1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

20 Gün Boyunca AutoCAD 2 Boyut 2B “2D” Alıştırmaları Gün-14

Bugünün alıştırması aşağıda. AutoCAD kullanarak kopyalamak için, aşağıdaki şekilde görünen geometriye sahibiz. Noktalı “Dash and dot” ve kesikli “hidden” çizgileri görmüş olmalısınız. Bugün sadece sürekli “continuous” çizgiler kullanmayacağız, diğer çizgi tiplerinden de kullanacağız.

Bugün, AutoCAD‘de tabakaların “layer” nasıl oluşturulacağını ve çizgi tiplerinin “line types“ nasıl değiştirileceği de öğreneceğiz.

İpucu

Bu alıştırmanın üst kısmını nasıl çizeceğiz?

OFFSET komutuyla birlikte CIRCLE komutunu kullanabilirsiniz. Ya da sadece çemberleri kullanarak çizebiliriz.

Yöntem #1

CIRCLE ve OFFSET komutlarını kullanma:

Adım 1

Aşağıdaki şekilde görünen figürü çizin.

Adım 2

Çizmiş olduğunuz çemberinizin dışındaki büyük yarım çemberi elde etmek için, 0.9 ofsetleme mesafesi “ofset distance” ile OFFSET kullanın.

OFFSET komutunu kullanmak için:

  • Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere, şeritin Giriş “Home” sekmesinin Düzenleme “Modify” panelindeki OFFSET komut simgesine tıklayın.
  • Geçerli ayarlar: Kaynak nesne silinsin mi=Hayır OFFSETGAPTYPE=0

    “Current settings: Erase source=No  Layer=Source  OFFSETGAPTYPE=0”

  • Mesafeyi belirleyin veya [Boyunca/Sil/Tabaka] <Boyunca>:

           “Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>:” 0.9 yazın ve Enter tuşuna basın.

  • Ofsetlenecek nesneyi seçin veya [Exit/Undo] <Exit>:

           “Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:” Select the circle of Radius:” 4.1 birim yarıçaplı çemberi seçin.

  • Ofsetleme tarafını seçin veya [Çıkış/Çoklu/Geri al] <Çıkış>: “Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>:” Çemberin iç kısmına tıklayın.

Dış çemberi elde etmek için, de aynı işlemleri tekrarlayın.

Aşağıdaki şekilde gördüğünüz figürü elde etmiş olmalısınız.

Adım 3

Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bir yarıçapı R= 0.9 birim olan bir çember çizin. Bu yeni çemberin merkezi, yarıçapı 4.1 olan çember ile düz çizginin kesişme noktasıdır.

Adım 4

ROTATE komutunu kullanarak çizdiğiniz çemberi aşağıdaki şekilde A ile gösterilen noktayı döndürme temel noktası “rotate base point” olarak kullanarak 30 derece döndürün.

Adım 5

Bu çemberin çizimin sol tarafında aynı konumda yansımasını elde etmek için, MIRROR komutunu kullanın.

Adım 6

En dıştaki çemberin alt yarısını temizlemek için, TRIM komutunu kullanın.

Yöntem #2

Her ikisi de yarıçapı 4.1 ile aynı merkeze sahip bir yarıçapı (4.1-0.9 = 3.2) ve yarıçapı (4.1 + 0.9 = 5.0) birim olan çemberleri ayrı ayrı yaratabilirsiniz. Bu, OFFSET komutunu kullanmamanızı sağlayacaktır. Bu iki çemberi çizdikten sonra, Yöntem # 1’deki 3. adıma atlayın.

Çizgi Tipini “Line Type” Değiştirme

Yöntem #1: Nesne Özelliklerini Değiştirme

Çizgi tipini değiştirmek istediğiniz nesneyi seçin ve aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, şeritin Giriş “Home” sekmesinin Özellikler “Properties” panelindeki Çizgi Tipi “Linetype” aşağı açılır listesine tıkladıktan sonra, Diğer… “Other…” seçeneğini seçin.

Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, açılan Çizgi Tipi Yöneticisi “Linetype Manager” iletişim kutusunda, Yükle “Load” düğmesine tıklayın.

Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, açılan Çizgi Tipi Yükle veya Kaldır “Load or Reload Linetypes” iletişim kutusunda, eklemek istediğiniz çizgi tipini bulun.

Yüklemeden Sonra, istediğiniz çizgi tipi Çizgi Tipi Yöneticisi “Linetype Manager” iletişim kutusunda görünür olacaktır.

Bir nesnenin çizgi tipini değiştirmek için, önce nesneyi seçin ve nesnenin sahip olmasını istediğiniz çizgi tipini şeritin Giriş “Home” sekmesinin Özellikler “Properties” panelindeki Çizgi Tipi “Linetype” aşağı açılır listesinden seçin.

Yöntem #2

I Komutunu Kullanma

Komut satırına LAYER yazın ve Enter tuşuna basın.

Yeni penceredeki boş bir alana sağ tıklayın ve açılan kısa yol menüsünden Yeni Tabaka “New Layer” seçeneğini seçin.

Aşağıdaki şekilde görünen pencere açılacaktır. Burada, belirli bir tabakanın rengini “color”, çizgi kalınlığını “line weight” ve çizgi tipini “linetype” değiştirebilirsiniz. Yeni yarattığınız tabakanın ismi varsayılan olarak Tabaka1 “Layer1” olarak verilir. Çizgi tipini değiştirmek için, ilgili tabaka isminin sağ tarafındaki Sürekli “Continuous“ öğesini tıklamanız yeterlidir; önceki yöntemde olduğu gibi bir pencereye yönlendirilirsiniz. Yeni bir Çizgi tipi yükleyin veya uygun çizgi tipini seçin ve OK düğmesine basın.

Şimdi, bu tabakaya herhangi bir nesneyi koymak için, nesneyi seçin ve şeritin Giriş “Home” sekmesinin Tabakalar “Layers” panelindeki Tabakalar “Layers” aşağı açılır listesinden istediğiniz tabaka ismini seçin.

Şayet hala bugünkü alıştırmayı yapmakta zorlandığınız bir şey varsa, aşağıdaki yorum kutusuna yazmaktan çekinmeyin. Şayet bu alıştırma size yardımcı olduysa, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.

 

