1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

3 Boyutlu Model Yaratma Öğreticisi

Başlamadan önce, bu öğreticide çizeceğimiz modelin 2 ve 3 boyutlu 2B & 3B “2D & 3D” görüntülerini incelemeniz iyi olacaktır.

3 boyutlu 3B “3D” modeli tamamlamanıza yardımcı olması için yukarıdaki resimleri kullanın.

Aşama 1: Boruyu (Çemberleri) ve Ayakları (Çizgileri) Çizme

Oktant “Quadrant” ve orta nokta “midpoint” nesne çıtçıtlarının açık olduğuna emin olun. Bacakların üst kısımları modelin sol ve sağ oktant “quadrant” noktalarına denk gelecektir. Daha sonra, orta nokta “midpoint” nesne çıtçıtını kullanacaksınız.

Ardından aşağıdaki şekillerde görünen resimleri izleyerek şu adımları uygulayın:

 1. 20 ve 14 birim yarıçaplara sahip iki adet eş merkezli çember çizin.
 2. Büyük çemberin sol oktant “quadrant” çıtçıt noktasından başlayan aşağı yönlü 24 birim uzunluğunda bir çizgi çizin.
 3. 2. adımda çizmiş olduğunuz dik çizginin alt ucundan bağlayan ve sola doğru 8 birim uzunluğunda bir çizgi daha çizin.
 4. 3. adımda çizmiş olduğunuz dik çizginin uç noktasından başlayan aşağı yönlü 6 birim uzunluğunda küçük bir çizgi daha çizin.
 5. Son çizdiğiniz çizginin uç noktasından başlayan ve sağa doğru 12.4 birim uzunluğunda bir çizgi daha çizin.
 6. Yukarı yönlü 1.6 birim uzunluğunda bir çizgi çizin.
 7. Sağa doğru 1.6 birim uzunluğunda bir çizgi çizin.

Şimdi modeli budamak “trim” ve aynalamak “mirror” için, aşağıdaki adımları takip edin:

 1. Aşağıdaki şekle göre çemberin gerekmeyen kısımlarını budamak için, TRIM komutunu kullanın. Budama sınırları olarak büyük çemberi kesen 2 çizgiyi kullanın ve aralarında kalan çember parçasını budayın.
 2. Şimdi sağ tarafta da aynı şekli yaratmak için, sol tarafta oluşturduğunuz şekli çemberin merkez noktasından geçen düşet hattı aynalama “mirror” hattı olarak kullanarak aynalayın “mirror”.
 3. Bu aşamayı tamamlamak için, TRIM komutunu kullanın ve gereksiz çizgi parçalarını budayın. Aşağıdaki şekilde görünen geometriye benzer bir geometri elde etmiş olmalısınız.

Aşama 2: Çemberleri Tepe Noktasından Kırma (Kesme)

Aşağıdaki adımları takip edin:

 1. Büyük çemberin üst oktant “quadrant” noktasından küçük çemberin üst oktant “quadrant” noktasına dik bir çizgi çizin.
 2. OFFSET komutunu kullanarak bu çizgiyi her iki tarafa doğru 1 birim ofsetleyin.
 3. Şimdi 1. adımda çizmiş olduğunuz orijinal çizgiyi silin.

4. İki daireyi, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi budamak için, TRIM komutunu kullanın. Çizgileri budama sınırı olarak kullanın.

Aşama 3: Üst kısmı Ekleme

Aşağıdaki adımları takip edin:

 1. Soldaki çizgiyi sola doğru ve sağdaki çizgiyi sağa doğru 6 birim ofsetlemek için, OFFSET komutunu kullanın.
 2. Büyük çemberi sınır olarak kullanarak yeni dış çizgileri budayın. Sonra dış çizgileri budama sınırı olarak kullanarak dıştaki çemberin üst parçasını budayın.
 3. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, dış çizgilerin 7.2 birim uzunluğunda olmasını istiyoruz ve ardından yatay bir çizgi kullanarak üst kısmı kapatmamız gerekiyor.
 4. Bunu yapmak için bir yol, LINE komutunu başlatmaktır; komut satırına LINE yazıp Enter tuşuna basın ve başlangıç noktası olarak budadığınız dış çemberin (artık yay haline geldi) uç noktasını belirledikten sonra imlecinizi yukarı doğru hareket ettirin ve klavyeden 7.2 yazıp; Enter tuşuna basın. Sonrasında imlecinizi sola doğru kaydırın ve sol taraftaki dış dikey çizgiyle kesişene kadar yatay olarak sola doğru bir çizgi daha çizin. Ardından, yeni yatay çizgiyi aşan çizgiyi kırpın ve 2 iç dikey çizgi arasındaki yatay çizgi parçasını budayın. Aşağıdaki şekilde görünen geometriyi elde etmiş olmalısınız.

