1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

2.1.1- Bodrum Taslağını Tasarlama

Autocad Arhitecture

Bu makale serisinde AutoCAD ® Mimari  2021 AutoCAD ® Arhitecture  2021” programı ile tasarımını yapacağımız konut binasının bodrum kat planının ana hatlarını oluşturmak için, aşağıda Şekil 2.1.1.1’de gösterilen şekil ve boyutlarda bir Sürekli çizgi “Polyline” çizin.

Bunun için öncelikle, bir önceki (başlangıç) makalesi olan AutoCAD ® Mimari  2021 AutoCAD ® Arhitecture  2021” ile Ev Tasarımı Yapma  isimli makalede oluşturduğunuz ve C:\ Projem/ Ev-01 klasörüne, Ev-01_başlangıç.dwg adıyla kaydettiğiniz çizim dosyasını açın. Şayet isterseniz, bodrum kat çiziminin bu dosyasını buraya tıklayarak indirebilirsiniz: İndirdiğiniz dosyayı C:\ Projem/ Ev-01 klasörüne kaydedin ve dosyanın ismini Ev-01_başlangıç.dwg olarak yeniden isimlendirin ve AutoCAD ® Mimari  2021 AutoCAD ® Arhitecture  2021” programıyla açın.

Şekil 2.1.1.1 – Bodrumun Ana hatları

Artık temel dosyamız hazır olduğuna göre, Şekil 2.1.1.1’de gösterildiği gibi, proje eviniz Ev-01 için bodrum kat planının ana hatlarını  tasarlamaya başlayacaksınız. Ana hattı (abgha) ayrı ayrı dört çizgi olarak ta çizebilirsiniz, ancak bu çok verimli değildir. En iyi yaklaşım, Şekil 2.1.1.1’de gösterilen ölçülerde bir Sürekli çizgi “Polyline” çizmektir. Bu Sürekli çizgi “Polyline”, tasarlayacağınız bodrum kat planının ana hatlarıdır.

Uygulama Durum çubuğundaki,  [ ] simgesine tıklayarak DİKLİK MODU’nu “ORTHOMODE” [  ] (F8) açık duruma getirin; Çizim Izgarasını “Grid” [  ] (F7)  kapatın; (artık rengi gri olmalıdır). Yakalama “Snap” modunu [  ] kapatın (bu simgenin de artık rengi gri olmalıdır.) ve Dinamik Veri Girişi “Dynamic Input” [  ] açın. Simgenin üzerine sağ tıklayın ve ayarlarını Şekil 2.1.1.2’de gösterildiği gibi özelleştirin.

Şekil 2.1.1.2 – Çizim ayarları “Drafting setings“ – Dinamik Giriş “Dynamic Input”

Şimdi üç yeni tabaka “layer” oluşturmanız gerekiyor:

 • İsim “Name”: A-Bodrum-Anahat, Renk “Color”: kırmızı
 • İsim “Name”: A-Notlar, Renk “Color”: yeşil
 • İsim “Name”: A-Ölçü, Renk “Color”: koyu yeşil (renk 86 “color 86”)

A-Bodrum-Anahat, isimli tabakayı “layer” o anki geçerli (aktif) tabaka “layer” yapın. bundan sonra Tabaka Özellikleri Yöneticisi “Layer Properties Manager“ Şekil.2.1.1.4’te gösterildiği gibi olacaktır.

Şekil.2.1.1.4 – Layers – Properties manager

Sürekli çizgiyi “Polyline” (abgha) Şekil 2.1.1.1’de gösterildiği gibi çizmek için:

 • Giriş “Home” sekmesi içerisinde > Çizim “Draw” panelinde > Çizgi “Line” [ ] komut simgesinin alt kısmındaki aşağı ok simgesine tıklayın ve açılan menüden Sürekli Çizgi “Polyline” [ ] komut simgesini seçin.
 • Sürekli çizginin “Polyline” Başlangıç noktasını (a) belirlemek için, 20,20 yazın ve Enter tuşuna basın. ( a) noktasını tüm çiziminiz için referans noktası olarak tanımlayacaksınız. Şu andan itibaren, bu projenin tüm çizimlerinde aynı nokta (a) noktası için aynı koordinatları (20,20) kullanacağınızı unutmayın.
 • İmlecinizi aşağı doğru hareket ettirin ve (ikinci noktayı (b) tanımlamak için uzunluk olan [ab] 70 yazın. İmlecinizi sağa hareket ettirin ve (üçüncü noktayı (g) tanımlamak için uzunluk olan [bg] 12.90 yazın. İmleci yukarı hareket ettirin ve (dördüncü noktayı (h) tanımlamak için uzunluk  olan [gh] 6.70 yazdıktan sonra, sürekli çizgiyi “polyline” kapatmak için, sağ tıklayın ve açılan kısa yol menüsünden Kapat “Close” seçeneğini seçin (abgha).

