek İstediği Sorunlar Nedir?

Ulusal BIM Standardı, tesis bilgilerinin etkisiz değişimi ile ilgili sorunları çözmeye katkıda bulunacaktır.

Halen, inşaat projeleri çok uzun sürdüğü ve/veya bazı durumlarda çok fazla hata oluşmasına izin verdiği için, olması gerekenden çok daha pahalıdır. Projeler tamamlandıktan sonra bile, tesislerin ömrü boyunca yönetimi aşırı karmaşıktır ve tesis ile ilgili bilgilerin hazır bulunması ve kolayca değiştirilememesi durumunda mevcut olan ekonomilerden etkin bir şekilde yararlanamaz. Yeni tesisler için konseptler ve tasarımlar daha önce yapılan hataları tekrarlar ya da en azından benzer operasyonlardan ve hali hazırda kullanılan varlıklara ait bilgilerden etkin şekilde yararlanamamaktadırlar.

Bu sorunların özü, bilgi eksikliği değildir. Genellikle bilgi hazırdır; ancak nasıl değiştirileceğine ilişkin kurallar genellikle kabul edilmemektedir ve bilgisayar tabanlı uygulamalarla kolaylıkla kullanılamayan biçimlerde ve/veya ortamlarda mevcuttur.

Belirtildiği gibi NIST, bina tedarik zinciri boyunca birlikte çalışabilirlik eksikliği nedeniyle yılda en az 15,8 milyar doların kaybolduğu tahmininde bulunmaktadır. Bu kayıp:

 • Kağıt bazlı ticari uygulamaların devam etmesinden,
 • Standardizasyon eksikliğinden,
 • Paydaşlar arasında tutarsız teknoloji kabulünden,
 • Tüm tesis ömrü aşamalarında yinelenen kağıt bazlı kayıt yönetiminden,

kaynaklanmaktadır.

Zararlar aşağıdaki kategoriler halinde toplanabilir:

 • Kaçınılması gerekenler-Yedekli eğitim ve yazılım bakımı, göreve özel sistemler birbirleriyle iyi iletişim kurmazlar.
 • Azaltılması gerekenler-Verilerin tekrar girilmesi, gereksiz işçilik maliyetlerini, bilgi maliyetinin koordinasyonuna ihtiyaç duyulmasını, bilgi aranmasını, bilgilerin ayrımcılığının (sınıflandırılmasının), operasyonlara uygulanan tasarım bilgilerinin aşağı akış etkilerinin, hatalar nedeniyle yeniden işleme maliyetinin ve hurda maliyetinin, elle bilgi yeniden girilmesi, işi ve hatayı yaratır; orijinal kaynaklar mevcut olmadığında bilgilerin doğrulanması gerekir.
 • Gecikmeler– Birlikte çalışabilirlik, daha fazla çalışma zamanı oluşturabilir. Bir projenin veya tesisin süre gecikmesi tamamlandığında, normal çalışma, kaynakların boşta kalması, ürünlerin ve hizmetlerin kullanılabilirliğinde gecikme, gelir elde edilmesindeki gecikme nedeniyle kaybedilen kazançlar çok fazladır.
 • Fırsatlar ve devreye alamama maliyetleri/ kayıpları-NIST çalışmasında tahmin edilmez, çünkü bunların güvenilir şekilde belgelenmemiş; ancak en azından birlikte çalışabilirlik yetersizliğinden kaynaklanan kayıplara eşit olduğuna inanılmaktadır.
 • ULUSAL BIM STANDARTLARI (NBIMS), teknik birlikte çalışabilirlik sorunlarının oluşmadan önce önlenmesine veya en aza indirgenmeye odaklanarak kaçınılması gereken sorunlarla ilgilenir.
 • ULUSAL BIM STANDARTLARI (NBIMS), birlikte çalışabilirlik sorunlarına yanıt verme ile ilgili faaliyetlere odaklanarak azaltılması gereken sorunlarla ilgilenir.

Ulusal Bım Standartları (NBIMS) Gecikme Adresleme Tipleri

Ulusal BIM Standartları (NBIMS) Proje Komitesi’nin çalışmaları, kaçınma, hafifletme ve gecikme yöntemlerini kullanarak bu konuların tümüne, aşağıdakiler yoluyla saldırmaktadır.

