1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır (Şekil 2.1.3.1). İç duvarları tasarlamak için bu çizimde gördüğünüz ölçüleri takip edeceğiz.

Şekil 2.1.3.1 – Bodrum planı – Duvarlar

Şimdi (AA1) ve (BD) iç duvarlarını çizmeye başlayacağız. Bunu yapmak için:

 • Önceki 1.2 – Bodrum – Harici Duvarlar makalesinde oluşturduğunuz Ev-01_bodrum_Harici_Duvarlar.dwg ismiyle kaydettiğiniz çizimi AutoCAD ® Mimari 2021 “AutoCAD ® Arhitecture  2021” ile açın.
 • Biri (ab) çizgisinin üzerinden ve diğeri dış duvarların (ah) çizgisinden geçen iki Yapım çizgisi “Construct line” çizin (Şekil.2.1.3.2). Bu Yapım çizgileri “Construct line” yardımcı çizgiler olup; (XLINE olarak da bilinir), diğer nesneleri veya çizgi çalışmasını oluştururken ve konumlandırırken referans olarak kullanılabilen geçici çizgi çalışması objeleridir. Yapım çizgileri “Construct line”, her iki yönde sonsuzluğa uzanan daireler veya düz çizgilerdir. Çizimin toplam alanını değiştirmezler ve yakınlaştırma veya görünüş alanları üzerinde etkisi yoktur. Çoğu durumda, mevcut nesnelerin parçalarına (segment) dayalı olarak yapım çizgileri “construct line” çizebilirsiniz. Ancak bunları, mevcut nesneler veya çizgi çalışmasına bakılmaksızın çizim alanında herhangi iki noktayı belirleyerek de çizebilirsiniz. Yapım çizgisi “Construct line” aracını kullanmak için:
 • Giriş “Home” sekmesine tıklayın > ÇizimDraw panelinde > imleci ÇizgiLine [ ] aşağı açılır komut simgesi üzerine getirip biraz bekleyin > Yapım çizgisi “Construct line” aracını seçin.

Yapım Çizgilerini “Construct Line” Çizme

 • (ab) yapım çizgisini “construct line” (xline) oluşturmak için, (ab) çizgisini seçin; Ofset “Offset = 00 olarak ayarlayın.
 • (ah) yapım çizgisini “construct line” (xline) oluşturmak için, (ah) çizgisini seçin; Ofset “Offset = 00 olarak ayarlayın. ve Esc tuşuna basın.
 • (ab) yapım çizgisini “construct line” (xline) (Şekil.2.1.3.2) 90 birim ofsetleyin. (bu mesafe temelin uzunluğudur) ve ofset komutunun uygulanacağı tarafı ayarlamak için, (hg) çizgisine yakın bir noktayı seçin.
 • (ab) yapım çizgisini “construct line” (xline) 90 birim ofsetleyin (bu değer 0.30 ve 4.00‘ın toplamıdır.) ve komutunun uygulanacağı tarafı ayarlamak için, (AB) çizgisine yakın bir noktayı seçin.
 • (bg) yapım çizgisini “construct line” (xline) 30 birim ofsetleyin (bu değer (ah) dış duvarının genişliğidir.) ve komutunun uygulanacağı tarafı ayarlamak için, (bg) çizgisinin üst tarafında bir noktayı seçin.
 • (ah) yapım çizgisini “construct line” (xline) 65 birim ofsetleyin (bu değer 0.30, 3.20 ve 0.15‘in toplamıdır) ve komutunun uygulanacağı tarafı ayarlamak için, (BD) çizgisine yakın bir noktayı seçin.
 • (ah) yapım çizgisini “construct line” (xline) 70 birim ofsetleyin (bu değer temelin genişliğidir.) ve komutunun uygulanacağı tarafı ayarlamak için, (bg) çizgisine yakın bir noktayı seçin.
 • (ah) yapım çizgisini “construct line” (xline) 30 birim ofsetleyin (bu değer (ah) dış duvarının genişliğidir.) ve komutunun uygulanacağı tarafı ayarlamak için, (bg) çizgisinin alt tarafında bir noktayı seçin.
 • (hg) yapım çizgisini “construct line” (xline) 30 birim ofsetleyin (bu değer (hg) dış duvarının genişliğidir.) ve komutunun uygulanacağı tarafı ayarlamak için, (bg) çizgisinin alt tarafında bir noktayı seçin.

