1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

2.1.4 – Bodrum Kat – Bodrum Kapılarını Yerleştirme

Autocad Mimari "Arhitecture"

Bu makalemizde, bodrumun kapılarını tasarlayacağız. Kapılar projeye üç boyutlu nitelikte nesneler olarak yerleştirilir. Bunlar duvara monte edildikten sonra duvar otomatik olarak kesilip işlenecek ve kapılar veya pencereler duvara sabitlenmiş olarak kalacaktır. Bunlar duvarda tutulur ve taşınamazlar. Duvar hareket ettirildiğinde veya yeniden boyutlandırıldığında, kapının veya pencerenin duvardaki konumu sabit kalır. Şayet bir kapıyı silmek isterseniz, onu seçin ve klavyenizden Si “Delete” tuşuna tıklayın. Bir önceki makalede oluşturduğunuz çizim ve Ev-01 klasörü altında oluşturduğunuz Bodrum klasörüne Ev-01_Bodrum_Duvarları ismiyle kaydettiğiniz çizimi, AutoCAD ® Mimari  2021 “AutoCAD ® Arhitecture  2021” ile açın. Şimdiye kadar oluşturduğunuz bodrumun planına gerekli kapı ve pencereleri ekleyerek Bodrum çizimi üzerinde çalışmaya devam edeceksiniz. İç kapı ve pencereleri, aşağıdaki Bodrum – Kapılar – Pencereler‘ yerleşiminde  gösterilen düzen ve ölçülerde yerleştireceksiniz (Şekil 2.1.4.1).

Şekil 2.1.4.1 – Bodrum – Kapılar ve Pencereler

Kapıları Yerleştirme

Kapı aracını, şeritin > Giriş “Home” sekmesi içerisinde > Oluştur “Build” panelinden > Kapı açılır menüsünün üzerine gelin ve Kapı “Wall” [  ] aracını seçin veya bu aracı (Şekil 2.1.4.2 de görünen) Tasarım “Design” araç paletinden de seçebilirsiniz.

 • Tasarım “Design” araç paletinden (tasarım Araç paleti) veya Giriş “Home” sekmesinin > Oluştur “Build” panelinden seçilen kapılar standart “standard” stile sahiptir. Kapı ve pencereler için Standart “Standard” stilden farklı başka bir stil de kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için:
 • Kapılar araç paletini etkinleştirmek için, Araç Paletleri – Tasarım “Tool Palettes – Design paletinin Kapılar “Doors” sekmesine tıklayın (Şekil.2.1.4.2) (Şekil 2.1.4.3).
 • Açılan Kapılar “Doors” araç paletinde (Şekil 2.1.4.3), kullanıma hazır kapı tiplerini göreceksiniz ve buradan tercih ettiğiniz kapı tarzını seçebilirsiniz.

Şekil 2.1.4.2 – Araç Paleti – Tasarım  “Tool Palette – Design”

Şekil 2.1.4.3 – Alet Paleti – Kapılar “Tool Palette – Doors”

 

Bir kapı aracı seçtiğinizde, seçilen stil kapının Özellikler “Properties” paleti (Şekil 2.1.4.4) açılacaktır. Özellikler “Properties” paletinin alanlarında, stil “style”, yükseklik”height”, genişlik ”width”, kafa yüksekliği “head height” ve düzenleyebileceğiniz diğer özelliklerini görebilirsiniz.

 • Planınızın (BC) duvarındaki ilk kapı  için, Kapılar “Doors” araç paletinden (Şekil 2.1.4.3) Menteşeli – Tek kapı “Hinged – Single” stilini seçin.

Görüntülenen Özellikler “Properties“ paletinde (Şekil 2.1.4.4), seçmiş olduğunuz kapı stilinin özelliklerini göreceksiniz.

 • Özellikler paletinde özellikleri şu şekilde düzenleyin: Ölçüler “Dimensions“ kategorisine aşağıdakileri yazın: Genişlik “With” = 0,90, Yükseklik “Height“ = 2,10, Ölçüm yeri “Measure to” = Çerçevenin dışı, Dönme açısı “Swing angle” = 90.
 • Konum “Location“ kategorisine konum “position” = Kısıtlanmamış “Unconstrained” seçeneğini seçin.

Bu seçim, dinamik boyutları kullanarak değerler girerek (Şekil 2.1.4.5) veya fare ile konumlarını belirleyerek kapının konumunu ayarlamanıza olanak tanıyacaktır.

