1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Revitte Bir Filtre Uygulama

Görünüş Filtreleri

Revit’te filtrenin tanımladığı öğelerin görünürlüğünü ve grafik görüntüsünü değiştirmek için, görünüşe filtre uygularsınız.

Parametre değerlerini kullanarak öğeleri tanımlayan, seçim tabanlı veya kural tabanlı bir filtre kullanabilirsiniz.

Video: Görünüşte Görünüş Filtrelerini Etkinleştirme (İngilizce)

  1. Görünüşü açın.
  2. Görünüş “View” sekmesi içerisinde > Grafikler “Graphics” panelinde > Görünürlük/ Grafikler “Visibility/Graphics” [ ]  komut simgesine tıklayın ve Filtreler “Filters“ sekmesini seçin.
  3. Ekle “Add“ düğmesine tıklayın.

Açılan Filtre Ekle “Add Filters“ iletişim kutusu modeldeki mevcut filtreleri listeler. Şayet istenen filtre listede yoksa, bir kural tabanlı filtre yaratmak için, Düzenle/Yeni “Edit/New” düğmesine tıklayın. Seçim tabanlı bir filtre yaratmak için, Seçim Tabanlı Filtrelerle Çalışma makalesine bakınız.

  1. Listeden bir filtre seçin ve OK düğmesine tıklayın.

Aynı görünüşe birden çok filtre uygulayabilirsiniz. Filtrelerin Görünürlük/Grafik Geçersiz Kılmalar “Visibility/Graphic Overrides” iletişim kutusunun Filtre “Filter“ sekmesinde listelendikleri sıra, önceliği belirler. Listenin en üstündeki filtre önceliklidir.

  1. Filtreler sekmesinde aşağıdakileri yapın:
  • Görünürlük “Visibility”: Görünümdeki filtrelenmiş öğeleri gizlemek için, işaretleme kutusunun işaretini temizleyin.
  • Görünüşte Etkinleştir “Enable in View”: Görünüşteki filtrenin etkilerini devre dışı bırakmak için, işaretleme kutusunun işaretini temizleyin.
  • Projeksiyon/Yüzey, Kes “Projection/Surface, Cut”: Görünürlük “Visibility“ seçildiğinde, filtrelenmiş elemanların çizgilerini, desenlerini ve şeffaflığını değiştirmek için, Geçersiz Kıl “Override“ düğmesine tıklayın.
  • Yarım Ton “Halftone”: Görünürlük “Visibility“ seçildiğinde, filtrelenmiş öğeleri yarım tonda görüntülemek için, işaretleme kutusunu işaretleyin.

Bu ayarlar, başka hiçbir ayarın onları geçersiz kılmadığını varsaymaktadır.

  1. (Filtreyi görünüme uygulamak ve iletişim kutusunu açık tutmak için) Uygula “Apply” düğmesine veya (filtreyi uygulamak ve iletişim kutusunu kapatmak için) OK düğmesine tıklayın.

Filtre yalnızca mevcut görünüş için geçerlidir. Bir dizi görünüşe filtre uygulamak için, görünüş şablonlarını kullanın.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.