Tüm Seri

Alıştırma No

Açıklama

AutoCAD Alıştırmaları#1 AutoCAD kullanarak ilk 2 boyut 2B “2D” nesnenizi çizin. LINE komutunu kullanma ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi için, ayarlarınızı düzeltmek. Koordinatların nasıl kullanılacağını öğrenmek ve sadece komut penceresini kullanarak çizim yapma.
AutoCAD Alıştırmaları#2 Belli uzunlukta düz çizgiler çizmeyi öğrenme. AutoCAD ile çalışırken günlük kullanım için temel kavramlar.
AutoCAD Alıştırmaları#3 Nesne çıtçıtlarının “objext snap”(OSNAP) kullanımını öğrenme ve kazandığınız becerileri kullanarak daha karmaşık bir 2 boyutlu 2B “2D” geometri tasarlama.
AutoCAD Alıştırmaları#4 Bazı matematik bilgilerini kullanma ve çizgileri belirli açılar ve uzunluklarda çizme. AutoCAD‘de temel açılar kavramını öğrenme
AutoCAD Alıştırmaları#5 FILLET komutu ve Nesne çıtçıtlarının “objext snap”(OSNAP) kullanımı. Nesneleri çizime yerleştirmeyi öğrenme. Merkez noktalarının nasıl kullanılacağını öğrenme.
AutoCAD Alıştırmaları#6 CHAMFER komutu. CHAMFER komutunu kullanma ve komut satırı hakkında daha fazla bilgi edinme.
AutoCAD Alıştırmaları#7 AutoCAD‘de taramaları “hatch” kullanıma. Bu alıştırmayı yapmak için, 4. günden itibaren öğrendiğiniz becerilere ihtiyacınız olacak ve HATCH komutunu nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.
AutoCAD Alıştırmaları#8 Nesne çıtçıtlarının “objext snap”(OSNAP) Tanjant “Tangent” özelliği ile oynama. Çoğaltacak karmaşık bir figürünüz olacak ve nesne çıtçıtlarının “objext snap”(OSNAP) Tanjant “Tangent” özelliğinin nasıl çalıştığını öğrenmek zorunda kalacaksınız. Bu tekniği kullanarak çember çizmenin yeni bir püf noktasını da öğrenmeniz gerekecektir.
AutoCAD Alıştırmaları#9 ARC komutunun nasıl çalıştığını ve tekniği denemek için karmaşık bir alıştırmanın açık bir tanımını yapma. Tüm talimatlar öğreticiyi kolayca özümsemeniz için verilmiştir.
AutoCAD Alıştırmaları#10 Zor bir egzersiz. Bunu başarmak için önceki alıştırmalarda öğrendiğiniz tüm teknikleri kullanmak zorunda kalacaksınız. İpuçları verilmiş olup;soru sorma fırsatı da veriliyor.
AutoCAD Alıştırmaları#11 ARRAY komutunu öğrenmenin avantajlarını görmeniz gereken güzel bir egzersiz. Açısal bir dizi “Polar Array” tasarlayacak ve baştan öğrenmiş olmanız gereken bazı eski teknikleri öğrenmenize yardımcı olacaktır.
AutoCAD Alıştırmaları#12 Bir egzersizden daha fazlası var, Amaç dikdörtgensel bir dizi “rectangular array” oluşturmak için, ARRAY komutunu kullanmaya zorlamak.
AutoCAD Alıştırmaları#13 MIRROR komutu. MIRROR komutunu kullanmadan bu alıştırmayı yapmak imkansızdır. AutoCAD‘de simetri kavramını öğrenme.
AutoCAD Alıştırmaları#14 Tabakalar “Layer” oluşturma ve çizgi tipini değiştirme. ROTATE ve OFFSET komutlarını kullanma. Bir takım teknikleri kullanarak belirli bir geometriyi elde etmeyi öğrenme.
AutoCAD Alıştırmaları#15 Karmaşık bir 2 boyutlu 2B “2D” AutoCAD geometrisini elde etmek için, şimdiye kadar öğrenilen tüm tekniklerin kombinasyonunu kullanma. Bu alıştırmada daha önce öğrenilmiş teknikler ve biraz da matematik bilgisi gerekli olacak.
AutoCAD Alıştırmaları#16

 

Bu, şu ana kadar öğrendiklerinizi test etmenizi sağlayacak güzel bir AutoCAD alıştırmasıdır. Oldukça zor bir egzersiz yapmak için, bildiğiniz her şeyi birleştirme yeteneğinizi test ediyor. Tabii ki, bunu yapmanıza yardımcı olacak ipuçları sağlanmıştır.
AutoCAD Alıştırmaları#17

 

Gözden geçirme alıştırması. Hesap makinenizi kullanmaya hazır olun. Bu alıştırmada biraz daha fazla hassasiyete ihtiyacınız olacak. Bu alıştırmada ROTATE komutu, OFFSET komutu ve FILLET komutu üzerinde çok durulacak.
AutoCAD Alıştırmaları#18 AutoCAD‘de poligon çizmeyi öğrenme. AutoCAD‘de mükemmel bir yıldızı kolayca nasıl oluşturabileceğiniz burada. İleride kullanmak üzere bu yıldızı bir bloğa dönüştürmek isteyebilirsiniz. Pratik yapmanıza yardımcı olacak karmaşık bir geometri de verilmiştir.
AutoCAD Alıştırmaları#19 Önceki alıştırmalarda öğretilen teknikleri kullanarak karmaşık bir çizim oluşturmayı öğrenme. Bu alıştırma, bu alıştırma serisinin başından beri ne kadar ilerlediğinizi görmek için bir test görevi görecektir.
AutoCAD Alıştırmaları#20 Sınav günü Sınav e-kitabınızı ücretsiz alın ve bunun nasıl yapılacağı hakkında sorularınız ve önerilerinizle bana geri dönün.

 

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.