Öznitelikler “Attributes” Oluşturma

Posted on by on Temmuz 29th, 2012 | 0 Yorum »

Öznitelikler “Attributes”  AutoCAD de öbekler “block” için etiketler veya bandrollerdir. Bir öbeğe istediğiniz herhangi bir metini ekleyebilirsiniz.

Örneğin, öznitelikler sıklıkla antet öbeğinin “title block” metin kısımlarını doldurmak için kullanılır.

Figure-1

 Öznitelikleri antet öbeğinde “title block” istediğiniz yere yerleştirerek, antet öbeğinin “title block”  metin kısımların girilmesini kolaylaştırabilirsiniz. Aynı zamanda özniteliklerde tanımlı alanlar kullanabilir, böylece metin girişlerinden bazılarını otomatikleştirebilirsiniz.

Öznitelikleri bir çizimin içinde bir tabloya veya dış bir dosyaya seçip çıkartabilirsiniz. Bunu yapacağınız zaman, basit bir veri tabanı yaratmak için öznitelikleri kullanabilirsiniz. Bu veri tabanını Excel dosyasına aktarabilir ve excelde işleyebilirsiniz.

Şayet antet öbeği “title block” metni yaratmak için, öznitelikleri kullanıyorsanız, çiziminizde kağıt ortamı “paper space” yerleşiminde çalışıyor olmalısınız. Şayet etiketleri yaratmak için öznitelikleri kullanıyorsanız, çiziminizin geri kalanı için model ortamda “model space” olacaksınız.

Aşağıdaki adımları takip edin:

Öbeği “block” oluşturacak nesneleri çizin. (Şayet bir öbeğiniz “block” halihazırda varsa ve bu öbeğe öznitelik “attribute” eklemek istiyorsanız, bu bloğu patlatıp, öznitelik “attribute” ekleyip sonra öbeği “block” tekrar yaratmalısınız). Aynı zamanda öbeği “block” öbek düzenleyicide “Block Editor” açıp, öznitelikleri “attribute” burada ekleyebilir ve değişiklikleri kaydedebilirsiniz.

Öznitelik tanımlama iletişim kutusunu açmak için;

Çizim “Draw” ⇒Öbek “Block” ⇒ Öznitelikleri tanımla (ATTDEF komutu) seçin.

 Figure-2

Durum “Mode” kısmında, aşağıdakilerden bir veya bir kaçını işaretleyin:

  • Görünmez “Invisible”: Çizimde görünmesini istemediğiniz fakat seçip çıkarta bileceğiniz öznitelikleri “attributes”  yaratır.
  • Sabit “Constant”: Her seferinde doldurmak zorunda kalmayacağınız sabit bir değeri ayarlar. Bu değeri daha sonra değiştiremezsiniz.
  • Doğrulama “Verify”: Değeri doğrulamanız için sizi uyarır, ön ayarlı değer kullanıyorsanız yararlıdır.
  • Ön ayarlı “Preset”: Ön tanımlı bir değer yerleştirir, fakat ATTDIA sistem değişkeni değerini 1 olarak ayarladıysanız, bu değeri daha sonra değiştirebilirsiniz.
  • Çoklu Satırlar “Multiple Lines”:AutoCAD 2008 den sonra gelmiş bir yenilik olup, önceki sürümlerde bulunmaz.  Bir kaç satırlık metin içeren öznitelikler “attributes” yaratmanıza olanak sağlar. Aynı zamanda basit bir yazı düzenleyicide öznitelikleri “attributes” düzenleyebilirsiniz.

Öznitelik “Attribute” kısmında, öznitelik “attribute” için aynı alan/kolon ismi olan etiketi “tag” belirleyin. Örneğin, şayet öznitelik “attributes” fiyat bilgisi içeriyor ise, etiketi fiyat olarak girin. Etiket kısmına girdiğiniz metin baş harfi büyük hale çevrilecek ve boşluk veya ünlem işareti kullanmanıza izin verilmeyecektir.

Bir uyarı girin, bu uyarı aynı etikete benzer olup boşluk da içerebilir.

Ön tanımlı değeri ayarlamak için, bir değer belirleyin. AutoCAD 2008 de bu alan öntanımlı “default” olarak isimlendirilir. Bir alan yerleştirmek için, alan yerleştir “insert a field” düğmesine tıklayın.

Yazı Seçenekleri/Ayarları kısmında, metinin ne tarafa yaslanacağını, yazı stilini, yüksekliğini ve dönme açısını seçin.

Yerleştirme noktası kısmında, özniteliğin “attribute” nereye yerleştirileceğini belirlemek için,  ekranda belirle “specify On-Screen” kutusunu işaretleyin; veya istediğiniz koordinatları girin.

Özniteliğin “attribute”  öbekte “block” yerini sabitle işaret kutusunu işaretleyin, böylece özniteliğiniz “attribute” ilişkilendirdiğiniz öbekle “block” birlikte hareket edecektir Bu durumda öznitelik “attribute” tutamaçları kullanılarak düzenlenemez ve hareket ettirilemez. (AutoCAD 2008 de bu seçenek durum “mode” içinde bir işaret kutusu olarak bulunmaktadır.)

Şayet yeri belirleyin veri isteği (uyarısı) gelirse, özniteliğin “attribute” yerini belirleyin ve OK düğmesine tıklayın.

Çizim araç çubuğundan Öbek yap “make block” düğmesini seçin (BLOCK Komutu) Choose Make Block on the Draw toolbar (BLOCK command) ve öbeğinizi “block” yaratmak için, öbek tanım iletişim kutusunu kullanın. Şayet öznitelikleri “attributes” ayrı seçtiyseniz, değerleri için sizi uyarmasını istediğiniz görüntülenme sırasına göre tıklayın. Öbeğinizi “block” öznitelikleri “attributes” birlikte daha sonra çizimize yerleştireceğiniz için öbeği “block” ve öznitelik “attribute” öğelerini silmek için, Sil “Delete” seçeneğini kullanabilirsiniz.

Öbeğinizi “block” çiziminize yerleştirmeye hazır olduğunuz zaman, öznitelik “attribute” değerlerini komut satırında veya açılacak iletişim kutusunda belirleyebilirsiniz. Ön tanımlı olarak bu değer belirleme işi komut satırından yapılır. Komut satırı yerine iletişim kutusu kullanmak için, ATTDIA sistem değişkeni değerini 1 olarak değiştirin.

Öbeği “block” çiziminize yerleştirmek için, INSERT komutunu kullanın. Şayet ATTDIA sistem değişkeni değerini 1 olarak ayarladıysanız, karşınıza öznitelik “attribute” değerlerini belirleyebileceğiniz öznitelikleri “attributes” düzenle iletişim kutusu açılacaktır. Aksi taktirde, komut satırında öznitelik “attribute” değerlerini belirlemenizi isteyen veri isteğini (uyarı) göreceksiniz. Önceden girmiş olduğunuz ön tanımlı değerler metin kutusunda görünecektir.

 Figure-3

Gerekli değerleri girip OK düğmesine tıklayın. Öbeğiniz “block” şimdi öznitelikleri “attributes” gösterecektir. (şayet siz öznitelikleri “attributes” görünmez “invisible” olarak ayarlamadıysanız.)

 

 

« Özel Tarama “Hatch” Desenleri “Pattern” Yaratma
Siteye İçerik Ekleme »