Şekil 2.1.3.2 – Bodrum planı – Duvarlar

Metin Yazma

Şeritten Standart “Standard” yazı stilini o anki geçerli (aktif) yazı stili “current text style” olarak ayarlayın, A-Notlar isimli tabakayı o anki geçerli (aktif) tabaka “current layer” olarak ayarlayın. Şeritte Tek Satırlı Yazı “Single Line” [ ] aracını seçin ve Şekil 2.1.3.2’de gösterildiği gibi yapım çizgilerinin “construct line” başlangıç ve bitiş noktalarına  A, B, A1, J, C, H, D ve G harflerini yazın.

Duvarları Çizme

Devam etmeden önce, iç duvarlar için kullanmak üzere A-İç Duvarlar ismiyle yeni bir tabaka “layer” oluşturun; tabaka rengi “layer color” olarak 113 numaralı rengi ayarlayın ve bu tabakayı “layer” o anki geçerli (aktif) tabaka “current layer” yapın. (Bu yeni tabakayı “layer” oluşturmanın nedeni, iç duvarları görsel olarak dış duvarlardan ayırmaktır.).

 • Tasarım Araç “Design Tool” paletinde, Duvar “Wall aracını bulun (Şekil 2.1.3). Bu Duvar “Wall” aracı Standart “standard” duvar stilini kullanır . Özellikleri – Duvar “Properties – Wall” panelini açmak için, araç simgesinin [ ] üzerine çift tıklayın (Şekil 2.1.3.3, Şekil 2.1.3.4).
 • Yasla “Justify” alanını bulmak için, paneldeki Ölçüler “Dimensions” kısmının sağ tarafındaki aşağı ok simgesine aşağı kaydırın ve Yasla “Justify” kısmından Sağ “Right” değerini seçin (Şekil 2.1.3.4).
 • Duvarın yaslanması, duvarın yerleşimi için kılavuz olarak kullanacağımız duvar kenarını belirler. Standart stil duvarı kullandığınızda, bu, planladığınız duvarın yalnızca bir öğeye sahip olduğu ve biri sağ diğeri sol olmak üzere yalnızca iki paralel çizgiden oluştuğu anlamına gelir. Duvar aracı seçiliyken, (AA1) ve (BD) duvarlarını A noktasından A1 noktasına ve B noktasından D noktasına doğru çizin.
 • Komut satırında, Başlangıç noktası veya […]: “Start point or […]:“ veri istemi (uyarısı) geldiğinde, Α noktasını seçin.
 • Komut satırında, Bitiş noktası veya […]: “End point or […]:“ veri istemi (uyarısı) geldiğinde, Α1 noktasını seçin ve Enter tuşuna basın.

(AA1) ve (BD) duvarları oluşturulacaktır.

(AA1) ve (BD) iç duvarlarını seçin; duvarların özellikleri Özellikler “Properties” paletinde görünecektir.

Duvarlar seçiliyken,

 • Özellikler paletinde Kalınlığı “Thickness“ 0,15 ve Taban Yüksekliğini “Base Height” 2,80 olarak ayarlayın. Bunlar, iç duvarları tasarlamak için, kullandığınız standart duvarın yerine daha sonra kullanacağınız gerçek duvarın boyutlarıdır.
 • Konum “Location“ kısmında Kot “Elevation” = 20 olarak ayarlayın. Bu kot duvarların yerleştirileceği kottur.