Aşama 4: Desteği (üçgeni) Ekleme

Modelin yanındaki küçük üçgeni, 24 birimlik dikey bir çizgi, 8 birimlik yatay bir çizgi çizerek ve daha sonra üçgeni kapatarak tasarlayın. Şimdilik, ana modelden ayrılmış olarak, kenara koyun.

Aşama 5: 3 boyutlu 3B “3D” Dönüşüm için Hazırlık yapma

REGION komutunu kullanın ve çizim alanındaki her şeyi seçerek 2 bölge “region” oluşturun.

Bu noktada, şayet bir 3 boyut 3B “3D” çalışma ortamını kullanmıyorsanız, bir 3 boyut 3B “3D” çalışma ortamına geçmelisiniz. AutoCAD penceresinin sağ alt köşesindeki Çalışma Ortamı “Workspace” Değiştirme simgesinin sağındaki küçük oku tıklayın ve 3B Modelleme “3D Modeling” çalışma ortamını seçin.

Aşama 6: Görüntüyü Değiştirme ve 3 boyuta Dışa Çekme “Extrude”

Serbest Yörünge “Free Orbit” aracını kullanarak 3 boyutta 3B “3D” dolaşın. Bunun için, sağdaki gezinti çubuğunda Serbest Yörünge “Free Orbit” araç düğmesine tıklayın;  aşağıdaki şekilde gördüğünüz gibi bir 3 boyutlu 3B “3D” izometrik görüntü elde edene kadar farenizi tıklayın, basılı tutun ve hareket ettirin. Doğru görüntüyü elde etmek için imlecinizi sürükleyebilirsiniz. Burada bir klavye kısa yolu işinize yarayabilir: Shift tuşunu basılı tutun ve farenin orta (kaydırma) düğmesiyle tıklayıp sürükleyin.

Modeli 28 birim, üçgeni 6 birim dışa çekmek “extrude” için, EXTRUDE komutunu kullanın.

Şeritin Görselleştirme “Visualize” sekmesinde, Görsel Stiller “Visual Styles“ panelinde, Görsel Stiller “Visual Styles“ aşağı açılır menüsünü tıklayın ve Gri Tonlarla Gölgelendirme “Shades of Gray“ görsel stilini seçin.

Aşama 7: Modeli Bir araya Getirme

Aşağıdaki adımları takip edin:

 1. AutoCAD penceresinin sağ üst kısmındaki Görünüm küpünü “View Cube“ kullanarak (veya şeritin Görünüşler “Visualize” sekmesine giderek Görünüşler “Views“ panelindeki Üst “Top” simgesini tıklayarak) Üst “Top” görünüşe geçiş yapın.
 2. Dikey üçgeni aynamalak için, klasik MIRROR komutunu kullanın, böylece üç boyutlu modelin her bir yanına bir tane üçgene sahip olacaksınız.
 3. Şimdi aşağıdaki şekilde gördüğünüz gibi bir görüntü elde etmek için tekrar 3B Yörünge “3D Orbit“ aracını kullanın.

4. Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi, üçgeni üst kenarının orta noktasından tutarak çember çeyreğindeki çizginin orta noktasına taşımak için MOVE komutunu kullanın.

5. Görünümü tekrar çevirerek 3D modelin sol tarafını görebilir ve sol üçgeni de aynı şekilde taşıyabilirsiniz.

6. UNION komutunu çalıştırın, 3 nesneyi (model ve 2 üçgen) seçin ve Enter tuşuna basın.

 

Şimdi tek bir nesne haline getirmek için, 3 nesneyi birleştirmelisiniz.

