1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

2.1.2 – Bodrum Kat – Harici Duvarlar

Bu makalede bir önceki derste 2.1.1- Bodrum Taslağını Tasarlama oluşturduğumuz Bodrum taslağını (Şekil.2.1.2.1) kılavuz olarak kullanarak bodrumun dış duvarlarını çizeceğiz.

Şekil 2.1.2.1- Bodrum – Tasarım Dış duvarlar

 • Önceki derste 2.1.1’de oluşturduğunuz Ev-01_başlangıç.dwg çizimini AutoCAD ® Mimari 2021 AutoCAD ® Arhitecture  2021” ile açın.
 • Araç paletleri, modelinizde nesneler oluşturmak için, araçlara erişim için ana yöntemi sağlar. Tasarım Araç “Design Tool“ paleti, mimari nesnelerin çoğunu oluşturmak için, temel araçları içerir. Bu araçlar, duvarları “Wall”, kapıları “door”, pencereleri “window”, çatıları “roof”, döşemeleri “slab” ve daha başka nesneler eklemek için, komutlar içerir. Standart nesnelerin yanı sıra belirli & özel stil ve özelliklere sahip nesneler için araçlara sahip olabilirsiniz. Araç, temsil ettiği nesne için oluşturma parametrelerini de içerir. Belirli bir araçla bir nesne eklediğinizde, nesne araçta tanımladığınız ayarlara sahip olur. Çizimde bir nesne eklemek için bir nesne aracına tıkladığınızda, özellikler “Properties” paleti açılır ve burada şayet isterseniz yeni nesnenin özelliklerini değiştirebilirsiniz.
 • Varsayılan Araç Paleti – TasarımTool Palette – Design” grubunu açmak için:
 • Şeritten, Araçlar “Tools” [ ] komut simgesine tıklayın ve ardından Tasarım Araçları “Design Tools” sekmesine (Şekil 2.1.2.2) tıklayarak; Tasarım Araç Paletini Açın (Şekil.2.1.2.3).

Duvar “Wall“ aracına sağ tıklayın ve Araç Özelliklerini şuna Uygula “Apply Tool Properties to “ seçeneği altında > Çizgi Çalışması “Linework “ seçeneğini seçin (Şekil.2.1.2.3).

Şekil 2.1.2.2- Şerit – Tasarım Araçları “Design Tools”

 • Duvar “Wall aracına sağ tıklayın ve Alet Özelliklerini şuna Uygula “Apply Tool Properties to seçeneği içerisindeki > Çizgi İşi “Linework” seçeneğini seçin (Şekil.2.2.2.3).

Şekil 2.1.2.3 – Şerit – Tasarım Araçları “Design Tools“

 • Komut satırında Duvara dönüştürmek için çizgileri, yayları, daireleri veya sürekli çizgileri seçin: “Select lines, arcs, circles, or polylines to convert into walls:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, ekranınızda Bodrum Anahattı (Şekil.2.1.2.1) sürekli çizgisini “polyline” seçin ve seçimi kabul etmek için, Enter tuşunabasın.
 • Komut isteminde: Düzen geometrisini sil: “Erase layout geometry:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, Evet “Yes” seçeneğini seçin (veya y yazıp; Enter tuşuna basın.

Sürekli çizgi “Polyline”, bodrum planının dış duvarları olan duvarlarla değiştirilecektir (Şekil 2.1.2.4).

Şekil 2.1.2.4 – Araç Paletleri – Duvarlar – Yasla “Tool Palettes – Walls – Justify”

Duvarların duvarları oluşturmak için, kullandığınız Bodrum_Anahat sürekli çizgisi “polyline” ile hizalandığını fark edeceksiniz. Bunu yapmak için aşağıdakileri yapmalısınız:

Duvarlar seçiliyken Özellikler “Properties “ paletinde ve Ölçüler “Dimensions”  kategorinde Yasla “Justify sekmesindeki ok simgesine tıklayın ve aşağı açılır menüden Sağ “Right” seçeneğini seçin. Şekil 2.1.2.5’te gösterildiği gibi duvarların konumu değişecektir.

Şekil 2.1.2.5 – Bodrum Dış Duvarları – Özellikler

Duvarlar, yapımında kullanılan öğeler olan bir veya daha fazla unsurdan oluşur. Bir çizimde kullanılan duvarlar, onu tasarlamak için seçtiğiniz ve kullandığınız belirli duvar aracının stiliyle tanımlanan elemanlara ve niteliklere sahiptir.

Duvarların Özellikleri

Özellikler paleti, çizeceğiniz veya ekranınızda seçeceğiniz bir nesnenin doğal ve grafik özelliklerini görüntülemenizi ve değiştirmenizi sağlar. Özellikler paletinin alanlarını genişleterek, çizdiğiniz veya seçtiğiniz bir nesnenin ek özelliklerini görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz:

 • Duvarlardan birine sağ tıklayın ve Özellikler “Properties” seçeneğini seçin. Özellikler paleti açılacak ve seçilen duvarın özelliklerini gösterecektir (Şekil 2.1.2.6, 2.1.2.7).

