1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

3D Komutu ile 3 Boyutlu (3B “(3D)” Şekiller Yaratın

AutoCAD’de çizilebilen yüzeyler “surfaces” yıllar içerisinde çok geliştirildi. Öceleri, sadece 2 boyutlu 2B2D” nesnelere kalınlık ekleyebiliyordunuz. Tabiki bu 1980 lerdeydi sanırım AutoCAD’in 2.6 sürümünde falan bu iş böyleymiş. Bu yöntem AutoCAD LTde

3 boyutlu 3B3D” nesne yaratabilmek için hala tek yol.

Daha sonra (ne zaman olduğundan emin değilim), poligon “polygon” çok yüzlü ızgaralar “polyface meshes” yaratabilmeye başlandı. Bu komutlar 3D komutu, 3DFACE komutu, 3DMESH komutu ve PFACE komuları idi.

2010 sürümü bizlere yeni bir nesne tipini tanıttı, düzgün ızgara “mesh”. REVSURF (döner yüzeyler “revolved surface”), TABSURF (çizelge yüzeyler “tabulated surface”), RULESURF (kurallı yüzeyler “ruled surface”), ve EDGESURF (kenarlı yüzeyler “edge surface”) komutları artık ızgara nesnelerini “mesh objects” yaratırken otomatik olarak kullanılabiliyorlar. (Şayet isterseniz, eski tip poligon ve ızgara yüzeyler yaratmak için MESHTYPE  sistem değişkenini kullanabilirsiniz.) Yeni ızgara nesnelerini “mesh objects” çok daha fazla düzenleme “editing” olanakları sunuyorlar. Daha fazla bilgi için, AutoCAD 2010‘un yeni özellikler ekranını açarak yeni ızgara katılar ““New mesh solids” başlığına bakabilir ve videoyu oynat düğmesine basarak yenilikleri seyredebilirsiniz.

Eski komutların ve yöntemlerin modası çoktan geçtiği için, bu makalede bu eski komutları anlatmayacağım. Fakat bu eski komutlar hala AutoCAD’in önceki sürümlerini kullanan kullanıcılar için hala faydalı ve işe yarıyorlar. Bu makalemde siz yeni sürüm AutoCAD kullanıcıları için (AutoCAD 2010) yeni 3 boyut çalışma ortamını kullanarak ve yeni komutlar ile çalışacağımız bir alıştırmayı adım adım birlikte yapmayı daha uygun buldum.

Bu alıştırmada, 3 boyutlu (3B) “(3D)” masa ve bu masanın üzerindeki nesneleri yaratmak için 3D komutunu ve bu komutun seçeneklerini kullanacağız. Bualıştırmayı anlatırken alıştırmayı uygulayacak olan kullanıcının orta düzey AutoCAD bilgisi ve tecrübesi olduğunu kabul edeceğim.

1. AutoCAD programında, Hızlı Erişim Araç çubuğundan yeni “new” düğmesine tıklayın veya komut satırına new yazıp Enter tuşuna basarak ve acad3D.dwt şablonunu kullanarak yeni bir çizim başlatın.
2 UNITS komutunu çalıştırın. Çizim Birimleri “Drawing Units” iletişim kutusunda, Uzunluk “Length” birimini tip “type” aşağı açılır listesinden mimari “arhitectural” seçerek ayarlayın. OK düğmesine tıklayın.
3. Nesne Çıtçıtlarını “Object Snaps” açık duruma getirin ve çalışan nesne çıtçıtlarını “running object snaps” Uç nokta “Enp point” ve Orta nokta “Mid point” olarak seçin. Hızlı Erişim Araç çubuğunun Çalışma Ortamları “Woırkspaces” aşağı açılır listesinden 3 Boyutlu Modelleme “3D Modelling” çalışma ortamını seçin.
4. 3D komutunu Kutu “Box” seçeneği ile çalıştırın. Masanın üst tablasını yaratmak için aşağıdakileri takip edin:

Kutunun köşe noktasını belirleyin: “Specify corner point of box:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde,  1,1,30 yazıp Enter tuşuna basın.
Kutunun boyunu belirleyin: “Specify length of box:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde,  4 yazıp Enter tuşuna basın.
Kutunun enini belirleyin veya: Küp]: “Specify width of box or [Cube]:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde,  3 yazıp Enter tuşuna basın.
Kutunun yüksekliğini belirleyin: “Specify height of box:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde,  1 yazıp Enter tuşuna basın.
Kutunun Z ekseni çevresindeki dönmeaçısını belirleyin veya [Referans]: “Specify rotation angle of box about the Z axis” or [Reference]:” Enter tuşuna basın.

