1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

2.1.6 – Bodrum Döşemelerini Oluşturma

Bu makalemizde, şimdiye kadar oluşturduğunuz bodrumun planına, Döşeme “Slab” aracını kullanarak 0,20 m kalınlığında iki basit beton döşeme oluşturacak ve bu döşemelerin birini yere diğerini bodrumun çatısına yerleştirmektir.

Önceki ders 2.1.5’te oluşturduğunuz Ev-01_Bodrum_Açıklıklar ismi ile kaydettiğiniz çizimi açın ve 3 boyutlu 3B “3D” görünüşte görüntületin. Şekil 2.1.6.1’de gösterildiği gibi Kavramsal “Conceptual“ görünümü bu plana uygulayın.

Şekil 2.1.6.1 Ev-01_Bodrum_Açıklıklar 3B Görünüş

Döşeme “Slab” aracı ile, seçtiğiniz aracın (Döşeme) özelliklerine sahip tek bir döşeme oluşturmak için, kapalı bir çoklu çizgi (bodrumun ana hatları) kullanacaksınız. Nesneyi oluşturduktan sonra nesnenin özelliklerini değiştirebilirsiniz.

A-Bodrum Kat Zemin Döşemesini Oluşturma

Döşeme “Slab” aracını şeritin Giriş “Home” sekmesi içerisinde > Oluştur “Build” panelindeki > Çatı Döşemesi “Roof Slab” aşağı açılır menüsünden >   Döşeme “Slab” [  ] komut simgesine tıklayarak veya bu örnekimiz için  Araç paleti – Tasarım “Tool palette – Design” paletinden seçebilirsiniz (Şekil 2.1.6.2) .

Şekil 2.1.6.2 – Araç Paleti – Tasarım “- Tool Palette – Design”

Şekil 2.1.6.3 – Araç Paleti – Tasarım – Döşeme “- Tool Palette – Design – Slab”

 • Bodrum anahatı olan (abgha) kapalı sürekli çizgisini bulun veya yeniden tasarlayın. Bu, bodrumun 00 kotundaki ana hattıdır (Şekil 2.1.6.1).
 • Kullanmak istediğiniz Döşeme “Slab” aracını içeren Araç paletleri – Tasarım” Tool palettes- Design” (Şekil 2.1.6.2) paletini açın (istediğiniz aracı görüntülemek için kaydırmanız gerekebilir).
 • Döşeme “Slab” aracına sağ tıklayın ve Araç Özelliklerini Şuna uygula “Apply Tool Properties to“ seçeneğine tıklayarak ► Çizgi ve Duvarlar “Linework and Walls“ seçeneğini seçin (Şekil 2.1.6.3). (abgha) kapalı sürekli çizgisini seçin ve Enter tuşuna basın.

Diğer nesnelerle örtüştüğü için sürekli çizgiyi seçemeyeceğinizi fark etmeniz mümkündür. Diğer nesnelerle örtüşen bir nesnenin üzerine geldiğinizde veya bu nesneyi seçtiğinizde görüntüleme davranışını kontrol eden (durum çubuğu düğmesi olan) Seçim Döngüsü “Selection Cycling” [  ] aracını kullanın. Bu araç, üst üste binen bir nesnenin üzerine geldiğinizde veya seçtiğinizde bir rozet veya Seçim iletişim kutusunun görüntülenip görüntülenmeyeceğini kontrol eder. Üst üste binen nesneler arasında Shift + Boşluk tuşlarına basarak veya Seçim “Selection” iletişim kutusunu kullanarak seçim yapabilirsiniz. Seçim Döngüsü “Selection Cycling” aracının açık olduğundan emin olun. İmlecinizi nesnelerin üzerine getirdiğinizde, birden çok nesnenin seçilebileceğini belirten bir simge göreceksiniz, bu nesnelerden sürekli çizgiyi seçin.

