Saha Planı Yaratma

Posted on by on Aralık 14th, 2019 | 0 Yorum »

Saha planı bina modeliniz için bağlam sağlar.

Saha Ayarlarını Tanımlama

Eş yükselti çizgileri aralıklarını tanımlayın, kesit malzemesini seçin ve topografya elemanları için poşe “poche” derinliğini belirleyin.

Topografya Yüzeyi “Toposurface” Oluşturma

Bir saha planında veya 3 boyutlu 3B “3D” görünüşte, noktaları seçerek, 3 boyut 3B “3D” verilerini alarak veya bir nokta dosyasını alarak bir topografya yüzeyi oluşturun.

Projeyi Gerçek Kuzeye “True North” Döndürme

Binaya ilişkin binaya uygun içeriği sağlamak için, Proje Kuzeyine “Project North” göre Gerçek Kuzeyi “True North” belirtin.

Varlık Çizgilerini Belirleme

Binaya ilişkin binaya uygun bağlamı sağlamak için, Proje Kuzeyine göre Gerçek Kuzey’i belirtin.

Yapı Oturma Alanı Ekleme

Saha planında, topografya yüzeyine bir yapı oturma alanı ekleyin. Ardından yapı oturma alanının yapısını ve derinliğini değiştirin.

Topografya Yüzeyini Düzenleme

Modelin üzerinde bulunduğu Topografik yüzeyi düzenleyerek mevcut eş yükselti eğrilerindeki değişiklikleri gösterin.

Otoparklar, Yollar ve Kaldırımlar Oluşturma

Mevcut yolları ve diğer site öğelerini topografya yüzeyi alt bölgeleriyle tanımlayın. Park yerleri, servis yolları ve kaldırımlar için yer tutucular ekleyin. Saha tasarımının bu öğelerini daha sonra hassaslaştırabilirsiniz.

Saha Bileşenleri Ekleme

Ağaçları, yangın söndürme hidrantlarını ve diğer saha bileşenlerini ekleyin.

 

« Proje Temel Noktasını “Project Base Point” Tanımlama
Saha Ayarlarını Tanımlama »