SETBYLAYER Komutu

AutoCAD2008‘den beri nesnelerin tabaka özellikleri ile topluca ilgilenebilmemiz için, (SETBYLAYER isimli) yeni bir komuta sahibiz.

Sizinde tahmin edebileceğiniz gibi, bu komut nesne özelliklerini (genellikle olması gerektiği gibi) Tabakaya Göre “ByLayer” olarak ayarlamak için kullanılmaktadır. Bunu zaten her şeyi seçip özellikler penceresinde özellikleri Tabakaya Göre “ByLayer” olarak değiştirerek yapabildiğinizi söyleyebilirsiniz. Fakat SETBYLAYER komutunun güzelliği çiziminizin tüm köşelerine ulaşmasıdır – bu her bir öbeğe “block”, her bir yerleşime “layout” ve hemen hemen her şeye etki edecek ve tüm bunların özelliklerini Tabakaya Göre “ByLayer” olarak değiştirecektir. Özellikle değişik özellikler sahip bir çok gömülü öbek “block” içeren çizimlerde çok faydalı bir komuttur.

Komutun davranışını kontrol etmek için bir menü de bulunmaktadır. Bu kontrol SETBYLAYERMODE sistem değişkeni ile sağlanmaktadır. Aşağıdaki birinci şekilde AutoCAD 2008 için, ikinci şekilde ise; AutoCAD 2012 için Tabakaya Göre Ayarla “SetByLayer” Ayarları menüsü görülmektedir:

Sekil-1   Sekil-2

Bu değişken uygulama seviyesinde kaydedilmekte olup; SETBYLAYERMODE değişkenine yapmış olduğunuz değişiklikler çizimler arasında korunacaklar yani, siz bu değişkenin değerini değiştirene kadar değer değişmeyecektir. Menüye ulaşmak için, SETBYLAYER komutunu çalıştırdıktan sonra komut satırına S yazıp Enter tuşuna basın.

Bu komutu benim bulduğum kadar faydalı bulduğunuzu umuyorum – SETBYLAYER komutu çizimlerimi temizlemek için kullandığım favori komutlarımdan bir tanesidir.