Şayer gerekirse, Hepsini Göster “Zoom Extents” yaparak çizdiğiniz kutunun tamamını görüntüleyin. Şayet bir 3 boyutlu görüntüde değilseniz, VIEW komutunu çalıştırarak görüntüyü GüneyDoğu İzometrik “SE Isometrik” görünüme değiştirin. (, VIEW komutunu çalıştırdıktan sonra açılan pencereden Mevcut Görünümler “Present Views” altında GüneyDoğu İzometrik “SE Isometrik” görünümü seçin.)

5.    Kutu “Box” komutunu tekrar çalıştırın. Masanın bir ayağını yaratmak için, aşağıdakileri takip edin:

Kutunun köşe noktasını belirleyin: “Specify corner point of box:” 1,1
Kutunun boyunu belirleyin: “Specify length of box:” 1
Kutunun enini belirleyin veya [Küp]: “Specify width of box or [Cube]:” 1
Kutunun yüksekliğini belirleyin: “Specify height of box:” 30
Kutunun Z ekseni çevresinde dönme açısını belirleyin veya [Referans]: “Specify rotation angle of box about the Z axis or [Reference]:” Enter  tuşuna basın.

6.    Masa ayağını aynalama “mirror”, aynalama “mirror” ekseni için orta nokta “mid point” nesne çıtçıtını “object snaps” kullanarak ayağı masanın bir kenarından karşı kenarına aynalayın “mirror” Daha sonra bu iki ayağı diğer yönde tekrar aynalayın “mirror”, böylece dört (4) ayağınız olacaktır. Görüntüden uzaklaş “zoom out” yapın ve masa çizim alanınızın merkezine gelene kadar görüntüyü kaydırın “pan”. (Şayet aynalama “mirror” yaparken masanın orta noktasını “midpoint” yakalamada sorun yaşarsanız, görüntü sitilini “visual style” 2 Boyutlu (2B) Tel Çerçeve “2D Wireframe” görünümüne değiştirin.)
7.    3D komutunu Çanak “Dish” seçeneği ile çalıştırın. Masanın üzerinde bir kase yaratmak için aşağıdaki veri istemlerini (uyarıları) izleyin:

Çanağın merkez noktasını belirleyin: “Specify center point of dish:” 2′,2′,35-1/2
Çanağın yarıçapını belirleyin veya: [Çap] “Specify radius of dish or [Diameter]:” d
Çanağın çapını belirleyin: “Specify diameter of dish:” 9
Çanak yüzeyi için boyuna parça sayısını girin<16>:

“Enter number of longitudinal segments for surface of dish <16>:” Enter tuşuna basın.
Çanak yüzeyi için enine parça sayısını girin<8>:

“Enter number of latitudinal segments for surface of dish <8>:” Enter tuşuna basın.

Çanağın “Dish” çapı dokuzdu (9), bu yüzden çanağın “dish” yüksekliğini çapının yarısı kadar (4.5) alalım.  Çanağın üstünün merkezi 35.5 olacaktır, çünkü masanın üstü 31 de idi (31 + 4.5 = 35.5).

8.   Komut satırından ELEV komutunu çalıştırın. İrtifayı “Elevation” 31’e değiştirin. Kalınlığı “thickness” sıfır (0) olarak bırakın.
9.    3D komutunu Koni “Cone” seçeneği ile çalıştırın. Masanın üzerinde bir tuzluk yaratmak için aşağıdaki veri istemlerini (uyarıları) izleyin:

Koninin tabanının merkezini belirleyin: “Specify center point for base of cone:” 2′,1′
Koninin tabanının yarıçapını belirleyin veya [Çap]: “Specify radius for base of cone or [Diameter]:” 1
Koninin üstünün yarıçapını belirleyin veya [Çap] <0>: “Specify radius for top of cone or [Diameter]<0>:”0 .5
Koninin yüksekliğini belirleyin: “Specify height of cone:” 4
Koninin yüzeyi için parça sayısını girin <16>: “Enter number of segments for surface of cone <16>:” 8

10.    3D komutunu Küre “Sphere” seçeneği ile çalıştırın. Kasenin içerisinde bir portakal yaratmak için aşağıdaki veri istemlerini (uyarıları) izleyin:

Kürenin Merkezini belirleyin: “Specify center point of sphere:” 2′.2′, 32.5
Kürenin yarıçapını belirleyin veya [Çap]: “Specify radius of sphere or [Diameter]:” d
Kürenin çapını belirleyin: “Specify diameter of sphere:” 3

Çanak yüzeyi için boyuna parça sayısını girin<16>:

“Enter number of longitudinal segments for surface of dish <16>:” 8.
Çanak yüzeyi için enine parça sayısını girin<16>:

“Enter number of latitudinal segments for surface of dish <16>:” 8.

