1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Revitte Paylaşılan Proje Parametreleri Yaratma

Paylaşılan “Shared”proje parametreleri etiketlenebilir ve çizelgelenebilir.

 1. Yönetim “Manage” sekmesi içerisinde > Ayarlar “Settings “ panelinde > Proje Parametreleri “Project Parameters” [  ] komut simgesine tıklayın.
 2. Proje Parametreleri “Project Parameters“ iletişim kutusunda, Ekle “Add “ düğmesine tıklayın.
 3. Parametre Özellikleri “Parameter Properties” iletişim kutusunda, Parametre Tipi “Parameter Type“ altında, Paylaşılan parametre “Shared parameter“ tipini seçin ve Seç “Select” düğmesine basın.
 4. Paylaşılan Parametreler “Shared Parameters“ iletişim kutusunda, uygun parametre grubundan uygun parametreyi seçin ve OK düğmesine tıklayın.

Şayet Düzenle “Edit “ düğmesine tıklarsanız, Paylaşılan Parametreleri Düzenle “Edit Shared Parameters“ iletişim kutusu görüntülenir. Bu iletişim kutusundan farklı bir paylaşılan parametre dosyası açabilir veya yeni parametreler ekleyebilirsiniz.

 1. Parametre Özellikleri “Parameter Properties“ iletişim kutusunda, Kategoriler “Categories“ altında, bu parametreyi uygulamak istediğiniz kategorileri seçin.
 2. (İsteğe bağlı) Disipline “Discipline“ göre kategorileri filtrelemek için Filtre”Filter” listesini kullanın.

Şayet Paylaşılan parametre “Shared Parameters“ projeye özgü bilgiler sağlıyorsa, Proje Bilgileri “Project Information“ kategorisini seçin. Ardından, parametrenin değerini görmek veya değiştirmek için Yönet “Manage“ sekmesi içerisinde > Ayarlar “Settings“ panelinde > Proje Bilgileri “Project Information” [ ] komut simgesine tıklayabilirsiniz.

Şayet Paylaşılan parametre “Shared Parameters“ çalışma sayfasına özgü bilgiler sağlıyorsa, Çizim Sayfası “Drawing Sheet“ kategorisi seçin. Parametre daha sonra her sayfanın görünüm özelliklerinde listelenecektir.

İpucu: Şayet Çizim Sayfalarına “Drawing Sheet“ veya Proje Bilgileri “Project Information“ kategorisine paylaşılan bir parametre eklerseniz, parametreyi bir başlık bloğu ailesine ekleyebilirsiniz. Böylece başlık bloğunda özel parametrelere sahip olabilirsiniz.

 1. Parametre Verileri “Parameter Data“ altında, parametreyi öğe örneğine veya aile türüne göre saklamak için Örnek “Instance“ veya Tip “Type” öğesini seçin.

(İsteğe bağlı olarak), Şayet Örnek “Instance“ öğesini seçerseniz, parametreyi bir Raporlama Parametresi “Reporting Parameter“ olarak belirleme seçeneğiniz olur.

 1. Şayet aşağıdaki tiplerden biri olan bir örnek parametresi oluşturuyorsanız ilave bir seçenek mevcuttur:
  • Yazı “Text”
  • Alan “Area”
  • Hacim “Volume”
  • Para birimi “Currency”
  • Kütle yoğunluğu “Mass Density”
  • URL “URL”
  • Malzeme “Material”

Aşağıdakilerden birini seçin:

 • Değerler grup tipine göre hizalanırValues are aligned per group type” (varsayılan): Şayet bu örnek parametresine sahip bir öğe birden çok grubun parçasıysa, parametre değeri tüm grup örneklerinde karşılık gelen öğeler için aynı olacaktır. Grubu Düzenle “Edit Group“ modundayken, öğeyi seçebilir ve Özellikler “Properties“ paletinde parametreyi değiştirebilirsiniz. Bir gruptaki öğenin parametre değerinin değiştirilmesi, aynı grup türünün diğer tüm örneklerinde karşılık gelen öğenin değerini değiştirecektir.
 • Değerler, grup örneğine göre değişebilir “Values can vary by group instance”: Şayet bu örnek parametresine sahip öğe, birden çok grubun parçasıysa, parametre değeri, grup örneklerindeki karşılık gelen öğeler için değişebilir. Grubu Düzenle “Edit Group“ modundayken, öğeyi seçebilir ve Özellikler “Properties“ paletinde parametreyi değiştirebilirsiniz. Bir gruptaki öğenin parametre değerinin değiştirilmesi, aynı grup türünün diğer örneklerinde karşılık gelen öğenin değerini değiştirmez.

Not: Şayet mevcut bir parametreyi değişkenden “varies” hizalıya “aligned“ değiştirirseniz, değişecek parametre ile öğeleri listeleyen bir hata mesajı görüntülenir. Burada Parametre Değerlerini Hizala “Align Parameter Values“ seçeneğini tıklarsanız, tüm grup örnekleri aynı parametre değerine sahip olacak şekilde güncellenecektir. Uygulanan değer, ilk grup örneğinde öğeye atanan değerdir.

 1. Altındaki Grup parametresi “Group parameter“ için, Örnek Özellikleri “Instance Properties “ veya Tip Özellikleri “Type Properties“ diyalog penceresinde parametrenin görüntülenmesi gereken başlığı seçin.
 2. (İsteğe Bağlı) Araç İpucu Açıklaması “Tooltip Description“ altında, Araç İpucunu Düzenle “Edit Tooltip“ öğesine tıklayın. Açılan Araç İpucunu Düzenle “Edit Tooltip“ iletişim kutusunda 250 karaktere kadar araç ipucu metnini girin ve OK düğmesine tıklayın.
 3. OK düğmesine tıklayın.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.