1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

3DROTATE (Komutu)

 

Bu komut 3 boyutlu 3B “3D” görünüşte, 3 boyutlu 3B “3D” nesnelerin belirlenen bir temel noktası “base point” etrafında döndürülmesine yardımcı olmak için 3 boyut 3B “3D” Döndürme “Rotate” yardımcı aracını görüntüler.

3 boyut 3B “3D” Döndürme “Rotate” yardımcı aracı, seçilen nesneleri ve o nesneye ait olan alt nesneleri serbestçe döndürmek için, sürükleyebilir veya dönüşü bir eksen ile sınırlandırabilirsiniz.

Şayet görsel stil 2B Tel kafes “2D Wireframe” olarak ayarlı ise, görsel stil komut süresince 3B Tel kafes “3D Wireframe” olarak değişir.

3 boyut 3B “3D” Döndürme “Rotate” yardımcı aracı, varsayılan olarak seçilen nesnenin ortasında görüntülenir. 3 boyut 3B “3D” Döndürme “Rotate” yardımcı aracının konumunu değiştirmek için, kısa yol menüsünü kullanarak dönme eksenini ayarlayabilirsiniz.

3 boyut 3B “3D” Döndürme “Rotate” yardımcı aracı görüntülendiği zaman, 3 boyut 3B “3D” Döndürme “Rotate” yardımcı aracı kısa yol menüsü, yardımcı aracı başka bir 3 boyut 3B “3D” yardımcı aracına hizalamak, taşımak veya değiştirmek için, seçenekler sunar.

Komut satırında aşağıdaki veri istemleri (uyarılar) görüntülenir:

Nesneleri Seçin: “Select objects:”

Döndürmek istediğiniz 3B nesneleri seçersiniz. Nesneleri seçmeyi tamamladığınız zaman, Enter tuşuna basmanız gerekir.

Temel noktası “Base point”

Döndürmek istediğiniz 3 boyutlu 3B “3D” nesnelerin döndürme işlemi için neresinden tutulacağını gösteren döndürme temel noktasını belirlersiniz.

Bir dönme ekseni seçin “Pick a rotation axis”

3 boyut 3B “3D” Döndürme “Rotate” yardımcı aracı üzerinde, tıklayarak dönme eksenini belirlersiniz. İmlecinizi, seçmek istediğiniz eksen çizgisi sarı renge dönünceye kadar oluncaya kadar eksen çizgisi üzerinde tutun; sonra seçmek için, tıklayın.

Açı başlangıç noktasını belirtin veya bir açı yazın “Specify angle start point or type an angle”

Dönmenin göreceli başlangıç noktasını ayarlar. Bir açı değeri de girebilirsiniz.

Açı bitiş noktasını belirtin “Specify angle end point”

Nesneyi belirtilen eksen etrafında döndürür. Döndürme işlemini sonlandırmak için, tıklayın.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.