Ulusal BIM standartları (NBIMS) özellikle aşağıdakileri yapmaktadır:

 • NIBS akıllı bina girişimi, NIBS OMSI aracılığıyla standartlaştırılmış sınıflandırma ve bina bilgi içeriğini destekleme ve tanıtma yoluyla veri şeması geliştirme için sanayi kuruluşu sınıflarını destekleme ve tescilli uygulamaların etkisini en aza indirgemek için sistem içi iletişimlerin maksimize edilmesi için endüstri standartları konsorsiyumu ile işbirliği yapma; bazı eğitim ve yazılım bakımına olan ihtiyacı azaltma
 • Önemli ortak işlevsel süreçleri tanımlama; bilgi değişim gereksinimlerini tanımlama ve sözleşmeli değişim standartlarını tanımlama.
 • Riskleri azaltacak ve birlikte çalışabilir proje sunum yaklaşımları için ödülleri paylaşan proje sözleşme modelleri geliştirmek için sanayi kuruluşlarıyla birlikte çalışma.
 • Makine arama/alma tekniklerine göre bilgileri şeffaf hale getirme.
 • Fonksiyonel akış yönündeki kullanımlar için bilgileri şeffaf bir şekilde kullanılabilir hale getirme.
 • Çakışma algılaması, doğru malzeme seçimleri, hataları ve atlamaları azaltmak için performans testleri de dahil olmak üzere sanal planlama, tasarım, yapım ve operasyon standartlarıyla destekleme.
 • Yeniden anahtarlama gereksinimlerini azaltmak için bilgi yoluyla bilgi alışverişi ve değişim standartlarını teşvik etme.
 • Doğrulama için orijinal kaynağa erişebilme, bilginin tek bir girişini ve yakalanmasını teşvik etme.
 • Çevrim süresini azaltmak için süreçleri standartlaştırma otomatikleştirme; böylece gelir ve karı artırma.

Standart Kullanılmıyorsa Veya Kullanılıyorsa Ne Olur?

Şayet Ulusal BIM standartları kullanılmazsa:

 • İş dünyasındaki ve bireysel proje ekiplerindeki bireyler aynı problemlere tekrar tekrar yerel, tekrar kullanılabilir olmayan ve birlikte çalışılmayan çözümler yaratmaya ve yeniden yaratmaya devam edecektir.
 • İşletmeler, bir projede işbirliği yapan tarafların fikirlerini paylaşmaları ve belirli sonuçları iletmeleri için gerekenden çok daha fazla zaman harcayacağı için, yeni ürünler ve hizmetler sunmak için işletmelerden daha uzun süre almaya devam edecektir.
 • Gereksiz hatalar ve eksiklikler, sadece inşaat sırasında keşfedilecek; tasarımlara dahil edilip düzeltilmesi çok kolay olabilecekken, çok maliyetli olan yerlerde yapılacaktır.
 • Bilgiler, bir kez girilmek yerine birçok kez tekrar girecek ve birçok kez kullanılmaya devam edecektir.
 • Bir tesis ömrü boyunca, gerekli olandan daha fazla kaynak tüketecek; çünkü malzeme ve bileşenlerin kombine performansı, bir tesis yıllarca inşa edilinceye ve işletilene kadar bilinmeyecektir.
 • Yerleşik işlevsel ve çevresel kısıtlamalar inşaat öncesi sanal tasarım ve operasyon testleri sırasında tasarlanmadığı için tesis sakinleri daha az verimli çalışacaktır.
 • BİM, bireysel projeler üzerinde sınırlı bir anlamda uygulansa bile, tescilli ve sonuç odaklı olacak ve bilgiye erişmek ve/veya güvenli bir şekilde bilgi alışverişinde bulunmak verimli olmayacaktır.

Ulusal CAD Standardı (NCS) ve Ulusal BIM Standardı (NBIMS) Arasındaki Farklar Nelerdir?

CAD‘den BIM‘e geçiş, kağıt temelli, gereksiz ve mülkiyet altındaki paradigmalardan, bilgiye dayalı bir birlikte çalışabilir modelleme paradigmasına kadar olgunlaşmanın ekonomik ve işlevsel avantajlarından kaynaklanmaktadır; bu paradigma, binanın veya tesisin ömrü boyunca gerekli işlevleri, kullanıcıları ve ürünleri desteklemektedir.

