Tabaka Durumlarının “Layer“Yönetiminde Dondur/Çöz”Freeze/Thaw”Açık/Kapalıya “On/Off” Karşı

Tabakaların “Layers” görünebilirliğini değiştirmek için, iki yol vardır – tabakayı “layer” küçük ampul simgesini kullanarak kapatmak ve “layer” küçük kar tanesi simgesini kullanarak dondurmak. Ben birçok kez, kendime bir tabakayı “layer” dondurmak ile onu (“layer”) kapatmak arasındaki fark nedir? diye sormuştum. Yıllarca farkın ne olduğu hakkında veya aslında hiçbir fark olmadığı hakkında bilgi sahibi değildim! Sadece AÇIK/KAPALI “ON/OFF” ayarını kullanmayı alışkanlık haline getirdim; fakat bu iki ayarın arasında ince bir fark olduğunu fark ettim. Tabakaları “Layer” dondurmanın genelde benim amaçlarıma daha çok uyduğu için, AÇIK/KAPALI “ON/OFF” ayarını kullanma alışkanlığımı kökten değiştirdim.

AÇIK/KAPALI “ON/OFF” ayarını kullanarak bir tabakayı “layer” kapatmak o tabaka “layer” üzerindeki nesnelerin tümünü gizlemekle birlikte, bu nesnelerin hala çizimin bir parçası olduğu düşünülecektir. Örneğin, çizimdeki kapalı duruma getirilmiş tabakalar “layers” üzerindeki nesnelerin hala seçilebilir olduğu hakkında uyarılabilirsiniz. Bu nesneleri karşınızda tıklayacak bir şey görmediğiniz için, ekrandan direkt olarak seçmek mümkün olmamakla birlikte, diğer nesne seçme yöntemleri bu nesneleri seçecektir – örneğin,  SELECTALL komutunu kullanın; kapalı durumdaki tabakalar üzerindeki nesnelerin de seçileceğini göreceksiniz.

Diğer taraftan dondurulmuş tabakalar “layer” tamamiyle kapatılırlar. Bu tabakaların çizimin bir parçası olduğu hiç bir zaman düşünülmeyecektir ve bu yüzden, seçilemezler.

AutoCAD’in bu tabaka özelliklerini işleme farklılıklarından dolayı, her biri ayrı bir yük getirir. Esas itibariyle kapalı bir tabaka üzerindeki nesneler sanki tabaka açık durumdaymış gibi kullanılabilirler. Bu yüzden, AutoCAD hala bu kapalı tabakalar üzerindeki nesneleri hazırlamak zorundadır. Örneğin, AutoCAD çizimi yenilendiği “regenerate” zaman, bu nesneler de yenilenecektir. Dondurulmuş tabakaların üzerindeki nesneler bu anlamda tamamen ihmal edilirler ve herhangi bir ilave bir yük getirmezler.

Bu iki tabaka “layer” görünebilirlik geçişinin diğer bir ilginç önemi vardır. Örneğin, kapalı tabakaların “layers” hala çizimin bir parçası olduğu düşünüldüğünden dolayı,   ZOOM EXTENTS komutu çizimdeki tüm nesneleri görüntüleyecek şekilde görüntü yaklaşma yapacaktır. Kapalı tabakalar “layers” en genişe yaklaşma “zoom extent” işlemini etkilerler; fakat diğer taraftan dondurulmuş tabakalar bu işlemi etkilemezler.

Son olarak, öbeklerin içindeki nesnelerin görünebilirliklerinin etkilenmeleri arasında da bazı farklılıklar vardır. Şimdi, MAVİ ve YEŞİL isimli tabakalar “layer” üzerinde nesneleri olan bir öbeğimiz “block” olsun ve bu öbeğin “block” kendisi KIRMIZI isimli tabaka “layer” üzerine yerleştirildiğini varsayalım. MAVİ ve YEŞİL isimli tabakaların “layer” tabaka durumlarını her iki metodun çalışmasını beklediğimiz şekilleriyle değiştiririz. Bununla birlikte, öbeği “block” yerleştirdiğimiz tabakanın “layer” tabaka durumunu değiştirdiğimiz zaman, bir fark vardır. Şayet AÇIK/KAPALI değişikliği kullanılarak KIRMIZI isimli tabaka “layer” kapatılırsa, MAVİ isimli tabaka “layer” üzerindeki nesneler hala görünür olacaklardır. Bununla birlikte, KIRMIZI isimli tabaka “layer” dondurulursa, öbekteki “block” tüm nesneler tabakaları “layer” göz ardı edilerek gizlenmiş olacaklardır.

Fakat bu iki farklı metot niçin vardır? Şimdilerde bu sorun CPU hızları baya hızlandığı için az olmakla birlikte, ama eskiden çizimin yenilenmesi “regeneration” çok uzun zaman aldığı zamanlarda bu özellikler eklenmişti. Bu yüzden, çizim sürekli yenileme “regeneration” ihtiyacı duymaksızın nesneleri kapalı duruma getirme seçeneğine sahip olmak faydalıydı. Böylece, AÇIK/KAPALI “ON/OFF”  tabaka durum geçişi istediğiniz nesneleri gösterirken, hızlı görüntületme için oonları hazır bulundurmak faydalıydı.

Bu makalemi hem ilginç hem de faydalı bulduğunuzu umut ediyorum. Bununla birlikte, ben gerçekçi biriyimdir – yani bu makaleyi sadece ilginç veya sadece faydalı bulduysanız da benim için yeterlidir! Şayet bu makalem için daha farklı sıfatlarla tanımlama yapmayı istiyorsanız lütfen aşağıdaki yorum kutusuna yorumlarınızı yazın.