Ölçülendirme “Dimensioning” Kısım-II: Çemberler ve Yaylar için Hassas Ölçülendirme Yaratma

Posted on by on Ağustos 11th, 2012 | 0 Yorum »

Çemberlerin ve Yayların ölçülendirilmesi (açısal “angular” ölçülendirme) doğrusal ölçülendirme “linear dimensioning” (Önceden yayımladığım Ölçülendirme “Dimensioning” Kısım-I: Hassas Doğrusal Ölçülendirme “Linear Dimensioning” Yaratma makalesine bakınız) kadar sık kullanılmasa da, halen sıklıkla kullanılmaktadır. Hassas sonuçları almanın yolları işte aşağıda.

Yarıçapı Ölçülendirme

Bir çemberin veya yayın yarıçapını ölçülendirmek için, aşağıdaki adımları takip edin:

Şeritin Ev “Home” sekmesine gidin ⇒ Açıklama “Annotation” Paneli⇒ Ölçülendirme “Dimension” aşağı açılır menüsü⇒ Yarıçap “Radius”.

Diğer bir yolda Açıklama “Annotation” sekmesi ⇒ Ölçülendirme “Dimension” Paneli⇒ Ölçülendirme “Dimension” aşağı açılır menüsü⇒ Yarıçap “Radius”.

Yayı veya çemberi seçin: veri istemi uyarısı) geldiğinde, bir yay veya çember seçin.

Ölçülendirme çizgisi yerini belirleyin veya [Mtext/Text/Angle]: veri istemi uyarısı) geldiğinde, Ölçülendirme için bir yere tıklayın. R harfi otomatik olarak ölçü değerinin önüne eklenecektir.

Yay ve Çemberlerin Ölçülendirilmesi

Bazen yayı ölçülendirirken, ölçüyü yayın boş olan kısmı üzerinde göstermek istersiniz. Tamam, bunu göstermek anlatmaktan daha kolay. Yayınızın uç noktasından geçen bir uzantı yay yaratabilir, bu uzantı yayı ölçülendirir ve bu ölçülendirmeyi istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Ölçülendirmeyi yerleştirirken, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi imleciyayın uç noktasından geçip istenen noktaya gelinceye kadar kaydırın.

Yay ve Çemberlerin Ölçülendirilmesi

 Çapı Ölçülendirme

Çapı ölçülendirme yarıçapı ölçülendirme ile hemen hemen aynıdır. Sadece ölçülendirme komutunu başlatırken Ölçülendirme aşağı açılır listesinden yarıçap yerine çap düğmesini seçersiniz. İşte adımlar aşağıda:

Yayı veya çemberi seçin: veri istemi uyarısı) geldiğinde, bir yay veya çember seçin.

Ölçülendirme çizgisi yerini belirleyin veya [Mtext/Text/Angle]: veri istemi uyarısı) geldiğinde, ölçü çizgisinin görünmesini istediğiniz yeri tıklayın. Çap işareti (Ø) otomatik olarak ölçü değerinin önüne eklenecektir.

Yay ve Çemberlerin Ölçülendirilmesi

Yay ve Çember Merkezi İşareti

Yay ve çemberin merkezini işaretlemek çok yaygındır. Bir merkez işareti (küçük bir artı) veya merkez çizgilerini kullanabilirsiniz. Merkez İşareti’nin boyutu ve tipi ölçülendirme sitilinin bir parçasıdır. Aşağıdaki adımları takip edin:

  1. Açıklama “Annotation” sekmesini seçin ⇒ Ölçülendirme “Dimension” Paneli (genişletilmiş görünümde)⇒ Merkez İşareti “Center Mark” (DIMCENTER komutu).
  2. Yayı veya çemberi seçin: veri istemi uyarısı) geldiğinde, merkezini işaretlemek istediğiniz bir yayı veya çemberi seçin.

Yay Uzunluğunu (Boyunu) Ölçülendirme

Bir yayın uzunluğunu (boyunu) ölçülendirmek için, Ev “Home” sekmesini seçin ⇒ Açıklama “Annotation” Paneli⇒ Ölçülendirme “Dimension” aşağı açılır menüsü⇒ Yay uzunluğu.

Diğer bir yolda Açıklama “Annotation” sekmesi ⇒ Ölçülendirme “Dimension” Paneli⇒ Ölçülendirme “Dimension” aşağı açılır menüsü⇒ Yay Uzunluğu komutu. Bu işlem DIMARC komutunu başlatacaktır. Aşağıdaki adımları takip edin:

Bir Yay veya sürekli yay parçası seçin: veri istemi uyarısı) geldiğinde, bir yay seçin.

Yay uzunluğu ölçülendirme çizgisi yerini belirleyin veya [Mtext/Text/Angle/Partial/Leader]: veri istemi uyarısı) geldiğinde, ölçülendirmeyi yerleştirmek istediğiniz yere tıklayın.

Yay işareti otomatik olarak ölçü değerinin önüne eklenecektir. Yay işaretinin yeri (ölçü değer yazısının üzerinde veya ölçü değer yazısının önünde) ölçülendirme sitilinin bir parçasıdır. (Şayet isterseniz bu yay işaretini tamamen kaldırabilirsinizde.)

Yay ve Çemberlerin Ölçülendirilmesi

Kısmi “Partial” seçeneği size bir yay parçasını ölçülendirmenin nerede başlayıp nerede bitmesini istiyorsanız tanımlamanıza izin vererek ölçülendirme olanağı sağlar. Etiket “Leader” seçeneği yayı gösteren bir ok sembolü yerleştirir.

« Sayı Yuvarla Lispi
Civatalar & Somunlar Öbekleri “Blocks” »