11.    3D komutunu Koni “Cone” seçeneği ile çalıştırın. Masanın üzerinde bir tabak yaratmak için aşağıdaki veri istemlerini (uyarıları) izleyin:
(İlk bakışta düz bir tabak yaratmak için, koni komutu kullanılması mantıklı gözükmeyebilir. Fakat işe yarıyor, çünkü baş aşağı bir kesik koni yaratabilir ve bu kesik ters koninin yüksekliğini azaltırsak yassı bir tabak gibi görünecektir. Bunun KONİ “CONE komutunun alışılmamış ilginç bir kullanımı olduğunu biliyorum.)

Koninin tabanının merkezini belirleyin: “Specify center point for base of cone:” 1′,1′
Koninin tabanının yarıçapını belirleyin veya [Çap]: “Specify radius for base of cone or [Diameter]:” 2
Koninin üstünün yarıçapını belirleyin veya [Çap] <0>: “Specify radius for top of cone or [Diameter] <0>:” 5
Koninin yüksekliğini belirleyin: “Specify height of cone:” 0.5
Koninin yüzeyi için parça sayısını girin <16>: “Enter number of segments for surface of cone <16>:” Enter tuşuna basın.

12.    3D komutunu Takoz “Wedge” seçeneği ile çalıştırın. Masadaki tabağın içerisinde bir parça peynir yaratmak için aşağıdaki veri istemlerini (uyarıları) izleyin:

Takozun köşesini belirleyin: “Specify corner point of wedge:” 10,10
Takozun boyunu belirleyin: “Specify length of wedge:” 5
Takozun enini belirleyin: “Specify width of wedge:” 2
Takozun yüksekliğini belirleyin: “Specify height of wedge:” 2
Takozun Z ekseni çevresinde dönme açısını belirleyin: “Specify rotation angle of wedge about the Z axis:” 30

13.    3D komutunu Piramit “Pyramid” seçeneği ile çalıştırın. Masanın üzerinde bir biberlik yaratmak için aşağıdaki veri istemlerini (uyarıları) izleyin:

Piramitin tabanının ilk köşesini belirleyin: “Specify first corner point for base of pyramid:” 2’6, 2’6
Piramitin tabanının ikinci köşesini belirleyin: “Specify second corner point for base of pyramid:” @1,0
Piramitin tabanının üçüncü köşesini belirleyin: “Specify third corner point for base of pyramid:” @0,1
Piramitin tabanının dördüncü köşesini belirleyin veya [Dörtyüzlü]: “Specify fourth corner point for base of pyramid or [Tetrahedron]:” @-1,0
Piramitin tepe noktasını belirleyin veya [Sırt/Üst]: “Specify apex point of pyramid or [Ridge/Top]:” t
Piramitin tepesinin ilk köşesini belirleyin: “Specify first corner point for top of pyramid:” @1/4, 1/4,3
Piramitin tepesinin ikinci köşesini belirleyin: “Specify second corner point for top of pyramid:” @-1/4,1/4,3
Piramitin tepesinin üçüncü köşesini belirleyin: “Specify third corner point for top of pyramid:” @-1/4,-1/4,3
Piramitin tepesinin dördüncü köşesini belirleyin: “Specify fourth corner point for top of pyramid:” @1/4,-1/4,3

14.    Ev “Home” sekmesinde>Görüntü “View” Panelinde>Görsel Sitiller “Visual Styles” aşağı açılır listesinden>Kavramsal “Conceptual” komutunu seçin (VSCURRENT komutu). Şayet açıksa ızgarayı “grid” kapatın. Şimdi çiziminizi daha iyi görebilirsiniz.
15.    Çiziminizi kaydedin. Çiziminiz aşağıdaki şekildeki gibi görünmelidir.

Üzerinde içerisinde bir parça peynir olan tabak, içerisinde bir portakal olan kase ve birbirlerine benzemeyen tuzluk ve biberlik duran Masa.

Üç Boyutlu Nesneler (Üzerinde içerisinde bir parça peynir olan tabak, içerisinde bir portakal olan kase ve birbirlerine benzemeyen tuzluk ve biberlik duran Masa)

AutoCAD’de 3 Boyutlu Nesneler

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

Revitte Görüş Aralığını Değiştirme

Revit’te plan görünüşlerinde bir nesnenin görünürlüğünü kontrol eden yatay düzlemleri oluşturabilir veya değiştirebilirsiniz. Bir plan …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Chat with us
Bir görüşme başlatmak için lütfen önce gizlilik politikamızı kabul edin.