Basitçe söylemek gerekirse, Ulusal CAD Standardı (NCS), kağıt üzerinde tasarım taslaklarının hazırlanması için bir araç olarak kağıt merkezli olarak çalışır. Ulusal Bım Standartları (NBIMS) ise, binaların veya tesislerin tasarlanması, oluşturulması ve işletilmesi sırasında kullanılan tipik işlemlerin ve bilgisayar tabanlı bilgi alışverişinin standartlarını belirler. Bina bilgi modelleme tekniklerinin tipik bir ürünü olan bilgisayar tabanlı sanal bina modellerinin yanı sıra tasarım ve inşaat çizimleri ile Ulusal CAD Standardı (NCS), BIM sürecinde tasarım ve inşaat çizimi çıktıları için bir standart olarak önemli olmaya devam edecektir.

Ulusal CAD Standardı (NCS), AIA, CSI ve NIBS işbirliğiyle hazırlanan bir üründür. NCS, inşaat sektöründeki mimarlar, mühendisler ve uzmanlar arasında bir görüş birliği olup, bina tasarım verilerini nasıl sınıflandıracaklarına ve proje sahipleri ile kağıt merkezli bilgi dağıtımına dayanan proje ekipleri vasıtasıyla tasarım ve inşaat arasında iletişimi artırma konusunda görüş bildirmektedir.

Ulusal CAD Standardı (NCS) aşağıdakileri de içeren elektronik bina tasarımı verilerinin birçok yönü için standartları tanımlar:

 • CAD tabakaları “layer”
 • Çizim setlerinin organizasyonu
 • Çizim paftaları ve çizelgeler
 • Çizim taslak ayarları
 • Terimler ve kısaltmalar
 • Grafik sembolleri
 • Gösterimler
 • İlgili kod (standart) ifadeleri
 • Baskı alma

Ulusal CAD standartları (NCS), ilişkileri tespit edildiği için, Ulusal BIM Standartları (NBIMS) ile olan ilişkisini de içerecek bir güncelleme hazırlamaktadır.

Ulusal BIM Standardının (BIMS) Kapsamı Nedir?

Ulusal BIM Standartları (NBIMS), tesis ömrünün her aşamasında tüm aktörler arasındaki ticari işlemleri kapsayacaktır. Bu sonsuz bir girişim gibi görünse de, yaklaşık 250 ila 300 işlemin muhtemel işlemlerin % 95’ini, belki de en önemlilerini temsil eden 150’sini temsil ettiği tahmin edilmektedir. Hali hazırda en çok işlem gören tipik işlemlere örnek olarak:

 • İlk tasarım bilgilerinin değiştirilmesi ve alınması,
 • Otomatik kod denetimi yapmak için gerekli olan değişimler ve tasarım/yapım ve işletim aşamalarında “olduğu gibi” bilgi alışverişi
 • Yapısal çelik ve kanal imalatı/mühendisliği ve beton tasarımı/ mühendisliği için, son zamanlarda endüstri tarafından geliştirilen standartların benimsenmesi,

sayılabilir.

Ulusal BIM Standartları (NBIMS) test edilecek mi?

Komite, gerekli bilgi değişimini tanımlamak ve çeşitli teknikler ve teknolojilerin bu gereksinimleri karşılama yeteneğini gösterebildiğini test etmenin şart olduğuna inanmaktadır. Test yatağı yaklaşımı, hem teknik hem de teknik olmayan bir vesileyle bir değişimin amacını, ilgili gereksinimlerini ve gerekli veri unsurlarını tanımlar. Teknik olmayan açıklama uygulayıcıların ve profesyonellerin ihtiyacını karşılar; teknik açıklama, uygulama geliştiricilerinin ihtiyaçlarını karşılar. Komite, yazılım tedarikçilerine, standartları kendi yazılımlarında nasıl uygulayacaklarını söylemez; Bunun yerine test yatağı, şartların yerine getirilebileceğini doğrulamak için kullanılır.

Tüm Ulusal BIM Standartları (NBIMS)  ne kadar sürede gelişecek?

