1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Revitte 3 boyutlu 3B “3D” Görünüşlerde Kotlarla Çalışma

3boyutlu 3B Görünüşler

Revit’te perspektif veya ortografik görünüşte çalışırken kotları görüntüleyip; değiştirebilirsiniz.

Video: 3D Görünümlerde Düzeylerle Çalışma (İngilizce)

Kotları 3 boyutlu 3B “3D” Görünüşlerde Gösterme veya Gizleme

 1. 3 boyutlu 3B “3D görünüşü açın (ortografik görünüş veya perspektif görünüş).
 2. Görünüş “View” sekmesi içerisinde > Grafikler “Graphics” panelinde > Görünürlük/Grafikler “Visibility/Graphics” [ ] komut simgesine tıklayarak veya V G klavye kısa yolunu kullanarak Görünürlük/Grafik Baskın Kılmaları “Visibility/Graphic Overrides” iletişim kutusunu açın.
 3. Açıklama Kategorileri “Annotation Categories“ sekmesini tıklayın.
 4. Kotlar “Level” için Görünürlük “Visibility” sütununda, Görünüşte kotları göstermek için, Görünüşte kotları Göster“Show levels in the view” işaretleme kutusunu işaretleyin; gizlemek için, işaretleme kutusunun işaretini temizleyin.
 5. Görünüşte ayrı bir kotu gizlemek için, kotu seçin ve sağ tıklama menüsünden Görünüşte Gizle “Hide in View “ seçeneği içerisinde Elemanlar “Elements“ seçeneğini seçin.

3B Görünüşte bir Kotu Taşıma

 1. Bir 3 boyutlu 3B “3D” görünüşte, taşınacak kotu seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 • Kotu yukarı veya aşağı sürükleyin.
 • Özellikler “Properties” paletinde, Kot “Elevation” için yeni bir değer girin.
 • Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi iki Kot “Elevation” arasındaki bir ölçünün uzunluk değerine tıklayın ve yeni bir değer girin.

 • (Yalnızca ortografik görünüşler için) Kot başlığını net bir şekilde görebilmek için, görünüşü yakınlaştırın. Kot “Elevation” değerine tıklayın ve yeni bir değer girin.

Kot Uzantılarını ve Kot Başlıklarını Ayarlama

Kot uzantılarının (sınırlar) ve kot başlıklarının perspektif veya ortografik görünüşte nasıl görüntüleneceğini kontrol edin.

Şayet şunu (…) yapmak istiyorsanız,

Bunu (…) yapın.

Örnek

Şayet (yalnızca ortografik görünüşler için) kot bir kapsam kutusu veya bir kesit kutusu tarafından kontrol edildiğinde kot başlığının konumunu ayarlamak istiyorsanız. Kotu seçin. Kot başlığını istenen konuma sürüklemek için, (nokta) şeklindeki mavi renkli tutamacı kullanın.
Şayet görünüşte belirli bir kot kümesini görüntülemek ve uzantılarını denetlemek istiyorsanız. Bir kapsam kutusu yaratın ve görünüşe uygulayın.

3 boyutlu 3B “3D” görünüş yalnızca kapsam kutusuyla ilişkili kotları (ve referans kot (datum) öğelerini) görüntüler.

Kot düzlemlerinin uzantıları, kapsam kutusunun sınırları tarafından kontrol edilir. Kot başlıkları, kapsam kutusunun ötesinde önceden belirlenmiş bir mesafeye kaydırılır. Kapsam Kutularını Kullanarak Referans Kotların (Datum) Görünürlüğünü Kontrol Etme isimli makaleye bakınız.

Şayet modelin tüm görünüşlerinde bir kotun 3 boyut 3B “3D” uzantılarını ayarlamak istiyorsanız, (Ki bunu yalnızca kot bir kesit veya kapsam kutusu tarafından kontrol edilmiyorsa yapabilirsiniz.) Uyarı: Bu prosedür, modelin tüm görünüşlerinde kotun uzantılarını değiştirir. Sonuç olarak, 2 boyutlu 2B “2D” görünüşlerde düzeylerin ve ızgaraların görüntülenmesini de etkileyebilir. Referans Kot (Datum) Uzantıları ve Görünürlük isimli makaleye bakınız.

Kotu seçin. Kotun uzantılarını sürüklemek için, (içi boş daire şekilli) mavi renkli tutamaçları kullanın.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.