 • Sürekli çizgiyi çizimde tutmak için, Hayır “No” tuşuna basın.
 • Oluşturma Modu: “Creation Mode:” için P Yansıtılan “Projected” seçeneğini seçin.
 • Taban Yüksekliğini Belirleyin: “Specify Base Height:” veri istemi (uyarısı) için, 0 yazın.
 • Döşeme Yaslaması “Slab Justification:” için: veri istemi (uyarısı) için, Alt “Bottom” seçeneğini seçin.
 • Döşemenin eksen kenarını seçin: “Select the pivot edge of the slab:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, (ab) çizgisini seçin ve Enter tuşuna basın.
 • Görüntülenen Döşeme Özellikleri “Slab Properties” paletinde, Ölçüler “Dimensions” kategorisinde En “Width“ öğesini bulun (Şekil 2.1.6.4), buradaki değeri 0.20 olarak değiştirin. (Bu metre cinsinden, bodrum kat döşemesinin enidir) Konum Location” kategorisindeki Kot “Elevation“ değerini 0.20 olarak değiştirin ve Enter tuşuna bastıktan sonra, tekrar Enter tuşuna basın.
 • Devam etmeden önce, LA komutunu çalıştırarak Tabaka Özellikleri Yöneticisini “Layer Properties Manager“ açın, döşeme objesi ile otomatik olarak oluşturulan A-Döşeme “A-Slab” tabakasını seçin; tabakanın rengine tıklayın ve rengi “color” 21 olarak ayarlayın. (Bu döşeme tabakasının rengini düzenlememizin tek nedeni kavramsal “conceptual” görünümdeyken döşemeleri duvarlardan ve diğer nesnelerden görsel olarak ayırt etmektir.).
 • Bodrum kat zemin döşemesi aşağıdaki Şekil 2.1.6.5’te gösterildiği gibi oluşturulacaktır.

Şekil 2.1.6.4 – Çatı Döşemesi – Özellikleri “Roof Slab – Properties”

Şekil 2.1.6.5 – Bodrum – Zemin Döşemesi 3B Görünüş “Basement – Floor Slab 3DView”

B-Bodrum Kat Tavan Döşemesini Oluşturma

 • Bodrum anahatı olan (abgha) kapalı sürekli çizgisini bulun veya yeniden tasarlayın. Bu, bodrumun 0.00 kotundaki ana hattıdır (Şekil.2.1.6.1).
 • Kullanmak istediğiniz Döşeme “Slab”aracını içeren Araç paletleri – TasarımTool palettes- Design” paletini açın (Şekil 2.1.6.2) (istediğiniz aracı görüntülemek için, kaydırmanız gerekebilir).
 • Döşeme “Slab” aracına sağ tıklayın ve Araç Özelliklerini Şuna uygula “Apply Tool Properties to“ seçeneğine tıklayarak ► Çizgi ve Duvarlar “Linework and Walls“ seçeneğini seçin (Şekil 2.1.6.3).
 • (abgha) kapalı sürekli çizgisini seçin ve Enter tuşuna basın.
 • Sürekli çizgiyi çizimde tutmak için, Hayır “No” tuşuna basın.
 • Oluşturma Modu: “Creation Mode:” için P Yansıtılan “Projected” seçeneğini seçin.
 • Taban Yüksekliğini Belirleyin: “Specify Base Height:” veri istemi (uyarısı) için, 2.80 yazın.
 • Döşeme Yaslaması “Slab Justification:” için: veri istemi (uyarısı) için, Alt “Bottom” seçeneğini seçin.
 • Döşemenin eksen kenarını seçin: “Select the pivot edge of the slab:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, (ab) çizgisini seçin ve Enter tuşuna basın.
 • Beliren Döşeme Özellikleri “Slab Properties” paletinde, Ölçüler “Dimensions” kategorisinde En “Width“ öğesini bulun (Şekil 2.1.6.4); buradaki değeri 20 olarak değiştirin. (Bu metre cinsinden, bodrum kat döşemesinin enidir) Konum Location” kategorisindeki Kot “Elevation“ değerini 3.20 olarak değiştirin ve Enter tuşuna bastıktan sonra, tekrar Enter tuşuna basın. (Bu metre cinsinden, bodrum kat tavan döşemesinin kotudur).
 • Bodrum kat tavan döşemesi Şekil 2.1.6.6’da gösterildiği gibi oluşturulacaktır.

Şekil 2.1.6.6 – Bodrum – Döşemeler 3B Görünüş “Basement – Slabs 3DView”

Çizimi daha önce oluşturduğunuz Projelerim\Ev-01\ÖzelDwg\Bodrum\ klasörüne Ev-01_bodrum_döşemeler ismiyle kaydedin.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.2 – Bodrum Kat – Harici Duvarlar

Bu makalede bir önceki derste 2.1.1- Bodrum Taslağını Tasarlama oluşturduğumuz Bodrum taslağını (Şekil.2.1.2.1) kılavuz olarak …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.