Komite, şimdi kapsamlı bir standardın geliştirilmesi ve zamanla olgunlaşması niyetindedir. Ulusal BIM Standartları’nın (NBIMS) çalışmasının ilk ürünleri Aralık 2006’da yayınlanmıştır. Bu ilk yayın Olgunluk Modeli dokümanlarını, yayınlama sürümünün kapsamını, referans standartları ve COBIE, Ön Tasarım ve Kod Kontrolü için motetları ve bunlara ilişkin uygulama kılavuzunu kapsamaktadır. Komitenin Ulusal BIM Standartı (NBIMS) için ilk finansmanı, Charles Pankow Vakfı tarafından Standardın Ön Döküm Beton bölümlerinin geliştirilmesi için sağlanmıştır. Bu başlangıç gayreti, ayrıca, standardın diğer bölümlerini daha da ileri götürmek için diğer ilgi alanları için şablonlar sağlamıştır. Bu başlangıç çabası aynı zamanda topluluk yararlarının ekonomik analizini de finanse edecektir.

Kullanılabilir sonuçlar elde edilene kadar daha ne kadar süre var?

Bu büyük oranda katkıda bulunanlara [sizlere] ve standardın geliştirilmesi için fonların ne kadar çabuk toplanabileceğine bağlı. Aşırı vergi ödememekle birlikte fikir birliği ve test yapmak biraz zaman almaktadır. Standart çok yönlü bir katılım yaklaşımı kullanılarak geliştirilecektir. Ticari olarak mevcut olan yazılımlarda test edilip gösterilmeden önce bir iş süreçlerine dahil edilmesi için bir örnek akıllı yazılım kullanılabilir.

Bu amaçla test ekibi, 2006 yılının başında Ulusal BIM Standartları (NBIMS) için amaçlanan ilk test yatağı uygulamasına başlamıştır. Ulusal BIM Standartları’nın (NBIMS) gayreti dışında başlatılan bu ilk test yatağı, CAD ile Çoğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) arasındaki ara yüzü inceleyecek ve daha sonra dahil etmeyi planlamış ve bunu artık günümüzde gerçekleştirmiştir.

Gelişmenin aşamaları nelerdir?

 1. Öncelikle NBIM Standardı için bir aday çıkarın.
 2. Ulusal BIM Standartları (NBIMS) Komitesi, adaylığı gözden geçirir; şayet varsa, kabulden önce değişiklik talep eder.
 3. Komite başvuruyu Çalışma, Kalkınma alt komitesine gönderilir ve adaylara öncelik verir; başvuru sahibinin kaynaklarını ister.
 4. Şayet kaynaklar tamamsa veya tamamlandığı zaman, bir çalışma grubu oluşturulur.
 5. Çalışma grubu IDM sürecini izler.
 6. IDM onaylanarak Test Komitesine gönderilir.
 7. Test Komitesi test yatağı sürecini yönetir.
 8. Test yatağı sürecinin sonuçları, genel yayın onayı ve yayım için İcra Komitesine önerilir.

Çoğu paralel çabanın aynı anda ve potansiyel olarak birkaç grup halinde sürmesi beklenmektedir; ancak koordinasyonun Ulusal BIM Standartları (NBIMS) Yürütme Komitesi tarafından standartlara dahil edilmesi gerekir.

Ulusal BIM Standartlarına (NBIMS) göre proje Teslimatları Neler Olacak?

Ulusal BIM Standartları (NBIMS), aşağıdakiler için bölümler içeren kişiler tarafından okunabilen belgeler olarak yayınlanacaktır:

