VISRETAIN Sistem Değişkeni – Xrefler “Xrefs” Tabaka Durumlarını Kaydetmiyor

Şans eseri böyle bir problemle (Xreflerin “Xrefs” Tabaka Durumlarını Kaydetmemesi) karşılaştığınız ve yine şans eseri çözümü bulduğunuz oldu mu? Fakat bu tarz bir sorun ihmale gelmeyecek bir muammadır.

AutoCAD‘de hiç Xref’in tabaka ayarlarına birçok ince ayar yaptıktan sonra bir çizime harici referans “xref” iliştirdiğiniz zaman, bu harici referansın “xref” çiziminizde görüntülenmediği; ancak çiziminizi kapatıp tekrar açtıktan sonra bu harici referansı “xref” çiziminizde görebildiğiniz oldu mu?

OK, işte bu davranışı kontrol eden VISRETAIN olarak adlandırılan bir sistem değişkeni vardır.

VISRETAIN Sistem Değişkenini 0 Olarak Ayarlama:
Referans çizimde (xref) saklanan tabaka tablosu “layer table” önceliklidir. O anki (Geçerli) çizimde harici referansa “xref” bağlı tabakalarda yapılan değişiklikler sadece o anki (geçerli) oturumda geçerlidirler ve çizimle birlikte kaydedilmezler. O anki (Geçerli) çizim tekrar açıldığı zaman, tabaka tablosu “layer table” referans çizimden tekrar yüklenir ve o anki (geçerli) çizim tüm bu tabaka özellik ayarlarını yansıtır.

VISRETAIN Sistem Değişkenini 1 Olarak Ayarlama:

O anki (Geçerli) çizimde harici referansa “xref” bağlı tabakalarda yapılan değişiklikler önceliklidir. Tabaka “Layer” ayarları o anki (geçerli) çizimin tabaka tablosu “layer table” ile kaydedilirler ve oturumdan oturuma korunurlar.