(Şekil 2.1.3.1’de görünen ) (JC) duvarını çizmek için:

 • (AA1) yapım çizgisi “construct line” 3,75 birim ofsetleyin (bu, (AB) duvarının kalınlığını ekledikten sonra (AA1) ve (JC) duvarları arasındaki mesafe, 0,15 + 3,60 toplamıdır.) ve OFSET komutunun yürütüleceği tarafı ayarlamak için, (AA1) çizgisinin sağında bir nokta seçin.
 • Tasarım Aracı “Design Tool“ paletinde, Duvar “Wall” aracına tıklayın (Özellikler “Properties” paletinde duvarın ‘hizalamasının “’justification” sağ “right”, Kalınlığının “Thickness” 0,15 ve Taban Yüksekliğinin “Base Height” 2,80 olduğunu göreceksiniz). (JC) duvarını çizin. Çizmeye J noktasından başlayıp; C noktasına doğru ilerleyin ve C noktasına tıkladıktan sonra, Enter tuşuna basın. (HF) duvarını çizmek için, (AA1) yapım çizgisi “construct line” 5,95 birim ofsetleyin (AA1) ve (HF) duvarları arasındaki mesafe, 0,15 + 5,80 toplamıdır. ve OFSET komutunun yürütüleceği tarafı ayarlamak için, (AB) çizgisinin sağında bir nokta seçin.
 • Tasarım Aracı “Design Tool“ paletinde, Duvar “Wall” aracına tıklayın. (HG) duvarını çizin. Çizmeye H noktasından başlayıp; G noktasına doğru ilerleyin ve G noktasına tıkladıktan sonra, Enter tuşuna basın.

Böylece, 0,15 m kalınlıkta “thickness”, Taban yüksekliği “Base height” 2,80 m ve Kotu “Elevation” 0,20 m olan bodrum katının (AA1), (BD), (JC) ve (HG) iç duvarlarını oluşturdunuz. Duvarları 0,00 yerine 0,20 kotuna “elevation“ yerleştirdiniz. Bunun nedeni duvarların altına 0,20 m kalınlığında alt kotu 0,00 olan bir döşeme levhası ekleyecek olmanızdır.

Tüm iç duvarları A-İç Duvarlar isimli tabakaya “layer” taşıyın. Bunu yapmak için: Tüm iç duvarları seçin > sağ tıklayın ve açılan kısa yol menüsünden Özellikler “Properties“ seçeneğini seçin. Açılan Özellikler “Properties“ paletinde >, Genel “General” kategorisinde seçili duvarların katmanı olarak A-İç Duvarlar isimli tabakayı “layer” seçin.

Şekil 2.1.3.3 – Duvar Özellikleri – Yasla “Justify”

Şekil 2.1.3.4 – Duvar Özellikleri – Yasla “Justify”

Dış ve iç duvarların tasarımından sonra bodrumun planı (köşelerde ÖLÇÜLER ve harfler olmadan) Şekil 2.1.3.1’de gösterildiği gibi olacaktır.

Ölçüleri Çizme

Şekil 2.1.3.1’de gösterildiği gibi Bodrum_Anahat çiziminde (ab) ve (ah) ölçülerini çizin. İlk önce A-Ölçü isimli tabakayı “layer”  o anki geçerli tabaka “current layer” olarak ayarlamalısınız. Bu sefer, önceki paragrafta izlediğiniz işleme alternatif olarak mevcut tabakayı “layer” ayarlamak için, başka bir yol izleyeceksiniz.