Şekil 2.1.4.4 – Kapı Özellikleri “Door Properties”

 • Menteşeli – Tek kapı “Hinged – Single” stilini seçtikten sonra, Duvar seç, ızgara montajı veya Enter: “Select Wall, grid assembly or Enter:” veri istemi (uyarısı) görüntülenir: [B] noktasına yakın yerinden [BC] duvarını seçin. Duvar seçildikten sonra, boyutlar dinamik olarak kapının konumunu gösterecek şekilde görüntülenir (Şekil 2.1.4.5).

Dinamik veri giriş “Dynamic input” aracının görünmesini sağlamak için, durum çubuğundaki’ Dinamik veri giriş “Dynamic input” [  ] simgesinin AÇIK olması gerekir (rengi camgöbeği rengi olmalıdır).

Seçtiğiniz duvar boyunca kapının konumunu belirlemek için imleci soldan sağa veya sağdan sola hareket ettirin.

Açılır (döner) kapıyı ayarlamak için imleci duvardan yukarı ve aşağı hareket ettirin.

Şekil 2.1.4.5 – Kapıyı “Door“ Yerleştirme

Kapının menteşe noktası, Tutma noktaları (kulplar) kullanılarak değiştirilebilir (Şekil 2.1.4.6).

 • Yerleştirme noktası veya “Insert point or:“ veri istemi (uyarısı) geldiğinde, Kapının [BC] duvarının sol kenarına olan mesafesi olan 1.80 yazın (Şekil 2.1.4.1), değeri kabul etmek için Enter tuşuna basın ve komutu tamamlamak için, Esc tuşuna basın. Şekil 2.1.4.5’te gösterildiği gibi dinamik boyutlar, kapının seçilen duvarın uçlarına olan mesafesini gösterir. Aktif dinamik ölçü, mavi renkli bir arka plan ile gösterilir.
 • TAB tuşunu kullanarak dinamik ölçülerin etkinleştirilmesi arasında geçiş yapabilirsiniz.
 • Sol dinamik ölçüyü etkinleştirin (arka plan rengi mavi olsun) ve [BC] duvarının sol kenarına olan mesafesi olan 1.80 girin.

Şimdi, Şekil 2.1.4.1 “Bodrum – Kapılar “Doors” şeklinde gösterildiği gibi, ikinci, üçüncü ve dördüncü kapıları da aynı şekilde oluşturacaksınız.

[BC] duvarına monte ettiğiniz kapıyı seçtiğinizde (Şekil 2.1.4.5), kulpları ve tutamaçları göreceksiniz. (Şekil 2.1.4.6).

Şekil 2.1.4.6 – Menteşeli Kapı “Hinged Door”

Kapıyı duvar boyunca hareket ettirmek, dönme ekseninin konumunu değiştirmek ve kapının genişliğini değiştirmek için, tutamaçları kullanabilirsiniz.

Örneğimizde, soldan sağa çevirmek için, kapı menteşelerin konumu için dönme ekseninin konumunu değiştirmelisiniz.

Bunu yapmak için, kapı seçiliyken, Şek. 2.1.4.6’da gösterildiği gibi Döndür (menteşe) “Flip (Hinge)” aracını etkinleştiren tutamaca tıklayın. Kapı duvarın diğer tarafına doğru açılan kapıya değişecektir.

Kapıyı seçtikten sonra, Özellikler “Properties” paleti görünecektir. Daha sonra seçtiğiniz kapının özelliklerini ve Menteşeli-Tek “’Hinged-Single“ stiline sahip olduğunu göreceksiniz.

 • Özellikler paletinde, seçili kapının özelliklerinin aşağıdaki gibi olduğuna dikkat edin:

Ölçüler Dimensions“ kategorisinde, Genişlik “Width” = 0,90, Yükseklik “Height “ = 2,10, Şuna göre ölç “Measure to“= Çerçeve dışı “Outside of frame”, Dönme açısıSwing angle” = 90.

Kapı (1) için uyguladığınız prosedürün aynısını izleyerek 2, 3 ve 4 numaralı kapıları bodrum katına yerleştirin. Sonuç, Şekil 2.1.4.8 – Bodrum – Kapılar resminde gösterildiği gibi olacaktır.