Aşama 8: Tabana Montaj Deliklerini Ekleme

AutoCAD ile 3 boyutlu 3B “3D” modelleme yaparken güzel olan şey, Nesne Çıtçıtlama “OSNAP” aracının gücünü kullanabilmeniz ve 3 boyutlu 3B “3D” tasarımınıza yardımcı olacak 2 boyutlu 2B “2D” çizgiler çizebilmenizdir.

Aşağıdaki adımları takip edin:

 1. Görüntüyü aşağıdaki sağ taraftaki şekilde kırmızı renkle gösterilen köşegen çizgilerini yaratmak için, ayarlayın. Başlangıç ve bitiş noktaları için uç nokta “endpoint” nesne çıtçıtını kullanın. Çizgileri çizerken, görünümü birkaç kez değiştirmeniz gerekecektir.
 2. Yeni oluşturduğunuz çizgilerin her birinin orta noktasını ve 2 birim yarıçapını kullanarak çemberler yaratın.
 3. EXTRUDE komutunu kullanarak yükseklikleri modelden tamamen geçecek şekilde çemberleri aşağıya doğru çekin. Tüm çemberleri aynı anda seçebilir ve hepsini dışa çekebilirsiniz.
 4. 4 silindiri modelden çıkartın. Bunun için, SUBTRACT komutu çalıştırın; modeli seçin ve Enter tuşuna bastıktan sonra, tüm silindirleri seçin ve Enter tuşuna basın.
 5. Daha önce çizmiş olduğunuz aşağıdaki şekilde kırmızı renkte görünen çizgileri silin.

  

Aşama 9: Keskin Köşeleri Yuvarlatma

FILLET komutu, keskin kenarların bir kısmını yuvarlatmanızda size yardım edecektir. Aşağıdaki adımları takip edin:

 1. Kırmızı renkle işaretli kenarları seçin. Sadece kenarı seçmeyi kolaylaştırmak için, Giriş “Home” sekmesindeki Seçim “Selection“ panelindeki Filtre “Filter” açılır listesinden Kenar “Edge” seçeneğini seçin. (Bu seçimi yapmadan önce Filtre yok “No Filter “, Tepe noktası “Vertex” veya Yüz “Face” seçeneklerini ü görebilirsiniz.)
 2. Kenarları 0.8 birim yarıçapla yuvarlatmak için, FILLET komutunu kullanın. Bunu yapmak için, komut satırına FILLET yazıp Enter tuşuna bastıktan sonra, uygun kenarı seçin; klavyeden 8 girin ve iki defa Enter tuşuna basın.
 3. Aynı işlemi karşı kenar için de tekrarlayın.

Aşama 10: Üst Kısma Delikler Ekleme

Bu son aşamadır. Aşağıdaki adımları takip edin:

 1. İki kenarın orta noktalarını kullanarak aşağıdaki şekilde gösterilen çizgiyi çizin.
 2. Çizilen çizginin orta noktasını merkez olarak kullanan yarıçapı 2 birim olan çember oluşturun.
 3. Az önce çizdiğiniz çizgiyi silin ve çemberin oktant “quadrant” noktalarını ve daha önce kullandığınız iki kenarı kullanarak 2 çizgi çizin. Nesne çıtçıt noktalarını bulmak için, modeli döndürmeniz gerekebilir.
 4. Şimdi, 2 birim yarıçaplı 2 tane çember çizmek için, bu çizgilerin merkezini kullanın.
 5. Çizgileri silin ve EXTRUDE komutunu kullanarak 3 çemberi dışa çekin. Aşağıda en sağdaki şekilde görüldüğü gibi, çÇemberlerin modelin diğer tarafını geçene dek çekildiğine emin olun.
 6. SUBTRACT komutunu kullanarak bu silindirleri 3 boyutlu 3B “3D” modelden çıkartın.

      

Tebrikler!

İşlemlerinizi bitirdiğinizde, aşağıdaki şekilde görünen model gibi bir model elde etmiş olmalısınız. Modelinizin egzersizdeki modelle aynı görünmesi için, FILLET komutunu kullanarak birkaç kenarı daha yuvarlamanız  gerekebilir. Umarım bu size yardımcı olmuştur!

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

Revitte 3 boyutlu 3B “3D” Görünüşlerde Kotlarla Çalışma

Revit’te perspektif veya ortografik görünüşte çalışırken kotları görüntüleyip; değiştirebilirsiniz. Video: 3D Görünümlerde Düzeylerle Çalışma (İngilizce) …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.