Yazıları “Text” Yazma

Şeritte, Standart “Standard“ yazı stilini “text style“ geçerli (aktif) yazı stilini “text style“ olarak ayarlayın, A-Notlar [  ] tabakasını “layer” o anki geçerli (aktif) tabaka “current layer” olarak ayarlayın. Şeritten Tek Satırlı Yazı “Single Line Text” aracını seçin ve aşağıdaki Şekil.2.1.1.1 de gösterildiği gibi, sürekli çizginin dört köşesine a, b, g, h harflerini yazın. Bunu yapmak için:

 • A-Notlar tabakasını “layer” o anki geçerli (aktif) tabaka “current layer” olarak ayarlayın:
 • Giriş “Home” sekmesi içerisinde > Tabakalar “Layers” panelini tıklayın> İmlecinizi tabakasının üzerine getirip biraz bekleyin; bir aşağı açılır menü açılacaktır. Bu menü size , geçerli (aktif) hale getirmek için çizimde tanımlanan tüm tabaka ayarlar seçenekleri sunar. O aki geçerli (aktif) hale getirmek için, A-Notlar isimli tabakayı seçin.
 • Şeritten, geçerli (aktif) yazı stilini “current text style” Standart “Standard olarak ayarlayın:
 • Açıklama “Annotate” sekmesi içerisinde > Yazı “Text” panelinde> o anki geçerli (aktif)  yazı stilinin gösterildiği aşağı ok simgesine tıklayın ve açılır menüden geçerli hale getirmek için Standart “Standard yazı stilini seçin (Şekil 2.1.1.5). Sekmede o anki geçerli (aktif) yazı stilinin “current text style“ adının Standart “Standard olarak değişeceğini fark edeceksiniz.
 • Açıklama “Annotate” sekmesine tıklayın ve aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi Yazı “Text” panelinde> Çok Satırlı Yazı “Multiline Text” simgesindeki aşağı ok simgesine tıklayın ve Tek Satırlı Yazı “Single Line Text” [ ] komutunu seçin.

Şekil.2.1.1.5 – O anki geçerli (Aktif) Yazı Stilini “Current Text Style” Ayarlama

 • Ekranda metnin başlangıç noktasını belirlemek için, sürekli çizginin “polyline” (a) köşesine yakın bir nokta seçin, kağıt yüksekliği “paper height“ tipi için 27, Metin dönme açısı “rotation angle“ için 0.00, olarak ayarlayın ve a yazın. Sürekli çizginin “polyline” (b) köşesine yakın ikinci bir nokta seçin b ve (g) köşesine yakın üçüncü bir nokta seçin ve g yazın. Sürekli çizginin “polyline” (h) köşesine yakın dördüncü noktayı seçin ve h yazın. Ekranda herhangi bir yeri tıklayın ve ardından Tek Satırlı Yazı komutunu kapatmak için, Esc tuşuna basın. Dilerseniz farenizle metni seçebilir ve uygun konumunu ayarlamak için, hareket ettirebilirsiniz.

Ölçüleri Çizme

Şekil 2.1.1.1’de gösterildiği gibi Bodrum Anahat çiziminde ölçüleri [ab] ve [ah] çizin. İlk önce A-Ölçü tabakasını Geçerli Katman olarak ayarlamalısınız. Bu sefer, o anki geçerli (aktif) tabakayı “current layer” ayarlamak için, önceki paragrafta izlediğiniz işleme alternatif olarak başka bir yol izleyeceksiniz.

