Tarama “Hatch” Orijinini Kontrol etme

Posted on by on Ekim 30th, 2012 | 0 Yorum »

Bir kapalı alanın içerisini bir tarama “hatch” yerleştirdiğiniz zaman, ön tanımlı olarak tarama “hatch” genellikle Kullanıcı Koordinat Sisteminin (KKS) “(UCS)” 0,0 noktası olan çizimin orijininden başlar. Kapalı alanınız muhtemelen 0,0 noktasından başlamadığı için, tarama “hatch” yapılacak alan desenin ortalarında bir yerden başlar.

Çapraz çizgiler gibi basit taramalar “hatch” için bu herhangi bir fark yaratmaz. Fakat tuğla gibi “bazı taramalar “hatch” için, tarama “hatch” işlemi sonucu çok iyi görünmeyebilir.

Daha iyi görüntü sonucu almak için, tarama desenin “hatch pattern” orijinini belirleyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları takip edin:

  1. Kapalı alanı yaratın ve Tarama ve Dolgu “Hatch and Gradient “ iletişim kutusunu açmak için BHATCH/HATCH komutunu başlatın veya Tarama Yaratma “Hatch Creation” sekmesini görüntüleyin.
  2. Tarama ve Dolgu “Hatch and Gradient “ iletişim kutusunun Tip ve Desen “ Type and Pattern” kısmında veya Tarama Yaratma “Hatch Creation” sekmesinin Desen “ Pattern” panelinde istediğiniz tarama desenini seçin.
  3. Taramayı “Hatch” Açı “Angle” ve Ölçek “Scale” kısımlarında veya Seçenekler “Options” panelinde iyileştirebilirsiniz.(kullandığınız sürüme bağlı olarak)
  4. Tarama Orijini “Hatch Origin” kısmında, Belirlenmiş Orijin “Specified Origin” seçeneğini seçin. Şayet Tarama Yaratma “Hatch Creation” sekmesine sahipseniz,  Orijin Panelinin “Origin Panel” aşağı açılır ok işaretine tıklayın.
  • İletişim kutusu için, şayet taramayı “hatch” kapalı alanın köşelerinden birinden (sol alt, sol üst vbg.) veya merkezinden başlatmak istiyorsanız, Ön tanımı Sınırlara Genişlet “Default to Boundary Extents” tikleme kutusunu işaretleyin ve aşağı açılır listeden seçeneklerden bir tanesini seçin. Şayet özel bir yeri tıklayarak seçmek istiyorsanız, çiziminize geri dönerek istediğiniz noktayı tıklayarak seçmek için, Yeni Orijin Ayarla “Set New Origin” düğmesine tıklayın.
  • Tarama Yaratma “Hatch Creation” sekmesi için, düğmelerden seçeneklerin bir tanesini seçin.

5. Seçiminizi ön tanımlı ayar olarak saklamak için, Ön tanımlı Orijin olarak sakla “Store as Default Origin” işaret kutusunu tikleyin.

6. Taramanın “Hatch” nereye yerleştirileceğini belirlemek için, Tıklama noktası Ekle “Add Pick Points” veya Nesne seç/Seç Ekle “Add Select Objects/Select” düğmesine tıklayın.

Aşağıdaki şekilde Ön tanımı Sınırlara Genişlet “Default to Boundary Extents” işaretleme kutusunun Alt sol “Bottom-left” seçeneği kullanılarak oluşturulmuş kullanılarak yeni sonucu görüyorsunuz:

« İlişkili Nesneler ile “Annotative Objects” Otomatik Koşullu Ölçeklendirme “Annotation Scaling” Öğreticisi
AutoCAD’de Taramayı “Hatching” Kolayca Yapın »