 1. Gereksinim kullanılan adın (amacını tanımlayan), tasarım ve proje aşamalarının belirlenmesi.
 2. Süreç için bir İş Süreçleri Modeli Gösterimi (örn: Swimlane Diyagramı).
 3. Gereksinimlerin amaç ve içeriğini belirten, teknik olmayan şekilde yazılmış bir genel bakış. Bu standartla kabul edilen, birleştirilmiş olan ve/veya uyumlu hale getirilen diğer standartları tanımlanması.
 4. İhtiyacı karşılamak için gerekli olan bilgi kalemlerinin bir listesini, detaylı veri dökümünü, verilerin nasıl kullanılacağına ilişkin teknik ayrıntıları, verilerin aktarıldığı aktörü ve işlevsel parçaları veri unsurlarıyla eşleştiren uygulama geliştiricileri için tasarlanmış teknik bir açıklama.
 5. Değişim ihtiyacının beklenen sonuçlarının açıklaması.
 6. Taraflar arasında değişim gereksinimini dahil etmek için sözleşme dili (işin kapsamı ve teslimatları) içeren anlaşma. Bu, daha önce mümkün olmayan BIM himayesinde yeni modellerin geliştiğini görmeye başladıkça mümkün olduğunca kapsamlı olacaktır.
 7. İşlevsellik ve amaçlanan kullanım ayrıntıları, test protokolü, katılımcılar, gereksinimleri karşılama becerileri ve test yatağı süreci etkinliği sırasında tespit edilen konular da dahil olmak üzere test merkezi faaliyetlerinin sonuçları.
 8. Standardın uygulanmasında kullanılacak öğretim ve/veya değişim yönetimi materyalleri.
 9. Standardın vade ve ilave gelişim planlarına ilişkin açıklamalar.

ÜBM “PIM” (Ürün Bilgi Modelleri) “(Product Information Models) geliştiriyor musunuz?

Soru: ÜBM “PIM” (Ürün Bilgisi Modelleri) için bir standart geliştirmek için yapılan herhangi bir şey ve BIM‘in bu verileri nasıl alacağı ve veri tabanına ekleyeceği. Örneğin, bir kapı üreticisinin veri tabanını kullanıp bir ÜBM “PIM” kullanarak kapımı tanımlamak istiyorum. Fakat imalatçının Ürün Bilgi Modellerini (ÜBM) “PIM” BIM yazılımıma indiremiyorum. Yine de, aydınlatma tasarımı yazılımı yıllarca belirli ürünler için IES veri paketlerini indirebildi. Diğer Mimari ürün üreticilerinin verilerini BIM ile iletmeleri için bir standart geliştiriyor muyuz?

Cevap: Bildiğiniz gibi, bazı yazılım şirketleri (kendi disiplinlerine bağlı olarak) veri tabanlarını ürün haline getirmek için başarılı bir çaba sarf ettiler. Aynı şey, çelik ve diğer belirli disiplinler için de geçerlidir. Daha genel BIM yazılımları alanında daha ileri gitmeliyiz. Birçok ürün üreticisi, fiyatlandırma verileri, seçenekleri ve sürdürülebilirliği ile ilgilenmektedir. Bu, daha büyük bir veri tabanı yapısını gerektirmektedir.

Bir BIM modeli bir ürün bilgi modeli olmalıdır ve bu misyonu ileriye taşımak için endüstriden yardıma ihtiyaç vardır. Umarım aydınlatma alanındaki Ulusal BIM Standartları (NBIMS) projesinde çalışmayı düşünürsünüz. Şu anda bu alanlardaki bilgi alışverişini ve gerekli verileri arıyoruz. Ulusal BIM Standartları (NBIMS) bir takım çalışmasıdır. Farklı disiplinler, teknolojileri benimseme ve kullanma yeteneklerinde farklı noktalarda bulunmaktadırlar. Öğrenmek, öğretmek ve kabuğundan çıkmak ve başkalarının farklı disiplinlerinin nerede olduğunu görmelerine yardımcı olmak için bir fırsattır. Bunu yaparken kendimize yardımcı oluruz. Bu bir değer zinciridir.

Standartlar Komitesi bu işi nasıl yaptığını nasıl biliyor olacak?

Standardın her bir ayrı bölümündeki çalışmalar, tüm geliştirme aşamalarının tamamlanması ve standardın genel yayın için serbest bırakılmasıyla tamamlanacaktır.

Ulusal BIM Standartları (NBIMS) Komitesinin çalışmaları, İcra Komitesi ne ilave Ulusal BIM Standartlarının veya mevcut standartların desteklenmesinin gerekli olmadığını belirleyince tamamlanacaktır. Bu çabanın tamamlanması uzun yıllar alacağı ve ilk döneminde kurulan ticari ilişkilerin modifikasyonunu gerektiren yeni iş fırsatlarının zamanla ortaya çıkacağı öngörülmektedir.