Fig.2.1.2.6 – Duvarın Özellikleri

Şekil 2.1.2.7 – Duvar Özellikleri – Yasla “Justify”

 • Özellikler “Properties” paletine bakın, duvarın stilinin “Wall style” standart “standard” olduğunu, duvarın iki tarafını tanımlayan yalnızca iki paralel çizgiden oluşan en basit duvar stili olduğunu fark edeceksiniz. Bu duvarları oluşturmak için çizim araçları paletinden daha önce seçmiş olduğunuz duvar aracıdır. Bu basit duvar stilini geçici olarak kullanacaksınız ve daha sonra bunu projenizin dış duvarları için kullanmak istediğiniz gerçek duvar stiliyle değiştirebilirsiniz.
 • Ölçüler “Dimensions” kategorisinde Yasla “Justify“ özelliği için Sağ “Right” değerini seçin (Şekil 2.1.2.7). Şimdi şunlara dikkat edin:

Duvarlar, daha sonra kullanacağınız gerçek nihai duvarın boyutlarına sahip olacaktır, Genişlik “Width” için 0.30 ve Taban Yüksekliği “Base Height” için 2.80 (tüm birimler metre cinsindendir). Duvarların kotu “elevation” 0,20 olacaktır. Bu kot “elevation” duvarların yerleştirileceği kottur. Bu kot “elevation” 0,00 yerine 0,20‘dir. Çünkü daha sonra duvarların altına 0,20 m kalınlığında, alt kotu 0,00 olacak bir döşeme “slab” ekleyeceksiniz Tüm bu ayarlamaları yapmak için:

 • Özellikler “Properties” paletinde Ölçüler “Dimensions” kategorisini sağ tarafındaki aşağı ok simgesine tıklayarak genişletin ve Genişlik “Width” değerini 0,30 ve Taban yüksekliği “Base height“ değerini 2,80 olarak ayarlayın. Duvarlar değişecek ve artık Genişlik “Width” = 30 ve Taban yüksekliği “Base height” = 2.80 olacaktır.
 • KonumLocation kategorisinde Kot “Elevation” = 0.20 olarak ayarlayın.

Tasarımın bu aşamasında oluşturacağınız planları (kat planları ve vaziyet planı) kümelendirmek için Ev-01 / ÖzelDwg klasörünü önceden oluşturmuştunuz. Bu klasörün tam yolu şudur: C: \ Projem \ Ev-01 \ ÖzelDwg. Bu klasörde, projenin bu aşamasında oluşturacağınız ilgili çizimleri kaydedeceğiniz Bodrum, ZeminKat, BirinciKat, Çatı ve SahaPlanı adlarıyla dört alt klasör oluşturun.

Şekil 2.1.2.8 – Klasör ağacı

Esc tuşuna basın ve çiziminizi C: / Projem / Ev-01 / ÖzelDwg klasörüne Ev-01_bodrum_Harici_Duvarlar.dwg ismiyle kaydedin:

3B “3D” İzometrik Görünüm

Projenizin 3D izomerik görüntüsüne sahip olmak için, ekranınızın sağ üst köşesindeki Görüntü Kübü “View Cube” aracında (Şekil 2.1.2.6), Küpün Güney_Batı (GB) “(WS)” köşesine tıklayın.

Daha sanatsal bir görünüm elde etmek için çiziminize kavramsal bir görünüş uygulayabilirsiniz. Bunu yapmak için:

Önce Katmanlar panelinde Tabaka Özellikleri “Layer Properties” [  ] düğmesini tıklayın ve Tabaka Özellikleri Yöneticisi “Layer Properties Manager” iletişim kutusunda A-Duvar tabakasını bulun; bu tabakanın rengini tıklayın ve rengi “color” Macenta “Magenta” olarak değiştirin.

 • Çizimin Görsel Stilini “Visual Style“ ayarlamak için, şeritten GörünüşView sekmesine tıklayın > Görsel “Visual” paneldeki ok simgesine tıklayın. Açılacak açılır menü çizimde geçerli olan tanımlı tüm görsel stilleri seçmenize sağlayacaktır (şu an için geçerli görsel stil “visual style” B Telkafes “2D Wireframe” stilidir) > O anki geçerli (Aktif)  görsel stil “Current visual style” olarak ayarlamak için, Kavramsal “Conceptual“ görsel stilini seçin (Şekil 2.1.2.8).
 • Sonuç, aşağıdaki Şekil 2.1.2.9’da gördüğünüz gibi olacaktır.

Şekil 2.1.2.9- Bodrum – 3d Görünüm Dış duvarlar

Bir sonraki makalede, bodrum katının iç duvarlarını tasarlayacağız.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.