1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

3DMOVE (Komutu)

Bu komut 3 boyutlu 3B “3D” görünüşte, 3 boyutlu 3B “3D” nesneleri belirtilen yönde belirli bir mesafeye taşımaya yardımcı olmak için, 3 boyut 3B “3D” Taşıma “Move” yardımcı aracını görüntüler.

3 boyut 3B “3D”Taşıma “Move” yardımcı aracı ile seçili nesneleri ve bu nesnelere ait alt nesneleri serbestçe hareket ettirebilir veya hareketi bir eksen veya düzlemle sınırlayabilirsiniz.

Şayet Varsayılan 3 boyut 3B “3D” yardımcı aracı (DEFAULTGIZMO) 3 boyut 3B “3D” Taşıma “Move” yardımcı aracı ise, 3B “3D” görsel stili olan bir görünüşte bir nesneyi seçtiğiniz zaman, 3 boyut 3B “3D” Taşıma “Move” yardımcı aracı görüntülenir. Şayet Görsel stil 2B Tel kafes “2D Wireframe” olarak ayarlanmışsa, görsel stil komut süresi boyunca 3B Tel kafes “3D Wireframe” olarak değişir.

3 boyut 3B “3D” Taşıma “Move” yardımcı aracı, seçilen 3 boyutlu 3B “3D” nesnenin ya da nesnelerin ortasında varsayılan olarak görüntülenir. 3 boyut 3B “3D” Taşıma “Move” yardımcı aracı kısa yol menüsü, başka bir 3 boyut 3B 13D” yardımcı aracına hizalamak, taşımak veya değiştirmek için seçenekler sunar.

Örneğin, kısa yol menüsündeki Yardımcı Aracı Hizala “Align Gizmo With “ seçeneği altında > Nesne “Object” seçeneğini kullanarak da 3 boyut 3B “3D” Taşıma “Move” yardımcı aracını bir yüzün veya nesnenin düzlemi ile hizalayabilirsiniz. Sonrasında taşıma işleminin yönü bu çalışma düzlemine göre sınırlandırılır.

Aşağıdaki veri istemleri (uyarılar) görüntülenir.

Nesneleri Seç: “Select objects:”

Taşımak istediğiniz 3B nesneleri seçersiniz. Nesneleri seçmeyi tamamladığınız zaman, Enter tuşuna basmanız gerekir.

Bir nesneyi seçtiğinizde, varsayılan 3 boyut 3B “3D” yardımcı aracı görüntülenir. Taşıma işlemini 3 boyut 3B “3D” yardımcı aracı üzerinde aşağıdaki konumlardan birine tıklayarak sınırlayabilirsiniz:

  • Bir eksen boyunca taşı. Move along an axis.”: Taşıma işlemini o eksenle sınırlamak için bir eksene tıklayın.

  • Bir düzlem boyunca taşı. “Move along a plane.” Hareketi o düzlemle sınırlamak için eksenler arasındaki alanı (düzlemi) tıklayın.

Sündürme noktası “Stretch point”

3 boyut 3B “3D” Taşıma “Move” yardımcı aracını kullanarak taşıma işlemini gerçekleştirirken, seçili nesnelerin yeni konumunu ayarlar. Nesneleri dinamik olarak taşımak için, sürükleyip tıklayın.

Kopyala “Copy”

3 boyut 3B “3D” Taşıma “Move” yardımcı aracını kullanarak taşıma işlemini gerçekleştirirken, seçilen nesnelerin taşınması yerine bir kopyasını oluşturur. Konumları belirlemeye devam ederek birden fazla kopya oluşturabilirsiniz.

Temel noktası “Base point“

Taşımak istediğiniz 3 boyutlu 3B “3D” nesnelerin taşıma işlemi için neresinden tutulacağını gösteren taşıma temel noktasını belirlersiniz.

  • İkinci nokta “Second point.”: 3 boyutlu 3B “3D” nesnenin veya nesnelerin nereye sürükleneceğini belirtir. Bir yönü belirtmek için imleci hareket ettirebilir ve daha sonra bir mesafe girebilirsiniz.

Deplasman (Yer değiştirme) “Displacement”

Komut istemine girdiğiniz koordinat değerlerini kullanarak seçili 3 boyutlu 3B “3D” nesnelerin yerleşimi için göreceli bir mesafe ve yön belirlersiniz.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.