Standartlar Komitesi, Ulusal BIM Standartlarının (NBIMS) uygulandığını nasıl bilecek?

Komite test yatağı etkinliğini izleyecek ve sonuçları yayınlayacak. Endüstri tarafından uygun şekilde olgun olan standartlar muhtemelen uygulama geliştiricileri, ürün üreticileri ve distribütörleri ve her çeşit son kullanıcı tarafından uygulanacaktır. Şu anda, Ulusal BIM Standartları (NBIMS) Komitesi, geliştirici tarafından özel olarak istenmedikçe belirli uygulamaları onaylamayı planlamamaktadır. Ulusal BIM Standartları (NBIMS) Komitesi, akademik araştırma yapmak, kağıt hazırlamak ve örneğin endüstri kuruluşları, eğitim kurumları ve işletmeler gibi halka açık sunumlar yapmak isteyen üyelere yardımcı olmak için fon arayacaktır.

Ulusal BIM Standartları (NBIMS) nasıl finanse edilecek?

Ulusal BIM Standartları (NBIMS) Komitesinin hedefi topluma ücretsiz olarak dağıtılan açık bir standart sağlamaktır. Açıkçası böyle bir hedefi gerçekleştirmenin maliyeti var ve bu yüzden herkesin ilk ve uzun vadeli desteği istenmektedir. Ulusal BIM Standartları (NBIMS) Komitesinin başarısı için, aşağıdakileri sağlaması önemlidir:

 1. Alan komitesi katılımcılarının ve konunun uzmanlarının yaşam döngüsünün tüm yönlerinden katılımını sağlamak için seyahat için kaynak sağlama. Çoğu iş, web ve diğer araçları kullanarak sanal konferans yoluyla sürdürülürken, bazı seyahatler gerekmektedir.
 2. Test yatağı sürecine katılacak satıcıların masraflarını karşılama olanağı. Önemli miktarda finansman sağlanmıyorsa, yalnızca en büyük satıcılar standardı uygulamak için maliyeti karşılayabilecek ve bu, çalışmanın etkinliğini ve kapsamını sınırlayacak ve açık bir standardın faydalarını dengeye getirecektir.
 3. Düzenleme ve koordinasyon için yayın maliyetlerini düşürülmesi. Editörler ve teknik yazarlar tutarlı ve kaliteli ürünler üretmekle yükümlüdürler. Söz konusu kaynaklara sahip olmak pazar teslimini hızlandıracaktır.
 4. Eğitim ile uygulamayla ilgili büyük dönüşüme yardımcı olmak için, okullara, konferanslara, derneklere ve diğer sürekli eğitim formlarına eğitmenler ve ders çalışması sağlanması gerekmektedir.
 5. Pazarlama ile insanlara standardın var olduğunu ve iş yapma biçimini iyileştirme arayışlarında neler yapacakları bilinmelidir.
 6. Tesis yaşam döngüsünden daha fazla ve tesis bilgilerinden faydalananlardan oluşan standardın takip eden sürümleri ile çalışmaya devam edilmelidir.

Ben nasıl katkıda bulunabilirim ve faydalar nelerdir?

Sağlanan materyali okuyarak, zamanında verdiğiniz desteğin gerekliliğini ve yararlandığınızı ve mesleğimizin dönüşümü üzerinde nasıl bir fark yaratabileceğinizi umuyoruz. Avantajları, sadece sahibine değil, daha düşük maliyetle değil; aynı zamanda işi kolaylaştırarak daha anlamlı sonuçlar üreterek tesis bilgilerinin her kullanıcısına sunar. Başarılı katkılarımız için ayni gönüllü çaba zorunlu olmakla birlikte, masraflar için hibelere de ihtiyaç vardır.

Gönüllü destek veren bireyler ve organizasyonlar da izlenmekte ve bu bilgiler NIBS web sitesinde sürekli olarak sunulmaktadır.

Lütfen sizde Autodesk ile birlikte benim de içinde olduğum bu çabayı desteklemek ve bir plan başlatmak için şimdi zaman ayırın; ancak hedeflerimize ilerledikçe, ancak ülkemizin Ulusal Bina Bilgi Modeli Standardını geliştirmek için bu endüstri eşgüdümlü çabaya eleştirel bir şekilde destek olmamız gerekir.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.