1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

2.1.5 – Bodrum Kat – Pencereleri Yerleştirme

Autocad Mimari "Arhitecture"

 

Bu makalemizde, şimdiye kadar oluşturduğunuz bodrumun planına gerekli pencereleri ekleyerek binamızın bodrum kat çizimi üzerinde çalışmaya devam edeceğiz.

Pencereler projeye üç boyutlu nitelikte nesneler olarak yerleştirilir. Bunlar duvara monte edildikten sonra, duvar otomatik olarak kesilip işlenecek ve pencereler duvara sabitlenmiş olarak kalacaktır.

Pencereler duvarda tutulur ve taşınamazlar. Duvar hareket ettirildiğinde veya yeniden boyutlandırıldığında, pencerenin duvardaki konumu sabit kalır. Bir pencereyi silmek için, onu seçin ve Sil “Delete” tuşuna basın.

Genişlik “Width” = 0.80 m, Yükseklik “Height” = 0.60 m ve Baş yüksekliği “Head height” = 2.60 m olarak ayarlanan Kanatlı – Çift “Casement – Double” stilinde beş çift menteşeli pencereyi, (Şekil 2.1.5.1) Bodrum – Kapılar – Pencereler çiziminde gösterildiği gibi yerleşimi, boyutları ve kenarlarından mesafeleri ile yerleştireceksiniz.

Şekil 2.1.5.1 – Bodrum – Kapılar ve Pencereler

Şeritin Giriş “Home” sekmesi içerisinde > Oluştur “Build” panelinde > Pencere “Window” [  ]  aşağı açılır menüsünden veya Tasarım araç paletinden > Pencere “Window” komut simgesine tıklayın. (Şekil 2.1.5.2).

Fig.2.1.5.2 – Araç paleti Tasarım “Tool palette – Design”

Fig.2.1.5.3 – Araç paleti Tasarım “Tool palette – Design”

 • Tasarım araç paletinde “Tool palette – Design”, Pencereler “Windows” araç paletini etkinleştirmek için, paletin Pencereler “Windows” sekmesine tıklayın (Şekil.2.1.5.3).

Pencereler “Windows” araç paletinde, kullanılabilen pencere stillerini görebilir ve tercih ettiğiniz pencere stilini seçebilirsiniz. Bu proje için Kanatlı – Çift “Casement – Double” pencere “window” stilini seçin.

Fig.2.1.5.4 – Pencere “Window” Özellikleri

 • Bir pencere “window” aracını seçtiğinizde, seçilen pencere “window” stilinin Özellikler “Properties” paletinde (Fig.2.1.5.4) açılacaktır. Özellikler “Properties” paletinin alanlarında, düzenleyebileceğiniz stil “style”, yükseklik “height”, genişlik “width”, kafa yüksekliği “head height“ ve diğer özellikleri görebilirsiniz.
 • Bodrum planınızın pencereleri için, Pencereler “Windows” araç paletinde (Şekil.2.1.5.3) Kanatlı – Çift “Casement – Double” pencere stilini seçin.

Görüntülenen Özellikler “Properties” paletinde (Şekil 2.1.5.4), az önce seçtiğiniz pencerenin stil özelliklerini göreceksiniz.

 • Özellikler paletinde özellikleri şu şekilde düzenleyin:

-Ölçüler “Dimensions” kategorisinde, Genişlik “Width” = 0.80, Yükseklik “Height“ = 0.60, Şuraya ölç “Measure to” = Dış “Outside”, Dönme açısı “Swing angle“ = 0 girin.

-Konum “Location” kategorisinde, Duvar boyunca konum “Position along wall“ = Kısıtlanmamış “Unconstrained”, Yaslama “Justification“ = Merkez “Center” seçinve Denizlik yüksekliği “Sill height“ = 2.00 girin.

Kısıtlanmamış “Unconstrained” seçeneği, dinamik ölçüleri (Şekil 2.1.5.5) kullanarak pencerenin konumu için değer yazmanıza veya farenin konumu ile konum tanımlamanıza olanak sağlar.

 • Kanatlı – Çift “Casement – Double” pencere stili seçildiğinde, Duvar, ızgara veya Enter’ı seçin “Select Wall, grid assembly or Enter:”: veri istemi (uyarısı) görüntülenir. [ah] dış duvarı üzerinde, bodrumun sol üst köşesinde (a) noktasına yakın bir nokta seçin.

Şekil 2.1.5.5 – Pencereyi Yerleştirme

Pencerelerin planda görünmediğini fark etmek mümkündür. Bunun nedeni, plan görünümünün modelin belirli bir kota kadar yatay bir kesiti olmasıdır. Kesme Düzleminin “Cut Plane” tanımladığı, bu kotta ve o kotun üstünde ve altında belirli mesafede bulunan her şeyi görüntülenir.

