Yazıları İçe Aktarmanın “Import” Birçok Yolu

Şayet başka bir konumda yazılarınız varsa ve bu yazılara AutoCAD çiziminiz içerisinde ihtiyaç duyuyorsanız, kesinlikle bu yazıları tekrar yazmak istemezsiniz. Yazıları diğer dokümanlardan çiziminiz içerisine aktarmanın birçok yolu vardır.

Sekil-1

Çok Satırlı Yazı Düzenleyicisi

Yazıyı metin (*.txt) veya zengin metin biçimi (*.rtf) dosyası olarak kaydedin. Bu işlemi kelime işlem programınız içerisinde menüden Dosya “File”>Farklı Kaydet “Save As” komutunu seçtikten sonra açılan iletişim kutusunda Farklı Kaydetme Tipi “Save as Type“ aşağı açılır listesinden bir dosya tipi seçerek yapabilirsiniz. Zengin Metin Biçimi “Rich Text Format” metinleri biçimlendirmede ideal bir fikirdir. Çok Satırlı Yazı Düzenleyicisini “Multiline Text Editor” açmak için, şeritin Çizim “Draw” sekmesinden veya Çizim “Draw” araç çubuğundan Çok Satırlı Yazı “Multiline Text” komut düğmesini seçin. Çok Satırlı Yazı Düzenleyicisinin “Multiline Text Editor” en üstündeki Karakter “Character” sekmesinde İçe Yazı Aktar “Import Text” düğmesine tıklayın ve açılan Aç “Open” iletişim kutusunda istediğiniz dosyayı araştırıp bulduktan sonra Aç “Open “ düğmesine tıklayın. Artık yazınızı Çok Satırlı Yazı Düzenleyicisinin “Multiline Text Editor” çok kullanışlı araçlarını kullanarak düzenleyebilirsiniz.

Yalnız bu yöntemin ebat kısıtlaması bulunmaktadır. Yani, bu yöntemle maksimum 16 kilobyte (16 KB) ebatlındaki metin dosyalarını içe aktarabilirsiniz, Şayet bu kısıtlamadan kurtulmak istiyorsanız, içe aktarmak istediğiniz metin dosyasını ilişkili programı ile açtıktan sonra tüm metni seçerek Windows panosuna kopyaladıktan (Ctrl+C) sonra,  AutoCAD’e geri dönerek Çok Satırlı Yazı Düzenleyicisi “Multiline Text Editor” içerisine sağ tıklayıp Yapıştır “Paste” seçeneğini seçebilirsiniz. Bu işlem dosya ebatı kısıtlamasını kaldıracaktır.

Yazıları içe aktarmak için bir başka yöntem de: Yazıyı (Microsoft Word gibi) programlardan kopyala yapıştır “copy-paste” yapmak istediğiniz zaman, AutoCAD’de yazıyı yapıştırma esnasında Özel Yapıştır “Paste Special” seçeneğini kullanırsanız, karşınıza birçok düzenleme seçeneğine izin veren bir iletişim kutusu çıkacaktır. Şayet METİN “TEXT” seçeneğini seçerseniz, panodaki bilgiler ÇOK SATIRLI YAZI “MTEXT” olarak yerleştirilecektir ve bu yazı tamamıyla düzenlenebilir haldedir. Endişe edeceğiniz gömülü nesne olmayacaktır ve orijinal metnin de zengin metin biçimi (*.rtf) olmasına gerek kalmayacaktır. Özel Yapıştır “Paste Special” komutunu Düzenle “Edit” menüsünde bulabilirsiniz.

Sürükle & Bırak

Şayet içe aktarmak istediğiniz bir metin veya zengin metin biçiminde dosyaya sahipseniz, bu dosyayı kolayca Windows Araştırıcıdan “Windows Explorer“ sürükleyebilirsiniz. Windows Araştırıcıyı “Windows Explorer“  açın ve istediğiniz dosyayı araştırıp bulun. Dosyanızın bulunduğu klasörle birlikte çiziminizi aynı anda görebilmek için, Windows Araştırıcıdan “Windows Explorer“ penceresini ve çizim pencerenizi konumlandırın. Dosyanızı bir kez tıklayın ve tutup sürükleyerek çiziminizin içerisine bırakın. Şayet sonrasında dosyayı biçimlendirmek/düzenlemek isterseniz, Düzenle “Modify”>Yazı “Text” komut düğmesini seçtikten sonra, çiziminiz içerisine sürükleyip bıraktığınız metni seçin; Çok Satırlı Yazı Düzenleyicisi “Multiline Text Editor” açılacaktır. Burada metni istediğiniz gibi değiştirip düzenleyebilirsiniz.

Kopyala Yapıştır

Şimdi de bir metin dosyası içerisindeki yazıların bir kısmını (sadece birkaç kelime olsa bile) içe aktarmak istediğinizi varsayalım. Dosyayı açın; yazının istediğiniz kısmını seçin ve Windows panosuna kopyalayın (Ctrl+ C). Daha sonra AutoCAD’e geri dönün. Şimdi panoya kopyaladığınız yazıları standart araç çubuğundaki Yapıştır “Paste” komut düğmesine tıklayarak çiziminiz içerisine yapıştırın. AutoCAD gömülü nesnenin ebat, ölçek,yazdırma kalitesi vbg. özelliklerini belirleyebileceğiniz yer olan Gömülü Nesne BağlantısıOLE” Özellikleri iletişim kutusunu açacaktır. OK düğmesine tıklayın. AutoCAD yazıyı orijinal biçimlendirmesini hiç değiştirmeden çiziminizin içerisine yapıştıracaktır. Bu yazı artık gömülü bir nesnedir ve şayet isterseniz, bu nesneyi (yazıyı) Çok Satırlı Yazı Düzenleyicisinde “Multiline Text Editor” düzenleyebilirsiniz. Fakat böyle bir düzenlemeye ihtiyacınız olacağını sanmıyorum.

Sekil-2

Nesne Yerleştir

Bu metot da bir gömülü nesne yaratmaktadır. Aşağıdaki adımları takip edin:

  1. Yerleştir “Insert”>Nesne “Object” komutunu seçin. Bu INSERTOBJ komutu ile aynıdır.
  2. Dosyadan Yarat “Create From File” düğmesini seçin.
  3. Araştır “Browse” düğmesine tıklayın; istediğiniz dosyayı bulun ve Yerleştir “Insert” düğmesine tıklayın. Artık şayet çiziminizi her açtığınızda veya çiziminizi bastıracağınız zaman, kaynak dosyayı çiziminiz içerisinde açarak güncellemek isterseniz, bu kaynak dosyayı çiziminiz içerisinden Bağlantıyı seçebilir ve kaynak dosyayı orijinal programında açabilirsiniz.
  4. OK düğmesine tıklayın.

Siz sıklıkla hangi metodu kullanıyorsunuz ve niçin? Ya da daha başka bir yöntem mi kullanıyorsunuz? Yorumlarınızı bırakabilirsiniz!