1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Revitte Eğimli Yüzeyler İçin Sınır Çizgisi Özellikleri

Revitte eğimli yüzeyler

Eğimli yüzeyler için sınır çizgisi özelliklerini görmek veya değiştirmek için bir sınır çizgisi seçin ve Özellikler “Properties” paletine bakın.

Aşağıdaki elemanlar için bir sınır çizgisi oluştururken veya düzenlerken, Özellikler “Properties” paletinde çizginin özelliklerini değiştirerek yüzeyin eğimini tanımlayabilirsiniz:

 

  • Alt yüzeyler “Soffits”
  • Katlar “Floors”
  • Yapısal zeminler “Structural floors”
  • Tavanlar “Ceilings”

İsim

Tanımı

KISITLAR “CONSTRAINTS”
Kot

“Level”

Bu çizginin ilişkili olduğu kotu gösterir.
Tanımlı Eğimler

“Defines Slope”

Seçili sınır çizgisinin eğimli bir yüzeyin bir kenarı olduğunu gösterir.

Bu özellik yalnızca Sabit Yüksekliği Tanımla “Defines Constant Height” seçeneği seçildiğinde etkindir.

Sabit Yüksekliği Tanımla

“Defines Constant Height”

Çizginin tamamının ilişkili kotuna göre aynı yükseklikte olup olmadığını belirtir.
Tabandan Ofset

“Offset from Base”

Bu çizginin ilişkili kotundan uzaklığını belirtir.

Kotun altından başlamak için negatif bir sayı girin.

Bu özellik yalnızca Sabit Yüksekliği Tanımla “Defines Constant Height” seçeneği seçildiğinde etkindir.

Graphics
Görünür Merkez İşareti

“Center Mark Visible”

Şayet sınır çizgisi bir yay ise, yayın merkez işaretinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir. Bir yayın merkez işaretine kadar ölçülendirme yapabilirsiniz.
ÖLÇÜLER “DİMENSIONS”
Eğim

“Slope”

Eğimli yüzeyin eğimini (yükselme “rise “/ilerleme “run”) belirtir.

Bu özellik yalnızca Tanımlı Eğimler “Defines Slope” seçildiğinde etkindir.

Uzunluk

“Length”

Bu çizginin gerçek uzunluğunu gösterir. (Salt okunur)

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.