 • A-Ölçü isimli tabakayı “layer” o anki geçerli (aktif) tabaka “current layer” olarak ayarlayın. Bunu yapmak için:
 • Giriş “Home” sekmesi içerisinde > Tabakalar “Layers” panelini tıklayın; imlecinizi isimli tabakanın “layer” üzerine getirip biraz bekleyin. Aşağı açılır  bir menü açılacaktır. Bu menü, o anki geçerli (aktif) tabaka “current layer”  olarak ayarlamak için, çizimde tanımlanan tabakaların “layer“  isimlerini sunacaktır. O anki geçerli (Aktif) tabaka “Current layer”  olarak ayarlamak için, A-Ölçü isimli  tabakayı “layer” seçin.

(Ah) ölçüsünü çizmek için:

 • İmlecinizi Açıklama “Annotate sekmesi içerisinde > Ölçüler “Dimensions“ panelinde > Doğrusal Ölçü “Linear Dimension” simgesinin üzerine getirip; biraz bekleyin. Bu simge, seçilen nesneye bir ölçü eklemek için, bir araç çağıracaktır. Şu an için bir AEC ölçüsünü kullanmayın. Bu aracı sadece Doğrusal ölçü “Linear dimension” [ ]   için kullanın. Çizime başlamadan önce, Ölçüler “Dimensions“ panelinde varsayılan Ölçü Stili “Dimensions style” olarak Standart “Standard”  ölçü stilini seçin.
 • Ekranda (ah) ölçüsünün ilk noktasını (a) belirlemek için, sürekli çizginin (a) köşesini seçin.
 • (ah) ölçüsünün ikinci noktasını (h) belirtmek için belirlemek için, sürekli çizginin (h) köşesini seçin.
 • Ölçü konum çizgisini belirlemek için, farenizle ölçünün (ah) ikinci noktası olan (h) noktasının yukarısında bir nokta seçin.

Dış ve iç duvarların tasarımından sonra bodrum kat planı Şekil 2.1.3.1’de gösterildiği gibi olacaktır. Bu çizimi Ev-01 klasörü altında oluşturduğunuz Bodrum klasörüne Ev-01_Bodrum_Duvarları ismiyle kaydedin. Tam klasör yolu C: \ Projem \ Ev-01 \ ÖzelDwg \ Bodrum \ Ev-01_Bodrum_Duvarları olacaktır.

3D İzometrik Görünüş

Projenizin 3 boyutlu 3B “3D” izometrik görüntüsüne sahip olmak için, ekranınızın sağ üst köşesinde bulunan Görüntü Küpü “View Cube” aracında, küpün Güney-Batı (BG) “South-West” (WS) köşesine tıklayın.

Daha sanatsal bir görünüme sahip olmak için çiziminize Kavramsal “Conceptual” bir görünüş stili” visual style” uygulayabilirsiniz:

 • Çizimin Görsel Stilini” Visual Style” ayarlamak için, şeritten Görünüş “View” sekmesine tıklayın > Görsel “Visual” paneldeki mevcut görsel stilin listelendiği aşağı açılır listenin sağ tarafındaki aşağı ok simgesine tıklayın ( veya imlecinizi bu listenin üzerine getirip biraz bekleyin). Açılacak aşağı açılır menü, o anki geçerli (aktif) hale getirmek için, çizimde tanımlanan tüm görsel stillerin “visual style” bir seçimini sağlar ( şu an için mevcut görsel stil 2B Telkafes ”2D Wireframe” görsel stilidir ). Kavramsal “Comceptual” görsel stilini o anki geçerli (aktif) görsel stil “current visual style”  olarak belirlemek için, Kavramsal “Conceptual” öğesini seçin. Sonuç, Şekil 2.1.3.5’te gösterildiği gibi olacaktır.

Şekil 2.1.3.5 – Bodrum planı – Duvarlar “Walls”

Bir sonraki derste, bodrum katının kapı ve pencerelerini yerleştireceğiz.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.2 – Bodrum Kat – Harici Duvarlar

Bu makalede bir önceki derste 2.1.1- Bodrum Taslağını Tasarlama oluşturduğumuz Bodrum taslağını (Şekil.2.1.2.1) kılavuz olarak …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.