 • A-Ölçü isimli tabakayı o anki geçerli (altif) tabaka “current layer” olarak ayarlayın. Bunu yapmak için:
 • Giriş “Home” sekmesi içerisinde > Tabakalar “Layers” panelini tıklayın. İmleci isimli tabakanın “layer” üzerine getirin; bir aşağı açılır menü açılacaktır. Bu menü, geçerli hale getirmek için, çizimde tanımlanan tabaka ayarları seçenekleri sunar. O anki geçerli (Aktif) tabaka haline getirmek için, A-Ölçü isimli tabakayı “layer” seçin.
 • [ah] ölçüsünü çizmek için, Açıklama “Annotate” sekmesi içerisinde > Ölçüler “Dimensions” paneline tıklayın ve imleci Doğrusal Ölçü “Linear Dimension” [  ] komut simgesinin üzerine getirin. Bu simge, seçilen nesneye bir ölçü eklemek için bir araç çağırır. Şu an için bir AEC ölçü aracını kullanmayın. Sadece aracı doğrusal ölçü için kullanın. Çizime başlamadan önce, Ölçüler “Dimensions“ panelinde varsayılan Ölçü Stili “Dimension Style“ olarak ‘Standart “Standard” stilini seçin.
 • Ekranda [ah] ölçüsünün ilk noktasını (a) belirlemek için, sürekli çizginin “polyline” (a) köşesini seçin.
 • Ölçünün [ah] ikinci noktasını (h) belirlemek için, sürekli çizginin “polyline” (h) köşesini seçin.
 • Ölçünün konum çizgisini belirtmek için, farenizi yukarı doğru çekin ve le sürekli çizginin “polyline” üst tarafında bir nokta seçin.

Ölçü Stilini Özelleştirme

Ölçüyü çizdikten sonra metin, ok gibi ölçü elemanlarının çok büyük olduğunu fark edeceksiniz. Bu, kullandığınız Standart “Standard” ölçü stilini değiştirmeniz gerektiği anlamına gelir. Bunu yapmak için:

 • Düzenlemek istediğiniz stile sahip bir ölçüyü seçin, üzerine sağ tıklayın ve açılan kısa yol menüsünden Ölçü Stilini Düzenle “Edit Dimension Style” [ ] seçeneğini seçin.
 • Şekil.2.1.1.6’da gösterilen Ölçü Stil Yöneticisi “Dimension Style Manager” iletişim kutusu açılacaktır.
 • Mevcut Stili Geçersiz Kıl: Standart “Override Current Style: Standard” iletişim kutusunu açmak için, Değiştir “Modify” sekmesine tıklayın. İlgili iletişim kutusunu açmak için üst taraftaki Metin “Text” sekmesini seçin. Şekil.2.1.1.7’de gösterildiği gibi, burada metin yüksekliğini “text height” = 0,15 olarak ayarlayın. Geri gidin; Semboller ve Oklar “Symbols and Arrows” sekmesini seçin ve ok boyutunu “arrow size” = 0,18 olarak ayarlayın. Tekrar geri dönün; Birincil Birimler “Primary Units” sekmesini seçin ve Kesinliği “Precission” = 0,000 olarak ayarlayın. Son kez tekrar geri dönün; Sığdır “’Fit“ sekmesini seçin ve bu sekmede ve ölçü özellikleri için ölçek “scale for dimension features” kategorisinde, Genel ölçeği kullan = 1.000 “Use overal scale of = 1.000“ seçeneğini ayarlayın.
 • OK düğmesine tıklayın ve sonrasında, Ölçü Stil Yöneticisinde “Dimension Style Manager“ Kapat “Close” düğmesine tıklayın.

Şekil.2.1.1.6 – Ölçü Stili Yöneticisi “Dimension Style Manager”

Şekil.2.1.1.7 –  – Ölçü Stili Yöneticisi “Dimension Style Manager” Metin “Text” sekmesi

Bu andan itibaren, çizimdeki Standart “Standard” ölçü stili, eklediğiniz yeni değerleri içerecektir. Çiziminizi Ev-01 ‘klasörüne Ev-01_bodrum_taslağı adıyla kaydedin. Dosyanın tam klasör yolu aşağıdaki gibi olacaktır:

C: \ Projem / Ev-01/ Ev-01_bodrum_taslağı.dwg

Bodrum taslağı için sürekli çizgiyi “polyline” tasarladıktan veya indirip açtıktan sonra, bir sonraki derste, bodrumun dış duvarlarını, Şekil 2.1.1.1’de gösterildiği gibi Bodrum_Ana hattının düzeni ve ölçülerine göre tasarlamaya başlayacaksınız. Bodrum_­Ana hattı çizimi sırasında (a) koordinatlarını (20,20) (X = 20, Y = 20) verdiniz ve bu koordinat değerlerini tüm kat planlarında aynı nokta için kullanacağınızı unutmamanız gerektiğini daha önce belirtmiştim.

Sitemizden indireceğiniz çizim dosyalarını bir arada toplamak için, daha önce oluşturduğunuz Ev-01 klasörünün içerisinde, ÖzelDwg isimli yeni bir klasör ve bu yeni klasörün içerisine İndirilenler adlı yeni bir klasör oluşturun: ve projenin tasarımı esnasında ihtiyacınız olduğunda bu çizimleri kullanın. Klasörün tam yolu: C: \ Projem / Ev-01 / ÖzelDwg \ İndirilenler olacaktır.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.