 • Fare ve tutamaç noktalarını (Döndürme tutamaçları) kullanarak (Şekil 2.1.4.6), bir kapının menteşelerinin yönünü ve konumunu çevirebilirsiniz.
 • [HG] duvarındaki kapı hariç oluşturduğunuz iç kapıların genişliği = 0,90 olmalıdır. [HG] duvarındaki kapının genişliği “width” = 0,80‘dir. Bu nedenle [HG] duvarındaki kapının genişliğini değiştirmeniz gerekir.
 • [HG] duvarındaki kapının genişliğini değiştirmek için, kapıyı farenizle seçtikten sonra Özellikler “Properties” paletinde – Ölçüler “Dimensions” kategorisinde Genişlik “Width” özelliğine gidin ve değeri 80 olarak düzenleyin.

Kapının genişliği 0.80 olarak değiştirilecek; ancak aynı zamanda önceki konumundan taşınacaktır. Farenizi kullanarak kapıyı önceki konumuna taşıyabilirsiniz. Daha fazla doğruluk için kapı özelliklerinin Çapa “Anchor” aracını kullanacaksınız.

 • Bağlantı “Anchor” ayarlarını açmak için, kapıyı seçip; Özellikler “Properties” paletini görüntületin. Paletin Konum “Location “ kategorisinde > Çapa “Anchor“ seçeneğini seçin (Şekil.2.1.4.7).

Bu Bağlantı “Anchor” iletişim kutusundaki ayarları kullanarak, seçilen kapının bağlandığı duvara göre konumunu değiştirebilirsiniz. (4) numaralı kapı için, Pozisyon (X) “Position Along (X)” kategorisi altında, Başlangıç “From” için Duvar başlangıcı “Start of Wall”, Bitiş “To” için Nesnenin Başlangıç ​​kenarını “Start Edge of Object“ seçin ve Uzaklık “Distance” değeri için 0.30 yazın.

Şekil 2.1.4.7 – Kapı Özellikleri – Sabitleme “Anchor”

Kapıların tasarımından sonra Bodrum kat planı Şekil 2.1.4.5’te gösterildiği gibi olacaktır.

Şekil 2.1.4.8 – Bodrum – Kapılar “Doors”

Bu çizimi, Ev-01_BodrumKapılar ismiyle oluşturduğunuz ÖzelDwg \ Bodrum klasörü altına kaydedin.

Tam yol şudur: C: \ ACA \ Projelerim \ Ev-01 \ ÖzelDwg \ Bodrum \ Ev-01_BodrumKapılar.

3D İzometrik Görünüş

Projenizin 3 boyutlu 3B “3D” izometrik görüntüsüne sahip olmak için, ekranınızın sağ üst köşesinde bulunan Görüntü Küpü “View Cube” aracında, küpün Güney-Batı (BG) “South-West” (WS) köşesine tıklayın.

Daha sanatsal bir görünüme sahip olmak için çiziminize Kavramsal “Conceptual” bir görünüş stili” visual style” uygulayabilirsiniz:

 • Çizimin Görsel Stilini” Visual Style” ayarlamak için, şeritten Görünüş “View” sekmesine tıklayın > Görsel “Visual” paneldeki mevcut görsel stilin listelendiği aşağı açılır listenin sağ tarafındaki aşağı ok simgesine tıklayın ( veya imlecinizi bu listenin üzerine getirip biraz bekleyin). Açılacak aşağı açılır menü, o anki geçerli (aktif) hale getirmek için, çizimde tanımlanan tüm görsel stillerin “visual style” bir seçimini sağlar ( şu an için mevcut görsel stil 2B Telkafes ”2D Wireframe” görsel stilidir ). Kavramsal “Comceptual” görsel stilini o anki geçerli (aktif) görsel stil “current visual style”  olarak belirlemek için, Kavramsal “Conceptual” öğesini seçin. Sonuç, Şekil 2.1.3.5’te gösterildiği gibi olacaktır.

Şekil 2.1.4.9 – Bodrum – 3D Kapılar “Doors”

Bir sonraki derste, bodrum katının pencerelerini yerleştireceğiz.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.2 – Bodrum Kat – Harici Duvarlar

Bu makalede bir önceki derste 2.1.1- Bodrum Taslağını Tasarlama oluşturduğumuz Bodrum taslağını (Şekil.2.1.2.1) kılavuz olarak …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.