Kesme Düzlemi “Cut Plane” aracı, ekranın sağ alt tarafında bulunur (Şekil 2.1.5.6) ve Kesme Düzleminin “Cut Plane” yüksekliğini gösterir. Bu aracın üzerine tıkladığınızda, Genel Kesme Düzlemi ”Global Cut Plane” çalışma sayfası açılacak ve burada yüksekliğini değiştirebileceksiniz (Şekil 2.1.5.6).

Bodrum için, 2.00 kotundaki pencere denizliğinin üzerinde olacak şekilde kesme düzleminin yüksekliğini 2.20 olarak ayarlayın ve böylece kat planı yatay kesiti, pencereleri gösterecektir. OK düğmesine tıklayın.

Fig.2.1.5.6 – Kesme Düzlemi “Cut Plane” Yüksekliği

 • Duvar seçildikten sonra, ölçüler dinamik olarak görüntülenir ve pencerenin konumu gösterilir (Şekil 2.1.5.5). Pencerenin seçtiğiniz duvar boyunca konumunu belirlemek için imleci soldan sağa veya sağdan sola hareket ettirin.
 • Komut satırında: Noktayı girin veya: “Insert point or:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, sol taraftaki kutuya, Şekil 2.1.5.5’te gösterildiği gibi pencerenin (ah) duvarının sol kenarına olan mesafesi olan 70 yazın ve Enter tuşuna basın bu ölçüyü kabul edin ve ardından komuttan çıkmak için Esc veya Enter tuşuna tekrar basın.
 • Şekil 2.1.5.5’te gösterilen dinamik boyutlar, kapının seçilen duvarın uçlarına olan mesafesini gösterir. Aktif dinamik boyut, mavi renkli bir arka plan ile gösterilir. TAB tuşunu kullanarak dinamik boyutların etkinleştirilmesi arasında geçiş yapabilirsiniz. Sol dinamik boyutu etkinleştirdiniz (kutunun arka plan mavi renkliydi) ve girdiğiniz 70 değeri kapının [ah] duvarının [a] iç köşesine olan uzaklığıdır.
 • Pencereyi seçtiğinizde tutamaç göreceksiniz (Şekil 2.1.5.7). Tutamaçları, pencereyi duvar boyunca hareket ettirmek, menteşelerin konumunu (tek bir pencere olması durumunda), açılma yönünü değiştirmek ve pencerenin genişliğini değiştirmek için kullanabilirsiniz.

Şekil.2.1.5.7 – Pencere Tutamaçları

 • Beş pencereyi yerleştirin ve konum, genişlik, yükseklik, salınım ve eşik yüksekliği özelliklerini Bodrum – kapılar – pencereler çiziminde gösterilen bilgilere göre ayarlayın (Şekil.2.1.5.1).
 • Bodrum katının tüm pencerelerinin: Denizlik yüksekliği “Sill height” = 2.00, Baş yüksekliği “Head height” = 2600, Genişlik “Width“ = 0.80 ve Yükseklik “Height“ = 0.60 olduğu varsayılmıştır.

Tüm pencereler yerleştirildikten sonra bodrumun planı Şekil 2.1.5.8’de gösterildiği gibi olacaktır.

Şekil 2.1.5.8 – Bodrum – Windows

Çizimi C: \ Projem\ Ev-01 \ ÖzelDwg \Bodrum\ klasörü içerisine Ev-01_Bodrum_Açıklıklar ismi ile kaydedin. Dosyanın tam yolu: C: \ Projem\ Ev-01 \ ÖzelDwg \Bodrum\ Ev-01_Bodrum_Açıklıklar.dwg olacaktır.

Bodrum 3D Görünüş – Kapılar – Pencereler

Projenizin 3 boyutlu 3B “3D” izometrik görüntüsüne sahip olmak için, ekranınızın sağ üst köşesindeki Görünüş Küpü aracında, Küpün Güney-batı (GB) “West-South (WS)” köşesine tıklayın.

Daha sanatsal bir görünüm elde etmek için çiziminize Kavramsal “Conceptual” görünüş stilini de uygulayabilirsiniz:

Çizimin Görsel stilini ayarlamak için, şeritin Görünüş “View” sekmesine tıklayın > imlecinizi Görsel “Visual“ panelindeki aşağı açılır listesi üzerine getirin veya aşağı ok simgesine tıklayın.  Aşağı açılır liste, geçerli hale getirebilmeniz için çizimde tanımlanan tüm görsel stilleri listeler. (Şu an için o anki geçerli (aktif) görsel stil 2B Telkafes “2D Wireframe” görsel stilidir). Görsel stili geçerli (aktif) hale getirmek için, Kavramsal “Conceptual” görünüş stilini seçin.

Sonuç aşağıdaki Şekil 2.1.5.9’daki gibi olacaktır.

Şekil 2.1.5.9 – Bodrum 3D Görünüş – Kapılar & Pencereler

Bir sonraki derste, bodrum katı için iki döşeme oluşturacağız.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.2 – Bodrum Kat – Harici Duvarlar

Bu makalede bir önceki derste 2.1.1- Bodrum Taslağını Tasarlama oluşturduğumuz Bodrum taslağını (Şekil.2.1.2.1) kılavuz olarak …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.